Skip to main content

Neljä oivallusta SuomiAreenasta

Blogikirjoitus   •   Heinä 14, 2017 14:18 EEST

Maarit Latvala, henkilöstöjohtaja McDonald's Finland

Kulunut viikko on sujunut vauhdikkaissa merkeissä Porin SuomiAreenalla. Sain myös ilokseni olla mukana SuomiAreenan Purje-lavalla keskustelemassa johtamisesta yhdessä Jan Vapaavuoren, Risto Siilasmaan, Maria Ohisalon, Jari Ehrnroothin, Esko Kilven ja Tuomas Syrjäsen kanssa.

Päivät ovat olleet täynnä mielenkiintoisia keskusteluja, kohtaamisia ja ajatustenvaihtoa. Seuraavat ajatustuliaiset vien mukanani Porista käytännön työhön.

1) Johtajuus edellyttää tulevaisuudessa joustavuutta

Mielenkiintoisen ja vilkkaan SuomiAreena-keskustelumme aiheena oli, millaisella johtajuudella autetaan ihmisiä loistamaan työssään ja mitä niin yksilö, yritys kuin yhteiskunta voivat tehdä työntekijöiden hyvinvoinnin eteen hengästyttävässä tahdissa muuttuvassa maailmassa.

Meillä McDonald’silla joustavuus on yksi merkittävimmistä korkeaan työtyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Uskon, että kyky luoda joustavia rakenteita työpaikoilla on tulevaisuudessa entistä tärkeämmässä roolissa suomalaisessa työkulttuurissa. Joustavuutta eivät kaipaa ainoastaan nuoret, vaan ihmiset läpi työuran erilaisissa elämän vaiheissa.

2) Kokeilut ja vuorovaikutus mahdollistavat onnistumisen

Yhteiskunnallisia toimijoita tutkijoista työnantajiin yhdistää tahtotila kehittää tulevaisuuden työelämää. On vaikea kuvitella, että se onnistuisi ilman uskallusta kokeilla uutta.

Muutoksen nopeus ohjaa myös uusien kysymysten äärelle: miten opettaa ja kannustaa työntekijöitä ottamaan käyttöön parhaita ominaisuuksiaan ja vahvistamaan niitä. Erityisiä taitoja myös tulevaisuudessa ovat esimerkiksi taito kohdata kanssaihmisiä sekä hyvä asenne työhön.

Keskustelussa nousi muutaman kerran esille merkityksellisyys työssä. Jäin miettimään, miten yksilölle merkittävät asiat voivat toteutua myös työpaikoilla, joissa työ on konkreettista käsillä tekemistä tai esimerkiksi asiakaspalvelua. Työntekijöistämme 85 % arvioi heille tärkeiden asioiden toteutuvan myönteisesti tai neutraalisti työssään meillä. Asiaa on kuitenkin vara kehittää edelleen, sillä näen työn merkityksellisyyden olevan vahvasti sidoksissa henkilöstön sitoutumiseen yritykseen.

Minua kosketti Maria Ohisalon puheenvuoro siitä, miten yksikin aikuinen nuoren elämässä voi olla juuri se ratkaiseva henkilö, joka ehkäisee omalla tuellaan, kuuntelemalla ja mahdollisuuksia antamalla nuoren joutumista syrjäytymisen polulle. Me matalan kynnyksen työpaikat olemme osa ratkaisua jo nyt, mutta meidänkin tulisi pohtia, miten voisimme tehdä nuorten eteen vielä askeleen verran enemmän.

3) Kohtaamiset rikastavat ajattelua

Ehkä parasta SuomiAreenassa on se, että lukuisissa Poriin ripotelluissa tapahtumissa on helppo kohdata sekä uusia että vanhoja tuttuja. Ajatustenvaihto ja kohtaamiset eri alojen ihmisten kanssa rikastavat ajattelua ja antavat ideoita tulevaan.

Keskityin tapaamisissani erityisesti kysymyksiin nuorten työllistymisestä ja koulutuksesta sekä siihen, kuinka McDonald’s yrityksenä voi olla omalta osaltaan edistämässä näitä asioita. Huomasin tapaamisissani, että kaipausta konkreettisiin toimiin ja monistettaviin toimintamalleihin löytyy. Esimerkiksi yhdessä Haaga-Helian kanssa toteuttamamme pilotti restonomin ammattikorkeakoulututkintoon johtaneesta esimieskoulutuksesta herätti kiinnostusta.

Teknologiasta, automaatiosta ja tekoälystä puhuttiin paljon. Ehkä meidän henkilöstöjohtajien rooli muuttuvassa työelämässä on hyödyntää uusia ratkaisuja työhyvinvoinnin parantamiseksi, mutta myös auttaa ja tukea yksilöitä niissä tilanteissa, joissa muutokset tulevat lähelle yksilöä ja epävarmuus hiipii mieleen. Henkilöstöjohtajilla on tärkeä rooli myös muutoksen viestimisessä: mistä muutoksessa on konkreettisesti kysymys ja miten se vaikuttaa jokaiseen työyhteisön jäseneen ja työpaikkaan.

4) Nuoret poliitikot ovat osaavia ja uteliaita

Tapasimme myös McDonald’s-yrittäjä Timo Myllymäen kanssa nuoria poliitikkoja Porin McDonald’s-ravintolassa. Keskustelimme nuorten työllistymisen edistämisestä ja ruokakulttuurista.

Olin ilahtunut, kuinka idearikkaita nuoria politiikan parissa toimii. Uudet avaukset ja halu muuttaa maailmaa vievät heidät varmasti pitkälle. Yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen olivat tärkeitä teemoja nuorten poliitikkojen puheissa. Keskustelimme myös siitä, miten välillä työelämän rakenteet ovat jääneet jälkeen siitä, mikä olisi sekä yrityksen mutta ennen kaikkea työntekijän kannalta parasta. Yhteinen näkemyksemme oli se, että joustavuus työn tekemisessä (aika, paikka, tapa) toimialojen erityispiirteet huomioon ottaen on tulevaisuutta. Tapaaminen vahvisti käsitystäni siitä, että Suomessa tarvitaan lisää ennakkoluulotonta keskustelua ja vanhojen toimintatapojen haastamista. 

Maarit Latvala
Henkilöstöjohtaja