Media no image

Vaarantaako uusi terveydenhuoltolaki toimivan ensihoidon jatkuvuuden maakunnissa?

Lehdistötiedotteet   •   Marras 15, 2017 16:11 EET

Sosiaali- ja terveysministeriön tuore ensihoitoasetus astuu voimaan vuoden 2018 alussa. Asetuksen mukaisesti sairaanhoitopiirit voivat edelleen kilpailuttaa ensihoidon palvelut, ja asetus velvoittaakin järjestäjät vertailemaan tuotannon vaikuttavuutta, kustannustehokkuutta ja laatua.

Terveydenhuoltolain uudistus kuitenkin uhkaa hyvää asetusta ja toimivaa nykymallia rajaamalla yksityisten tuottajien roolin niin pieneksi, että toiminta tulisi käytännössä mahdottomaksi. Jos kiireellinen ensihoito määritellään viranomaistoiminnaksi, tarkoittaisi se yksityisten tuottajien poistumista alalta, etenkin pieniltä paikkakunnilta. Ensihoito on ensisijaisesti terveydenhuoltoa eikä viranomaistyötä ja se tulisi määritellä niin jatkossakin, jotta hyvä yhteistyö voi jatkua.

Sote-uudistuksen lakivalmistelu on ollut ennakoitua monimuotoisempi prosessi. Hallituksen esityksiä on tarkasteltu ja muuteltu useaan otteeseen, mikä on aiheuttanut epätietoisuutta maakuntapäättäjien keskuudessa. Myös ensihoitopalvelujen järjestämisvastuusta ja yksityisten ensihoitoyritysten mahdollisuudesta tuottaa ensihoidon palveluita on esiintynyt epäselvyyttä.

Maakunnat tuntevat oman alueensa erityispiirteet ja heidän tulisi saada arvioida täydentävän yksityisen palveluntuotannon tarpeen jatkossakin. Lain ei tulisi pakottaa heitä tuottamaan palvelut yksin.Viimeisen 70 vuoden ajan sadat ensihoitoyritykset ovat tarjonneet laadukasta ja kustannustehokasta sairaankuljetusta suomalaisille. Mielestämme tästä toimivasta mallista tulee pitää kiinni, sillä parhaimmillaan yksityiset palveluntuottajat täydentävät joustavasti julkisia toimijoita, kuten pelastuslaitoksia.

Ensihoidon kilpailuttamatta jättäminen rikkoisi nykyistä hyvin toimivaa mallia ja uhkaisi satojen ensihoidon ammattilaisten työnkuvaa. Tämä olisi merkittävä riski potilasturvallisuudelle, varsinkin jos se tehdään samanaikaisesti suunnitteilla olevien erikoissairaanhoidon muutosten kanssa. Kun matkat erikoissairaanhoidon palveluihin kasvavat, ja väestö vanhenee, on ensihoidon saatavuus, ensihoitajien ammattitaito ja alueen tuntemus entistä tärkeämpää varmistaa.

Usealla yksityisellä toimijalla on monivuotinen kokemus toimialueestaan ja tarkkaan optimoitu yhteistyö julkisen sektorin kanssa. Suomen Yrittäjien selvityksen mukaan myös ensihoidon kustannukset ovat yksityisellä sektorilla 10 % julkista pienemmät.

Kouvolassa Med Group toimii viidellä ensihoitoyksiköllä, joissa on yhteensä 32 vakituista työntekijää ja viisi määräaikaista työntekijää, kaudesta riippuen. Näiden yksiköiden lisäksi Med Groupilla on aina kuudes yksikkö valmiudessa tarpeen vaatiessa. Yritys hoitaa yhteensä 8500 tehtävää vuodessa Kymenlaaksossa. Tehtäviä suorittavat aina terveydenhuollon ammattihenkilöt. Monivuotinen kokemus, suunnittelu ja ammattitaito mahdollistavat laadukkaan palvelun vuoden jokaisena päivänä alueesta riippumatta.

Työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä ja tuntevat alueen hyvin. Osaaminen ja paikallistuntemus ovat erityisen tärkeitä, kun palveluverkkoa uudistetaan Kymenlaaksossakin. Tämä kuitenkin edellyttää ennakoitavuutta sairaanhoitopiirien linjauksiin yksityisistä palveluntuottajista. Investointeja kalustoon ja henkilöstöön on vaikea tehdä, jos sairaanhoitopiirien suhtautuminen yksityisiin tuottajiin jää epäselväksi.

Jukka Joutjärvi, ensihoitoesimies, Kymenlaakso, +358 44 357 3575Laura Riski, palvelujohtaja, ensihoito ja kotiin vietävät palvelut

Med Group on kotimainen, nopeasti kasvava sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys. Kehitämme terveyspalveluiden laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Työllistämme noin 2200 sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää liikevaihtomme saavuttaessa tänä vuonna noin 100 miljoonaa euroa. Päätoimialamme ovat hammaslääkäri-, lääkäri-, hoiva- ja ensihoitopalvelut. Med Group palvelee asiakkaita koko Suomen alueella julkisen sektorin yhteistyökumppanina. Syksyllä 2017 yrityksen brändi uudistui ja alkoi käyttää itsestään nimeä Onni: Onni on terveydenhuollon uusi kumppani, jonka sinä saat valita. Onni on elämän pieniä ja isoja asioita. Uskomme ihmisiin ja heidän kyvykkyyteensä muuttaa maailmaa paremmaksi

Sosiaali- ja terveysministeriön tuore ensihoitoasetus astuu voimaan vuoden 2018 alussa. Terveydenhuoltolain uudistus kuitenkin uhkaa hyvää asetusta ja toimivaa nykymallia rajaamalla yksityisten tuottajien roolin niin pieneksi, että toiminta tulisi käytännössä mahdottomaksi.

Lue lisää »
Media no image

Vaarantaako uusi terveydenhuoltolaki toimivan ensihoidon jatkuvuuden maakunnissa?

Lehdistötiedotteet   •   Marras 15, 2017 16:09 EET

Sosiaali- ja terveysministeriön tuore ensihoitoasetus astuu voimaan vuoden 2018 alussa. Asetuksen mukaisesti sairaanhoitopiirit voivat edelleen kilpailuttaa ensihoidon palvelut, ja asetus velvoittaakin järjestäjät vertailemaan tuotannon vaikuttavuutta, kustannustehokkuutta ja laatua.

Terveydenhuoltolain uudistus kuitenkin uhkaa hyvää asetusta ja toimivaa nykymallia rajaamalla yksityisten tuottajien roolin niin pieneksi, että toiminta tulisi käytännössä mahdottomaksi. Jos kiireellinen ensihoito määritellään viranomaistoiminnaksi, tarkoittaisi se yksityisten tuottajien poistumista alalta, etenkin pieniltä paikkakunnilta. Ensihoito on ensisijaisesti terveydenhuoltoa eikä viranomaistyötä ja se tulisi määritellä niin jatkossakin, jotta hyvä yhteistyö voi jatkua.

Sote-uudistuksen lakivalmistelu on ollut ennakoitua monimuotoisempi prosessi. Hallituksen esityksiä on tarkasteltu ja muuteltu useaan otteeseen, mikä on aiheuttanut epätietoisuutta maakuntapäättäjien keskuudessa. Myös ensihoitopalvelujen järjestämisvastuusta ja yksityisten ensihoitoyritysten mahdollisuudesta tuottaa ensihoidon palveluita on esiintynyt epäselvyyttä.

Maakunnat tuntevat oman alueensa erityispiirteet ja heidän tulisi saada arvioida täydentävän yksityisen palveluntuotannon tarpeen jatkossakin. Lain ei tulisi pakottaa heitä tuottamaan palvelut yksin. Viimeisen 70 vuoden ajan sadat ensihoitoyritykset ovat tarjonneet laadukasta ja kustannustehokasta sairaankuljetusta suomalaisille. Mielestämme tästä toimivasta mallista tulee pitää kiinni, sillä parhaimmillaan yksityiset palveluntuottajat täydentävät joustavasti julkisia toimijoita, kuten pelastuslaitoksia

Ensihoidon kilpailuttamatta jättäminen rikkoisi nykyistä hyvin toimivaa mallia ja uhkaisi satojen ensihoidon ammattilaisten työnkuvaa. Tämä olisi merkittävä riski potilasturvallisuudelle, varsinkin jos se tehdään samanaikaisesti suunnitteilla olevien erikoissairaanhoidon muutosten kanssa. Kun matkat erikoissairaanhoidon palveluihin kasvavat, ja väestö vanhenee, on ensihoidon saatavuus, ensihoitajien ammattitaito ja alueen tuntemus entistä tärkeämpää varmistaa.

Usealla yksityisellä toimijalla on monivuotinen kokemus toimialueestaan ja tarkkaan optimoitu yhteistyö julkisen sektorin kanssa. Suomen Yrittäjien selvityksen mukaan myös ensihoidon kustannukset ovat yksityisellä sektorilla 10 % julkista pienemmät.

PääkaupunkiseudullaMed Groupilla on Helsingissä 27 vakituista työntekijää neljässä yksikössä ja Vantaalla 14 vakituista työntekijää kahdessa yksikössä. Tämän lisäksi kunnissa toimii yhteensä noin 70 keikkatyöntekijää. Monivuotinen kokemus, suunnittelu ja ammattitaito mahdollistavat laadukkaan palvelun vuoden jokaisena päivänä alueesta riippumatta.

Toimiva vastuunjako ja ammattitaitoinen henkilökunta on tuonut tehokkuutta. Pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä toimiva työnjako, jossa pelastuslaitos hoitaa kiireellisiä ensihoidon tehtäviä ja kiireettömät, D-tason, ensihoidon tehtävät toteutetaan Med Groupin kaltaisten kumppaneiden kanssa. Med Groupin Helsingin toiminnoilla on 90%:n käyttöaste, mikä tarkoittaa, että ensihoitajien aika käytetään erittäin tehokkaasti potilaiden hoitoon. Laadukas ja tehokas toiminta on monivuotisen kehitystyön tulos.

Henkilöstö on ylpeä tekemästään työstä ja haluamme työskennellä alueen asukkaiden hyväksi jatkossakin. Haluamme kehittää sekä nykyisiä että uusia palveluita. Tämä kuitenkin edellyttää ennakoitavuutta sairaanhoitopiirien linjauksiin yksityisistä palveluntuottajista. Investointeja kalustoon ja henkilöstöön on vaikea tehdä, jos sairaanhoitopiirien suhtautuminen yksityisiin tuottajiin jää epäselväksi.

Antti Koivisto, ensihoitoesimies, Uusimaa, +358 44 741 2414Laura Riski, palvelujohtaja, ensihoito ja kotiin vietävät palvelut

Med Group on kotimainen, nopeasti kasvava sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys. Kehitämme terveyspalveluiden laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Työllistämme noin 2200 sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää liikevaihtomme saavuttaessa tänä vuonna noin 100 miljoonaa euroa. Päätoimialamme ovat hammaslääkäri-, lääkäri-, hoiva- ja ensihoitopalvelut. Med Group palvelee asiakkaita koko Suomen alueella julkisen sektorin yhteistyökumppanina. Syksyllä 2017 yrityksen brändi uudistui ja alkoi käyttää itsestään nimeä Onni: Onni on terveydenhuollon uusi kumppani, jonka sinä saat valita. Onni on elämän pieniä ja isoja asioita. Uskomme ihmisiin ja heidän kyvykkyyteensä muuttaa maailmaa paremmaksi

Sosiaali- ja terveysministeriön tuore ensihoitoasetus astuu voimaan vuoden 2018 alussa. Terveydenhuoltolain uudistus kuitenkin uhkaa hyvää asetusta ja toimivaa nykymallia rajaamalla yksityisten tuottajien roolin niin pieneksi, että toiminta tulisi käytännössä mahdottomaksi.

Lue lisää »
Media no image

Vaarantaako uusi terveydenhuoltolaki toimivan ensihoidon jatkuvuuden maakunnissa?

Lehdistötiedotteet   •   Marras 15, 2017 16:06 EET

Sosiaali- ja terveysministeriön tuore ensihoitoasetus astuu voimaan vuoden 2018 alussa. Asetuksen mukaisesti sairaanhoitopiirit voivat edelleen kilpailuttaa ensihoidon palvelut, ja asetus velvoittaakin järjestäjät vertailemaan tuotannon vaikuttavuutta, kustannustehokkuutta ja laatua.

Terveydenhuoltolain uudistus kuitenkin uhkaa hyvää asetusta ja toimivaa nykymallia rajaamalla yksityisten tuottajien roolin niin pieneksi, että toiminta tulisi käytännössä mahdottomaksi. Jos kiireellinen ensihoito määritellään viranomaistoiminnaksi, tarkoittaisi se yksityisten tuottajien poistumista alalta, etenkin pieniltä paikkakunnilta. Ensihoito on ensisijaisesti terveydenhuoltoa eikä viranomaistyötä ja se tulisi määritellä niin jatkossakin, jotta hyvä yhteistyö voi jatkua.

Sote-uudistuksen lakivalmistelu on ollut ennakoitua monimuotoisempi prosessi. Hallituksen esityksiä on tarkasteltu ja muuteltu useaan otteeseen, mikä on aiheuttanut epätietoisuutta maakuntapäättäjien keskuudessa. Myös ensihoitopalvelujen järjestämisvastuusta ja yksityisten ensihoitoyritysten mahdollisuudesta tuottaa ensihoidon palveluita on esiintynyt epäselvyyttä.

Maakunnat tuntevat oman alueensa erityispiirteet ja heidän tulisi saada arvioida täydentävän yksityisen palveluntuotannon tarpeen jatkossakin. Lain ei tulisi pakottaa heitä tuottamaan palvelut yksin. Viimeisen 70 vuoden ajan sadat ensihoitoyritykset ovat tarjonneet laadukasta ja kustannustehokasta sairaankuljetusta suomalaisille. Mielestämme tästä toimivasta mallista tulee pitää kiinni, sillä parhaimmillaan yksityiset palveluntuottajat täydentävät joustavasti julkisia toimijoita, kuten pelastuslaitoksia

Ensihoidon kilpailuttamatta jättäminen rikkoisi nykyistä hyvin toimivaa mallia ja uhkaisi satojen ensihoidon ammattilaisten työnkuvaa. Tämä olisi merkittävä riski potilasturvallisuudelle, varsinkin jos se tehdään samanaikaisesti suunnitteilla olevien erikoissairaanhoidon muutosten kanssa. Kun matkat erikoissairaanhoidon palveluihin kasvavat, ja väestö vanhenee, on ensihoidon saatavuus, ensihoitajien ammattitaito ja alueen tuntemus entistä tärkeämpää varmistaa.

Usealla yksityisellä toimijalla on monivuotinen kokemus toimialueestaan ja tarkkaan optimoitu yhteistyö julkisen sektorin kanssa. Suomen Yrittäjien selvityksen mukaan myös ensihoidon kustannukset ovat yksityisellä sektorilla 10 % julkista pienemmät.

Med Group toimii Pirkanmaalla Sastamalassa, Urjalassa, Virroilla, Ruovedellä ja Kurussa yhteensä seitsemän yksikön ja noin 65 työntekijän voimin. Näiden lisäksi Tampereella toimii ympärivuorokautinen siirtokuljetusyksikkö. Yritys hoitaa alueella yhteensä 11 200 ensihoidon tehtävää vuodessa. Siirtokuljetusyksikössä työntekijät ovat perustason ensihoitajia, mutta muissa Med Groupin yksiköissä tehtäviä suorittaa hoitotasoinen henkilökunta. Monivuotinen kokemus, suunnittelu ja ammattitaito mahdollistavat laadukkaan palvelun vuoden jokaisena päivänä alueesta riippumatta.

Med Groupin henkilöstömme on hyvin sitoutunut sekä työhönsä että alueen hyvinvointiin. Osa työntekijöistä on toiminut ensihoidon tehtävissä alueella yli kymmenen vuoden ajan. Vahva paikallistuntemus ja hyvä yhteistyö paikallisten viranomaisten kanssa on tehnyt toiminnasta jouhevaa ja laadukasta. Poliittinen epävarmuus toiminnan ympärillä aiheuttaa kuitenkin huolta henkilöstön keskuudessa ja vaikeuttaa tulevan suunnittelua.

Palveluiden kehittäminen ja ylläpitäminen edellyttävät ennakoitavuutta sairaanhoitopiirien linjauksiin yksityisistä palveluntuottajista. Investointeja kalustoon ja henkilöstöön on vaikea tehdä, jos sairaanhoitopiirien suhtautuminen yksityisiin tuottajiin jää epäselväksi.

Iida Tolonen, ensihoitoesimies, Etelä-Pirkanmaa, +358 44 773 5849
Reeta Jäppinen, ensihoitoesimies, Pohjois-Pirkanmaa, +358 44 773 5809
Laura Riski, palvelujohtaja, ensihoito ja kotiin vietävät palvelu

Med Group on kotimainen, nopeasti kasvava sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys. Kehitämme terveyspalveluiden laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Työllistämme noin 2200 sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää liikevaihtomme saavuttaessa tänä vuonna noin 100 miljoonaa euroa. Päätoimialamme ovat hammaslääkäri-, lääkäri-, hoiva- ja ensihoitopalvelut. Med Group palvelee asiakkaita koko Suomen alueella julkisen sektorin yhteistyökumppanina. Syksyllä 2017 yrityksen brändi uudistui ja alkoi käyttää itsestään nimeä Onni: Onni on terveydenhuollon uusi kumppani, jonka sinä saat valita. Onni on elämän pieniä ja isoja asioita. Uskomme ihmisiin ja heidän kyvykkyyteensä muuttaa maailmaa paremmaksi

Sosiaali- ja terveysministeriön tuore ensihoitoasetus astuu voimaan vuoden 2018 alussa. Terveydenhuoltolain uudistus kuitenkin uhkaa hyvää asetusta ja toimivaa nykymallia rajaamalla yksityisten tuottajien roolin niin pieneksi, että toiminta tulisi käytännössä mahdottomaksi.

Lue lisää »
Media no image

Vaarantaako uusi terveydenhuoltolaki toimivan ensihoidon jatkuvuuden maakunnissa?

Lehdistötiedotteet   •   Marras 15, 2017 16:03 EET

Sosiaali- ja terveysministeriön tuore ensihoitoasetus astuu voimaan vuoden 2018 alussa. Asetuksen mukaisesti sairaanhoitopiirit voivat edelleen kilpailuttaa ensihoidon palvelut, ja asetus velvoittaakin järjestäjät vertailemaan tuotannon vaikuttavuutta, kustannustehokkuutta ja laatua.

Terveydenhuoltolain uudistus kuitenkin uhkaa hyvää asetusta ja toimivaa nykymallia rajaamalla yksityisten tuottajien roolin niin pieneksi, että toiminta tulisi käytännössä mahdottomaksi. Jos kiireellinen ensihoito määritellään viranomaistoiminnaksi, tarkoittaisi se yksityisten tuottajien poistumista alalta, etenkin pieniltä paikkakunnilta. Ensihoito on ensisijaisesti terveydenhuoltoa eikä viranomaistyötä ja se tulisi määritellä niin jatkossakin, jotta hyvä yhteistyö voi jatkua.

Sote-uudistuksen lakivalmistelu on ollut ennakoitua monimuotoisempi prosessi. Hallituksen esityksiä on tarkasteltu ja muuteltu useaan otteeseen, mikä on aiheuttanut epätietoisuutta maakuntapäättäjien keskuudessa. Myös ensihoitopalvelujen järjestämisvastuusta ja yksityisten ensihoitoyritysten mahdollisuudesta tuottaa ensihoidon palveluita on esiintynyt epäselvyyttä.

Maakunnat tuntevat oman alueensa erityispiirteet ja heidän tulisi saada arvioida täydentävän yksityisen palveluntuotannon tarpeen jatkossakin. Lain ei tulisi pakottaa heitä tuottamaan palvelut yksin. Viimeisen 70 vuoden ajan sadat ensihoitoyritykset ovat tarjonneet laadukasta ja kustannustehokasta sairaankuljetusta suomalaisille. Mielestämme tästä toimivasta mallista tulee pitää kiinni, sillä parhaimmillaan yksityiset palveluntuottajat täydentävät joustavasti julkisia toimijoita, kuten pelastuslaitoksia.

Ensihoidon kilpailuttamatta jättäminen rikkoisi nykyistä hyvin toimivaa mallia ja uhkaisi satojen ensihoidon ammattilaisten työnkuvaa. Tämä olisi merkittävä riski potilasturvallisuudelle, varsinkin jos se tehdään samanaikaisesti suunnitteilla olevien erikoissairaanhoidon muutosten kanssa. Kun matkat erikoissairaanhoidon palveluihin kasvavat, ja väestö vanhenee, on ensihoidon saatavuus, ensihoitajien ammattitaito ja alueen tuntemus entistä tärkeämpää varmistaa.

Usealla yksityisellä toimijalla on monivuotinen kokemus toimialueestaan ja tarkkaan optimoitu yhteistyö julkisen sektorin kanssa. Suomen Yrittäjien selvityksen mukaan myös ensihoidon kustannukset ovat yksityisellä sektorilla 10 % julkista pienemmät.

Med Groupilla on Laukaassa, Hankasalmella ja Pihtipuhtaalla yhteensä 24 vakituista työntekijää ja noin 20 keikkalaista. Palveluita on tuotettu joustavasti ja laadukkaasti yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa, ja Med Group hoitaa alueella noin 4500 tehtävää vuodessa. Med Groupin henkilökunta on aina hoitotasoinen. Monivuotinen kokemus, työn tarkka suunnittelu ja ammattitaito mahdollistavat laadukkaan palvelun vuoden jokaisena päivänä alueesta riippumatta.

Henkilöstö on ollut innokas kehittämään osaamistaan, minkä ansiosta on pystytty tarjoamaan esim. kotisairaanhoitoa Hankasalmella. Kotisairaanhoidon palvelujen myötä tarve kuljettaa potilaita keskussairaalaan asti on vähentynyt, kun hoitaja voi auttaa potilasta jo kodissaan.

Henkilöstö haluaa työskennellä alueen asukkaiden hyväksi jatkossakin ja kehittää sekä nykyisiä että uusia palveluita. Tämä edellyttää, että sairaanhoitopiirien linjaukset yksityisistä palveluntuottajista ovat ennakoitavissa. Investointeja kalustoon ja henkilöstöön on vaikea tehdä, jos sairaanhoitopiirien suhtautuminen yksityisiin toimijoihin jää epäselväksi.

Reeta Jäppinen, ensihoitoesimies, Keski-Suomi, +358 44 773 5809
Laura Riski, palvelujohtaja, ensihoito ja kotiin vietävät palvelut

Med Group on kotimainen, nopeasti kasvava sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys. Kehitämme terveyspalveluiden laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Työllistämme noin 2200 sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää liikevaihtomme saavuttaessa tänä vuonna noin 100 miljoonaa euroa. Päätoimialamme ovat hammaslääkäri-, lääkäri-, hoiva- ja ensihoitopalvelut. Med Group palvelee asiakkaita koko Suomen alueella julkisen sektorin yhteistyökumppanina. Syksyllä 2017 yrityksen brändi uudistui ja alkoi käyttää itsestään nimeä Onni: Onni on terveydenhuollon uusi kumppani, jonka sinä saat valita. Onni on elämän pieniä ja isoja asioita. Uskomme ihmisiin ja heidän kyvykkyyteensä muuttaa maailmaa paremmaksi

Sosiaali- ja terveysministeriön tuore ensihoitoasetus astuu voimaan vuoden 2018 alussa. Terveydenhuoltolain uudistus kuitenkin uhkaa hyvää asetusta ja toimivaa nykymallia rajaamalla yksityisten tuottajien roolin niin pieneksi, että toiminta tulisi käytännössä mahdottomaksi.

Lue lisää »
Media no image

Vaarantaako uusi terveydenhuoltolaki toimivan ensihoidon jatkuvuuden maakunnissa?

Lehdistötiedotteet   •   Marras 15, 2017 15:58 EET

Sosiaali- ja terveysministeriön tuore ensihoitoasetus astuu voimaan vuoden 2018 alussa. Asetuksen mukaisesti sairaanhoitopiirit voivat edelleen kilpailuttaa ensihoidon palvelut, ja asetus velvoittaakin järjestäjät vertailemaan tuotannon vaikuttavuutta, kustannustehokkuutta ja laatua.

Terveydenhuoltolain uudistus kuitenkin uhkaa hyvää asetusta ja toimivaa nykymallia rajaamalla yksityisten tuottajien roolin niin pieneksi, että toiminta tulisi käytännössä mahdottomaksi. Jos kiireellinen ensihoito määritellään viranomaistoiminnaksi, tarkoittaisi se yksityisten tuottajien poistumista alalta, etenkin pieniltä paikkakunnilta. Ensihoito on ensisijaisesti terveydenhuoltoa eikä viranomaistyötä ja se tulisi määritellä niin jatkossakin, jotta hyvä yhteistyö voi jatkua.

Sote-uudistuksen lakivalmistelu on ollut ennakoitua monimuotoisempi prosessi. Hallituksen esityksiä on tarkasteltu ja muuteltu useaan otteeseen, mikä on aiheuttanut epätietoisuutta maakuntapäättäjien keskuudessa. Myös ensihoitopalvelujen järjestämisvastuusta ja yksityisten ensihoitoyritysten mahdollisuudesta tuottaa ensihoidon palveluita on esiintynyt epäselvyyttä.

Maakunnat tuntevat oman alueensa erityispiirteet ja heidän tulisi saada arvioida täydentävän yksityisen palveluntuotannon tarpeen jatkossakin. Lain ei tulisi pakottaa heitä tuottamaan palvelut yksin. Viimeisen 70 vuoden ajan sadat ensihoitoyritykset ovat tarjonneet laadukasta ja kustannustehokasta sairaankuljetusta suomalaisille. Mielestämme tästä toimivasta mallista tulee pitää kiinni, sillä parhaimmillaan yksityiset palveluntuottajat täydentävät joustavasti julkisia toimijoita, kuten pelastuslaitoksia.

Ensihoidon kilpailuttamatta jättäminen rikkoisi nykyistä hyvin toimivaa mallia ja uhkaisi satojen ensihoidon ammattilaisten työnkuvaa. Tämä olisi merkittävä riski potilasturvallisuudelle, varsinkin jos se tehdään samanaikaisesti suunnitteilla olevien erikoissairaanhoidon muutosten kanssa. Kun matkat erikoissairaanhoidon palveluihin kasvavat, ja väestö vanhenee, on ensihoidon saatavuus, ensihoitajien ammattitaito ja alueen tuntemus entistä tärkeämpää varmistaa.

Usealla yksityisellä toimijalla on monivuotinen kokemus toimialueestaan ja tarkkaan optimoitu yhteistyö julkisen sektorin kanssa. Suomen Yrittäjien selvityksen mukaan myös ensihoidon kustannukset ovat yksityisellä sektorilla 10% julkista pienemmät.

Varsinais-Suomessa Med Group toimii Salon, Kemiön, Perniön, Uudenkaupungin, Mynämäen ja Laitilan alueella. Yritys työllistää vakituisesti 58 ensihoidon ammattilaista ja noin 70 keikkatyöntekijää Varsinais-Suomessa ja suorittaa alueella yhteensä 12 460 ensihoidon tehtävää vuodessa. Med Group toimii myös Kokemäellä Satakunnassa, jossa hoidamme 1250 tehtävää vuodessa kuuden työntekijän voimin.

Laajalla alueella toimiminen ja joustavuus on tehnyt toiminnasta laadukasta. Med Groupin tehtäviä suorittaa aina hoitotasoinen henkilökunta. Monivuotinen kokemus, suunnittelu ja ammattitaito mahdollistavat laadukkaan palvelun vuoden jokaisena päivänä alueesta riippumatta.Yksiköitä voidaan liikuttaa kuntien välillä joustavasti aina tarpeen mukaan, jotta alueella olisi aina tilanteeseen sopivin miehitys.

Uusien palveluiden kehittäminen ja nykyisten ylläpitäminen edellyttää kuitenkin ennakoitavuutta sairaanhoitopiirien linjauksiin yksityisistä palveluntuottajista. Investointeja kalustoon ja henkilöstöön on vaikea tehdä, jos sairaanhoitopiirien suhtautuminen yksityisiin tuottajiin jää epäselväksi.

Heidi Mannila, ensihoitoesimies, Varsinais-Suomi & Satakunta, +358 44 773 5806

Laura Riski, palvelujohtaja, ensihoito ja kotiin vietävät palvelut

Med Group on kotimainen, nopeasti kasvava sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys. Kehitämme terveyspalveluiden laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Työllistämme noin 2200 sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää liikevaihtomme saavuttaessa tänä vuonna noin 100 miljoonaa euroa. Päätoimialamme ovat hammaslääkäri-, lääkäri-, hoiva- ja ensihoitopalvelut. Med Group palvelee asiakkaita koko Suomen alueella julkisen sektorin yhteistyökumppanina. Syksyllä 2017 yrityksen brändi uudistui ja alkoi käyttää itsestään nimeä Onni: Onni on terveydenhuollon uusi kumppani, jonka sinä saat valita. Onni on elämän pieniä ja isoja asioita. Uskomme ihmisiin ja heidän kyvykkyyteensä muuttaa maailmaa paremmaksi

Sosiaali- ja terveysministeriön tuore ensihoitoasetus astuu voimaan vuoden 2018 alussa. Terveydenhuoltolain uudistus kuitenkin uhkaa hyvää asetusta ja toimivaa nykymallia rajaamalla yksityisten tuottajien roolin niin pieneksi, että toiminta tulisi käytännössä mahdottomaksi.

Lue lisää »
Media no image

Brändiuudistuksella uuteen soteen ¬– Med Groupista tuli ONNI

Lehdistötiedotteet   •   Loka 25, 2017 10:30 EEST

Suomen nopeimmin kasvaviin terveys- ja sosiaalipalveluyrityksiin lukeutuva Med Group valmistautuu sote-uudistukseen nimenmuutoksella. Med Groupin palveluiden uudet nimet ovat jatkossa ONNI hammas, ONNI hoiva, ONNI terveys ja ONNI ensihoito.

Uudella nimellään brändiuudistuksen läpikäynyt yhtiö tavoittelee entistä laajempaa näkyvyyttä sekä kunnissa että yksityisten kuluttajien keskuudessa.

Med Group –nimi säilyy edelleen konsernin nimenä eikä uudella brändinimellä ole vaikutuksia juridisiin yhtiöihin ja sopimuksiin. ONNI-nimi näkyy jatkossa ulospäin sidosryhmille ja asiakkaille.

– Uudistuminen tekee hyvää itse kullekin. Pyrimme helposti mieleen jäävällä nimellä palvelemaan asiakkaitamme paremmin, mutta myös terävöittämään omaa toimintaamme ja osaamistamme ONNI-yksiköissä. Työstään pitävät ihmiset tuottavat myös parempia palveluja. Suomenkielisellä nimellä haluamme kertoa, että olemme suomalainen yhtiö ja maksamme kaikki verot ja veroluonteiset maksut Suomeen sekä työllistämme tuhansia suomalaisia, Med Groupin toimitusjohtaja Kari Virta sanoo.

Jo nyt liki kahden sadan kunnan yhteistyökumppani ONNI hoiva tarjoaa palveluja, jotka tukevat muun muassa vammaisten ja vanhusten turvallista asumista omassa kodissa.

Suomen suurimmalla kotiin vietävien palvelujen ONNI hoiva -liiketoiminta-alueella työskentelee lähes 3000 työntekijää, jotka avustavat vammaisia, pitkäaikaissairaita, liikuntarajoitteisia, vanhuksia ja lapsiperheitä pärjäämään kotona ja kodin ulkopuolella.

Kari Virta pitää tärkeänä, että sote-uudistuksessa valinnanvapaus toteutuu myös vammaisilla henkilöillä.

– Uskomme vahvasti, että palvelusetelien käytön lisääminen parantaisi myös kotona asuvien avustettavien asemaa. Miksi kunnissa jäätäisiin odottamaan sote-uudistusta, kun palvelusetelillä voidaan jo nyt toteuttaa kansalaisille aito valinnanvapaus?

Palveluseteleitä pitäisi Virran mukaan käyttää kotihoidon ja palveluasumisen lisäksi myös hammashoitoon. Med Groupilla on Suomessa 22 hammasvastaanottoa. Kuntaliiton tutkimuksen mukaan palveluseteleitä hyödyntää kuitenkin vain hieman yli sata kuntaa Suomen yli kolmesta sadasta kunnasta.

Lisätietoja:

Med Group Oy:n toimitusjohtaja Kari Virta, kari.virta@medgroup.fi, 040 751 1853.

www.onniterveys.fi/medgroup

www.onniterveys.fi

www.onniterveys.fi/hoiva

www.onniterveys.fi/hammas

www.onniterveys.fi/rekry

www.onniterveys.fi/kuntakumppani

Med Group on kotimainen, nopeasti kasvava sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys. Kehitämme terveyspalveluiden laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Työllistämme noin 2200 sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää liikevaihtomme saavuttaessa tänä vuonna noin 100 miljoonaa euroa. Päätoimialamme ovat hammaslääkäri-, lääkäri-, hoiva- ja ensihoitopalvelut. Med Group palvelee asiakkaita koko Suomen alueella julkisen sektorin yhteistyökumppanina. Syksyllä 2017 yrityksen brändi uudistui ja alkoi käyttää itsestään nimeä Onni: Onni on terveydenhuollon uusi kumppani, jonka sinä saat valita. Onni on elämän pieniä ja isoja asioita. Uskomme ihmisiin ja heidän kyvykkyyteensä muuttaa maailmaa paremmaksi

Suomen nopeimmin kasvaviin terveys- ja sosiaalipalveluyrityksiin lukeutuva Med Group valmistautuu sote-uudistukseen nimenmuutoksella. Med Groupin palveluiden uudet nimet ovat jatkossa ONNI hammas, ONNI hoiva, ONNI terveys ja ONNI ensihoito.

Lue lisää »
Fluw09dianz6aivyvu99

Med Group nappasi huippujohtajan Finnairilta hoivaliiketoimintansa vetäjäksi

Lehdistötiedotteet   •   Syys 13, 2017 11:57 EEST

KTM Minna Toiviainen vaihtaa sinivalkoiset siivet yksityisen terveydenhuollon kärkikaartiin nopeasti nousseeseen Med Groupiin. Toiviainen saa johdettavakseen Med Groupin hoivaliiketoiminnan, josta yritys aikoo tehdä kotiin vietävien palveluiden edelläkävijän Suomessa.

Media no image

KUTSU: Med Group, Lapinjärven Mehiläispesä ja Lapinjärven kunta kutsuvat mediaa kotihoidon ateriatoimitusten maistelutapahtumaan 21.6.2017

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 19, 2017 11:32 EEST

Med Group, Lapinjärven Mehiläispesä ja Lapinjärven kunta kutsuvat mediaa kotihoidon ateriatoimitusten maistelutapahtumaan 21.6.2017

Hyvä median edustaja.

Meillä on ilo kutsua sinut tapahtumaan, jossa pääset omakohtaisesti maistamaan, miten herkullista ruokaa pystymme nyt tarjoamaan niin Lapinjärven senioreille kuin muillekin kotitoimitusten piirissä oleville.

Julkistamistilaisuuden pitopaikka: Lapinjärven Mehiläispesä,

Kantatie 3, 07800 Lapinjärvi

Ajankohta: 21.06.2017 klo 12.00

Kyse on yhteistyöhankkeesta, jossa Lapinjärven Mehiläispesä Oy ja Med Group Oy yhteistyössä Lapinjärven kunnan kanssa ovat solmineet sopimuksen ruokapalveluista. Med Group toimii Lapinjärven kunnan kanssa yhteistyöhankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää ikäihmisten kotiin vietäviä palveluita. Med Group vastaa kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen tuottamisesta Lapinjärvellä osana kehittämishanketta. Palveluiden kehittämiseen liittyen on alkuvuodesta lähdetty etsimään ruokapalvelua, jossa saamme tuettua paikallisia yrityksiä ja paikallista ruuan tuotantoa sekä vastattua asiakkaiden toiveeseen tuoreesta ruuasta kotiin toimitettuna. Ravitsevalla ruualla on iso merkitys ihmisen hyvinvoinnin tukemisessa.

Ruoka-annokset asiakkaalle toimittaa Taksi Villikka Oy. Lapinjärven Mehiläispesän keittiömestari, Chef Kenneth Lindberg, suunnittelee lähituotetuista raaka-aineista valmistettavat ravintopitoiset ruuat alusta loppuun itse.

Lisää ruokapalveluiden kehittämisestä ja ravinnon merkityksestä kertoo tilaisuudessa Lapinjärven kotihoidon esimies, sairaanhoitaja Sanna Kallioinen. Samoin on mahdollisuus kuulla Mehiläispesän keittiömestarin Kenneth Lindbergin ajatuksia siitä, miten hän suunnittelee hyväksi todetut annokset.

Lapinjärven Mehiläispesän toimitusjohtaja Jarmo Lehtomäki ja yrityskonsulttina toimiva Patrick Åberg kertovat yrityksen jatkosuunnitelmista niin ruokatarjonnan kuin koko ainutlaatuisen konseptinkin osalta.

Lisätiedot:

Med Group Oy:n kotihoidon esimies Sanna Kallioinen, sanna.kallioinen@medgroup.fi, 044 773 5835.

Mehiläispesä Oy toimitusjohtaja Jarmo Lehtomäki 0400 716 046.

Lapinjärven hyvinvointijohtaja Heidi Räihä, heidi.raiha@lapinjarvi.fi, 050 7432 6228.

Med Group on kotimainen, nopeasti kasvava sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys. Kehitämme Med Group on kotimainen, nopeasti kasvava sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys. Kehitämme terveyspalveluiden laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Työllistämme noin 2200 sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää liikevaihtomme ollessa noin 70 miljoonaa euroa. Päätoimialamme ovat hammaslääkäri-, lääkäri-, hoiva- ja ensihoitopalvelut. Med Group palvelee asiakkaita koko Suomen alueella julkisen sektorin yhteistyökumppanina.

Julkistamistilaisuuden pitopaikka: Lapinjärven Mehiläispesä, Kantatie 3, 07800 Lapinjärvi Ajankohta: 21.06.2017 klo 12.00

Lue lisää »
Media no image

Karhulan Sairauskassa huolehtii jäseniensä hampaiden kunnosta ennaltaehkäisevästi

Lehdistötiedotteet   •   Helmi 06, 2017 09:35 EET

Kotkan alueella sairaus- ja vakuutuskassatoiminta on virkeää ja monipuolisesti jäsenten ja heidän perheidensä terveyttä edistävää. Karhulan Sairauskassa on kehittänyt yhteistyössä Med Groupin kanssa suun terveyttä edistäviä toimintamuotoja.

Suun terveyden tilan tiedetään heijastuvan ihmisen yleiseen terveystilaan. Esimerkiksi suun alueen tulehduksista kärsii n. 70% ihmisistä – suurin osa tietämättään. Hoitamattomat ja usein oireettomat tulehdukset aiheuttavat lisääntyvää hampaiston hoitotarvetta esimerkiksi paikkausten ja juurihoidon muodossa. Tämä hammasterveydenkokonaisvaltaisuus ja ennaltaehkäisyn tarve ymmärretään Kotkan alueella, jossa Karhulan Sairauskassa tarjoaa jäsenilleen hammashoitoa tavalla, jossa yhdistyvät hammastarkastus, ennaltaehkäisevät toimenpiteet kuten hammaskiven poisto sekä omahoito-ohjeistus.

Kassanjohtajat Lea Petman Karhulan Sairauskassasta kommentoi yhteistyötä:

-Meihin teki vaikutuksen Med Groupin hoitofilosofia, jossa on mahdollista huolehtia suun terveydestä kokonaisvaltaisesti ja ennaltaehkäisevästi. Heidän tarjoamansa kokonaisuus mahdollistaa jäsenten terveydestä huolehtimisen pitkäjänteisesti, ei vain välittömien oireiden hoitoon keskittyen. Olemme sopineet yhdessä mm. jäsenten omahoito-opastuksen järjestämisestä, samoin laskutus- ja muut käytännöt hoituvat toiveidemme mukaisesti.

Kotkan hammaslääkärikeskuksen hammaslääkäri Klaus Leivo jatkaa:

-Meillä on Kotkan alueella kaksi toimipistettä, Kotkan ja Helilän hammaslääkärikeskukset, joissa on perinteisesti käynyt jonkin verran sairaus- ja vakuutuskassojen jäseniä. Nyt olemme innoissamme yhteistyön syventymisestä suuntaan, joka on nykyaikaisen hammashoidon periaatteiden mukainen. Siinä keskeistä on tiimityö hammaslääkärin ja suuhygienistin kesken, asiakkaalle annettava omahoito-ohjeistus sekä kuvantamisen laaja hyödyntäminen hoitosuunnitelmien osana. Ketjullamme on 22 toimipistettä, joten pystymme palvelemaan kassojen jäseniä laajasti ympäri Suomen myös kaikkein vaativimmissa erikoishammashoidon tapauksissa.

Lisätiedot:

Med Group Hammaslääkärit, Kotkan Hammaslääkärikeskus, hammaslääkäri Klaus Leivo, kleivo@planet.fi, 05-218 2222.

Karhulan Sairauskassa, kassanjohtaja Lea Petman, ext-lea.petman@kela.fi, 010 234 2018.

Med Group on kotimainen, nopeasti kasvava sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys. Kehitämme terveyspalveluiden laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Yritys työllistää nykyisin yli 1300 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. Vuonna 2016 konsernin liikevaihto tulee olemaan n. 70 miljoonaa euroa. Päätoimialamme ovat hammaslääkäripalvelut, lääkäripalvelut, hoivapalvelut ja ensihoitopalvelut. Med Group palvelee asiakkaita koko Suomen alueella julkisen sektorin yhteistyökumppanina.

Karhulan Sairauskassa on perustettu vuonna 1901 huolehtimaan kokonaisvaltaisesti jäsentensä hyvinvoinnista. Kassa järjestää monipuolista, jäsentensä kesken erittäin arvostettua toimintaa 2700 jäsenelleen ja heidän perheilleen.

Kotkan alueella sairaus- ja vakuutuskassatoiminta on virkeää ja monipuolisesti jäsenten ja heidän perheidensä terveyttä edistävää. Karhulan Sairauskassa on kehittänyt yhteistyössä Med Groupin kanssa suun terveyttä edistäviä toimintamuotoja.

Lue lisää »
Media no image

Yhteiskuntavastuuta ja joulun henkeä yhteistuumin – Med Group tukee Iceheartsin toimintaa joululahjoituksella

Lehdistötiedotteet   •   Joulu 14, 2016 09:29 EET

Yksityinen sosiaali- ja terveysalan kasvuyhtiö Med Group päätti henkilöstön joulumuistamisen sijaan tukea erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten harrastustoimintaa pyörittävää Iceheartsia. Sekä Med Groupia että Icehartsia yhdistää huoli yhteiskunnan heikompien selviämisestä ja halu tukea näitä erityisryhmiä vastuullisesti ja ammattimaisesti.

Suomen suurimpiin henkilökohtaisen avun tuottajiin lukeutuvan Med Groupin henkilökohtaiset avustajat huolehtivat yli tuhannen huolenpitoa tarvitsevan vammaisen, lapsen ja ikäihmisen auttamisesta heidän kotonaan. Icehearts taas liikuttaa vuosittain yli 500 erityisen avun tarpeessa olevaa nuorta, jotka muuten uhkaisivat syrjäytyä ja jäädä paitsi ohjatusta urheiluharrastuksesta. Molemmat haluavat edistää näiden erityistuen tarvitsijoiden hyvinvointia ennaltaehkäisevästi, osallistavasti ja inhimillisesti sekä toimia luotettavana kumppanina kunnan eri viranomaisten kanssa. Vaikka kumpikin toimija tekee työtään eri tavoin, on avun saajissa ja toimintafilosofiassa paljon samaa.

Med Groupin henkilöstö äänesti tämän vuoden joulusponsoroinnin kohteeksi Iceheartsin. Toimitusjohtaja Kari Virta on valinnasta iloinen:

- Pidän tärkeänä sitä, että yritykset kantavat kortensa kekoon yhteiskuntavastuun puolesta. Joulun alla tämän antamisen ilo ja auttamisen halu korostuvat entisestään. Mitä enemmän tutustuin Iceheartsin toimintaan, sitä iloisempi olen siitä, juuri heidät valittiin tuen saajaksi. Näen paljon yhtymäkohtia meidän vammaisten ja vanhusten kotona asumisen ammattimaisessa avustamistyössä sekä Iceheartsin toiminnassa, joissa kummassakin pyritään pitkäjänteisellä ja ennaltaehkäisevällä otteella tuomaan hyvinvointia näille erityisryhmille.

Iceheartsin toiminnanjohtaja Teemu Vartiamäki lisää:

- Olemme vilpittömän kiitollisia Med Groupin lahjoituksesta. Se auttaa meitä tarjoamaan liikunnan riemua ohjatuissa ryhmissä useammalle tuen tarpeessa olevalle nuorelle mahdollistaen heille pitkäkestoista ja ammatillista kasvun tukea, siis toivoa ja tulevaisuuden näkyä elämään.

Kutsumme mediaa tutustumaan Iceheartsin toimintaan ja yhteistyöhön Med Groupin kanssa reippailuhalli Huimalaan, jossa 150 Icehearts-lasta ja nuorta viettää pikkujouluja. Paikalla on haastatteluja varten sekä Iceheartsin että Med Groupin edustajia.

Aika: maanantai 19.12. 2016 klo: 16-17

Paikka: Reippailuhalli Huimala, Kauppakeskus Ristikko, Ajomiehentie 1, 00390 Helsinki.

Lisätiedot ja haastattelujärjestelyt:

Med Group Oy:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Pauliina Lajunen, pauliina.lajunen@medgroup.fi, 044 773 5840.

Iceheartsin henkilöstöjohtaja, viestintä Miika Niemelä, miika.niemela@icehearts.fi, 0400-419166.

Med Group on kotimainen, nopeasti kasvava sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys. Kehitämme terveyspalveluiden laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Yritys työllistää nykyisin yli 1300 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. Vuonna 2016 konsernin liikevaihto tulee olemaan n. 70 miljoonaa euroa. Päätoimialamme ovat hammaslääkäripalvelut, lääkäripalvelut, hoivapalvelut ja ensihoitopalvelut. Med Group palvelee asiakkaita koko Suomen alueella julkisen sektorin yhteistyökumppanina.

Icehearts on toimintamalli, jossa ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tehdään joukkueurheilun avulla koulussa ja vapaa-ajalla. Toimintamalli kunkin joukkueen osalta kestää 12 vuotta. Pitkäjänteisen työn tarkoituksena on työskennellä lasten paremman arjen puolesta ja luoda heille toivoa tulevaisuuteen. Tavoitteena on, että huolista huolimatta toiminnan avulla lapsista kasvaa vastuuntuntoisia, hyvinvointia ympärilleen tuottavia nuoria ja tulevia vanhempia. Liikunnan rooli toiminnassa on koolle kutsuva ja väline sosiaaliseen ja kasvatukselliseen työhön. Icehearts on kasvava kolmannen sektorin toimija, jolla on toimintaa kymmenellä paikkakunnalla. Yhteensä 27 joukkuetta, joissa kasvaa yli 500 lasta. 

Yksityinen sosiaali- ja terveysalan kasvuyhtiö Med Group päätti henkilöstön joulumuistamisen sijaan tukea erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten harrastustoimintaa pyörittävää Iceheartsia. Sekä Med Groupia että Iceheartsia yhdistää huoli yhteiskunnan heikompien selviämisestä ja halu tukea näitä erityisryhmiä vastuullisesti ja ammattimaisesti.

Lue lisää »

Yhteyshenkilöt 2 yhteyshenkilöä

  • Lehdistökontakti
  • markkinointi- ja viestintäjohtaja
  • pauliina.lajunen@medgroup.fi
  • 044 773 5840

Med Group

Med Group edistää suomalaisten hyvinvointia tuottamalla terveys- ja hoivapalveluita edelläkävijän ammattitaidolla. Palvelemme monipuolisesti ja luotettavasti sekä julkista sektoria että yksityishenkilöitä koko Suomessa. Päätoimialojamme ovat ensihoito, lääkäripalvelut, suun terveydenhuolto ja hoivapalvelut.

Osoite

  • Med Group
  • Pakkalankuja 6
  • 01510 Vantaa
  • Suomi