Skip to main content

MSD julkisti yhtiön ja terveydenhuollon ammattilaisten väliset taloudelliset suhteet

Uutinen   •   Touko 31, 2016 14:00 EEST

MSD, yhdessä muiden Lääketeollisuus ry:n jäsenyritysten kanssa, on tänään 31.5.2016 julkistanut yhtiön ja terveydenhuollon ammattilaisten väliset taloudelliset suhteet. Julkistaminen tehdään nyt ensimmäisen kerran ja se koskee vuonna 2015 maksettuja suoria ja epäsuoria taloudellisia etuuksia. Julkistamisen tavoitteena on edistää terveydenhuollon ammattilaisten ja lääkeyhtiöiden välisen yhteistyön läpinäkyvyyttä.

Lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten keskinäinen yhteistyö on välttämätöntä terveydenhoidon kehittymiselle ja lääketieteellisten innovaatioiden syntymiselle sekä lääkkeiden oikean ja turvallisen käytön varmistamiselle. Taloudellisten tietojen julkistaminen tuo teollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välisen yhteistyön läpinäkyväksi vastaamaan nykyajan odotuksia toiminnan avoimuudesta.

Nyt tehtävä julkistaminen on Euroopan laajuinen tutkivan lääketeollisuuden toimintamalli ja se koskee yksittäisiä terveydenhuollon ammattilaisia sekä terveydenhuollon organisaatioita. Julkistaminen kattaa esimerkiksi rekisteröinti-, matka- ja majoituskustannukset sekä asiantuntija- ja konsultaatiopalkkiot. Julkistettavia tietoja ovat vastaanottajan nimi, työpaikka sekä etuuden arvo ja muoto. Yksittäisten henkilöiden kohdalla tiedot voidaan Suomen lainsäädännön mukaan julkistaa, mikäli henkilö on antanut luvan tietojensa julkistamiseen. Organisaatioiden kohdalla julkistetaan organisaation nimi sekä etuuden arvo ja muoto. Organisaatioilta ei tarvita erillistä lupaa, vaan kaikki terveydenhuollon organisaatioille maksettu tuki voidaan julkistaa. Tutkimuksen ja tuotekehityksen osalta etuudet julkistetaan koontitietona.

Yhteistyö edistää suomalaisten terveyttä

Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten ja lääkeyritysten kesken vie eteenpäin tieteellistä tutkimusta ja kehittää terveydenhuollon ammattilaisten osaamista. MSD osallistuu omalta osaltaan suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten täydennys- ja jatkokoulutuksen järjestämiseen. Tieteellisen tiedon vaihtaminen ja lääkkeen oikean käytön kouluttaminen kehittää terveydenhuoltoamme ja edistää potilasturvallisuutta.

- Uusien lääkkeiden kehittäjänä meillä on luonnollisesti kattavin tutkimustieto lääkkeistämme. On suomalaisten potilaiden etu, että koulutamme lääkäreitä yhteistyössä alan parhaiden suomalaisten asiantuntijoiden kanssa, jotta lääkkeitä käytettäisiin oikein ja niille potilaille, jotka todennäköisimmin hoidosta hyötyvät. Lisäksi kansainvälinen koulutustoiminta tieteellisten kongressien ja symposiumien osalta tuo merkittävän määrän uutta tietoa suomalaisen terveydenhuollon kehittämiseen, kertoo MSD Finland Oy:n toimitusjohtaja Ilpo Tolonen.

Tutkimus- ja koulutustoiminta ovat merkittäviä panostuksia suomalaiseen yhteiskuntaan, myös investointien kannalta. Yhteistyön avulla mahdollistetaan se, että suomalaisilla potilailla olisi käytössään lääkkeitä, joita on tutkittu myös Suomessa sekä edistetään uusien hoitokäytäntöjen ja uusimman tiedon käyttöönottoa suomalaisten potilaiden hoidossa.

- Tutkimustoiminta ja uusien lääkkeiden kehittäminen ovat MSD:n toiminnan keskiössä, mutta yhtälailla siinä on myös koulutustoiminta. Uuden tiedon jakaminen ja sitä kautta terveyden edistäminen on velvollisuutemme ja koulutusvelvoite on yhä useammin myös lääkkeen myyntiluvan ehtona, Tolonen kertoo.

MSD:n julkistusraportti ja siihen liittyvä metodologiamemo ovat luettavissa osoitteessa http://www.msd.fi/about/Sivut/taloudellisten-suhteiden-julkistaminen.aspx.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Ilpo Tolonen, MSD, p. 040 581 9133

sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@merck.com