Skip to main content

Kysely: Viestijöistä 78 % sanoo työnkuvansa olevan laajempi ja monipuolisempi kuin vuosi sitten

Lehdistötiedote   •   Syys 26, 2014 07:00 EEST

Viestintä digitalisoituu ja viestinnän tekijöiltä vaaditaan jatkuvasti enemmän osaamista ja tuottavuutta. Nämä asiat nousivat selvimmin esiin Mynewsdeskin kyselystä viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisille. 

Sisältömarkkinoinnin määrä on huomattavassa kasvussa ja kaikki vastaajat uskovat, että digitalisoituminen kasvattaa viestinnän merkitystä tulevaisuudessa. Viestinnän arvostus siis jatkaa nousuaan, mutta tämä ei kuitenkaan näy suoraan organisaatioiden budjeteissa. Vastaajista 48 % kertoi, että heidän odotetaan tekevän enemmän sisältöjä kuin vuosi sitten, mutta budjetit ja resurssit eivät ole kasvaneet. 

- Tämä sama ilmiö näkyy myös käytännössä, kun keskustelen asiakkaideni kanssa, kommentoi Mynewsdeskin tuotepäällikkö Nina Lallukka. Kiire ja paineet kasvavat ja nyt haetaan apua myös uudesta tekniikasta, jolla pystyy omaa tekemistään nopeuttamaan ja helpottamaan.

Vastajia huolettaa myös oman osaamisensa kehittäminen, sillä 53 % vastaajista oli huolissaan siitä, että he eivät pysy uusien markkinointiviestinnän kehitystrendien perässä. Tämä johtunee osaltaan myös siitä, että koulutusta uuden teknologian ja sosiaalisten medioiden käyttöön on organisaatioissa tarjolla vain vähän. Vastaajista 24 % oli saanut koulutusta tai opastusta some-kanaviin, joita heidän tulee ylläpitää. Lisäkoulutusta näiden kanavien uusiin ominaisuuksiin saa enää 18 % vastaajista. Oma oppi on siis paras ja usein ainoa oppi, sillä 79 % vastaajista sanoo oppivansa uusien digitaalisten välineiden käytön yleensä käytännön kautta itse.

Printti- vai verkkomedia?

Vastaajat uskovat näkyvyyden merkityksen verkkomediassa jatkavan kasvuaan, vain 6 % oli sitä mieltä, että näkyvyyden merkitys vähenee. Printtimediassa saavutetun näkyvyyden merkitys taas vähenee peräti 54 %:n mielestä. Samaa kehitystä viestii myös vastaukset erilaisten sisältöjen tuottamisesta ensi vuonna. Eniten kasvaa vastaajien mielestä Sosiaalisen median päivitykset. Vastaajien mukaan sisältömarkkinointiin ja videotuotantoon panostetaan lähes yhtä paljon tulevana vuotena kuin sosiaaliseen mediaan. Erityisesti visuaalisen tuotannon, videoiden ja kuvien tuottaminen aiheuttaa haasteita budjetille. Tätä mieltä oli 68 % vastaajista.


Suurimmat haasteet resurseissa

Kysyimme vastaajilta myös vapaata palautetta siitä, mitkä ovat heidän suurimpia haasteita digitaalisen sisältöstrategian toteuttamisessa. Vastaajista yli 70 % mainitsi suurimmaksi haasteekseen resurssit, niin taloudelliset kuin henkilöstöönkin liittyvät. Myös organisaatioiden kankeus ja haluttomuus uusien toimintatapojen käyttöönottoon näkyi vastauksista.

Kyselyn tulokset alla olevasta liitetyt tiedostot -linkistä.

Tietoa kyselystä
Mynewsdesk teki kyselyn sähköisesti viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisille syyskuussa 2014. Vastaajien määrä oli 121 ja heistä ylintä johtoa oli 11 %, päällikkötasoa 36 % ja asiantuntijoita 43 %. Vastaajista 46 % työskentelee B to B sektorilla, 26 % B to C, 19 % molemmilla näistä ja 9 % julkishallinnossa ja järjestöissä.

Mynewsdesk – maailman johtava Uutishuonealusta

Mynewsdesk Uutishuone on näyteikkuna organisaatioiden ajankohtaiseen viestintämateriaaliin. Uutishuoneeseen saa tiedotteiden, kuvien, videoiden ja muun viestintämateriaalin lisäksi koottua organisaation some-kanavien uusimmat päivitykset tyylikkäästi ja kätevästi yhdelle sivulle. Uutishuoneen voi upottaa myös saumattomaksi osaksi omia kotisivuja, jolloin oma ajankohtaisosio pysyy automaattisesti ajantasalla. 

Uutishuone automatisoi rutiineja, kun kaikki julkaistava materiaali voidaan yhdellä painalluksella jakaa toimittajille, sosiaalisen median kanaviin, omille kotisivuille ja omille kontaktilistoille. Uutishuoneella tavoittaa kattavasti koko mediakentän Suomessa ja haluttaessa myös muissa Pohjoismaissa. Mynewsdesk Uutishuoneita käyttää jo lähes 7000 organisaatiota.

Mynewsdesk Uutishuoneita edustaa Suomessa Viestintätoimisto Deski Oy

Liitetiedostot

PDF-tiedosto

Kommentit (1)

    Tietyllä tavalla on kyllä ikävä, että kaikki siirtyy pikkuhiljaa digitaaliseen muotoon. Kirjaa ja lehtiä lukiessa on juuri se sivujen selaaminen ja kääntäminen mikä tekee lukemisesta sen omanlaisen tunteen.

    - Heikki - 2017-01-17 17:03 EET

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy