FinnMedi Oy

Active for Life - Uusia liiketoimintapalveluja ikääntyville

Uutinen   •   Loka 04, 2012 13:59 EEST

Lähellä eläkeikää olevan, suuren ikäluokan kulutustottumukset eroavat selvästi vanhempien ikäluokkien kulutustavoista. Yli 55-vuotiaat haluavat investoida omaan hyvinvointiinsa, mutta heille suunnattuja tuotteita ja palveluja ei ole riittävästi.

Kohderyhmänä 55+ -vuotiaat ovat pääsääntöisesti hyvin toimeentulevia ja aktiivisia - myös eläkkeellä ollessaan. Näistä elementeistä syntyy merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia yksityisille yrityksille. Active for Life -ohjelma pyrkii synnyttämään hyvinvoinnista uutta liiketoimintaa tälle kohderyhmälle.

Active for Life -ohjelmassa on tunnistettu kohderyhmän hyvinvointipalveluihin liittyviä tarpeita ja kiinnostuksen kohteita, joihin pohjautuen järjestetään yrityksille avoimeen innovointiin perustuvia työpajoja. Työpajoissa keskustellaan uusista kaupallisista hyvinvointipalveluista ja -ratkaisuista yhdessä yritysten edustajien kanssa. Ohjelmaan mukaan lähtevät yritykset pääsevät verkottumaan Itämeren alueen yritysten kanssa ja luomaan kumppanuuksia oman kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Syksyn 2012 aikana järjestetään Uutta liiketoimintaa hyvinvointialalle -työpajat yrityksille ja muille kiinnostuneille toimijoille sekä Suomessa että Itämeren kumppanuusmaissa.

Ohjelmaan mukaan lähteneet yritykset pääsevät alkuvuodesta 2013 verkottumaan muiden maiden yritysten kanssa sekä yhdessä innovoimaan ja työstämään ideoita uusista kaupallisista hyvinvointipalveluista kohderyhmälle. Tiedotustilaisuuksissa esitellään ohjelman tarkempi kulku sekä avataan ja pohditaan kohderyhmältä saatuja signaaleja heidän tarpeistaan. Yrityksillä on myös mahdollisuus esittää toiveita ohjelman sisällöstä. Suomessa järjestettävät tilaisuudet ovat seuraavat.

Uutta liiketoimintaa hyvinvointialalle -työpajat ja ilmoittautuminen:

Lisätietoja:

Niko Lönn, projektipäällikkö, FinnMedi Oy
Puh. 040 515 9019
niko.lonn@finnmedi.com

Noora Valjakka, projektipäällikkö, Culminatum Oy
puh. 040 504 7654
noora.valjakka (at) culminatum.fi

www.wellbeingbusiness.fi
www.active-for-life.eu 

 

Active for Life -ohjelman tavoitteena on auttaa yrityksiä innovoimaan uusia liiketoimintapalveluja ikääntyville sekä tukea yrityksiä markkina-alueen laajentamisessa Itämeren alueelle. Ohjelma toteutetaan Itämeren maiden kehitysyhtiöiden yhteistyönä ja sitä koordinoi Culminatum Innovation Oy.

 Suomessa Active for Life -ohjelmaa koordinoi Uudenmaan kehitysyhtiö Culminatum Innovation Oy yhdessä kansallisten kumppaniensa FinnMedi Oy:n, Jykes Oy:n ja Viikki Food Centerin (Helsinki Business and Science Park Oy) kanssa. Itämeri-yhteistyössä hankkeen kumppaneina ovat paikalliset kehitysyhtiöt Saksasta, Ruotsista, Tanskasta sekä Liettuasta. Ohjelma on osittain Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama.