Steeri Oy

Agilefant on myös Steerin valinta

Uutinen   •   Loka 08, 2013 13:05 EEST

Aalto-yliopiston tutkimuksesta alkunsa saanut Agilefant on ladatuin ketterän ohjelmistokehityksen hallinnan työkalu.

Agilefant on Aalto-yliopistossa kehitetty ohjelmisto, jolla asiantuntijayritys voi ohjata toimintaansa koko yrityksen kattavasti. Agilefantissa yrityksen toiminta voidaan kytkeä liiketoimintatavoitteisiin, ja ketterän menetelmän lisäksi Agilefant hallitsee myös tilanteet, joissa joudutaan työskentelemään useassa tiimissä ja projektissa samaan aikaan. 

Steeri Oy, 75 hengen asiakkuuden hallinnan asiantuntijayritys, käyttää Agilefantia kaikissa toiminnoissaan ja tekemisissään. Steeri kehittää ohjelmiston avulla ketterämpää työskentelymallia ja siihen sopivaa johtamismallia.

”Agilefantissa on kaikki kehittämistyömme. Kun koko henkilöstö käyttää samaa sovellusta, tiedot meneillään olevista tekemisistä sekä aikaisemmista projekteista ovat näkyvissä kaikille”, Steerin toimitusjohtaja Terho Norja sanoo. 

”Agilefant tukee eri osaamisalueiden yhteen sovittamisessa. Auttaa valtavasti, kun kuka tahansa tekijä voidaan ottaa sujuvasti mukaan esimerkiksi myyntiprojektiin hänelle muutenkin luontevalla tavalla”, Norja sanoo.

Norja kertoo, että työntekijöiden merkitessä tehtäviensä edistymän ja kirjatessa niihin ajankäyttönsä, myyntiprojektia on suoraviivaista johtaa. 

”Lisäksi myynnissä koko ajan opitaan, millaisia tekijöitä ja kuinka isolla panoksella tarvitaan. Tieto tukee päättäessä, mihin myyntimahdollisuuksiin yrityksen on järkevä tehdä suuria valmisteluja vaativia tarjouksia”, Norja lisää.

Norja kertoo yrityksen kasvaneen kaksinkertaiseksi parin viime vuoden aikana. 

”Agilefant on skaalautunut hyvin Steerin kasvun mukana ja tukenut yritystä – tekemiset ja myös alihankkijoiden käyttö ovat pysyneet hyvin hallinnassa.”

Agilefant – lajinsa paras 

Agilefant-ohjelmisto on maailmanlaajuisesti avoimeen lähdekoodiin perustuva ykköstuote ketterän kehityksen hallintatyökalujen saralla. Ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti, ja kehitystyötä johtaa Agilefantin tuoteomistaja ja tekniikan tohtori Jarno Vähäniitty Aalto-yliopiston ohjelmistotuotannon tutkimusryhmästä.

”Selvitimme Cloud Software -ohjelmassa tuote- ja projektiportfolion hallinnan yhdistämistä ketterien kehitystiimien toimintaan. Tätä tarvitaan, jotta yritys voi johtaa toimintaansa ketterästi koko yrityksen laajuisesti. Ohjelman avulla Aalto-yliopiston ohjelmistotuotannon tutkimusryhmä SPRG on tuottanut monta opinnäytettä ja julkaisua sekä vahvistanut asemaansa yhtenä alan akateemisista huippuryhmistä”, Vähäniitty sanoo.

”Agilefantin potentiaalinen käyttäjäkunta on suuri. Maailmassa on arviolta 20 miljoonaa ohjelmistokehittäjää, mutta kun ketterät menetelmät hiljalleen leviävät muuhunkin yhteistyötä vaativaan tieto- ja asiantuntijatyöhön, puhutaan noin miljardista ihmisestä, jotka tarvitsevat hyvää työkalua tekemistensä hallintaan”, Vähäniitty kertoo.

Agilefantin pilottiyrityksenä toiminut Steeri on monien muiden käyttäjäorganisaatioiden tavoin kehittänyt Agilefantia täydentäviä ja siihen integroituja johtamisen työkaluja esim. kalenterijärjestelmien (Salesforce.com, Google) yhteiskäyttöön. 

Lisätietoja:

Agilefant-ohjelmisto: www.agilefant.com

Towards Agile Product and Portfolio Management -teos (toim. Vähäniitty ym.):

http://www.soberit.hut.fi/sprg/projects/atman/TowardsAgileProductandPort...

Avoimien lähdekoodin projektien sivusto: http://sourceforge.net/

Asiakkuuden hallinnan asiantuntija Steeri Oy: www.steeri.fi