Suomen Akatemia

AIDSin sosiaalihistoriaa paikallisten silmin

Uutinen   •   Joulu 17, 2013 13:10 EET

AIDS-epidemian alkaessa taudista ei tiedetty mitään. Mutta miksi tuhoavaa epidemiaa ei saatu kuriin jo 1980-luvulla – sen jälkeen, kun keinot tartuntojen ehkäisemiseksi olivat tiedossa?

AIDSin historiaan hankkeessa ”Kenen epidemia? ” perehtyvä akatemiatutkija Jan Kuhanen Itä-Suomen yliopistosta kertoo, että epidemian syntyyn, kehittymiseen ja taittumiseen vaikuttavia erityispiirteitä voidaan selvittää historiantutkimuksen keinoin.

”Viime aikoihin asti AIDSin historiaa on tutkittu vähän ja on keskitytty taudinkuvan käänteisiin ja sen maailmanlaajuiseen leviämiseen. Minä lähestyn AIDSin syitä ja seurauksia laajemmin paikallistasolla. Se on toistaiseksi harvinaista AIDSin historian tutkimuksessa.”

Kuhanen täsmentää, että HIV:n tartuntamekanismi ymmärretään, mutta riskeille altistavista olosuhteista ei ole haluttu tai pystytty puhumaan eikä niitä ole tunnustettu. Tällä hetkellä eri tahoilla on eri näkemys siitä, miksi AIDS oli epidemia ja jatkuu yhä endeemisenä eli endemiana ja miten HIV:n suhteen tulisi menetellä.

”Onko päättävä taho kansainväliset asiantuntijaorganisaatiot, tiedemaailma, kansalliset poliittiset johtajat vai ne ihmiset, jotka ovat  AIDSin vaikutusten kohteita? AIDS on seurausta vallitsevista olosuhteista ja käytännöistä, jolloin AIDSin torjunta edellyttää muutosta omaksuttuihin käytänteisiin, tapoihin ja tottumuksiin, mikä taas voi aiheuttaa lisää konflikteja.”

Lue lisää aiheesta

Lisää kiinnostavia juttuja Suomen Akatemian verkkosivustolla www.tietysti.fi