Tieturi Oy

Asiakasreferenssitarina: Lemminkäinen

Uutinen   •   Elo 24, 2012 15:03 EEST

Haasteet

Lemminkäinen on talonrakentamiseen, infrarakentamiseen ja talotekniikkaan erikoistunut rakennuskonserni, jonka toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Baltian maihin. Lemminkäisen liiketoiminta on suurelta osin projektiluonteista, joten projektinjohtamistaitojen jatkuva kehittäminen on olennaisen tärkeää yrityksen liiketoiminnan kannalta.

― Eri toimialojemme entiset tytäryhtiöt toimivat aikanaan varsin itsenäisesti, mutta jo parin vuoden ajan strategisena tavoitteenamme on ollut muodostaa yksi yhteinen Lemminkäinen, jolle haetaan yhteistä suuntaa. Tämän myötä yhteistyöprojektit ovat nousseet aiempaa merkittävämpään rooliin, kertoo henkilöstön kehittämisen asiantuntija Hanna-Mari Ojala Lemminkäiseltä.

― Esimiehillä on keskeinen rooli projektien läpiviemisessä, asiakassuhteiden ylläpidossa ja henkilöstömme motivoimisessa. Panostamalla esimiesten projektiosaamisen kehittämiseen halusimme kirkastaa ja kerrata projektin johtamisen pääperiaatteita ja saada käyttöön parhaita käytäntöjä sekä yli toimialarajojen että myös rakennusalan ulkopuolelta. Yhtenä tavoitteena oli myös mahdollistaa verkostoituminen ja vuorovaikutus yli konsernimme toimialarajojen, Ojala sanoo.

Ratkaisu

Projektien johtaminen -valmennus: Lemminkäisen omaan koulutusohjelmaan Esimiesakatemiaan lisättiin yhdeksi moduuliksi Projektien johtaminen -valmennus. Valmennuskokonaisuuteen kuuluu yksi kaksipäiväinen, koko konsernille yhteinen jakso, jossa kouluttajina toimivat Tieturin kouluttajat, sekä eri toimialojen omat koulutuspäivät, jotka toteutetaan sisäisin resurssein. Omien koulutuspäivien pituus vaihtelee kahdesta neljään päivään, ja ne pidetään kahden päivän jaksoissa.

Kaikille yhteiseen osuuteen päätettiin ottaa valmennuskumppani tuomaan jämäkkyyttä ammattimaisen valmennus- ja fasilitointiosaamisen sekä projektiosaamisen kautta.  Tieturi valittiin yhteisen osuuden valmennuskumppaniksi projektien johtamiseen liittyvän osaamisensa perusteella. Myös mahdollisuus voida peilata projektikäytäntöjä rakennusalan ulkopuolisen toimijan kanssa nähtiin hyödyllisenä.

Valmennus rakennettiin yhdistelmäksi Tieturin tuomaa projektien johtamisen yleisosaamista ja Lemminkäisen omien asiantuntijoiden tuomaa Lemminkäis-näkökulmaa. Yhteisen osuuden aiheiksi valittiin teemat, joiden käsittelystä yhdessä yli toimialarajojen nähtiin olevan erityistä hyötyä.

Tieturin kouluttajia on aina kaksi kerrallaan. Keväällä 2012 Tieturin kouluttajina toimivat muun muassa Pertti Olamaa ja Niklas Reuter.

Valmennusprojektin laajuus

Projektien johtamisvalmennuksia pidettiin keväällä 2012 kolme kertaa: yksi Helsingissä, yksi Tampereella ja yksi Oulussa. Syksyllä 2012 yhteistyö jatkuu kolmen valmennuksen voimin Helsingissä ja Tampereella. Kevään aikana valmennukseen osallistui kaikkiaan noin 70 henkilöä, ja syksyn osanottajamäärä on samaa luokkaa. Projektinjohtovalmennus on Ojalan mukaan ollut hyvin suosittua ja myös kokeneet projektipäälliköt ovat halunneet osallistua siihen.

Saatu palaute

― Osanottajat ovat olleet hyvin tyytyväisiä projektien johtamisvalmennukseen ja antaneet siitä jälkikäteen oikein hyvää palautetta, Ojala kertoo.

Hän sanoo osallistuneensa itsekin projektien johtamisvalmennukseen ja saaneensa siitä hyvän vaikutelman.

― Se oli toimiva paketti. Hyvää oli se, että osanottajille tarjottiin aktiivista tekemistä eikä ainoastaan kalvosulkeisia. Päivitämme vielä syksyllä pidettävien valmennusten teemoja ja lisäämme ohjelmaan ryhmätöitä ja muita keskinäistä vuorovaikutusta lisääviä tehtäviä.

Saavutetut hyödyt

― Valmennuksissa onnistuttiin hienolla ja toimivalla tavalla yhdistämään Tieturin näkemys Lemminkäisen omaan näkökulmaan. Täten saatiin onnistuneesti hyödynnettyä yhtäältä Tieturin projektien johtamisosaaminen ja tietämys eri organisaatioista ja toimialoilta sekä toisaalta Lemminkäisen oma, yrityksen pitkän historian aikana karttunut kokemus ja parhaat käytännöt. Näin saatiin herätettyä uusia ajattelutapoja mutta samalla myös jaettua kokemuksen kautta saatua oppia kokeneiden ja uudempien projektipäälliköiden kesken.

Miksi valitsimme Tieturin

― Teimme kartoituksen projektinjohtamisvalmennusta tarjoavista yrityksistä ja Tieturi tuli valituksi projektiosaamisensa ja joustavuutensa ansiosta. Joustavuus on avainsana. Tieturilaiset ottivat tarpeemme huomioon ja olivat valmiita räätälöimään juuri meille sopivan valmennuskokonaisuuden. Heiltä tuli meille myös hyviä kehitysideoita, Ojala sanoo.

Tieturi on Ojalan mukaan ollut koko yhteistyön ajan joustava ja kehittyvä kumppani. Vaikka Tieturin ydinosaaminen ei ole rakennusalalta, ovat sen valmentajat jokaisessa tapaamisessa ja valmennuksessa niin valmennuksen aikana kuin tauoilla ja vapaamuotoisissa keskusteluissakin kartuttaneet aktiivisesti tietämystään ja ymmärrystään Lemminkäisestä ja sen toimintaympäristöstä. Tämä mahdollistaa valmennusten entistä paremman soveltuvuuden osallistujien ja Lemminkäisen tarpeisiin sekä yhteistyön edelleen kehittymisen.

Lemminkäinen

Lemminkäinen on Suomessa monipuolinen rakentaja, joka hallitsee rakentamisen kaikki osa-alueet. Sen toimipisteverkosto kattaa koko maan. Venäjällä Lemminkäisen toiminta on keskittynyt Pietariin, missä se on arvostettu talonrakentaja ja talotekniikan toimija. Lemminkäinen rakentaa asuntoja myös Ruotsissa. Ruotsissa ja Norjassa Lemminkäinen tarjoaa vahvaa kalliorakentamisen osaamista ja on merkittävä tunnelirakentaja. Skandinaviassa ja Baltiassa Lemminkäinen on merkittävä infrarakentaja erityisesti päällystystoiminnassa. Lemminkäisellä on kokemusta projektirakentamisesta eri puolilta maailmaa jo vuosikymmenien ajalta, ja sen vahvuutena on paikallisten olosuhteiden ja rakentamisen tuntemus.

Lemminkäisen liikevaihto vuonna 2011 oli noin 2,3 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin kolmannes. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 8 400 henkilöä, joista noin 30 % ulkomailla.


Teksti: Leena Koskenlaakso  Kuvat: Anna Huovinen