webCRM Finland

Asiakkuudet vai tuotteet vai ...

Uutinen   •   Maalis 24, 2012 10:42 EET

Asiakkuudenhallinnan ratkaisuilla etsitään usein erilaisia hyötyjä yrityksen myyntiin ja markkinointiin.  Lyhyellä tähtäyksellä saatavien tuottavuushyötyjen lisäksi, asiakkuudenhallinnan ratkaisut voivat kuitenkin hyödyttää yrityksiä pitkän tähtäyksen kasvussa ja kannattavuudessa. Asiakaslähtöinen ajattelutapa on tällöin merkittävässä roolissa.

Tuotekeskeinen ajattelutapa pyrkii katsomaan markkinoita ja yrityksen omaa toimintaa yrityksen tuotteiden näkökulmasta. Tällöin ollaan kiinnostuneita esim. tuotteen kannattavuudesta, tuotteen jakelukanavista, tuotteen elinkaaresta, markkinaosuudesta jne.  Toiminnan ajattelun ja kehittämisen keskeisenä ajatuksena kasvattaa tuotteen myyntiä ja etsiä tuotteelle asiakkaita.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa puolestaan lähtee asiakkuuksista. Tällöin etsitään asiakkaille ratkaisuja, mitataan asiakkuuksien kannattavuutta, kehitetään asiakkuuksia ja pyritään kasvattamaan tätä kautta omaa liiketoimintaa, mietitään asiakkuuksien elinkaarta jne.

 Tuotenäkökulmaa tarvitaan osana yrityksen toimintaa. Tämän lisäksi tarvitaan kuitenkin myös asiakaskeskeistä näkökulmaa.  Asiakkuudet ovat usein yrityksen tärkein pääoma. Asiakkaat tuovat yritykselle rahan sisään. 

Suositut linkit: Tilaa koekäyttö |  webCRM mobiili  |  Partner program  |  webCRM on Youtube  |