Pohjoismainen kansanterveystieteen korkeakoulu, NHV/Nordic School of Public Health

Barnens perspektiv saknas i svenskt asylmottagande

Uutinen   •   Heinä 10, 2012 11:46 EEST

Det barnperspektiv som ska genomsyra det svenska asylmottagandet riskerar att förbli ”några ord på ett papper”. Det anser de barnhandläggare vid Migrationsverket som deltagit i en studie vid Nordic School of Public Health NHV.
– Krav på snabb handläggning, avsaknad av riktlinjer och en tendens att vid prioriteringar låta barnfrågor komma sist är några av orsakerna, säger doktorand Lisa Ottosson.

Studien handlar om asylmottagandet av barnfamiljer (Ottosson 2010) och visar även att barnhandläggarna som träffar familjerna vid respektive enhet, i praktiken ofta inte använder sig av det byråkratiska handlingsutrymme de har att tillvarata barnens intressen.


Läs artikel av Lisa Ottosson, Marita Eastmond och Isabell Schierenbeck i Journal of Refugee Studies 

(engelska)  http://jrs.oxfordjournals.org/content/early/2012/06/25/jrs.fes024.short?rss=1