webCRM Finland

CRM ratkaisu ja tuottavuuus

Uutinen   •   Helmi 05, 2011 20:51 EET

Silloin kun CRM järjestelmä on suunniteltu prosessilähtöisesti, kyetään CRM ratkaisulla saamaan aikaan selkeä tuottavuuden kasvu. Samassa aikayksikössä saadaan tehtyä enemmän toimintoja.

Tuottavuuden kasvuun on panostettu teollisuustuotannossa jatkuvasti. Tuotannossa kehitetään uusia menetelmiä, prosesseja ja tapoja tuottaa enemmän pienemmillä panoksilla. Myynnissä, asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa tuottavuuden kasvuun ei juurikaan ole panostettu. Ohessa pari esimerkkiä.

Myyntiennusteiden tuottaminen täyttä tuskaa

Yhä edelleen myyntiennuste laaditaan taulukkolaskentaohjelmistoilla ja siihen kulutetaan kuukausittain pienessäkin yrityksessä useita työtunteja. Myyntiennuste tulisi kuitenkin olla ajantasaisesti saatavana milloin vain – ilman erityslaskentaa ja toimenpiteitä.

Kasvu jää saavuttamatta – markkinointi liian hankalaa

Sähköisen markkinointikampanjan kohderyhmän valinta (mikäli se yleensäkään on valittavissa), osoitteiden kerääminen, kirjeen tuottaminen ja lähettäminen kohderyhmälle saattaa kuluttaa organisaatiossa useiden henkilöiden työpanoksesta yhteensä 10-20 tuntia. Usein kampanjoiden tekeminen on niin hankalaa, että se jää säännöllisesti tekemättä. Markkinointiviestintä ja sen laadukas hoitaminen on kuitenkin yrityksen kasvun kannalta oleellisen merkittävä. Prosessilähtöinen asiakkuudenhallintajärjestelmä parantaa selkeästi tuottavuutta, koska kampanjan kohderyhmän valintaan ja osoitteiden keräämiseen sekä kampanjakirjeen lähettämiseen kuluu muutama minuutti. Markkinointi voi keskittyä viestin sisältöön.

Tarjousten tuottaminen kallista

Monet yritykset tekevät asiakkailleen vakiomuotoisia tarjouksia. Tarjoukset laaditaan usein tekstinkäsittelyohjelmilla perinteisellä leikkaa – liimaa menetelmällä. Tekstejä etsitään aiemmista tarjouksista, hintoja lasketaan taulukkolaskentaohjelmilla ja kopioidaan tarjoukseen. Käsityönä nikkaroiden tarjouksen tekemiseen kuluu helposti 15-30 minuuttia, kun se nykyteknologialla on toteutettavissa parissa minuutissa.

CRM ratkaisun valinnassa tuottavuuden kasvu on vain eräs osatekijä, mutta tärkeä. Tuottavuus voi kasvaa vain, jos asiakkuudenhallinnan järjestelmä on suunniteltu helpottamaan ja nopeuttamaan työtä ja CRM ratkaisua käytetään vain silloin  kun se helpottaa työtä.

webCRM Finland
Juhani Lamminmäki
www.webcrm.fi