Etera

Eläkkeiden rahoitus vahvistui heikosta työllisyydestä huolimatta

Uutinen   •   Syys 10, 2014 17:01 EEST

Vuonna 2013 työllisyys heikkeni ja eläkemenot kasvoivat suhteessa työtuloihin. Eläketurvan rahoitus ei kuitenkaan vaarantunut, koska maksu nousi, eläkevarat kasvoivat ja ne tuottivat hyvin, selviää Eläketurvakeskuksen tuoreesta katsauksesta.

Keskeisimmät eläkepolitiikan seurantamittarit kokoava Eläketurvakeskuksen Työeläkeindikaattorit-katsaus antaa kokonaiskuvan eläkejärjestelmän kehityksestä.

Viime vuonna keskimääräisessä eläkkeellesiirtymisiässä ei tapahtunut muutoksia. Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen asettamassa tavoitteessa myöhentää eläkkeelle siirtymistä 62,4 vuoteen seuraavan vuosikymmenen kuluessa ei edistytty.

Keskimääräinen eläketaso jatkoi nousuaan. Suomen heikko ansio- ja työllisyyskehitys näkyi eläkkeensaajien suhteellisen aseman parantumisena. Eläkkeensaajien pienituloisuusriski pieneni edellisvuoteen verrattuna.

Lähde: Etk.fi

Lue lisää

Eläketurvakeskuksen tiedote

Työeläkeindikaattorit 2014, Eläketurvakeskuksen katsauksia 04/2014