FinnMedi Oy

Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus – Terve kilpailu lisää hoidon ja palvelun laatua

Uutinen   •   Kesä 05, 2014 12:07 EEST

Terveydenhuollon valinnanvapaus laajeni vuoden 2014 alussa koskemaan myös erikoissairaanhoitoa. Nyt potilailla on mahdollisuus valita yhteistyössä lähettävän lääkärin kanssa paras mahdollinen erikoissairaanhoidon hoitopaikka. Samalla muutos tuo tervettä kilpailua erikoissairaanhoidon toimijoiden välille, mikä lisää palveluiden laatua ja potilaslähtöisyyttä.

”Potilas voi nyt valita itselleen kokonaisuutena parhaimman hoitopaikan niillä kriteereillä, jotka ovat hänelle itselleen tärkeitä. Osa arvostaa lyhyitä jonotusaikoja, toinen hoidon ja palvelun laatua. Osa taas on valmis kulkemaan pitkiäkin matkoja hoidon takia, kun toiset valitsevat mieluiten hoitopaikan mahdollisimman läheltä”, kiteyttää FinnMedi Oy:n kehityspäällikkö Marco Roth valinnanvapauden mukanaan tuomia mahdollisuuksia.

Hyvä palvelu tuo asiakkaita ja terävöittää osaamista

Valinnanvapaus luo tervettä kilpailua palveluntuottajien välille ja pakottaa ne siten toimimaan paremmin ja laadukkaammin. ”Valinnanvapaus saa palveluntuottajat ajattelemaan asioita entistä enemmän asiakkaan näkökulmasta ja miettimään, kuinka tuottaa asiakkaalle miellyttävä palvelukokemus laadukkaan hoidon rinnalla”, Roth sanoo.  Laadukkaiksi koetut ja hyviksi tunnetut palvelut lisäävät erikoistuneiden sairaaloiden asiakasmääriä, minkä myötä toimijoiden osaaminen ja hoidon laatu paranevat entisestään. Kasvavat volyymit mahdollistavat myös palveluiden tuottamisen kustannustehokkaammin.

Käytännön kokemukset eri puolelta maailmaa osoittavat, että valinnanvapaudesta syntyvä sairaaloiden välinen järkevä kilpailu saa palveluntuottajat kehittämään toimintaansa, mikä koituu asiakkaan parhaaksi. ”Valinnanvapauden myötä palveluntuottajien on muutettava palvelumallejaan entistäkin asiakaslähtöisimmiksi. Tämä merkitsee paitsi laadukasta hoitoa ja hyvää palvelua, myös palvelumallin ja tunnuslukujen avaamista hoitoa tarvitsevalle potilaalle. Vain näin potilaat pystyvät tekemään todellista vertailua hoitopaikkaa valitessaan”, painottaa TAYS Sydänsairaalan toimitusjohtaja ja johtava ylilääkäri Kari Niemelä.

Jo nyt on huomattavissa, että ne palveluntuottajat, jotka ovat käynnistäneet avoimen keskustelun valinnanvapaudesta ja tuoneet palveluitaan näkyvästi julkisuuteen, kiinnostavat myös eniten valinnanvapauspotilaita. Tämä näkyy esimerkiksi TAYS Sydänsairaalassa, jossa on hoidettu alkuvuoden aikana jo yhtä paljon potilaita kuin koko viime vuonna yhteensä.

Perussairaanhoitoon ollaan tyytyväisiä – erikoissairaanhoidon palveluntuottaja halutaan valita itse

Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus on otettu hitaasti käyttöön – pääosin siksi, että suurin osa suomalaisista ei vielä tiedä mitä valinnanvapaus tarkoittaa ja millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa. ”Yleisesti ottaen suomalaiset ovat hyvin tyytyväisiä saamiinsa terveyden- ja erikoissairaanhoidon palveluihin, eivätkä siksi halua hakea muita vaihtoehtoja”, kiteyttää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri Erkki Kujansuu.

Erkki Kujansuu uskoo, että valinnanvapauden käyttö erikoissairaanhoidossa kuitenkin lisääntyy tulevaisuudessa tietoisuuden kasvun mukana. ”Valinnanvapaus johtaa pikkuhiljaa siihen, että potilaat ajattelevat enemmän muun muassa palvelun laatua ja hoitoon pääsyn nopeutta, eivätkä niinkään palvelun maantieteellistä läheisyyttä”, Kujansuu kiteyttää.

Valinnanvapauden merkitystä selvittäneet tutkimukset osoittavat, että etenkin erikoissairaanhoidon kohdalla valinnanvapautta pidetään melko tärkeänä. Tutkimusten mukaan perusterveydenhoidon valinnanvapautta pitää tärkeänä alle kolmannes ihmisistä, kun taas erikoissairaanhoidon valinnanvapautta arvostaa noin puolet tutkimuksiin vastanneista. Vain kymmenesosa ihmisistä ei pidä erikoissairaanhoidon valinnanvapautta lainkaan tärkeänä. ”Valinnanvapaus ei ole erikoissairaanhoitoa mullistava asia, mutta se on osa suurempaa kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on tarjota meille jokaiselle entistäkin parempaa hoitoa ja palvelua”, Kari Niemelä muistuttaa.

Lisätietoja:

FinnMedi Oy
Kehityspäällikkö Marco Roth
marco.roth@finnmedi.fi
p. 040 800 7865

www.valinnanvapaus.fi