Etera

​Etätyöpäivä saa arjen joustamaan

Uutinen   •   Syys 16, 2014 10:49 EEST

Torstaina 18.9. vietetään Kansallista etätyöpäivää. Etera on mukana edistämässä etätyön tekemistä ja sen monia positiivisia vaikutuksia.

Eterassa etätyön tekeminen on osa arkea. Etätyöskentely on vakiinnuttanut asemansa yhtenä tapana tehdä työtä ja sen suosio on lisääntynyt vuosi vuodelta.

Säännöllisesti, etätyösopimuksen puitteissa, etätyötä tekee 40 prosenttia eteralaisista. Tämän lisäksi satunnaisia etätyöpäiviä varaa kalenteriinsa lukuisa joukko eteralaisia.

Joustoa ja luovuutta arkeen

Etätyö ja sen tuoma jousto on toimiva tapa ottaa huomioon erilaiset työ- ja elämäntilanteet.

Etätyössä keskittymistä vaativan suunnittelutyön voi hoitaa keskeytyksettä ja tehokkaasti. Sähköpostiruuhkan purku ja virtuaalikokoukset sujuvat rennosti vaikka pyjamassa. Toisaalta työpäivän lomaan on helppo rytmittää kodin askareita tai muita hoidettavia asioita.

Eterassa mahdollisuus etätyön tekemiseen on selkeä työtyytyväisyyteen vaikuttava tekijä.

Uuden oppimista

Etätyöskentelyn laajeneminen on Eterassa koulinut työyhteisöä monissa johtamiseen ja työn teon kulttuuriin liittyvissä asioissa. Työntekijän pitää ottaa enenevässä määrin vastuuta oman työnsä johtamisesta. Toisaalta taas esimiehen pitää haastaa itseään uudenlaisen johtamisen tiellä.

Etätyöskentely on myös opettanut ja vakiinnuttanut uusien työvälineiden ja työtapojen käyttöä. Fyysinen etäisyys ei enää aikoihin ole tarkoittanut palaverien pakollista siirtymistä seuraavaan päivään tai juoksevien asioiden odottamista läsnätyöpäivään.

Päästöttömämpi päivä

Etätyöpäivää vietetään Liikkujan viikolla 16.-22.9.2014, jolloin annetaan autolle vapaapäivä ja ympäri maata järjestetään lukuisia tempauksia kestävän liikkumisen puolesta. Etätyötä tehdessä saa auto useimmiten levätä ja autossa istumiselta säästyy tehokasta työaikaa.

Eteran pääkonttori on ollut WWF:n hyväksymä Green Office jo vuodesta 2011. Työmatkustamisen aiheuttamia päästöjä vältellään Eteran ympäristöohjelman mukaisesti: matkustamista korvataan etäneuvotteluilla, työsuhdeautoilla on päästörajansa ja joukkoliikenteen käyttöön kannustetaan. Myös työmatkapyöräilyyn on Eterassa panostettu.

Lue lisää
www.etatyopaiva.fi
Eteran vuosikertomus-vastuuraportti 2013 etera.fi/vuosikertomus