Hitachi Vantara

Handelsbankenille ratkaisu Hitachilta

Uutinen   •   Joulu 30, 2013 13:25 EET

Pankkitoiminta on muuttunut 24/7- liiketoiminnaksi, mikä asettaa lisää vaatimuksia käytössä oleville järjestelmille. Datan turvaaminen ja saatavuus on varmistettava moneen kertaan, sillä datan häviäminen tai vaurioituminen ei saa olla mahdollista.

Halusimme luotettavan ja ehdottomasti helppokäyttöisen järjestelmän. Hitachin tarjoama järjestelmä täytti kaikki liiketoimintavaatimuksemme, minkä lisäksi se oli tarjotuista ratkaisuista ylivoimaisesti yksinkertaisin. Hitachi on luotettava toimittaja, ja se pystyy vastaamaan pankkiympäristöjen IT-järjestelmien haasteisiin, Handelsbankenin IT-apulaisjohtaja Miko Westermarck kertoo. Hitachin kumppanina toimi Business Forum.

Testaaminen on terveystarkastus

Sähkökatkoja tai muita vastaavia konesalin rampauttavia asioita sattuu. Kunnollinen Disaster Recovery -ratkaisu onkin välttämätön. Konesalin paikkaan sidotut ongelmat ratkeavat vain hajautetulla ratkaisulla ja huolehtimalla riittävän tehokkaasta tiedonsiirrosta. Disaster Recovery -ratkaisu on juuri niin hyvä kuin viimeisin sillä tehty testi osoittaa. Testaaminen on toimivan D/R:n terveystarkastus. Handelsbankenin valitsema ratkaisu mahdollistaa DR-ratkaisuun olennaisesti liittyvän testauksen.

Yksinkertaisuus – tinkimätön tavoite

Handelsbankenin ensisijainen tavoite oli rakentaa toimiva, mahdollisimman yksinkertainen ja helppokäyttöinen Disaster Recovery -ratkaisu. Helppokäyttöisyyttä painotettiin, jotta mahdollisimman moni osaa toimia konesalin vikatilanteessa. Hinta oli luonnollisesti yksi valintakriteereistä. Tarjouskilpailussa oli mukana monia yrityksiä. Hitachi Data Systems valittiin referenssien, tarjotun ratkaisun ja pitkän asiakaskokemuksen ansiosta, Westermarck perustelee.

Palvelutaso lähentelee sataa prosenttia

vFailover on ollut käytössä puoli vuotta, eikä yhtään Hitachin toimittamista laitteista tai ohjelmistoista johtuvaa käyttökatkosta ollut. Kokonaispalvelutaso sovellukset mukaan lukien on ollut lähes sataprosenttinen. Tallennuskapasiteetti on skaalautunut joustavasti kaikkiin tarpeisiin. Tallennuksen painoasema vain korostuu tulevaisuudessa. Luotettavuus ja datan saatavuus on ykkösasia. Eikä pidä myöskään unohtaa arkistoinnin merkitystä, Westermarck sanoo. Pankkiliiketoiminnan luonne ja sen datan rakenne ovat sellaisia, etteivät datamäärät välttämättä kasva eksponentiaalisesti. Silti levytilaa tarvitaan tulevaisuudessa lisää. Hitachin laitteiden skaalautuvuus varmistaa, että tilaa ja tehoa riittää ja sitä voidaan lisätä aina tarpeen mukaan.

Mikä vFailover?

Handelsbankenin Disaster Recovery-järjestelmä perustuu hajautettuun ratkaisuun, jossa kaikki toiminnot, myös VMware-ympäristö voidaan siirtää vikatilanteessa varakonesaliin. Siirto voidaan tehdä myös suunnitellusti testausta varten. Ratkaisun keskeinen elementti on vFailover-tekniikka yhdistettynä VMWaren vCenteriin. Hitachin levyratkaisut ovat keskeisessä roolissa takaamassa jatkuvakäyttöisyyden ja turvallisuuden datan säilyttämisessä. vFailover-ohjelmiston avulla automatisoidaan sekä hallitut yliheitot että vikatilanteeseen liittyvät siirrot virtualisoidussa konekeskuksessa. Virtualisointi on silloin tehty VMwaren tekniikalla. VMwaren klusterointiratkaisun laitteistotuki on laaja, joten se on helposti integroitavissa olemassa oleviin ympäristöihin.

Handelsbanken

Handelsbanken on pohjoismainen, kansainvälisesti toimiva pankkikonserni. Pankilla on toimintaa kaikkiaan 24 maassa eri puolilla maailmaa, ja sen palveluksessa on yli 11 000 henkilöä. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985. Handelsbankenilla on Suomessa 45 asiakaskonttoria eri puolilla maata ja pääkonttoritoiminnot Helsingissä. Pankissa työskenteli vuoden 2012 lopussa 605 henkilöä.