Etera

Hyvä työkyky on omissa käsissä

Uutinen   •   Touko 08, 2014 10:00 EEST

Teksti: Jaana Tapio, kuva: Marjo Nygård

Etera kannustaa ihmisiä ottamaan itse vastuun omasta hyvinvoinnistaan ja työkyvystään. Siihen Eteralta löytyy uusia, arjessa mukana kulkevia työkaluja. Jokainen voi jo pienillä muutoksilla vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa positiivisesti.

Hyvinvointinsa eteen kannattaa tehdä kaikki mahdollinen jo siinä vaiheessa, kun varsinaisia ongelmia ei vielä ole. Jokainen on lopulta itse oman hyvinvointinsa paras asiantuntija kunhan vain malttaa pysähtyä ja selvittää itselleen, mitä hyvinvoinnin osa-alueita tulisi parantaa.

Alentunut työkyky tai työkyvyttömyys tulevat kalliiksi ennen kaikkea ihmiselle itselleen heikentyneenä elämänlaatuna, pienentyneenä ansiotasona ja usein myös menetettyinä työtilaisuuksina. Kustannuksia kertyy myös työnantajalle ja yhteiskunnalle etenkin sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden takia.

”Työeläkeyhtiönä meidän ajatuksemme on, että työhyvinvointia tukemalla ja innostamalla jokaista huolehtimaan elintavoistaan saadaan ihmiset sairauksista huolimatta pysymään työkyisinä. Työkyvyttömyyttä voidaan ennaltaehkäistä useilla keinoilla, kuten lisäämällä ennaltaehkäisevien toimenpiteiden osuutta työterveyshuollon toimenpiteissä, jolloin , sairaudenhoidon kustannukset pikku hiljaa vähenevät.”, sanoo Eteran työhyvinvoinnin asiantuntija Mareena Jalkanen.

Etera tarjoaakin monia työkaluja siihen, miten pysyä terveenä ja työkykyisenä ja pitää parempaa huolta itsestään. Uusimpina keinoina työkalupakissa ovat Hyvä työvire -sivusto ja Viremanageri-sovellus, joiden on tarkoitus kannustaa terveellisemmille elämänpoluille. Ensin mainittu tarjoaa vinkkejä oman työkyvyn ylläpitoon ja ongelmien tunnistamiseen, jälkimmäinen on tapa testata omia valintoja arjen tasolla.

”Tavoitteena on ollut tuoda kiinnostavasti ja innostavasti yhteen vinkkejä, joihin voisi tarttua. Kenen tahansa, jolla on terveyden suhteen riskitekijöitä, kannattaa yrittää parantaa elintapojaan ainakin jollain osa-alueella”, Jalkanen sanoo.

Konkreettisia vinkkejä

Hyvä työvire -sivuston sisältö on jaettu neljään eri osa-alueeseen. Elintavat, terveys, henkiset voimavarat sekä työkyky ja työ ovat yläotsikkoja, joiden kautta pääsee käsiksi kunkin osa-alueen alle jaettuihin tietosisältöihin. Oman sisällön lisäksi sivustolta ohjataan eteenpäin hyödyllisten asiantuntijoiden, kuten Diabetesliiton tai Työterveyslaitoksen, sivuille.

Esimerkiksi henkisten voimavarojen osion kautta pääsee tekemään testin, kärsiikö stressistä. Samalla voi lukea tietoa siitä, miten stressi on yhteydessä työuupumukseen. Myös uniongelmiin saa apua esimerkiksi unipäiväkirjasta.

”Lähes 30 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveyssyistä. Jotta jokainen voisi paremmin pitää huolta omista henkisistä voimavaroistaan, uupumuksen oireet kannattaa yrittää tunnistaa ennen kuin tilanne on liian pitkällä. Uusi sivusto tarjoaa tähän työkaluja ja vinkkejä”, Jalkanen sanoo.
Elintapojen osiossa tarkastellaan ravintoa, fyysistä aktiivisuutta, alkoholia ja tupakkaa. Sivuston kautta voi esimerkiksi tilata sähköpostiinsa muistutuksen duunitreenistä, joka kehottaa nousemaan ylös ja tekemään taukojumpan päivittäin itse valittuna ajankohtana.

Tupakasta eroon pyrkivä saa tietoa ja tukea sauhuttelun lopettamiseen tai alkoholinkäytöstään huolestunut voi tehdä testin, onko juominen vielä kohtuuden rajoissa. Ruokailutottumuksista kiinnostunut saa lisätietoa esimerkiksi lautasmallista ja löytää testejä, joiden avulla voi testata oman suolankäytön tai energiantarpeen.
Terveyden osiossa tarjotaan tietoa esimerkiksi aikuistyypin diabetesriskistä ja ohjataan eteenpäin vinkkivideoon, jossa opastetaan mittamaan oma vyötärönympärys.

”Sivuston osiot ovat oikeastaan myös syy-seuraus-suhteessa toisiinsa. Esimerkiksi syöminen ja juominen vaikuttavat painoon, ja ylipaino vaikuttaa diabetesriskiin. Omilla valinnoilla voi ehkäistä kumpaakin.”
Samoin stressi ja uupumus vaikuttavat työkykyyn, ja huono työkyky vaikuttaa terveyteen. Jos oman hyvinvoinnin ja työkyvyn osa-alueista ei pidä huolta, noidankehä on nopeasti valmis.


Apua arjen valintoihin

Hyvä työvire -sivuston kanssa käsi kädessä kulkee Viremanageri, jonka voi ladata omaan älypuhelimeensa tai käyttää sitä tietokoneella. Viremanageriin syötetään neljän viikon seurantajakson ajan päivittäin tiedot liikkumisesta, ruokavaliosta, unesta, työskentelyyn käytetystä ajasta ja levosta. Kysymykset ovat yksinkertaisia ja niihin vastaaminen vie vain hetken. Vastaamisen jälkeen Viremanageri näyttää hymynaama-symbolein, onko kaikki kunnossa vai olisiko elintavoissa parantamisen varaa. Oman työvireen nousuja ja laskuja voi seurata käyrinä.

”Viremanagerin ajatuksena on, että kun ihminen vastaa kysymyksiin, hän alkaa miettiä, söinkö tänään kasviksia, pidinkö tarpeeksi taukoja, olenko liikkunut tai juonut alkoholia. Kun tarpeeksi monta kertaa joutuu miettimään omia elintapojaan niin ihminen alkaa pikku hiljaa käyttäytyä sen mukaan, mikä on terveydelle hyväksi”, Jalkanen sanoo.

Viremanagerissa ei ole tarkoitus kilpailla toisiaan vastaan, vaan kukin kilpailee ennen kaikkea itsensä kanssa. Kyseessä on sama asia kuin jos laittaisi rastin ruutuun silloin, kun tekee jonkin hyvän teon oman hyvinvointinsa puolesta.

”Silloinkin on jo onnistuttu, jos ihminen lataa sovelluksen ja käy muutaman kerran täyttämässä kysymykset.”
Ihanne olisi kuitenkin käyttää Viremanageria ainakin neljän viikon ajan.
”Toivon, että ihmiset myös innostuisivat miettimään näitä asioita kollegoiden kanssa, syntyisi keskusteluja ruokapöydässä ja hississä”, Jalkanen sanoo.

Työnantaja voi kannustaa

Hyvä työvire -sivusto ja Viremanageri ovat netissä vapaasti kaikkien käytettävissä, mutta työpaikoilla voidaan myös ohjata ihmisiä niiden luokse. Jos esimerkiksi kaikki ovat yrityksessä ottaneet Viremanagerin käyttöön, työntekijöiden kesken voidaan arpoa kannustuspalkinto.

Toisaalta uudet työkalut on yhdistetty Eteran vanhoihin tuttuihin työhyvinvoinnin seurantamittareihin. Eteran työkyky-ja hyvinvointikysely, joka ohjaa vastaajat liikennevaloperiaatteen mukaan joko vihreälle, keltaiselle tai punaiselle polulle, sisältää linkin Hyvä työvire -sivustolle ja Viremanageriin.
”Jos olet saanut kyselystä huonon tuloksen vaikka ruokailutottumusten osalta, täältä voi kerrata, mistä se johtuu. Sivusto on suoraa jatkoa kyselylle.”

Yritys voi myös lähettää työntekijöilleen suoran linkin sivustolle, ja Viremanageri lähettää myös muistutusviestejä käyttäjälle, joka ei ole pitkään aikaan kirjautunut. Kun työkyky- ja hyvinvointikyselyn tuloksista tuotetaanraporttti yritykselle ja työterveyshuollon käyttöön niin Viremanagerin tulokset jäävät vain jokaisen omaan tietoon. Omia vastauksiaan ei kannatakaan kaunistella, sillä parhaan hyödyn palvelusta saa käymällä asiat rehellisesti läpi – itseään varten.

Ota Viremanageri käyttöön jo tänään ja hae vinkit omaan hyvinvointiisi!

Viremanageri

hyvatyovire.fi