Mannerheimin lastensuojeluliitto

Internetin käyttö yleistyy jo esikouluiässä

Uutinen   •   Helmi 10, 2011 10:43 EET

Internetin käyttö yleistyy suomalaislasten keskuudessa selvästi esikouluiässä. Tämä käy ilmi Mediakasvatusseura ry:n toteuttamasta Lasten mediabarometri 2010- tutkimuksesta, jossa selvitettiin 0-8-vuotiaiden lasten mediankäyttöä Suomessa. Lomakekyselyyn vastasi 743 perhettä eri puolilta maata. Lisäksi mediankäytöstä kysyttiin lapsilta itseltään haastatteluin päivähoidossa ja kouluissa. Nuorimpien kohdalla toteutettiin havainnointeja kotioloissa. Haastatteluihin ja havainnointeihin osallistui yhteensä 91 lasta.

Vanhemmille suunnatun kyselyn mukaan vähintään kerran viikossa internetiä käytti reilut 40 prosenttia kuusivuotiaista, lähes kaksi kolmasosaa seitsemänvuotiaista ja kolme neljäsosaa kahdeksanvuotiaista. Internetissä lapset pelaavat pelejä, vierailevat lastenohjelmien verkkosivuilla, käyvät muilla verkkosivuilla sekä katselevat televisio-ohjelmia tai videoita. Yhteisöpalvelujen sivuilla käy viikoittain reilut kymmenesosa internetiä käyttäneistä 6–8-vuotiaista. Lasten haastattelujen ja havainnointien perusteella internetin käyttö alkaa jo vauvana vanhempien sylissä ja vanhempien valintojen mukaisesti.

Mediankäyttö alkaa kirjoilla, musiikilla ja televisiolla

Vanhemmille suunnatun kyselyn mukaan pienimmät, 0–2-vuotiaat lapset käyttivät lähinnä vain kirjoja, televisiota, äänimedioita ja jossain määrin kuvatallenteita. Alle vuoden ikäisistä vauvoista kolmelle neljäsosalle luettiin kirjoja viikoittain ja yli puolet kuunteli musiikkia. Vähintään kerran viikossa kaikista alle 8-vuotiaista kirjoja käytti 95 prosenttia, televisiota katseli 83 prosenttia ja radiota tai musiikkia kuunteli 80 prosenttia.

Digitaaliset pelit ovat erityisesti poikien suosiossa


Kyselyn mukaan kolmannes kaikista 0–8-vuotiaista lapsista pelasi elektronisia pelejä vähintään kerran viikossa. Pojat pelasivat pelejä selvästi enemmän kuin tytöt ja he myös aloittivat pelaamisen tyttöjä nuorempina. Vähintään kerran viikossa digitaalisia pelejä pelasi viisivuotiaista pojista puolet ja tytöistä neljäsosa. Elektronisia pelejä pelasi päivittäin neljännes 6–8-vuotiaista pojista, mutta vain kymmenesosa tytöistä.

6–8-vuotiaat tytöt pelasivat lähinnä vain oppimispelejä, tasohyppelyitä ja lasten pelejä, kun pojat pelasivat useimmiten seikkailupelejä, tasohyppelyitä, ajopelejä, taistelu- ja toimintapelejä ja urheilupelejä. Pojilla oli myös selvästi tyttöjä useammin elektronisten pelien pelaamiseen soveltuva laite omassa huoneessaan: 40 prosentilla 6–8-vuotiaista pojista ja 24 prosentilla tytöistä oli joko tietokone tai pelikonsoli omassa huoneessaan.

Oma kännykkä saadaan koulun alkaessa

Kyselyn mukaan yli 80 prosentilla seitsemänvuotiaista ja yli 90 prosentilla kahdeksanvuotiaista on oma kännykkä. Lapsille siis selvästi hankitaan oma puhelin siinä vaiheessa, kun he aloittavat koulun. Oman puhelimen omistaneista 7–8-vuotiaista vajaat 90 prosenttia soitti puheluita tai lähetti tekstiviestejä viikoittain, puolet pelasi kännykkäpelejä, vajaa kolmannes otti valokuvia ja reilu neljännes kuuntelee musiikkia kännykällään.

Yläkouluikäiset lasten haastattelijoina


Lasten mediabarometri 2010 –hankkeessa toteutettiin myös kokeilu, jossa Mannerheimin
Lastensuojeluliiton kouluttamat yhdeksäsluokkalaiset tukioppilaat toimivat alakoulun eka- ja tokaluokkalaisten lasten lomakehaastattelijoina. Lomakehaastattelun kysymykset koskivat lasten mediankäyttöä. Tukioppilaita ilmoittautui haastattelijoiksi oletettua enemmän ja pienet oppilaat olivat innoissaan siitä, että pääsivät vuorovaikutukseen vanhempien oppilaiden kanssa. Kokeiltua metodia hyödynnetään seuraavassa lasten mediabarometri -tutkimuksessa.

Lisätietoja:
 

  • Perhekyselyn tulokset: erikoistutkija Annikka Suoninen, Jyväskylän yliopisto, annikka.suoninen@jyu.fi, puh. 040-5524793
  • Lasten havainnoinnit ja haastattelut: tutkija Terhi Walamies, Mediakasvatusseura ry., terhi.walamies@mediakasvatus.fi, puh. 050-5511088
  • Tukioppilaat lasten haastattelijoina: nuorisotyön päällikkö Suvi Tuominen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry., suvi.tuominen@mll.fi, puh. 050-4676556
  • Lasten mediabarometri 2010-hanke: ohjausryhmän pj, professori Sirkku Kotilainen, sirkku.kotilainen@uta.fi , puh. 040-1909719