Herlevi Capital Oy / Kill4IT

IT-ympäristössäkin mahdoton voi muuttua mahdolliseksi

Uutinen   •   Syys 24, 2010 08:53 EEST

IT-alalla toimineen yrittäjän ajatus uudesta liiketoimintamallista sai tuulta purjeisiinsa, kun toimittajan vaihdossa uskallettiin ottaa tietoinen riski.  Asiakkaille kustannussäästöjä tuottavan IT-laitteiden ja sopimusten hallintajärjestelmä taipui samalla kertaa tilaajan uudeksi CRM-järjestelmäksi.  Aava Platform -järjestelmä oli ratkaisu yrittäjän vaatimuksiin.

Markkinoilla erottuvaa monipuolisempaa ja helppokäyttöisempää IT-laitteiden ja leasingsopimusten hallintajärjestelmää oli kaivattu pitkään. Herlevi Capital Oy:n SaaS-palvelun suunnittelutyössä oli jo edetty tuotannon kehitysvaiheeseen, kun aikataulu osoittautui silloiselle hankkeen käynnistyksessä mukana olleelle palveluntoimittajalle liian haasteelliseksi.

Herlevi Capital Oy:n toimitusjohtaja Tarmo Herlevi piti toimittajan vaihtamista uuteen ja nuoreen toimijaan riskinä.  Vaihtaminen Aava Ohjelmistot Oy:hyn osoittautui hyvin nopeasti oikeaksi päätökseksi. Molempien osapuolien ajatusmaailmat kohtasivat. Aava näki, että projektissa oli jotain uutta ja erikoista. Herlevi puolestaan kiteyttää:

- Arvostimme kustannustehokkuutta, joustavuutta, kiinteää hintaa ja aikatauluun sitoutumista.

 Useissa IT-kehitysprojekteissa mukana olleena Herlevi arvosti tilaajalähtöistä suunnittelua, tilaajan businessajatuksen ja loppujenkäyttäjän tarpeiden kirkkaana pitämistä hankkeen loppuun saakka.  Toimeksiantaja oli vaativa, mutta toimittajan osaaminen osoittautui sen arvoiseksi. Herlevi jatkaa innostuneena:

- Tässä hankkeessa ohjelmiston luomisen ja kehittämisen sivutuotteena syntyi äärettömän hyvä interaktiivinen kommunikointikeino meidän laajalla toimialalla. Tiedon kerääminen ja oikea hyödyntäminen on siis helppoa eri toimijoiden välillä. Ja tämähän mahdollistaa meidät myös globaaliksi asset-järjestelmän tarjoajaksi.

Toimittajan vaihdon riskin lisäksi Herlevi pohti muiden kumppaneiden pysymistä Herlevin ja Aavan vauhdissa. Kumppanien kesken yhteistyö on sujunut ja vaikka Herlevi Capital Oy:n laite- ja sopimusten hallintajärjestelmä ei vielä ole täysin valmis, se luonnollisesti kehittyy koko ajan asiakkaiden esittämien toimintatarpeiden mukaan.

 - Uskon, että hyvän toimittajan löydyttyä jokainen toimeksiantaja haluaa rakentaa sen kanssa pitempiaikaisen kumppanuussuhteen, jossa oikeasti toimittaja pystyy taipumaan eteen tuleviin jatkokehityshankkeisiin, Herlevi päättää.

Kill4IT-hallintajärjestelmä on tarkoitettu pienten ja keskisuurten yritysten IT-laitteiden ja leasingsopimusten hallinnointiin. Sen toiminta perustuu toimittajan keräämään dataan mm. laitteiden hankintahinnoista, leasing- ja huoltosopimuksista, laite- ja käyttäjätiedoista, Internet-liittymistä, mobiililaitteista ja palvelimista tai palveluista. Järjestelmä helpottaa ja selkeyttää yritysjohdon budjetointia, kustannusseurantaa ja resursointeja.

Aava Platform on täysin uudenlainen tietojärjestelmä, jolla voidaan helposti toteuttaa mitä tahansa yritystietojärjestelmiä päivissä ja viikoissa perinteisen IT:n kuukausien ja vuosien mittaisten projektien sijaan. Aavalla on onnistuneesti toteutettu Kill4IT:n lisäksi mm. asiakkuudenhallinnan, toiminnan- ja tuotannonohjauksen, oston-, myynnin- ja varastonhallinnan sekä sähköisen kaupan ratkaisuja.

Lisätietoja:

Herlevi Capital Oy/Kill4IT, toimitusjohtaja Tarmo Herlevi, puh. 044 085 2300

www.kill4it.fi

Aava Ohjelmistot, toimitusjohtaja Jari Heiskanen, puh. 040 778 2876