Etera

​Johtaminen on taito – sitä voi oppia

Uutinen   •   Syys 10, 2014 08:50 EEST

”Esimiehet jäävät usein liian yksin vaativassa tehtävässään”, sanoo Antti Vartiainen, psykologi, työnohjaaja ja kouluttaja.

Ajantasainen osaaminen, työkalut ja verkostot ovat heille siksi erittäin tärkeitä.

Vartiainen korostaa, että esimiestyö on tutkitusti yrityksen menestymisen ja työhyvinvoinnin kannalta keskeisimpiä tekijöitä. Esimiesten osaamisen kehittämiseen kannattaa panostaa.

Suunta on esimiehen tehtävä

”Tarvitaan paljon johtamista, jotta työporukasta syntyy yhteisen tavoitteen eteen työskentelevä tiimi. Sama suunta, yhteiset tavoitteet usein katoavat arjen kiireessä.”

Vartiainen kyseenalaistaa sen, onko yhteiselle tavoitteelle aina parasta se, että joku tiimistä tekee parhaansa.

”Useimmat työntekijät haluavat tehdä parhaansa. Aina oman parhaan tekeminen ei välttämättä palvele yhteistä tavoitetta. Tarvitaan palautetta, yhteiseen tavoitteseen palauttamista sekä joustavuutta omien tavoitteiden suhteen."

Yhteisen suunnan ja tavoitteiden kirkastaminen on esimiehen vastuulla.

Ongelmatilanteisiin on työkaluja

Antti Vartiaisella on muodostunut selkeä näkemys, mitkä asiat eniten askarruttavat esimiehiä. ”Miten voin puuttua ongelmiin? Miten ja milloin voin lähteä liikkeelle? Miten oikeasti saan aikaan muutoksia?”

Vaikeat tilanteet ovat hyvin erilaisia. Jatkuvia poissaoloja, epäasiallista käytöstä, päihdeongelmia, kiusaamista, häirintää. Suuret muutokset yrityksessä ja sen toimintaympäristössä. Vartiaisen ohje on sama: ”Kannattaa mieluummin lähteä mahdollisimman aikaisin liikkeelle kuin liian myöhään.”

Varhaisen puuttumisen malli, kehityskeskustelut, palaute, puuttuminen. Esimiestyöhön on tarjolla monia tehokkaita työkaluja, joihin esimieskoulutuksissa saa tuntumaa. Silloin ne on helppo ottaa käyttöön arjessa.

Paras vaihtoehto on luoda työyhteisöön kulttuuri, jossa puhutaan, puututaan ja annetaan palautetta. ”Ongelmiin puuttumiseen ei tällöin muodostu liian isoa kynnystä.”

Tiellä hyväksi esimieheksi

Ihmisten johtaminen on Vartiaisen mielestä taito, jonka voi oppia. Mutta on joitain ominaisuuksia, jotka auttavat tiellä hyväksi esimieheksi.

Hyvät vuorovaikutustaidot. Niitä Vartiainen edellyttää. ”Esimiehen pitää olla aidosti kiinnostunut ihmisistä ja tekemään yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi.” Kuuntelua, keskustelua ja palautteenantoa ei voi liikaa korostaa.

Myös rohkeus on Vartiaisen listalla. ”Esimiehen on uskallettava ottaa se valta ja vastuu, joka hänelle kuuluu.” Työnjohtamisessa on kyse jämptiydestä, kyvystä tehdä päätöksiä kuunnellen muita.

Itsetuntemus ja ymmärrys omista vahvuuksista ja heikkouksista ovat olennaisia. Vartiaisen mielestä esimiehet yrittävät liian usein tehdä asioita yksin. ”Pitää olla nöyryyttä hakea apua siihen, mitä ei osaa. Ja rohkeutta hankkia omaan tiimiinsä itseään parempia asiantuntijoita.”

”Sitä vartenhan meillä on yhteisöt, että pystymme tuottavaan yhteistyöhön.”

Viisi vinkkiä paremmaksi pomoksi

Muista oikeutesi ja velvollisuutesi työnjohtamiseen.
Esimiehellä on valta ja myös vastuu hoitaa työyhteisössä hänelle kuuluvaa tehtävää. Sitä ei kukaan muu hoida.

Huolehdi ilmapiiristä.
Luo työyhteisöön hyvän vuorovaikutuksen kulttuuri, jossa kaikkien on helppo nostaa asioita puheeksi.

Tartu asioihin ennemmin kuin myöhemmin.
Älä anna ongelmien velloa liian pitkän. Ongelmilla on tapana kasvaa. Hanki työkaluja työyhteisön erilaisiin tilanteisiin.

Luo hyvä esimiesverkosto.
Usein esimiehet kohtaavat työssään samankaltaisia tilanteita, joten hyvän verkoston avulla saa paljon vinkkejä käytännön työhön.

Hanki itsetuntemusta.
Tunnista vahvuutesi esimiestehtävässä. Entä mitkä asiat tuntuvat vaikeilta? Mieti, missä määrin joustava ja ketterä olet muuttamaan toimintatapojasi tarpeen tullen. Selvitä, mistä saisit ohjausta vaikeaksi kokemiisi asioihin.