Suomen ammattijärjestäjät

Kysely: Monella ammattijärjestäjällä on sosiaali- ja terveysalan taustakoulutus

Uutinen   •   Tammi 19, 2017 07:22 EET

Ammattijärjestäjät auttavat koteja tavaroiden karsimisessa ja järjestämisessä. Lieneekin luontevaa, että usealla ammattijärjestäjällä on ammattijärjestäjäkoulutuksen lisäksi tutkinto sosiaali- ja terveysalalta. Tuoreessa Suomen Ammattijärjestäjät ry:n jäsentutkimuksessa selvisi, että alan tutkinto on noin kolmasosalla ammattijärjestäjistä.

Yhtä yleinen oli kaupallinen tausta. Kolmasosa ammattijärjestäjistä on suorittanut kaupallisen alan tutkinnon.

Ammattijärjestäjät ovat yleisesti varsin koulutettua väkeä. Monella heistä on korkea-asteen koulutus ja monenlaista työkokemusta ennen ammattijärjestäjän tehtävien aloittamista.

Yrittäjyys on ylivoimaisesti tyypillisin tapa toimia ammattijärjestäjänä. Alle 10 prosenttia ammattijärjestäjistä toimii palkattuna työntekijänä.

Kokopäiväisiä ammattijärjestäjiä ei kuitenkaan Suomessa vielä ole paljon. Suurin osa eli 40 prosenttia tutkimukseen vastanneista tekee ammattijärjestäjän työtä oman työn ohella. Pelkästään ammattijärjestäjän palveluja tarjoavana yrittäjänä toimii 12 prosenttia ja myös muita palveluja tarjoavana yrittäjänä 28 prosenttia.

Yrittäjistä yli puolella yritysmuotona on toiminimi. Myös laskutusosuuskunnan tai -palvelun kautta toimiminen on yleistä.

Lähes kaikki ammattijärjestäjät tarjoavat raivauspalvelua kodeissa. Tämän lisäksi reilu kolmasosa pitää luentoja. Myös sisustussuunnittelu, kirjoittaminen ja kurssit ovat yleisiä järjestäjien tarjoamia palveluja. Yksittäisiä mainintoja tuli muun muassa kotiavusta ja neuropsykiatrisesta valmennuksesta.

Kaiken kaikkiaan Suomessa on jo liki 200 koulutettua ammattijärjestäjää, joista suurin osa on ammattiyhdistyksen jäseniä. Ala on varsin naisvaltainen, sillä Suomessa on koulutettu vasta kaksi miestä. Tämä näyttää olevan myös kansainvälisesti vallitseva sukupuolijakauma.

”Ammattijärjestäjien yhdistystoiminta on aktiivista ja monipuolista. Alalle tuntuu hakeutuvan itseään ja ympäristöään kehittäviä, energisiä ja positiivisia ihmisiä”, sanoo puheenjohtaja Ulla Lundqvist. ”On hienoa toimia yhdistyksessä, jonka jäsenistöllä on upea motivaatio toimia ihmisten elämänlaadun parantamiseksi. Toivottavasti kynnys ottaa yhteyttä ammattijärjestäjään madaltuu entisestään. Oman tilan raivaus- ja järjestämisprojektin alkuun pääseminen on vain niin paljon helpompaa ammattilaisen avulla.”

Suomen Ammattijärjestäjät ry toteutti jäsenkyselynvuoden 2016 lopulla. 

Tule kuulemaan tuoreita ammattijärjestäjien vinkkejä 21.1.2017 Kuinka paljon on tarpeeksi? -tapahtumaan.