Delete

Lähes kaikissa peruskorjauskohteissa on asbestia – valitse aina asbestiammattilainen hoitamaan purku

Uutinen   •   Loka 31, 2014 13:06 EET

Asbestin ominaisuudet tulenkestävänä eristeenä ja sidosaineena tekivät siitä suositun, minkä vuoksi sitä on käytetty laajalti muun muassa putkieristeissä, ilmanvaihtokanavissa, lattialaatoissa ja liimoissa. Ennen 1970-lukua rakennettujen kiinteistöjen korjaustöitä suunniteltaessa pitää aina selvittää, onko kiinteistöjen rakenteissa asbestia.

"Vaikka asbestin käyttö uudisrakentamisessa loppui vuonna 1987, löytyy sitä saneeraus- ja purkukohteista lähes aina. Perusteellisen asbestikartoituksen tekeminen ennen saneeraustoimenpiteiden aloittamista on äärettömän tärkeää. Sekä kartoitus että sen jälkeiset purku- ja saneeraustyöt ovat aina asbestityöluvan saaneiden ammattilaisten töitä. Valitettavasti vielä tänäkin päivänä saneerauskohteissa törmätään kartoittamattomaan, piilossa olevaan asbestiin. On syytä muistaa, että rakennustyömaan työnjohto vastaa aina siitä, että asbestiin liittyviin yllätyksiin on varauduttu asianmukaisesti", toteaa Deleten asiantuntija Timo-Pekka Kauhala.

"Kaikki suuremmat saneeraus- ja purkukohteet vaativat poikkeuksetta asbestitöitä. Suomalainen rakennuskanta on sellaisessa elinkaaren vaiheessa, että tiedossa on laajoja saneerauksia. Tämä tarkoittaa sitä, että asbestialan ammattilaisilla tulee olemaan kysyntää", Kauhala jatkaa.

Lainsäädäntö suojaa ja määrittää toimintamallit

Ehjistä asbestimateriaaleista ei ole haittaa terveydelle, mutta rikkoutuneet asbestia sisältävät materiaalit ovat hengenvaarallisia. Asbestimateriaalia käsiteltäessä ilmaan leviää pölyä ja muita mikroskooppisen pieniä asbestikuituja. Hengitysilman mukana ne kulkeutuvat keuhkoihin. Asbestikuidut varastoituvat elimistöön, joten lyhytaikainenkin altistuminen voi johtaa sairastumiseen. Siksi on tärkeää, että asbestikohteiden saneeraus- tai purkutöihin varaudutaan ammattitaitoisesti suoritetun ennakkokartoituksen avulla.

Suomen laki ja säädökset velvoittavat rakennuttajaa tai hankkeen ohjaajaa teettämään asbestikartoituksen kaikille ennen vuotta 1990 rakennetuille rakennuksille, joihin on suunnitteilla korjaus- tai purkutöitä. Mikäli kartoitusta ei tehdä ennen rakennusten tai rakenteiden purkua, tulee kaikki purkutyö suorittaa asbestipurkutyönä. Lisäksi laki velvoittaa huolehtimaan purkutyöstä siten, että siitä ei koidu työntekijälle terveydellistä haittaa.

Asbestilakiin odotetaan muutoksia. Muutokset kiristäisivät saneerauskohteiden asbestin käsittelyyn liittyviä määräyksiä. On oletettavaa, että lainmuutoksen myötä jokaisesta asbestikohteesta on annettava erilliset mittaustulokset. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että saneerattavan kiinteistön jokainen erillinen kohde on mitattava ja raportoitava erikseen. Delete tarjoaa jo nyt asiakkailleen mahdollisuuden asbestin mittaamiseen erikseen jokaisesta kohteesta.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus paikantaa ongelmakohdatAsbestikartoituksen yhteydessä selvitetään yleensä myös kaikki muut terveydelle vaaralliset aineet ja materiaalit, jotka aiheuttavat erikoistoimenpiteitä jätteenkäsittelyssä. Kartoituksessa selvitetään yleisimmin asbestin, kreosootin, lyijyn ja PCB:n ja mikrobien olemassaolo, määrä ja sijainti kiinteistössä.

Kartoitusraportin keskeisenä sisältönä ovat löydetyt asbestipitoiset materiaalit. Raportista käy ilmi asbestin määrä, laatu, kunto, pölyävyys sekä toimenpidesuositukset.

Delete auttaa kartoittamaan ja purkamaan asbestikohteet turvallisesti
Delete tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua kiinteisto?jen koko elinkaarelle. Tilaamalla kaikki asbestityöt alan ammattilaiselta varmistetaan purkutöiden onnistuminen ja vältetään myöhemmät yllätykset.

"Asiakkaallemme tämä tarkoittaa turvallisuutta ja helppoutta, kun kaikki palvelut saa luotettavasti ja nopeasti samasta paikasta. Deleten ammattilaiset kykenevät kartoittamaan ja saneeraamaan suuretkin asbestikohteet, vaikka kokonaisen tehtaan", Kauhala lisää.

Lisätietoja:
Timo-Pekka Kauhala
puh. 050 516 3259
timo-pekka.kauhala@delete.fi