Suomen Hippos ry

Lämminveristen ravihevosten tarkastusmaksut ja orilisenssit vuodelle 2016

Uutinen   •   Joulu 15, 2015 08:55 EET

Oriin siitokseenkäyttöoikeus astuu voimaan, kun kaikki asiaan liittyvät velvoitteet on hoidettu ja orilisenssi tai tarkastusmaksu on maksettu.

Suomessa asuvat oriit

Lämminveristen ravihevosten tarkastusmaksu vuonna 2016 on 900 €, maksu sisältää hyväksymisvuoden orilisenssin.

Aiemmin hyväksyttyjen oriiden orilisenssi on 300 €. Oriiden yksityistarkastusmaksu on 1 500 €, lisäksi oriin edustaja vastaa lautakunnan kuluista.

Tarkastusmaksu maksetaan näyttelyn viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä Suomen Hippos ry:n tilille FI42 8000 1500 6005 81. Viestiin kirjoitetaan oriin nimi ja näyttely.

Jalostukseen aiemmin hyväksytyn oriin orilisenssi maksetaan 1.4.2016 mennessä. Orilisenssimaksu tilataan Heppa-järjestelmän kautta oma talli-tunnuksilla (näyttelyt > orilisenssit ja siitokseenkäyttömaksut) tai maksetaan suoraan Suomen Hippos ry:n tilille FI42 8000 1500 6005 81. Viestiin kirjoitetaan oriin nimi ja orilisenssi.

Oriin omistaja tai haltija vastaa lisäksi röntgenkuvauksen, spermatestin, CEM- ja EVA-testin tai muiden vaadittavien tutkimusten kuluista.

Tuontispermaoriit 

Hakemukset tuontispermaoriiden tarkastamiseksi on tehtävä Suomen Hippoksen jalostusvaliokunnalle viimeistään 3.2.2016 mennessä. Jalostusvaliokunta käsittelee hakemukset kokouksissaan.

Huom! Jalostusvaliokunta ottaa käsittelyyn vain ne oriit, joiden siitokseenkäyttöoikeuden vaatimukset täyttyvät. Ehtona oriin tuore- ja pakastesperman käyttöön on, että ori on kotimaassaan jalostukseen hyväksytty, tarkastusmaksu tai orilisenssi on maksettu ja että Suomen Hippokseen on toimitettu oriin omistajan tai edustajan antama valtakirja (power of attorney) oriin siitokseen käyttöoikeudesta Suomessa.

Tuontispermaoriiden orikohtainen tarkastusmaksu on 600 €, joka sisältää ensimmäisen vuoden vuosimaksun. Maksu suoritetaan Suomen Hippoksen tilille FI42 8000 1500 600 581. Viestiin kirjoitetaan oriin nimi. Kuitti maksusuorituksesta liitetään hakemukseen.

Suomessa jalostukseen aiemmin hyväksytyn tuontispermaoriin vuosittainen orilisenssi on 300 €. Jalostukseen jo hyväksytyn tuontispermaoriin orilisenssi maksetaan 1.4.2016 mennessä. Orilisenssimaksu tilataan Heppa-järjestelmän kautta oma talli-tunnuksilla (näyttelyt > orilisenssit ja siitokseenkäyttömaksut) tai maksetaan suoraan Suomen Hippos ry:n tilille FI42 8000 1500 6005 81. Viestiin kirjoitetaan oriin nimi ja orilisenssi. Vain orilisenssin suorittaneiden oriiden tiedot päivitetään Suomen Hippoksen jalostusoriit-sivustolle.

Oriista on toimitettava dna-tieto laboratorioon (Yhtyneet Medix-laboratoriot), mikäli tieto ei ole aiemmin ollut laboratorion käytössä.

Tarkastusmaksut ja orilisenssit kootusti 

Suomessa astuvat oriitSummaEräpäivä
Uusi jalostusarvosteltava ori900 €Näyttelyn ilmoittautumispäivään mennessä
Aiemmin hyväksytty ori300 €1.4.2016
Yksityistarkastus1500 € + lautakunnan kulutEräpäivä tarkastuspäivän mukaan
Tuontispermaoriit anomukset 3.2.2016 mennessä
Summa

Eräpäivä
Uusi ori600 €Ilmoittamisen yhteydessä, kuitti liitetään ilmoitukseen.
Aiemmin hyväksytty ori300 €1.4.2016