FIBS

Matkatoimisto Areassa käynnistyi vastuullisen liiketoiminnan ohjelma

Uutinen   •   Huhti 02, 2008 14:53 EEST

Matkatoimisto Areassa niin ympäristö kuin muutkin vastuullisen liiketoiminnan osa-alueet ovat nousseet parin viime vuoden aikana osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Vuoden 2006 lopulla yhtiössä käynnistyi ylimmän johdon ja matkojen tuotannosta vastaavan yksikön aloitteesta projekti, jonka tuloksena yritykselle laadittiin vastuullisen liiketoiminnan ohjelma. 

"Ohjelmassa taloudellisen ja sosiaalisen vastuun ohella panostetaan erityisesti ympäristö- ja turvallisuuskysymyksiin. Yhtiön intranet-sivustolla jaetaan tietoa vastuullisen liiketoiminnan teemoista, ja yhtiön henkilökuntaa kannustetaan myös tekemään omia aiheeseen liittyviä aloitteita," kertoo ohjelman toiminnasta yhtiön johtoryhmässä vastaava markkinointijohtaja Kalle Lindeman.

Käytännössä ohjelman sisällöstä, tavoitteista ja kehitystyöstä vastaa kuukausittain kokoontuva vastuullisen liiketoiminnan työryhmä, joka raportoi yhtiön johtoryhmälle puolivuosittain. 

Lindemanin mukaan asiakkaan matkakohde- ja matkustusvälineen valintaan ympäristötekijöillä voi olla aivan ratkaiseva asema. 

"Laatu, luotettavuus ja turvallisuuden maksimointi ovat keskeisiä asiakkaiden valintakriteereitä. Erilaiset kriisit ja odottamattomat luonnonmullistukset ovat aina matkustamisen riskeinä. Area palvelee asiakkaitaan ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Pidämme tärkeänä, että yllättävissäkin tilanteissa matkustaja tietää saavansa yhteyden omalla äidinkielellään asiantuntijaamme milloin tahansa. Myös piakkoin voimaantuleva uudistettu valmismatkalaki asettaa vastuulliselle matkanjärjestäjälle entistä selkeämpiä määräyksiä tavoitettavuuden suhteen."

Oikean tiedon saaminen liikennevälineiden päästöistä tai matkakohteiden ympäristöystävällisyydestä on entistä tärkeämpää myös Arean yhteistyökumppaneita valittaessa.

"Laaja yritysasiakaskuntamme on erittäin kiinnostunut ympäristöasioista. Tarjouspyynnöissä nämä asiat otetaan miltei poikkeuksetta esille, sillä yritykset ilmoittavat nykyisin työntekijöidensä matkoista aiheutuneet päästöt ympäristöraporteissaan," Lindeman kertoo.

Kuluvan syksyn aikana Arean henkilökunta voi osallistua vastuullisuuteen ja yhtiön Green Office –hankkeeseen keskittyvään verkkokoulutukseen. Koulutusmateriaalia tullaan Areassa käyttämään myös jatkossa ohjeena eri myyntitilanteissa.

Matkatoimisto Area on FiBSin jäsen.

Lisätietoa: Vastuullinen liiketoiminta Areassa