Valtiokonttori

Omistusasuntolainojen valtiontakausasioiden hoito keskitetään Valtiokonttoriin

Uutinen   •   Joulu 31, 2013 12:27 EET

Omistusasuntolainojen valtiontakausjärjestelmän ohjaus- ja valvontatoimivalta keskitetään kokonaisuudessaan Valtiokonttoriin vuoden 2014 alussa, kun muutokset omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annettuun lakiin tulevat voimaan.

Omistusasuntolainojen valtiontakausjärjestelmää on tähän asti ohjannut ja valvonut kaksi virastoa, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ja Valtiokonttori. Lainmuutoksella toimivalta on jatkossa kokonaisuudessaan Valtiokonttorilla.

Vuoden 2014 alussa voimaan tulevien lainmuutoksien perusteella luotonantajille maksettavista korvauksista päättää Valtiokonttori. Valtiokonttori voi jättää suorittamatta menetyksistä aiheutuneen korvauksen tai alentaa sen määrää tilanteissa, jos asuntolainan myöntämisessä, sen hoitamisessa tai sen vakuuksien hoitamisessa ei ole noudatettu lakia tai hyvää pankkitapaa.

Valtiokonttorilla on oikeus periä lainansaajalta takaisin valtiontakauksen perusteella luotonantajalle suoritettu lainamäärä. Myös mahdollisesta takautumisvaatimuksesta luopumisesta päättää lainmuutoksen myötä Valtiokonttori.

Ohjeet luottolaitoksille ja velallisille tulevat Valtiokonttorin verkkosivuille tammikuun aikana.