Keva

Opettajia eläköityy eniten – uhkaako työntekijäpula?

Uutinen   •   Huhti 27, 2016 13:02 EEST

Melkein puolet nykyisistä kuntatyöntekijöistä jää vanhuuseläkkeelle 20 vuoden sisällä. Voimakkaimmin eläköityminen kohdistuu peruskoulun ja lukion opettajiin sekä lähihoitajiin ja sairaanhoitajiin.

Yhteensä yli 60 prosenttia nykyisistä kuntatyöntekijöistä jää eläkkeelle seuraavien 20 vuoden aikana. Arvioon on laskettu mukaan vanhuuseläkkeelle jäävät kuntatyöntekijät (45 %) ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäävät kuntatyöntekijät (16 %).

Eläköityminen kohdistuu vahvimmin opetusalaan, sillä jopa puolet nykyisistä peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajista jää vanhuuseläkkeelle 20 vuoden sisällä. Lisäksi sosiaali- ja terveysalalta eläköityy noin 40 prosenttia nykyisistä lähihoitajista ja sairaanhoitajista.

- Alat ovat erittäin suuria eli myös eläkkeelle jäävien työntekijöiden määrät ovat isoja. Nämä prosentit tarkoittavat lähes 25 000 opettajaa, 22 000 lähihoitajaa ja 18 000 sairaanhoitajaa, kertoo johtava asiantuntija Markku Salomaa Kevasta, joka huolehtii julkisen sektorin eläkkeistä.

Eläköitymistahtiin on varauduttu. Tällä hetkellä valtaosa eläkkeistä maksetaan työssä olevien työntekijöiden ja työnantajien eläkemaksuilla. Lisäksi varoja on kerätty rahastoon, jotta eläkkeet pystytään turvaamaan myös jatkossa.

- Vielä jonkin aikaa rahastoon kerätään enemmän rahaa kuin sieltä maksetaan ulos, mutta sitten myös rahastoa aletaan käyttää eläkkeiden maksamiseen. Tämä on täysin suunniteltua toimintaa, Salomaa sanoo.

Opettajatarvetta seurataan jatkuvasti

Opettajien ammattijärjestö OAJ:ssa alan eläköitymistahtia seurataan koko ajan muun muassa ennusteiden avulla. OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroosin mukaan työntekijöiden isoon vaihtuvuuteen liittyy sekä uhkia että mahdollisuuksia.

- Toisaalta työpaikkoja löytyy ja opettajan ammatti on edelleen varsin vetovoimainen. Mutta toisaalta on pieni huoli siitä, pystytäänkö hankkimaan tarpeeksi opettajia, joilla on riittävä kelpoisuus.

Opettajakunnan sisällä etenkin erityisopettajia, matemaattisluonnontieteellisten aineiden ja eräiden kielten opettajia tarvitaan lisää. Lisäksi iso joukko luokanopettajia on eläköitymässä, mutta myös tulijoita on paljon.

- Uskon, että ennakoinnilla ja arvioinnilla pystytään turvaamaan se, että opettajia koulutetaan tarpeeksi. Toivottavasti ei pääse muotoutumaan sellaista tilannetta, että peruskoulun ja lukion opettajista olisi pulaa, Lindroos sanoo.

Luvut perustuvat Kevan tekemään eläköitymisennusteeseen. Ennusteessa ovat mukana työntekijät, jotka olivat kunnalla töissä vuoden 2013 lopussa. Ennuste perustuu aikaisempien vuosien lukuihin.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Markku Salomaa
Keva
p. 040 752 4455
markku.salomaa@keva.fi
www.keva.fi