Etera

Osakeyhtiön osakas – TyEL- vai YEL-vakuutettu?

Uutinen   •   Touko 25, 2014 17:27 EEST

Osakeyhtiön osakkaan työeläkevakuuttamista koskeva siirtymäsäännös päättyi 31.12.2013.

Kun siirryt TyEL:stä YEL-vakuutettaviin, voit hyödyntää 22 prosentin aloittavan yrittäjän alennuksen. Alennus voidaan myöntää 48 kuukauden ajalle.

Siirtymäsäännös pähkinänkuoressa

Siirtymäsäännöksen mukaan osakeyhtiön osakkaan, joka

  • on aiemmin ollut TyEL-vakuutettu
  • työskentelee yrityksessä johtavassa asemassa
  • omistaa yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista tai äänistä
  • ja jatkaa työskentelyä yrityksessä vähintään neljä kuukautta 1.1.2014 alkaen

tulisi siirtyä YEL-vakuutettavaksi järjestelyajan puitteissa viimeistään 30.6.2014. YEL-vakuutuksen allkamispäivän tulisi olla 1.1.2014.

Mikäli yrittäjän työpanoksessa ei ole tapahtunut muutosta, YEL-työtulon olisi hyvä vastata TyEL-vuosipalkkaa. YEL-maksut saa maksajan mukaan vähentää täysimääräisenä joko yrityksen, yrittäjän tai hänen puolisonsa verotuksessa.

Jos osakkaan palkkoja on vuodelta 2014 ilmoitettu jo TyEL-vakuutukseen, vakuutusjärjestely korjataan ajassa eteenpäin. YEL-vakuutus alkaa TyEL:iin ilmoitettua palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden alusta.

TyEL- ja YEL-vakuutukset korjataan takautuvasti vain, jos yrittäjä sitä nimenomaisesti vaatii.

Osakeyhtiön osakkaan vakuutus 1.1.2011 saakka

Ennen 1.1.2011 voimassa olleen YEL:n mukaan osakeyhtiössä johtavassa asemassa palkallisena työskentelevää osakasta pidettiin TyEL:n mukaan vakuuttamisvelvollisena, jos hän yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omisti enintään 50 prosenttia osakeyhtiön osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaavasta määräämisvallasta ja omisti itse vähintään yhden osakkeen.

Eteran verkkosivuilla voit täyttää YEL-vakuutushakemuksen. Lisätietoihin voi laittaa merkinnän TyEL-vakuutuksesta.