Etera

Osittain varhennettu vanhuuseläke joustaa

Uutinen   •   Touko 19, 2016 15:47 EEST

Ensi vuonna käyttöön tulee uusi eläke – osittainen varhennettu vanhuuseläke. Se joustaa oman elämäntilanteen mukaan: voit yhdistää työnteon ja osittaisen eläkkeen.

Osittaisen vanhuuseläkkeen saaja voi eläkkeellä ollessaan työskennellä sen verran kuin haluaa. Työntekoa ei toisaalta edes tarvitse vähentää, mutta työskentely osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla ei myöskään ole pakollista. Osittaisen eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu uutta eläkettä, jonka saa vanhuuseläkettä hakiessaan.

Jos työskentelee eläkkeellä ollessaan, pitää työ vakuuttaa normaalisti työeläkelakien mukaisesti. Myös yrittäjä on velvollinen vakuuttamaan itsensä osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla tehdyn työn osalta.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke tulee käyttöön ensi vuonna poistuvan osa-aikaeläkkeen tilalle.

Käyttöön neljännes tai puolet eläkkeestä

Kertyneestä eläkkeestä voi ottaa maksuun 25 tai 50 prosenttia. Osittaisena varhennettuna vanhuuseläkkeenä voidaan myöntää 25 tai 50 prosenttia eläkkeen alkamista edeltäneen vuoden loppuun mennessä ansaitusta eläkkeestä (pohjaeläkkeestä).

Alimman vanhuuseläkeiän jälkeen aloitettu osittainen vanhuuseläke korottaa lopullista osittaisen vanhuuseläkkeen osuutta 0,4 prosenttia jokaiselta lykätyltä kuukaudelta. Jos taas eläke alkaa ennen alinta eläkeikää, pienenee se hieman. Osittaisen vanhuuseläkkeen eläkeosuudesta vähennetään 0,4, prosenttia jokaiselta eläkkeen alkamisen ja alimman vanhuuseläkeiän väliin jäävältä kuukaudelta.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei estä työttömyyspäivärahaa eikä pienennä sitä.

Vuonna 2017 vanhuuseläkettä voi nostaa osittaisena aikaisintaan 61-vuotiaana. Yläikärajaa osittaisen vanhuuseläkkeen myöntämiselle ei ole.

Näin osittainen vanhuuseläke toimii

Maija ja Mikko haluavat jatkaa työelämässä osa-aikaisesti ja hyödyntää osittaisen vanhuuseläkkeen.

Maijan tapaus

Maija on syntynyt 1954 ja hänen alin vanhuuseläkeikänsä on 63 vuotta. Maija suunnittelee hyödyntävänsä osittaista vanhuuseläkettä vuonna 2017. Hän aikoo nostaa osittain varhennettua vanhuuseläkettä 50 prosenttia 63 vuoden ja 6 kuukauden iässä. Eläkettä on ehtinyt tähän mennessä kertyä 2 500 euroa/kk (pohjaeläke).

Näin Maijan lykkäyskorotus lasketaan

Lykkäyskorotus 6 kuukaudelta x 0,4 % = 2,4 %

50 % x 2 500 €/kk x (1 + 0,024) = 1 280 €/kk

Maijan osittaisen vanhuuseläkkeen määrä tarkistettuna ikäluokalle vahvistetulla elinaikakertoimella on 0,968 x 1 280 €/kk = 1 239,04 euroa kuukaudessa.

Mikon tapaus

Mikko on syntynyt vuonna 1956 ja hänen alin vanhuuseläkeikänsä on 63 vuotta 6 kuukautta. Mikko haluaa nostaa heti täytettyään 61 vuotta osittaisena vanhuuseläkkeenä 50 prosenttia. Osittainen vanhuuseläke lasketaan Mikon pohjaeläkkeestä 2 200 euroa/kk.

Näin Mikon varhennusvähennys lasketaan

Varhennus 30 kk x 0,4 % = 12 %

50 % x 2 200 €/kk x (1 - 0,12)= 968 €/kk.

Elinaikakerroin pienentää Mikolle kuukausittain maksettavan eläkkeen määrää.

Mikon eläke olisi 931,22 euroa kuukaudessa.