3T Ratkaisut

Paletti Oy innostui työsuojelusta

Uutinen   •   Marras 14, 2011 09:08 EET

Logistiikkapäällikkö Jyri Pikkarainen esittelee ylpeänä Paletti Oy:n tuotteita.

Paletti Oy on perinteikäs onnittelukortteja kustantava ja tuottava yritys. Päätoimipaikalla Hämeenlinnassa työskentelee noin 100 työntekijää. Yrityksellä on tytäryhtiöt Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Mukana Sisälogistiikkakisassa vuosina 2008 – 2011

Työturvallisuustoimintaan Paletti sai voimakkaan ”herätyksen” ja kehitysruiskeen lähtiessään mukaan Sisälogistiikan työturvallisuuden ja tuottavuuden kilpailuun.

Kilpailun asiantuntijana toimi 3T Ratkaisut Oy, ja mukana oli alan kärkitoimijoita LOGY ry:n johdolla. Keskeisimpänä mittarina oli uusi sisälogistiikan ElmeriSL -havainnointimittari, jonka painoarvo kilpailun tuloksissa oli 50 %. Muita mittareita olivat henkilöstön tietoindeksi, sairaus- ja tapaturmapoissaolot, turvallisuuden johtaminen sekä laatu ja tuottavuusmittarit. Tiedot kerättiin pääosin osallistujayrityksissä puolivuosittain suoritetuilla auditoinneilla. Lisäksi koulutettiin osallistujien avainhenkilöitä.

Paletti Oy menestyi kilpailussa hyvin. Logistiikka- ja työsuojelupäällikkö Jyri Pikkarainen on hyvin tyytyväinen, kun tuli lähdettyä mukaan kilpailuun. ”Kilpailu järjestettiin juuri sopivasti, kun meillä oli tarve kehittää sisälogistiikkaa. Auditoinneista sai hyvän kuvallisen palautteen, jonka perusteella kehittämisessä oli helppo edetä nopein askelin. Samalla testattiin työntekijöiden turvallisuustietämystä. Sen parantamiseen käytimme 3T Ratkaisujen tekemää ”Turvallisesti varastossa” -opetusmultimediaa. Kilpailun edetessä vahvistui käsitys, että työturvallisuuden parantamisella on suora yhteys laadun ja tehokkuuden parantumiseen. Tämä näkyi selkeästi lukujen perusteella. Kolmen vuoden kilpailu oli hyvä aloitus pitkäjänteiselle työsuojelun kehittämiselle. ”

 

Yksi esimerkki Paletilla toteutetuista lukuisista työympäristöparannuksista, trukin latauspaikka ennen ja jälkeen.

Monimuotokoulutusta esimiehille ja työsuojeluhenkilöstölle vuonna 2010

Turvallisuusauditoinnit paljastivat puutteita riskinarvioinneissa. Keväällä 2010 Paletti Oy:llä järjestettiin esimiehille ja ts-henkilöstölle päivän pituinen 3T Riskinarviointi -koulutus, johon sisältyi käytännön arviointia todellisissa kohteissa. Saman vuoden syksynä toteutettiin samalle ryhmälle 2,5 lähipäivästä ja etäjaksosta koostunut 3T Työsuojelun peruskurssi. Jyri Pikkarainen koulutusten merkityksestä: ”Riskinarviointikoulutuksen käytännön harjoitusten jälkeen oli helppo jatkaa loppujen kohteiden arvioinnit. Arviointeja helpotti selkeä mallilomake ohjeineen. Työsuojeluhenkilöstön koulutus puuttui tai oli vanhentunut. Peruskurssin jälkeen meillä oli paremmat valmiudet kehittää ja valvoa työsuojelutoimintaa Paletissa. Koulutuksen yhteydessä tuli myös ilmi selviä kehittämisen kohteita.”

HSEQ Monitorin käyttöönotto 2011 turvallisuuskulttuurin edelleen kehittämiseksi

Paletti Oy on keväällä 2011 päättänyt ottaa käyttöönsä verkkopohjaisen HSEQ Monitorin luodakseen edellytykset koko henkilöstön aktiiviseen poikkeamien hallintaan sekä tehostaakseen riskinarvioinnin toteutusta. Myös kaikki työsuojelusaiheiset dokumentit on tarkoitus jatkossa laittaa HSEQ Monitorin Asiakirja -osioon. Järjestelmän käyttöönotto on tapahtunut vaiheittain esimiesten ja työsuojeluhenkilöstön kanssa keväästä lähtien, ja koko henkilöstölle se on tarkoitus saada tehokkaaseen käyttöön vuoden loppuun mennessä. Logistiikkapäällikkö Jyri Pikkarainen odottaa HSEQ Monitorin käytöltä paljon. ”Järjestelmän käyttöönoton jälkeen meidän kaikki työsuojeluun liittyvät asiat löytyvät yhdestä paikasta. Tämä helpottaa asioiden hallintaa merkittävästi. Parasta on, että järjestelmään syntyy poikkeamailmoituksista ja riskinarvioinneista ”nakkilistoja” vastuullisille henkilöille. Näin pystytään seuraamaan helposti tehtävien edistymistä aina valmistumiseen ja hyväksymiseen asti. Samalla johto pystyy paremmin valvomaan työsuojelun toteutumista. HSEQ:n käyttöönottoa auttoi lähiesimiesten puolen päivän koulutus, jonka jälkeen päästiin nopeasti tuottamaan sisältöä järjestelmään. Palvelussa on lisäksi sisäänrakennettuna hyvät opasteet, jotka auttavat käyttäjää eteenpäin tietojen syötössä. HSEQ Monitorin käyttöönoton jälkeen on kommentoitu, että olemme menneet ammattimaisempaan suuntaan työsuojelussa”, päättää Pikkarainen.