HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Pilvipalveluiden huippuosaajat mukana HAAGA-HELIAn Cloud Services -kurssilla

Uutinen   •   Kesä 27, 2013 08:43 EEST

Pilvipalvelut ovat viime vuosina nousseet yhdeksi ICT-maailman puhutuimmista aiheista ja megatrendeistä. Niiden merkitys ei ole pelkästään teknologinen vaan ennen kaikkea liiketoiminnallinen, jolloin puhutaan Software as Service, Platform as Service ja Infrastructure as Service -liiketoimintamalleista. HAAGA-HELIAn tietotekniikan koulutusyksikössä seurataan tarkasti alan viimeisimpiä tuulia ja pilvipalveluista päätettiin järjestää keväällä ylimääräinen opintojakso yliopettaja Ari Alamäen johdolla. Toisena opettajana kurssilla toimii Arvo Lipitsäinen.

Kurssi järjestettiin flash-periaatteella eli valittiin kiinnostava aihe, josta toteutettiin opintojakso nopeasti aiheen ollessa pinnalla. Flash-opintojaksoilla pyritään vastaamaan opiskelijoiden ja työelämän nopeassa tahdissa syntyviin tarpeisiin. Yhteistyökumppaneiksi Cloud Services -kurssille saatiin alan kansainväliset kärkiyritykset: SalesForce.com, Google ja Microsoft. Mukana olivat myös suomalaiset IT-yritykset Conmio Oy ja Movenote Oy, joiden toiminta on kansainvälistä ja teknologia rakentuu pilvipalveluiden varaan.

Englanninkielisen Cloud Services -kurssin suosio oli odotetusti suuri, ja kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan. Kurssi toteutetaan toukokuusta elokuuhun 2013 hyödyntämällä intensiiviopiskeluun tarkoitettuja viikkoja. Lisäksi opiskelijat työstävät itsenäisesti pilvipalveluihin liittyvää harjoitustyötä kesän aikana.

Mukana olleet yritykset näkivät yhteistyön HAAGA-HELIAn kanssa antoisana, ja opiskelijat saavat yritysten kautta suoran kosketuksen alan viimeisimpiin sovelluksiin ja aiheita harjoitustöihinsä. Opintojakso on myös luonnollinen osa tietotekniikan koulutusyksikön Mobiili- ja pilvipalvelut -hankekokonaisuudessa syntyvän osaamisen levittämistä.


Pilvipalvelut pähkinänkuoressa
• ICT-ratkaisu tarjotaan asiakkaalle verkon kautta skaalautuvana valmiina palveluna
• Mahdollistanut ICT-alalle täysin uudentyyppisiä liiketoimintamalleja ja mahdollisuuksia mm. startup-yrityksille
• Asiakashyötyinä mm. nopea käyttöönotto, säästöt, skaalautuvuus ja mahdollisuus keskittyä omaan liiketoimintaan IT-projektien sijaan
• ICT-yrityksille hyötynä mm. tuotekehityksen helpottuminen, (teknisesti) nopeampi pääsy kansainvälisille markkinoille ja volyymiedun tuoma kilpailuetu palvelun menestyessä markkinoilla