Altia

Rajamäen puhdas pohjavesi on Altian juomien tärkeä raaka-aine

Uutinen   •   Syys 26, 2014 12:44 EEST

Puhdas pohjavesi on Altialle alkoholijuomien valmistuksen keskeisenä raaka-aineena todella arvokas. Altialla on Rajamäen tehtaallaan käytössä poikkeuksellisen mittavat ja luonnostaan korkealaatuiset vesivarat. Salpausselän harjun jatkeen läpi suodattuva pohjavesi soveltuu käytettäväksi alkoholijuomiin sellaisenaan, käsittelemättä.

Rajamäki valittiin tehtaan paikaksi vuonna 1888 kahdesta syystä: se sijaitsi Hanko-Hyvinkää-radan varressa ja siellä oli korkealaatuista vettä runsaasti tuottava pohjavesilähde. Maaperä on Salpausselän harjun moreenia, jonka läpi puhdas pohjavesi suodattuu. Vesivarannot Rajamäen maaperässä ovat suuret - Rajamäen pohjavesialueella arvioidaan muodostuvan noin 8 000 m3 pohjavettä vuorokaudessa.

Tehtaan alkuaikoina kaikki tehtaan tarvitsema vesi otettiin avolähteestä tehtaan vierestä. Nykyisin Altian Rajamäen tehtaalla käytetty vesi on pohjavettä, jota saadaan pumppaamalla maanalaisista pohjavesivarannoista pohjavedenottamoiden kautta. Altialla on kuusi omaa vedenottamoa.

Vettä ei käsitellä mitenkään

Rajamäen vesi on niin puhdasta, että alkoholijuomien valmistukseen käytettävään veteen ei tarvitse käyttää mitään kemiallista tai fysikaalista puhdistusmenetelmää. Vesi on korkealaatuista ja talousvesiasetuksen mukaista sellaisenaan. Veden laadun seuraamiseen on laadittu tarkkailuohjelma, jonka mukaan vesinäytteitä otetaan vedenottamoilta neljä kertaa vuodessa sekä kuukausittain veden käyttöpaikoilta.

Altia myös tunnistaa vetensä. Mikäli on syytä epäillä tuoteväärennöstä, Altia pystyy laboratoriossaan tunnistamaan, onko alkoholijuoman raaka-aineena käytetetty ”vierasta” vettä. Jokaisen pohjavesialueen veden koostumus ja siinä olevien aineiden suhteet pysyvät lähes vakioina, joten vesi voidaan näin tunnistaa.

Altia suojeli soita yksityisiksi luonnonsuojelualueiksi

Altia omistaa Rajamäen tehdasalueen ympäristössä noin 1100 hehtaaria maata. Maanomistuksen kautta se pystyy valvomaan rakentamista ja muuta toimintaa alueella ja siten suojelemaan pohjavettä pumppaamoidensa pohjavesialueilla.

Pohjaveden suojelemiseksi Altia on perustanut omistamilleen suoalueille myös yksityisiä luonnonsuojelualueita. Rajamäen tehtaan vedenottoalueiden lähellä sijaitseva Kurkisuo, josta Altia omistaa 144,1 hehtaaria, on nykyään yrityksen yksityinen suojelualue. Kurkisuo on merkittävä uhanalaisten kasvilajien ja suoluontotyyppien esiintymisalue. Se kuuluu Rannikko-Suomen kermikeidassoihin ja kymmenen valtakunnallisesti tärkeän suon joukkoon.  Altialla on myös Hyvinkään Petkelsuolla yksityinen 7,5 hehtaarin kokoinen Kaunissyrjän soidensuojelualue, joka on osa valtakunnallista soidensuojeluohjelmaa.