Deloitte

Suomen finanssitoimialan IT-kaukoulkoistus vahvassa kasvussa

Uutinen   •   Elo 05, 2013 09:04 EEST

Deloitten tutkimuksen mukaan Suomen finanssisektorin kaukoulkoistus on lisääntynyt lähes 100 % vuosien 2010-2012 aikana. Muutos on nopea, sillä ennen 2008 alkanutta finanssikriisiä suomalaiset pankit, vakuutusyhtiöt ja eläkevakuutusyhtiöt hyödynsivät kaukoulkoistusta ja globaaleja toimitusmalleja varsin konservatiivisesti.

Tutkimuksesta selviää, että Suomen finanssisektorin suuret toimijat ovat lähes poikkeuksetta aloittaneet kaukoulkoistuspalvelujen käytön, minkä lisäksi myös monet pienemmät toimijat ovat kokeilleet näitä palveluita.  Nyt vauhti on edelleen kiihtymässä. Vuoden 2013 aikana kaukoulkoistusvolyymin uskotaan kasvavan n. 50 % ja volyymi kolminkertaistuu vuoteen 2018 mennessä.

Työpaikat ja työ eivät kuitenkaan siirry pois Suomesta 1:1 sellaisenaan. Toimialan kokemusten mukaan kaukoulkoistukseen liittyy tuottavuusero, minkä vuoksi 1 suomalainen henkilötyövuosi korvautuu 1,5-3,0 -kertaisella offshoring-työmäärällä. Tämä on yhdessä odottamattomien hallinnollisten kulujen keskeinen selitys sille, että tavoitellut kustannussäästöt eivät ole toteutuneet täysimääräisesti. Toisaalta kustannussäästöt eivät ole ainoa tavoite: oikeanlaisten resurssien ja osaamisen saatavuus sekä työn laadun parantaminen korostuu päätöksenteossa yhä enemmän.

Lataa koko raportti: Kaukoulkoistus suomalaisella finanssisektorilla

Lisätietoja:
Ilkka Huikko
Partneri
Deloitte
puh. +358 20 755 5445
email ilkka.huikko@deloitte.fi