Dynatrace

Tietoviikko: CIO:n merkitys kasvaa pilven myötä

Uutinen   •   Touko 19, 2014 15:15 EEST

Räjähtävään tahtiin lisääntyvät pilvipalvelut ja niiden sovellukset kasvattavat tietohallintojohtajien merkitystä yrityksissä.

Uusi it-johtamisen malli leviää yrityksissä kuin kulovalkea seuravien kahdentoista kuukauden kuluessa, asiantuntijat arvioivat.

Pilvisovellusten lisääntyminen ei kuitenkaan ole helppoa etenkään sellaisille yrityksille, jotka toimivat tarkasti säännellyillä toimialoilla.

Yritystoiminnalle yhä tärkeämmät pilvisovellukset kasvattavat myös tietoturvariskejä, Cio.com kirjoittaa.

Lennokasta kasvua odotettavissa

Pilvisovellusten kasvavista markkinoista on tehty lukuisia tutkimuksia.

Tutkimustalo Forrester ennustaa julkisen pilvimarkkinan paisuvan 191 miljardiin dollariin vuoteen 2020 mennessä.

Viime vuonna markkinoiden arvo oli 58 miljardia dollaria. Pilven sovellusalustojen arvo oli 44 miljardia ja yrityspalveluiden 14 miljardia dollaria.

Netskopen pilviraportin mukaan yritysten käytössä on keskimäärin 461 pilvisovellusta. Tämä on peräti 9-10 kertaa enemmän kuin it-osastot ovat arvioineet.

Työntekijöiden omiin laitteisiinsa tallentama yritysdata aiheuttaa erityisen turvariskin, jota it-osastojen on vaikea valvoa. Riskit kasvavat, kun työntekijä lähtee yrityksestä tai kadottaa mobiililaitteensa.

CIO torjumaan pilvikatastrofin uhkaa

It-ammattilaisten verkosto Spiceworksin kyselyn mukaan puolet it-johtajista pitää työntekijöiden omia laitteita ja pilveen perustuvaa file-sharingia tietoturvauhkana. Kyselyssä oli mukana 500 it-johtajaa.

Vastanneista 31 prosenttia sanoo vastustavansa omien laitteiden käyttöä pilven kautta. Silti vain neljä prosenttia sanoo estäneensä tällaisen toiminnan.

Selvää kuitenkin on, että tietoturvariskit kasvavat ilman CIO:ien jatkuvaa seurantaa ja aktiivista puuttumista ongelmiin.

Riskit kasvavat nopeasti myös sillä tavalla, että liiketoimintayksiköiden johtajat tekevät omia palvelutasosopimuksia (sla, service level agreement) ilman, että it-osastot tietävät niistä. Tietohallintojohtajien pitäisi aina arvioida tällaisiin sopimuksiin ja palvelutarjoajiin liittyvät uhat.

Research in Actionin tutkimuksen mukaan peräti kolme neljästä it-johtajasta sanoo olevansa huolissaan pilvisovellusten turvauhista. Compuware APM:n laskuun tehdyssä tutkimuksessa haastateltiin yli 740 it-johtajaa.

"Valtaosa CIO:ista on tyytymätön palvelutasosopimuksiin, jotka eivät ole riittävän läpinäkyviä. Alle neljäsosa it-johtajista on täysin tyytyväinen palvelutasoon, loput pureskelevat kynsiään riskien pelossa", Compuware APM:n pilvisovelluksista vastaava johtaja Mike Masterson sanoo.

Huomisen CIO on pilven meklari

Näin sekava tilanne muuttaa myös CIO:n tehtäviä ja merkitystä yrityksissä. Monesta CIO:sta on tulossa eräänlainen pilvisovellusten meklari tai välittäjä.

Palvelusovelluksia tarjoavan Avenaden mukaan yli kolmannes it-osastoista toimii jo nyt pilvisovellusten välittäjänä, ja osuus kasvaa nopeasti seuravan vuoden aikana.

Sovellusmeklarin yhtenä tärkeänä tehtävänä on valvoa palvelutasosopimusten laatua ja täyttymistä sovitulla tavalla. Research in Actionin mukaan sla:n tosiaikaisen valvonnan merkitys lisääntyy.

Sopimuksissa on kiinni yhä isompia rahasummia, ja hyvät palvelutasosopimukset koituvat ennen kaikkea loppukäyttäjien hyödyksi.

Alkuperäinen artikkeli julkaistu Tietoviikossa 5.5.2014

http://www.tietoviikko.fi/cio/cion+merkitys+kasvaa+pilven+myota/a985741