Etera

Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen: Työurien pidentäminen on Eteran tavoitteena

Uutinen   •   Touko 04, 2010 17:31 EEST

”Panostamme työntekijöiden jaksamiseen ja työurien pidentämiseen. Ensisijaisia keinoja ovat työhyvinvoinnin tukeminen ja ammatillinen kuntoutus sekä asenteisiin vaikuttaminen ja yleisen tietoisuuden lisääminen”, sanoo Eteran toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen yhtiön juuri ilmestyneessä vuosikertomuksessa.

Ikääntyvässä Suomessa työuria pitää saada pidemmiksi, jotta eläkkeiden rahoitus pystytään turvaamaan ja työvoimatarve tyydyttämään pitkällä aikavälillä.

”Jukka Ahtelan työelämäryhmä on esittänyt hyviä keinoja muun muassa työterveyshuollon ja työhyvinvointitoiminnan kehittämiseksi. Esitykset vaativat jatkovalmistelua ja yhteistä tahtoa toimia. Tarvitaan sekä halua jatkaa työntekoa että työpaikkoja, Tarkkonen korostaa.

Vuonna 2009 keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousi Eterassa peräti yhdellä vuodella 58 vuoteen. Näin suuri muutos johtui toisaalta työkyvyttömyyseläkehakemusten vajaan viidenneksen vähenemisestä ja toisaalta vanhuuseläkehakemusten huomattavasta lisääntymisestä suurten ikäluokkien eläkkeellesiirtymisen myötä.

Työhyvinvointitoiminta vähentää työkyvyttömyyttä

”Ennaltaehkäisevän työn ja työhyvinvointitoiminnan tulokset näkyvät osaltaan työkyvyttömyyden vähenemisessä. Eterassa on saatu hyviä kokemuksia siitä, että mitä aiemmin työkyvyn heikkenemiseen puututaan, sitä parempia tuloksia saadaan aikaan”, Tarkkonen toteaa. Työhyvinvointitoiminta tuottaa tulosta ja selviä säästöjä yrityksille. Eteran tutkimukset osoittavat, että työkyvyttömyysriskiä voidaan pienentää työhyvinvoinnin avulla.

Nuorten eläkkeet ovat vakava ongelma

Edelleen suuri osa työntekijöistä siirtyy kuitenkin työelämästä ennenaikaisesti työkyvyttömyyseläkkeelle, ja nuorten, alle 35-vuotiaiden eläkkeet ovat viidessä vuodessa kaksinkertaistuneet.

”Suurin työkyvyttömyyden syy nuorilla ovat mielenterveyden häiriöt. Tämä on yhteiskunnallisesti vakava ongelma.”

Työeläkejärjestelmä on kestävällä pohjalla

Hannu Tarkkonen on tyytyväinen työeläkejärjestelmän kestävyyteen. ”Pari viime vuotta on osoittanut, että työeläkejärjestelmä on kestänyt finanssikriisin ja sopeutunut talouden taantumaan hyvin.”

Työeläkejärjestelmä tasaa taloudellisten kriisien ja sijoitustuottojen heilahteluista aiheutuvan riskin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä eläkejärjestelmän kestokyky riippuu kansantalouden tilasta; elinkeinoelämän tuottokyvystä ja työllisyyden kehityksestä.

Osittain rahastoivan työeläkejärjestelmän etuna on, että se tasaa sukupolvien välistä eläkkeiden rahoitusta. Työntekijöille on taattu tietyntasoinen työeläke. Työeläkkeitä ei pienennetä tilapäisen talousnotkahduksen vuoksi, eikä riskiä kanna eläkkeensaaja, vaan työeläkelaitokset ja –järjestelmä yhdessä.

Kilpailu toimii hajautetussa työeläkejärjestelmässä

Työeläketurvan hoito on keskittynyt viime aikoina. Eläkesäätiöiden ja -kassojen purkaminen on merkinnyt kahden suurimman eläkeyhtiön kasvua entistä suuremmiksi. Yhtenä syynä voidaan pitää purkamiselle suotuisaa säätelyä.
”Lainsäädännöllisten toimintaedellytysten tulisi olla myös tulevaisuudessa sellaiset, että työeläkejärjestelmä pysyy hajautettuna ja toimijoita on useampia. Työeläkejärjestelmän kilpailua tulisi edistää sosiaaliturvan lähtökohdista ja ottaa huomioon toimijoiden vakuutuskantojen erot”, Tarkkonen korostaa.

Hajautettu työeläkejärjestelmä lisää kilpailua ja parantaa sekä työnantajien että vakuutettujen palveluja. Siitä hyötyvät etenkin kotimaiset pääoma-, arvopaperi- ja kiinteistömarkkinat. Myös sijoitusriskit pienenevät.

Eteran vuosikertomus ja vastuuraportti 2009