Maanmittauslaitos

Toimitusmaksut nousevat 4 ja kirjaamismaksut 18 %

Uutinen   •  Joulu 27, 2012 13:00 EET

Maanmittauslaitoksen maksuja korotetaan 1.1.2013. Hinnat määräytyvät ratkaisun ajankohdan mukaan eikä hakemuksen saapumispäivän mukaan, joten asiakaspalveluun ei ole loppuvuonna tarvetta kiiruhtaa.

Kiinteistötoimitusmaksuja eli esimerkiksi lohkomisen ja rajankäynnin hintaa korotetaan keskimäärin 3,6 prosenttia. Kirjaamismaksut nousevat keskimäärin 18,3 prosenttia. Maksujen suuruus on päätetty neljässä maa- ja metsätalousministeriön antamassa asetuksessa.

”Kiinteistöjen kirjaamisasioiden maksuissa merkittävä muutos on lainhuudon maksun muuttuminen kiinteistökohtaiseksi. Lainsäädäntöä on täsmennetty siten, että jokaisesta lainhuudatettavasta kiinteistöstä peritään 107 euroa”, kertoo johtava kirjaamislakimies Henrik Ungern.

Maanmittausneuvos Erkki Räsäsen mukaan maksuja on korotettu palkka- ja yleiskustannusten nousun ja valtion maksuperustelain vaatimusten takia: "Maksuperustelain mukaan maksujen pitää kattaa 100 prosenttia kustannuksista."

Myös tulevat tuotteet hinnoiteltu

”Kiinteistötietojärjestelmästä saatujen tietopalvelutuotteiden hintataso on pysynyt ennallaan”, kertoo tuoteryhmäpäällikkö Anne Dahlqvist.

Kaikki oikeaksi todistetut otteet maksavat vuoden 2013 alusta alkaen 18 euroa kappaleelta.

”Aiemmin esimerkiksi lainhuutotodistuksella ja kiinteistörekisteriotteella oli erilliset hinnat. Osa hinnoista laskee, osa nousee”, Dahlqvist sanoo.

Asetuksessa Kiinteistötietojärjestelmän maksuista on hinnoiteltu myös tulevia tuotteita, kuten rajapintapalveluja, jotka tulevat saataville vuoden 2013 aikana, kun Maanmittauslaitos ottaa käyttöön uuden lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietojärjestelmän.

Tyypillisimpien tapausten hinnat 1.1.2013 alkaen

Kiinteistötoimitukset

 • Lohkominen: perusmaksu 400 euroa (muutos 0 %), kokonaishinta tilannekohtainen (keskimäärin +3,4 %)
 • Vapaaehtoinen tilusvaihto: perusmaksu 400 euroa (0 %), kokonaishinta tilannekohtainen (+3,4 %)
 • Rajankäynti: perusmaksu 200 euroa (0 %), kokonaishinta tilannekohtainen (+10,0 %)
 • Vesijätön ja yhteisen alueen lunastus: perusmaksu 400 euroa, kokonaishinta tilannekohtainen (+10,0 %)
 • Kiinnityksestä vapauttaminen: 38 euroa (+22,6 %)
 • Työajan mukaan velottavat maanmittaustoimitukset: 80 euroa/tunti (+3,9 %)

Kirjaamisasiat

 • Lainhuudatus: 107 euroa (+2,9 %)
 • Kiinnityksen vahvistaminen tai purkaminen: 38 euroa (+22,6 %)
 • Kiinnityksen muuttaminen: 38 euroa (+90 %)
 • Vuokraoikeuden kirjaaminen tai siirtäminen (kiinnityskelpoinen): 107 euroa (+2,9 %)
 • Kaupanvahvistus: 112 euroa (+6,7 %)

Oikeaksi todistetut otteet Kiinteistötietojärjestelmästä

 • Lainhuutotodistus: 18 euroa (-2,0 %)
 • Rasitustodistus: 18 euroa (-28,0 %)
 • Kiinteistörekisteriote: 18 euroa (+80,0 %)

1.1.2013 voimaan tulevat hinnastot tehdään ja julkaistaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja

Maanmittausneuvos Erkki Räsänen, 0400 575 557, erkki.rasanen[ät]maanmittauslaitos.fi