Etera

Työeläkemaksut vuonna 2017 on vahvistettu

Uutinen   •   Marras 25, 2016 14:33 EET

Alentamaton TyEL-maksu vuonna 2017 on 25,1 % bruttopalkasta. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläkemaksut vuodelle 2017 perjantaina 25.11.2016.

Etera lähettää sopimusasiakkailleen joulukuussa vakuutuskohtaiset TyEL-maksuprosentit sekä arvion asiakashyvityksestä.

Sopimustyönantajan TyEL-maksua nostaa tilapäisen alennuksen poistuminen

Vuonna 2017 sopimustyönantajaksi määritellään työnantaja, joka maksaa palkkoja puolen vuoden aikana yli 8 334 euroa tai työllistää jatkuvasti työntekijöitä.

Sopimustyönantajan TyEL-maksu on 25,1 prosenttia. Maksua alentaa vakuutuskohtainen asiakashyvitys.

Jos työnantajan palkkasumma vuonna 2015 oli yli 2 044 500 euroa, työnantajan maksua alentavat vakuutuskohtainen asiakashyvitys, maksutappioalennus sekä mahdollinen suuruusalennus. Maksuun vaikuttaa lisäksi työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokka.

Vuonna 2016 sopimustyönantajan alentamaton TyEL-maksu oli 24,6 prosenttia. Maksun nousu johtuu vuodelle 2016 sovitun tilapäisen alennuksen poistumisesta.

Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu pysyy ennallaan

Vuonna 2017 tilapäinen työnantajan puolen vuoden palkkasumma on korkeintaan 8 334 euroa. Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu on 25,1 prosenttia vuonna 2017. Se on samansuuruinen kuin vuonna 2016.

TyEL-maksuprosentit 2017 2016
Tilapäinen työnantaja 25,1 % 25,1 %
Pieni tai keskisuuri yritys 
(vuoden 2015 palkkasumma alle 2 044  500 € )
25,1 %

25,1 %

- Tilapäinen alennus - -0,5 %
- Asiakashyvitys Vakuutuskohtainen Vakuutuskohtainen
Suurtyönantaja
(vuoden 2015 palkkasumma yli   2 044 500 €)
25,1 % 25,1 %
- Tilapäinen alennus - -0,25 % – -0,5 % 
- Suuruusalennus
(jos palkkasumma on yli 5M€)

-0,0 % – -0,0924 %

-0,0%– -0,0982 %
- Maksutappioalennus 
-0,176% - -0,207 % -0,150 % – -0,179 %
- Työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokan vaikutus Vakuutuskohtainen Vakuutuskohtainen
- Asiakashyvitys Vakuutuskohtainen Vakuutuskohtainen


Työntekijän osuus TyEL-maksusta nousee

Työntekijöiden maksu sisältää kilpailukykysopimuksen mukaisen 0,2 %-yksikön siirron työnantajan maksusta työntekijän maksuun. Eläkeuudistuksessa sovitun mukaisesti 53–62-vuotiaiden maksu on 1,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin muilla, koska heille karttuu samalta ajalta myös enemmän eläkettä.

TyEL-vakuuttamisvelvollisuus alkaa 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Vakuuttamisvelvollisuus päättyy sen kuukauden loppuun, jonka aikana työntekijä täyttää 68 vuotta.

2017 Työntekijän osuus  
17–52-vuotiaat     6,15 %
53–62-vuotiaat 7,65 %
63–67-vuotiaat 6,15 %

Yrittäjien YEL-maksu nousee

Yrittäjän YEL-vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18-vuotiaana.Yrittäjätoiminnan ensimmäistä kertaa aloittanut saa 48 kuukauden ajan 22 prosentin alennuksen YEL-maksuunsa.

2017 YEL-maksuprosentit   Aloittavan yrittäjän alennus  
18-52-vuotiaat     24,10 % 18,80 %
53-62-vuotiaat 25,60 % 19,97 %
63-67-vuotiaat 24,10 % 18,80 %

YEL-maksu muuttuu seuraavan vuoden alusta siitä, kun yrittäjä täyttää 53 vuotta tai 63 vuotta.