Etera

Työeläkeuudistus pähkinänkuoressa

Uutinen   •   Marras 29, 2016 14:41 EET

Työeläkeuudistus tulee voimaan vuoden 2017 alusta. Se koskee kaikkia vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä. Eläkeiät alkavat nousta, eläkkeen karttuminen muuttuu, työssä jatkamisesta palkitaan ja syntyy uusia eläkemuotoja.

Uusia eläkkeitä ovat ensi vuodesta lähtien osa-aikaeläkkeen korvaava osittainen vanhuuseläke sekä työuraeläke. Työkyvyttömyyseläke, ammatillinen kuntoutus ja perhe-eläke säilyvät ennallaan.

Entä pohdituttaako miten eläkettä kertyy, keitä muutokset koskevat tai miten eläkeikä oikein nousee? Lue vastaukset kysymyksiisi.


Miten minulle kertyy eläkettä?

Eläke alkaa karttua työntekijöille jo 17-vuotiaasta, syntymäpäivääsi seuraavan kuukauden alusta. Yrittäjän eläke karttuu 18-vuotiaasta lähtien.

Eläkettä karttuu iästä riippumatta 1,5 prosenttia tuloista vuodessa. Siis jokaisesta ansaitusta eurosta kertyy 1,5 senttiä eläkettä vuodessa.

Poikkeuksena on uudistuksen siirtymäaika vuoteen 2025 saakka, jolloin 53-62-vuotiailla karttuma on 1,7 prosenttia.

Jos jatkat työskentelyä yli vanhuuseläkeiän alarajan, saat lisäksi 0,4 prosentin lykkäyskorotuksen eläkkeeseen jokaista lykättyä kuukautta kohden.

Elinaikakerroin sopeuttaa eläkkeitä eliniän noustessa.

Työeläkemaksua ei enää vähennetä eläkkeen perusteena olevasta palkasta. Aiemmin työntekijän työeläkemaksu on vähennetty työntekijän eläkkeen perusteena olevasta ansiosta. Koska vuoden 2017 alusta eläkemaksua ei vähennetä vuosiansiosta eläkettä laskettaessa, eläkettä kertyy enemmän.


Keitä eläkeuudistuksen tuomat muutokset koskevat?

Vuoden 2017 eläkeuudistus vaikuttaa sekä työntekijöiden että yrittäjien eläkkeisiin. Lainmuutos koskee vuonna 2017 tai sen jälkeen myönnettyjä eläkkeitä tai maksettuja palkkoja kuten myös yrittäjän YEL-vakuutettuja työtuloja.

Ensimmäisenä eläkeuudistus vaikuttaa vuonna 1955 syntyneisiin.

Tuleeko yrittäjälle muutoksia?

Eläkettä karttuu jatkossa aina 1,5 prosenttia vuodessa eli saman verran kaikenikäisille. Yrittäjätyö pitää YEL-vakuuttaa edelleen 18-vuotiaasta eli raja säilyy ennallaan. Mutta jos työllistät muita, on syytä muistaa, että työntekijä vakuutetaan vuonna 2017 jo 17 ikävuodesta lähtien.


Eläkeikä nousee, mutta miten?

Vanhuuseläkeiän alarajaa nostetaan portaittain vuoden 2017 jälkeen. Ensimmäinen ikäluokka, jonka eläkeikä nousee, on vuonna 1955 syntyneet. He voivat jäädä vanhuuseläkkeelle 63 vuoden ja 3 kuukauden iässä vuonna 2018.

Vanhuuseläkeikä nousee syntymävuoden mukaisesti. Eläkeikää nostetaan kolme kuukautta vuodessa, kunnes saavutetaan 65 vuoden eläkeikä. Vuonna 1962 syntyneet ovat ensimmäinen ikäluokka, jonka vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. He voivat jäädä vanhuuseläkkeelle vuonna 2027.

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikäraja kytketään elinajan kehitykseen. Vuodesta 2030 ikäraja nousee enintään kaksi kuukautta vuodessa (65 vuodesta ylöspäin) eli 2030 alkaen jokaisella vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneellä ikäluokalla on oma eläkeikänsä.


Mitä eläkettä voin jatkossa saada?

Uusia eläkkeitä ovat vuodesta 2017 lähtien osa-aikaeläkkeen korvaava osittainen vanhuuseläke sekä työuraeläke. Työkyvyttömyyseläke, ammatillinen kuntoutus ja perhe-eläke säilyvät ennallaan.

Lisätietoa eläketurvasta osoitteessa etera.fi/elaketurva.