Etera

Työnantajalle verovähennys työntekijän koulutuksesta

Uutinen   •   Helmi 05, 2014 14:44 EET

Työnantaja saa lisää verovähennystä työntekijän ammatillista osaamista ylläpitävästä ja kehittävästä koulutuksesta. Edellytyksenä on koulutussuunnitelman teko ja sen toteutumisen seuranta.

Yritykset voivat saada verovähennystä 50 prosenttia koulutuspäivien keskimääräisestä palkkasummasta. Tammikuun alussa voimaan tulleen lain muutoksen tavoitteena on edistää henkilöstön osaamisen kehittämistä yrityksissä.

Eteran työhyvinvointipäällikkö Tarja Kostiainen kannustaa työnantajia hyödyntämään verovähennysedun. "Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen on nykyään yhä tärkeämpi osa työhyvinvointia, sillä osaamisvaatimukset muuttuvat jatkuvasti."

Vähennystä saa kolmesta kuuden tunnin koulutuspäivästä työntekijää kohti. "Koulutuspäivää ei kuitenkaan tarvitse järjestää yhtäjaksoisena, vaan koulutuspäivä voi muodostua vähintään tunnin mittaisista koulutuskerroista. Näin esimerkiksi viikoittain järjestettävistä kieli- tai tietojärjestelmäkoulutuksista saa vähennystä", Kostiainen kertoo.

Edellytyksenä koulutussuunnitelman seuranta

Koulutusvähennyksen saadakseen työnantajan tulee tehdä koko henkilöstölle koulutussuunnitelma vuodeksi kerrallaan. Vuosittaiseen suunnitelmaan tulee sisällyttää myös toimenpiteiden aikataulutus ja seurantatavat. Vuoden lopussa yritys ilmoittaa koulutusvähennyksestä veroilmoituksessa.

Koulutusten toteutumista tulee myös seurata henkilötasolla. "Tähän hyvä keino on esimerkiksi esimiehen ja alaisten välinen kehityskeskustelu" Kostiainen neuvoo.

Suunnitelma ei sido työnantajaa toteuttamaan koulutussuunnitelmaa sellaisenaan. "Toteutumattomat koulutukset eivät vaikuta koulutussuunnitelman perusteella järjestettyjen koulutusten verovähennysoikeuteen. Vuoden aikana koulutussuunnitelmaan voidaan myös lisätä uusia koulutuksia."

Toimi näin

Laadi henkilöstön koulutussuunnitelma, joka sisältää myös yrityksen tavat seurata suunnitelman toteutumista. Hyväksytä suunnitelma sisäisesti esimerkiksi yhteistoiminta-menettelyssä.

Seuraa koulutussuunnitelman toteutumista henkilötasolla. Hyvä seurantatapa on esimerkiksi kehityskeskustelut.

Ilmoita koulutusvähennyksen määrä veroilmoituksessa. Säilytä tiedot koulutussuunnitelmasta ja sen seurannasta verotarkastusta varten.

Millaisesta koulutuksesta saa vähennystä?

Yritys voi saada verovähennyksen koulutuksista, joiden ajalta se maksaa palkkaa. Koulutus voi olla ulkoisen koulutuksen lisäksi yrityksen sisäistä koulutusta.

Vähennykseen oikeuttavaa koulutusta ovat esimerkiksi

 • kurssit, valmennukset, seminaarit ja konferenssit
 • käytännöllisten taitojen kehittäminen kuten koulutus uusiin tietojärjestelmiin, toimintatapoihin tai työvälineisiin
 • kieliopinnot tai ammattikirjallisuuden lukeminen työajalla
 • koulutus, jonka tavoitteena on tietyn työn suorittamista koskevien lakisääteisten vaatimusten täyttäminen
 • alakohtaisiin käytäntöihin ja suosituksiin perustuva koulutus, kuten työhön liittyvien lupien saamiseen liittyvä koulutus

Ylimääräinen koulutusvähennys on mahdollista tehdä työnantajan elinkeino- tai maataloustoiminnassa työskententelevälle työntekijälle järjestetystä koulutuksesta.

Verovähennyksen ulkopuolelle jäävät työhön perehdytys ja opastus. Sen sijaan jos työtehtävien muutokseen tai uusien työmenetelmien käyttöönottoon liittyy koulutussuunnitelmaan perustuvaa koulutusta, verovähennys voi tulla kysymykseen.

Ohjeet ja lomakkeet koulutusvähennykseen

Eteran koulutuksista verovähennystä

Myös Eteran vakuutusasiakkaille maksuttomat seminaarit ja valmennukset ovat verovähennyskelpoisia.

Etera järjestää esimiehille ja henkilöstön kehittäjille Etera-opiston valmennuksia ja palkkahallinnolle PHP-seminaarin. PHP-päivä järjestetään marraskuussa.

» Hyödynnä Etera-opiston koulutus

Pähkinänkuoressa

 • Verovähennystä saa kolmesta kuuden tunnin pituisesta koulutuspäivästä työntekijää kohti.
 • Yrityksille verovähennys on 50 prosenttia koulutuspäivien työttömyysvakuutusmaksun alaisista palkoista.
 • Koulutuksen tulee kehittää työntekijän ammatillista osaamista nykyisissä tai tulevissa työtehtävissä.
 • Koulutus tulee tapahtua työaikana ja sen ajalta tulee maksaa palkkaa.
 • Verovähennys koskee myös osa-aikaisia työntekijöitä.
 • Verovähennysoikeuden edellytyksenä on koulutussuunnitelman teko ja sen toteutumisen seuranta.

Koulutustukea eivät saa

 • työhön perehdyttämisestä tai opastamisesta
 • työssä oppimisesta
 • kotitaloustyönantaja