Deloitte

Ulkomaiset investoinnit yhteiskunnan kehittäjänä?

Uutinen   •   Maalis 27, 2015 10:27 EET

"Kehittämämme työkalu osoittaa linkkejä ulkomaisten suorien investointien ja yhteiskunnan kehityksen väliltä. Voimme nyt paremmin auttaa maita tunnistamaan toimialoja ja markkinoita, joissa ulkomaisilla investoinneilla saataisiin merkittävintä kehitystä aikaiseksi ja siten kohotettua paikallista elintasoa pysyvämmin", sanoo Riikka Poukka, Deloitten yritysvastuupalveluiden vetäjä.

Deloitte on tutkinut ja mitannut ensimmäisenä maailmassa yhdessä Social Progress Imperativen kanssa laaja-alaisesti sitä, miten suorat ulkomaiset investoinnit vaikuttavat eri kehitysvaiheissa olevien yhteiskuntien taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Suurin osa eri maihin kohdistuvista ulkomaisista sijoituksista tehdään kehittyviin maihin – oikein ohjattuina sijoitukset voivat kehittää tehokkaasti niin kehittyvien kuin kehittyneidenkin maiden yhteiskuntia.

Pohjana käytetty Social Progress Index (SPI) osoittaa, miten investoinnit voivat käytännössä tukea maiden kehitystä positiivisesti. 132 maasta tehty Social Progress Index -analyysi läpivalaisee myös tilanteita ja investointeja, jotka eivät tue maiden yhteiskunnallista kehitystä. Indeksi keskittyy mittaamaan kolmea osa-aluetta: ihmisten perustarpeita (ravinto, puhtaanapito), perushyvinvointia (terveys ja kestävä kehitys) sekä korkeamman koulutuksen ja poliittisen osallistumisen mahdollisuuksia.

Raportti tuo esille, kuinka yhteiskunta kehittyy portaittain talouden kehityksen vanavedessä. Kun esimerkiksi alikehittyneissä maissa perusinfrastruktuuri on saatu kuntoon, ulkomaisilla investoinneilla voidaan kehittää maita agraarikulttuurista kohti matalan teknologian teollisuutta kuten vaate-, ruoka- tai tekstiiliteollisuutta ja myöhemmin metalli- ja mineraaliteollisuutta.

Raportti myös paljastaa tilanteita, jotka estävät investointeja tai jolloin investointien vaikutus ei yllä koko yhteiskunnan tasolle:

  • Köyhyysloukut: maihin ei virtaa lainkaan ulkomaisia sijoituksia
  • Luonnonvarojen ajamat sijoitukset: eivät johda välttämättä yhteiskunnan kehitykseen
  • Konfliktit ja epävakaus: nämä luovat esteitä sijoituksille yhteiskunnallisesta kehityksestä riippumatta
  • Veroparatiisit: houkuttelevat sijoituksia, mutta eivät kehitä yhteiskuntaa
  • Yhteiskunnan kehitys laahaa perässä: talouskasvu jyrää yhteiskunnallisen kehityksen

”Suomessa on käyty viime aikoina aktiivista keskustelua kehityspolitiikan instrumenteista, niiden toimivuudesta ja toistaalta kauppapolitiikan tuomista mahdollisuuksista. Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että kehitysinstrumenttien tueksi tarvitaan kehityksen syvempää ymmärrystä ja mittaamista, jonka kautta talouden ja kehityksen potentiaalinen myönteinen vuorovaikutus saadaan mahdollisimman hyvin hyödynnettyä”, Riikka Poukka summaa.

Tutkimus tukee ajatusta, että kehitys- ja kauppapolitiikan lähentäminen voi tuoda pysyvää muutosta kohdemaissa. Tämä avaa samalla kiinnostavia näkökulmia myös suomalaiselle liiketoiminnalle kehittyvillä markkinoilla.

The Social Progress Index -menetelmän on kehittänyt professori Michael Porter yhteistyössä Massachusetts Institute of Technologyn (MIT), Deloitte Globalin ja alan johtavien kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Tässä raportissa tarkastellaan yhteyttä suorien ulkomaisten investointien yhteydestä indeksissä listattujen 132 maan yhteiskunnan kehitykseen.

Lue koko raportti.

Lisätietoja:
Riikka Poukka
Sustainability Services
050 575 8217
riikka.poukka@deloitte.fi