FinnMedi Oy

Vauhtia kantasoluosaamisen kansainväliseen markkinointiin

Uutinen   •   Syys 26, 2014 09:50 EEST

Suomalaisen lääke- ja terveystieteiden tutkimusosaamisen kansainväliseen markkinointiin ja investointien vauhdittamiseen kehitettiin toimintamalli Receptor-projektissa vuosina 2010–2012. Toimintamalli on synnyttänyt suomalaisten ja kansainvälisten yritysten välisiä yhteistyösopimuksia muun muassa rokoteosaamisessa, luu- ja rustotutkimuksessa sekä neurologisessa tutkimuksessa. Toimintamallia pilotoitiin suomalaisen kantasoluosaamisen markkinoinnissa FinnMedi Oy:n koordinoimassa Receptor-pilottiprojektissa.

Toimintamallin pilotointi keskittyi ennen kaikkea huippututkimuksen markkinointiin kansainvälisille yrityksille. ”Tutkimukselle tyypillisen, yleisluontoisen ja melko tehottomaksi todetun markkinoinnin sijaan projektissa suunniteltiin ja toteutettiin kantasoluihin liittyvän tutkimusosaamisen kohdennetumpaa ja monipuolisempaa osaamisyhteisöpohjaista markkinointia, johon myös tutkijat itse aktiivisesti osallistuivat”, kertoo FinnMedi Oy:n kehitysjohtaja Reijo Itkonen.

Osaamisyhteisöä voidaan kuvata tutkimusryhmien ja yritysten muodostamaksi vientirenkaaksi, joka yhdessä toimien pystyy kustannustehokkaampaan markkinointiin. Receptor-pilottiprojektissa osaamisyhteisön muodostivat Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteisen bioteknologian tutkimusinstituutin BioMediTechin kantasoluteknologian osaajat, Helsingin yliopistossa kantasolututkimusta tekevä Biomedicum Stem Cell Center sekä kaksi alan yritystä.

Kantasoluteknologian ytimessä

Receptor-pilottiprojekti lisäsi kansainvälisten lääkeyhtiöiden sekä suomalaisten yritysten ja tutkimusyksiköiden välistä yhteistyötä erityisesti kantasoluihin liittyvässä iPSC-osaamisessa. Soluista keinotekoisesti muokatut iPSC-kantasolut, induced pluripotent stem cells, voivat erilaistua miksi tahansa elimistön kudokseksi. Niiden avulla kehitetään myös lääkkeiden tuotekehityksessä hyödynnettäviä solumalleja.

Yhteistyötä ja kaupallisia sopimuksia

Projekti lisäsi merkittävästi tietämystä kantasolualan kansainvälisistä liiketoimintamahdollisuuksista sekä asiakkaiden tarpeista. Yhteistyöyrityksiä löydettiin muun muassa lääkekehitystä tekevien, kantasolupohjaisia hoitomuotoja sekä kantasolututkimuksen työkaluja kehittävien yritysten joukosta. Pilotti synnytti kansainvälisiä yhteistyösopimuksia alan yritysten ja yhden sairaalan kanssa sekä kaupallisia sopimuksia yritysten ja yliopistojen kanssa.

”Osaamisyhteisöpohjainen toimintamalli vauhditti sopimusten tekoa jopa odotettua enemmän. Olemme erittäin tyytyväisiä pilottiprojektin tuloksiin”, Itkonen toteaa.

FinnMedin koordinoima Receptor-pilottiprojekti toteutettiin 1.9.2012–30.6.2014. ESR-projektia rahoittivat Uudenmaan ELY-keskus ja Tampereen seudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy.


Lisätietoja:

FinnMedi Oy
Kehitysjohtaja Reijo Itkonen
reijo.itkonen@finnmedi.com
p. 040 503 5252
Logot