Suomen Akatemia

Vesistötutkimusta talouden näkökulmasta

Uutinen   •   Joulu 16, 2013 13:52 EET

Vesistöjä voi tutkia myös talouden näkökulmasta. Tuloksista on hyötyä paitsi vesistöjä koskevien suositusten ja ohjeistuksien laadinnassa, myös poliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Vesi ja vesistöt on laaja ja monimuotoinen tutkimuskohde. Suomen Akatemian Akvaattisten luonnonvarojen kestävä hallinta -tutkimusohjelma käsittelee niitä monesta eri näkökulmasta. Tarkastelun kohteena ovat niin makea kuin suolainenkin vesi, veden eri olomuodot, vedessä asuvat eliöt ja eläimet sekä veden kiertokulku. Aiheita tutkitaan muun muassa valtiotieteiden, sosiologian, politiikan tutkimuksen ja taloustieteiden näkökulmasta.

”Akvaattisten luonnonvarojen tutkimus voi lähteä liikkeelle vaikkapa siitä, miten vettä käsitellään kaunokirjallisuudessa ja edetä aina teollisuuden jätevesien puhdistukseen ja kaupunkien hulevesien käsittelyyn asti. Tutkimusohjelma on huomattavan monitieteinen”, kertoo yliopistonlehtori Marko Lindroos Helsingin yliopiston taloustieteen laitokselta.

Ohjelman tavoitteena on kehittää alan perustutkimusta ja vastata yhteiskunnallisiin tarpeisiin.

Mikä on järvimaiseman arvo?

Marko Lindroos johtaa AKVA-tutkimusohjelmassa hanketta, jossa tarkastellaan vesistöjen ja talouden suhdetta eri näkökulmista.  Tutkijat perehtyvät ravintoverkkoihin luonnontieteellisinä prosesseina ja selvittävät sitä, miten erilaiset ympäristötekijät vaikuttavat kalantuotantoon rannikkovesissä.

”Käytännössä seuraamme esimerkiksi sitä, miten maataloudesta Itämereen päätyvät ravinteet näkyvät ekosysteemissä”, Lindroos tähdentää. 

Yhdessä osahankkeessa tutkitaan ihmisten vesistöihin liittämiä arvostuksia. Näin selvitetään, mitkä vesien ekosysteemipalveluista ovat väestölle tärkeimpiä.

 ”Mikä on hyvälaatuisen vesistön arvo mökkeilijälle? Entä virkistyskalastuksen, puhtaan uimaveden tai kauniin järvimaiseman? Selvitämme tätä taloustieteen näkökulmasta ja mallinnamme esimerkiksi sitä, miten vesistön laatu näkyy kesämökkien hinnoissa.”

Kalastus ja maatalous vaikuttavat vesistöihin

Tutkimus pureutuu myös kalastuspolitiikkaan ja sen erilaisiin ohjauskeinoihin. Ohjauksen avulla ammattikalastusta pyritään ohjaamaan sellaiseen suuntaan, että se vaikuttaisi vesistöjen tilaan positiivisella tavalla.

”Nykyisessä tukijärjestelmässä on vielä parantamisen varaa, jotta se kannustaisi kalastajia pyytämään juuri vesistöjen tilan kannalta sopivia kalalajeja. Tutkimuksessa selvitämme, miten kalastajien strateginen käyttäytyminen vaikuttaa biomanipulaation kokonaiskustannuksiin”, Lindroos kuvailee.

Lue lisää tutkimuksesta Suomen Akatemian verkkolehdestä www.apropos.fi