Etera

Vuoden 2017 palkkakerroin ja työeläkeindeksi on vahvistettu

Uutinen   •   Marras 21, 2016 15:41 EET

Vuonna 2017 palkkakerroin on 1,389.ja työeläkeindeksi 2534. 

Vuoteen 2016 verrattuna palkkakerroin nousee noin 1,2 prosenttia. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Työeläkeindeksi nousee noin 0,6 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Työeläkeindeksi

Työeläkeindeksi on ensi vuonna 2534. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. 

Työeläkeindeksiin on sidottu yksityisten ja julkisten alojen eläkejärjestelmien mukaisten maksussa olevien ansio- ja perhe-eläkkeiden lisäksi sotilasvammalain mukaiset eläkkeet, luopumiseläkkeet ja luopumistuet, Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukainen kuntoutusraha sekä virkamieslain mukainen toistuva korvaus.

Työeläkeindeksiin ovat sidottuja myös työtapaturma- ja ammattitautilain, sotilastapaturmalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain ja ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain mukaiset maksussa olevat etuudet.

Palkkakerroin

Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Työeläkkeen laskennan lisäksi palkkakerrointa käytetään sairausvakuutuslain mukaisten sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen, erityshoitorahan sekä kuntoutusrahan perusteena olevien tulojen ja tulorajojen määrittelyssä. Lisäksi palkkakertoimella tarkistetaan omaishoidon tuen vähimmäismäärä, perhehoitajalain mukainen palkkio, työnantajien työttömyysvakuutusmaksujen porrastusta säätelevät palkkasummarajat sekä poikkeustapauksissa työttömyyspäivärahan perusteena oleva palkka.

Palkkakertoimella korotetaan myös valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain mukainen laskennallinen tulo. Myös työtapaturma- ja ammattitautilain, sotilastapaturmalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain ja ympäristövakuutuslain mukaisten vuosityöansioiden määrittämisessä käytetään palkkakerrointa.