Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Vuokratyöntekijöiden asemaa parannetaan

Uutinen   •   Marras 03, 2011 12:00 EET

Hallitus ehdottaa vuokratyöntekijöiden asemaa parantavia muutoksia työsopimuslakiin. Lakimuutoksilla vahvistetaan vuokratyöntekijöiden yhdenvertaista kohtelua ja edistetään yritysten tasavertaista kilpailua. Muutokset liittyvät EU:n vuokratyödirektiivin täytäntöönpanoon. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan nopealla aikataululla: 5.12.2011.

Vuokratyöntekijöitä käyttävällä yrityksellä on jatkossa velvollisuus tiedottaa myös vuokratyöntekijöille yrityksessä avoinna olevista työpaikoista samalla tavoin kuin se antaa niistä tietoa omille työntekijöilleen. Tämä parantaa vuokratyöntekijän työllistymismahdollisuuksia käyttäjäyrityksessä. Muutoksella käyttäjäyrityksen omat määräaikaiset ja osa-aikaiset työntekijät ja sen vuokratyöntekijät saatetaan samaan asemaan. Lähtökohtaisesti käyttäjäyrityksen valitsema tiedottamistapa soveltuu myös vuokratyöntekijöille tiedottamiseen. Käyttäjäyrityksen on kuitenkin huolehdittava siitä, että yrityksen valitsema tiedottamistapa on sellainen, että myös vuokratyöntekijät voivat käytännössä saada tiedon vapautuvista työpaikoista.

Vuokratyöntekijöitä käyttävän yrityksen on jatkossa myös tarjottava vuokratyöntekijöille mahdollisuus käyttää palveluita ja järjestelyitä, joita se tarjoaa omille työntekijöilleen. Näitä ovat esimerkiksi ruokalapalvelut ja kuljetusjärjestelyt, jotka tulisi siis antaa myös vuokratyöntekijöille samoin ehdoin kuin yrityksen omille työntekijöille. Palveluilla ja järjestelyillä tarkoitetaan käyttäjäyrityksen työntekijöilleen tarjoamia, lähinnä pysyvämpiä ja pidempiaikaisia järjestelyjä tai etuja, joita työntekijöillä on mahdollisuus halutessaan käyttää. Kyse on muista kuin työsuhde-eduiksi katsottavista järjestelyistä. Käyttäjäyrityksellä voi olla esimerkiksi oma ruokala, jonka palveluita myös vuokratyöntekijät saisivat jatkossa käyttää.

Myös mahdollisuus käyttää esimerkiksi työpaikan harrastetiloja tai vastaavia järjestelyjä olisi uudistuksessa tarkoitettu järjestely. Yrityksen tarjoama työterveyshuolto ei kuitenkaan ole uudistuksessa tarkoitettu palvelu tai järjestely, koska sen järjestämisvelvoite kuuluu vuokratyöntekijän omalle työnantajalle eli työvoiman vuokrausyritykselle.

Vuokratyöntekijöiden erilainen kohtelu olisi perusteltua ainoastaan objektiivisista syistä. Perusteena ei voisi olla yksistään se, että kyseessä on vuokratyöntekijä. Lähtökohtaisesti palvelujen saatavuuskriteerien tulee olla yhdenmukaiset sekä omille että vuokratyöntekijöille.