Skip to main content

Novartiksen Entresto® (sakubitriili/valsartaani) rajoitetusti peruskorvattavaksi

Lehdistötiedote   •   Touko 12, 2016 15:06 EEST

Lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt rajoitetunperuskorvattavuuden ensimmäiselle ARNI (Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor) -ryhmän sydämen vajaatoimintavalmisteelle (Entresto®, sakubitriili/valsartaani). Korvattavuus tulee voimaan Lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti 1.7.2016.

Entresto on tarkoitettu oireisen kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon aikuisille potilaille, joilla sydämen vasemman kammion pumppauksen tehokkuutta kuvaava ejektiofraktio on alentunut. Kahdesti päivässä otettavan tablettimuotoisen sakubitriili/valsartaanin ainutlaatuisen vaikutusmekanismin arvioidaan vähentävän vajaatoimintaisen sydämen rasitusta. Euroopan lääkevirasto myönsi valmisteelle myyntiluvan marraskuussa 2015.

Sydämen vajaatoiminta on henkeä uhkaava sairaus, jota sairastaa lähes 15 miljoonaa eurooppalaista1, 2. Suomessa sydämen vajaatoimintaa sairastaa noin 100 000 henkilöä. Heistä noin puolella on alentunut ejektiofraktio.3

Entresto lyhyesti

Entreston myyntilupaa tukeneessa PARADIGM-HF -tutkimuksessa5oli mukana 8 442 potilasta ja tutkimustulokset osoittivat, että enalapriiliin verrattuna sakubitriili/valsartaani vähensi suhteellista riskiä kuolla sydän- ja verisuonisairauksiin tai joutua sairaalaan sydämen vajaatoiminnan vuoksi. Tämä oli tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma, joka väheni sakubitriili/valsartaani -hoidon myötä 20 %.5

Sakubitriili/valsartaania käyttäneet potilaat keskeyttivät hoidon harvemmin haittavaikutusten vuoksi kuin enalapriilia käyttäneet potilaat. Sakubitriili/valsartaani -ryhmässä esiintyi enemmän hypotensiota (alentunut verenpaine) ja ei-vakavaa angioödeemaa (allerginen turvotus), mutta vähemmän munuaisten vajaatoimintaa, hyperkalemiaa (kohonnut veren kalium) ja yskää kuin enalapriili-ryhmässä.5

Tietoa sydämen vajaatoiminnasta

 • Sydämen vajaatoiminnassa sydän ei pysty pumppaamaan riittävästi verta elimistön tarpeisiin.
 • Toisin kuin usein luullaan, sydämen vajaatoiminta ei ole itsenäinen sairaus, vaan sen taustalla on aina jokin muu sydänsairaus (esim. sepelvaltimotauti, kohonnut verenpaine, läppäviat).
 • Sydämen vajaatoiminnan yleisyys kasvaa jyrkästi iän myötä; 10-20 prosenttia 70-80 -vuotiaista sairastaa vajaatoimintaa.
 • Tyypillisimpiä oireita ovat hengenahdistus, väsyvyys, nilkkojen turvotus ja painonnousu.
 • Sydämen vajaatoiminnasta kärsivä saa hengenahdistusoireita makuulla ollessaan. Hän alkaa usein nostaa nukkuma-asentoaan kasaamalla tyynyjä tai saattaa avata yöllä ikkunan saadakseen raitista ilmaa. Raittiista ilmasta ei ole apua, mutta pystyasento lievittää hengenahdistusta.
 • Lääkehoidon kulmakiviä ovat ACE:n estäjät, angiotensiinireseptorin salpaajat sekä beetasalpaajat. Vajaatoiminnan edetessä hoidoiksi voidaan myös valita laitehoidot ja viimeisimpänä sydämen siirto.
 • Sydämen vajaatoiminnan itsehoitoon kuuluvat terveellinen ravinto, liikunta ja suolan käytön rajoittaminen.

Viitteet

 1. Mozaffarian D, et al. Heart Disease and Stroke Statistics - 2015 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2014
 2. López-Sendón J. The heart failure epidemic. Medicographia. 2011;33:363-369
 3. Harjola V-P, Remes J. Sydämen vajaatoiminnan epidemiologia ja etiologia. Sisältyy julkaisuun Kardiologia (2008), s. 714-718.
 4. Langenickel TH et al. Angiotensin receptor-neprilysin inhibition with LCZ696: a novel approach for the treatment of heart failure. Drug Discovery Today: Therapeutic Strategies.2012, Vol 9. No.4
 5. McMurray JJV et al. Angiotensin-Neprilysin Inhibition versus Enalapril in Heart Failure, N Engl J Med 2014

# # #

Lisätietoja:

Jenni Huusko, tieteellinen asiantuntija, Novartis Finland Oy, jenni.huusko@novartis.com,

p. 040 568 7856.

Tiedote löytyy myös osoitteesta:http://www.mynewsdesk.com/fi/pressroom/novartis

Lääkeinformaatiopalvelu: 010 6133 210, novartis.laakeinformaatio@novartis.com

1) Lääkkeiden hintalautakunnan päätökset 10.5.2016 http://www.hila.fi/c/document_library/get_file?folderId=1190752&name=DLFE-9465.pdf

2) Entresto valmisteyhteenveto

3) Entresto julkinen EPAR-yhteenveto: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/004062/WC500197538.pdf, julkaistu 1.12.2015

Novartis tuottaa ja tarjoaa terveydenhoidon ratkaisuja potilaiden ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin seuraavilla alueilla: innovatiiviset alkuperäislääkkeet, laadukkaat rinnakkaisvalmisteet sekä silmäkirurgiset laitteet ja silmätuotteet. Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 45 miljardia euroa, ja se työllistää noin 119 000 työntekijää yli 150 maassa. Novartis investoi terveysalalla merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen. Vuonna 2015 tutkimusinvestoinnit olivat yhteensä 8 miljardia euroa eli 18 % liikevaihdosta. Konsernin pääkonttori sijaitsee Baselissa Sveitsissä. Suomessa yhtiötä edustaa Novartis Finland Oy. Lisätietoja osoitteesta www.novartis.fi.