Skip to main content

Novartis Kitchen Forum: Vaikuttavuustiedolla parempia päätöksiä – terveydeksi!

Lehdistötiedote   •   Joulu 08, 2015 16:00 EET

Suomessa kerätään paljon terveystietoa, mutta sen hyödyntäminen ja yhteensovittaminen on puutteellista. Tosielämän vaikuttavuustiedon, kuten kustannus- ja elämänlaatutiedon, hyödyntäminen terveydenhuollon päätöksenteossa ja yksilön valinnoissa entistä tehokkaammin edellyttää julkisen sektorin, yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyötä.

Novartis Kitchen Forum kokosi tänään lähes 50 terveysalan toimijaa ja vaikuttajaa keskustelemaan Espooseen siitä, miten tieto tukee nykyisin sote-päätöksentekoa ja miten erilaisia tietolähteitä yhdistämällä sekä analytiikkaa edelleen kehittämällä voidaan mullistaa sote-johtaminen tulevaisuudessa. Tilaisuudessa alustajina olivat professori, kuntoutusjohtaja Juhani Ruutiainen Neuroliitosta sekä osastopäällikkö Kirsi VarhilaSosiaali- ja terveysministeriöstä.

Sote-uudistuksen toimeenpanon onnistumisen kannalta on keskeistä, että päättäjillä on käytössä riittävästi faktatietoa erilaisten sote-investointien vaikuttavuudesta.

- Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen ja johtaminen edellyttää palveluiden saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden systemaattista arviointia. Päätösten tulee perustua ajantasaiseen, vertailukelpoiseen tietoon. Vain näin voidaan vastata muuttuviin terveydenhuollon tarpeisiin ja tukea yksilön valintoihin perustuvaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, osastopäällikkö Kirsi Varhila Sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo.

- Vaikka Suomi ja Pohjoismaat ovat erilaisen väestötason rekisteritiedon keräämisessä edelläkävijöitä, kerätyn tiedon hyödyntämisessä ollaan alkutekijöissä. Valtion ylläpitämien rekistereiden lisäksi kansalaiset, järjestöt ja terveydenhuollon ammattilaiset keräävät yhä enemmän terveystietoa. Näiden tietojen tehokas hyödyntäminen voisi mullistaa terveydenhuollon päätöksenteon, Varhila jatkaa.

Onnistumisen edellytys on eri tahojen saumaton yhteistyö. Mukaan tietotalkoisiin tarvitaan toimijoita eri sektoreilta.

- Jo rajallisten resurssien takia julkisen sektorin, yritysten ja kolamannen sektorin pitää löytää toisensa vaikuttavuustiedon hyödyntämisen vallankumouksessa. Tarvitaan yhteinen idea siihen, minkälaisiin päämääriin pyritään ja siinä julkisella sektorilla, yrityksillä ja kolmannella sektorilla on kullakin oma roolinsa ja vastuunsa, yhteiskuntasuhdejohtaja Tatu Laurila Novartis Finland Oy:stä sanoo.

Tuore tutkimustieto MS-taudin kustannuksista Suomessa helpottaa päätöksentekoa

Journal of Medical Economics -lehdessä julkaistiin lokakuussa suomalainen tutkimus, jossa selvitettiin MS-taudin aiheuttamia kustannuksia Suomessa sekä sairauden vaikutusta elämänlaatuun ja arkielämään. Kyseessä on ensimmäinen suomalainen terveystaloustieteellinen julkaistu tutkimus MS-taudista.

- MS-taudin kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä Suomessa on otettu tänä syksynä iso askel eteenpäin. Nyt tiedämme ensimmäistä kertaa, mitä MS-tauti maksaa, mistä kustannukset koostuvat ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Parhaiden hyvää ja kustannustehokasta MS-taudin hoitoa edistävien valintojen ja päätösten tekeminen ilman tällaista tietoa on mahdotonta, professori, kuntoutusjohtaja Juhani Ruutiainen Neuroliitosta sanoo

Tutkimus osoitti, että MS-taudista keskimäärin yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset ovat noin 47 000 euroa vuodessa sairastavaa kohden, ja kustannukset kasvavat alkuvaiheen noin 11 000 eurosta kymmenkertaisiksi taudin edetessä. Suomessa MS-tautia sairastavia on arviolta 7 000, joten kokonaiskustannukset yhteiskunnalle ovat vuosittain noin 330 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen kustannuserä aiheutuu MS-tautia sairastavien ennenaikaisesta eläköitymisestä ja siihen liittyvistä tuotannon menetyksistä.

- MS-taudin etenemistä voidaan usein hidastaa varhain aloitetulla lääkityksellä, mikä tukee sairastuneen pysymistä työelämässä. Yhteiskunnan kannattaisi taata jokaiselle MS-tautia sairastavalle hänelle sopivin lääkehoito. Lisäksi sairastuneen toimintakykyä tulisi ylläpitää kuntoutuksella. Väärässä paikassa säästäminen lisää kustannuksia pitkällä tähtäimellä, Ruutiainen sanoo.

Postikyselynä toteutettuun tutkimukseen kutsuttiin satunnaisotannalla 1 500 MS-tautia sairastavaa Neuroliiton jäsentä, joista vastauksensa antoi 553. Tutkimuksen toteuttivat yhteistyössä Neuroliitto ry ja Novartis Finland Oy.

Lisätietoja:

Tatu Laurila, Yhteiskuntasuhdejohtaja, Novartis Finland Oy, tatu.laurila@novartis.com, p. 040 564 3024

Novartis tuottaa ja tarjoaa terveydenhoidon ratkaisuja potilaiden ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin seuraavilla alueilla: innovatiiviset alkuperäislääkkeet, laadukkaat rinnakkaisvalmisteet sekä silmäkirurgiset laitteet ja silmätuotteet. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 44 miljardia euroa, ja se työllistää noin 133 000 työntekijää yli 150 maassa. Novartis investoi terveysalalla merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen. Vuonna 2014 tutkimusinvestoinnit olivat yhteensä 7,5 miljardia euroa eli 17 % liikevaihdosta. Konsernin pääkonttori sijaitsee Baselissa Sveitsissä. Suomessa yhtiötä edustaa Novartis Finland Oy. Lisätietoja osoitteesta www.novartis.fi.