Skip to main content

Novartis palkitsee tänään suomalaisen aivotutkimuksen väitöskirjan

Lehdistötiedote   •   Loka 25, 2016 15:20 EEST

Sitoutunut neuroalan tutkimukseen ja lääkehoitojen kehittämiseen

Novartis Neuroscience palkinnon saa Enrico Glereanin Aalto yliopistosta väitöskirjallaan "Dynamic similarity of brain activity in humans: from single areas to functional networks".1 Palkinto jaetaan Neuroscience Finland 2016 -tapahtumassa 25.10.2016 Biomedicumissa, Helsingissä.2 Lääkeyritys Novartis on sitoutunut neuroalan tutkimukseen ja uusien hoitojen kehittämiseen. Tutkimusalueita ovat MS-tauti, migreeni, neuropaattinen kipu ja Alzheimerin tauti.

Novartis Finland Oy tukee suomalaista neuroalan tutkimusta jakamalla Novartis Neuroscience -tunnustuspalkinnon parhaalle aivotutkimuksen alan väitöskirjalle Suomessa. Palkintoa on jaettu vuodesta 1998, ja palkinnon saajan valitsee Suomen aivotutkimusseura SATS:n hallitus edellisen 1-2 vuoden väitöskirjatöistä tehtyjen esitysten perusteella.

Jo 16. kerran jaettavan palkinnon saa tänä vuonna Enrico Glereanin Aalto yliopistosta väitöskirjallaan "Dynamic similarity of brain activity in humans: from single areas to functional networks". Palkinto jaetaan Neuroscience Finland 2016 -tapahtumassa 25.10.2016 Biomedicumissa, Helsingissä. Enrico Glereanin väitöskirjatutkimuksessa kehitettiin kuvantamiseen pohjautuvia menetelmiä, joiden avulla voidaan ymmärtää eri aivoalueiden aktivaation ja yhteistyön samankaltaisuutta ja eroja yksilötasolla. Moderneista kuvantamisen menetelmistä toivotaan apua heterogeenisten autismikirjon häiriöiden diagnostiikkaan.

”Perustutkimus on edellytyksenä lääkehoitojen kehittämiselle, ja tätä haluamme vuosittaisella neurologian väitöskirjapalkinnollamme tukea. Neurotieteet ovat keskeinen tutkimusalueemme ja olemme sitoutuneet kehittämään uusia hoitovaihtoehtoja neurologisiin sairauksiin potilaiden elämän parantamiseksi,” sanoo lääketieteellinen asiantuntija Minna Korolainen Novartis Finland Oy:stä.

Uusia tutkimustuloksia neurologisiin sairauksiin

Syyskuussa ECTRIMS-kongressissa (The European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis) Lontoossa julkaistiin fingolimodin (kauppanimi Gilenya) 10 vuoden pitkäaikaistutkimuksen (ACROSS) tulokset. ACROSS-tutkimuksen tulokset osoittivat, että aaltoilevaa MS-tautia (RRMS) sairastavilla potilailla taudin haitta-asteen eteneminen on hidastunut ja siirtyminen sekundäärisprogressiiviseen taudin vaiheeseen on vähäisempään verrattuna lyhyemmän aikaa fingolimodihoitoa saaneisiin potilaisiin.3

Fingolimodi-valmisteen tutkimusten lisäksi Novartiksella on käynnissä tutkimus sekundäärisprogressiivisen MS-taudin (SPMS) hoitoon siponimodi-molekyylillä. Tutkimustuloksia ei ole vielä julkaistu. Tutkimus sekundäärisen MS-taudin hoitoon on esimerkki tutkimuksesta, jossa pyritään kehittämään hoitovaihtoehtoja sairauksiin, joilla uusille lääkehoidoille on suuri tarve. Tällä hetkellä SPMS-potilaille on hoitovaihtoehtoja vain rajallisesti.

Lisäksi Novartiksella on käynnissä tutkimus krooniseen migreeniin ja episodiseen migreeniin. Krooninen ja episodinen migreeni ovat sairauksia, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi potilaan päivittäiseen elämään ja toimintakykyyn.

18 % liikevaihdosta tutkimukseen – tutkimustoimintaa myös Suomessa

Tieteellinen tutkimus on Novartiksen innovaatioiden perusta, ja vuonna 2015 Novartis investoi tutkimukseen yhteensä 8 miljardia euroa eli 18 % liikevaihdosta. Tutkimuksessa keskitytään puutteellisesti tunnettuihin vaikutusmekanismeihin ja sairauksiin, joissa uusille lääkehoidoille on suurin tarve.

Novartiksella on yksi maailman vahvimpia tulevaisuuden tuotekehitysportfolioita ja käynnissä on yli 200 tutkimus-ja kehitysprojektia. Neurologisten sairauksien tutkimus on keskeinen osa Novartiksen toimintaa, ja tutkimusalueita ovat MS-taudin lisäksi Alzheimerin tauti, neuropaattinen kipu ja uusimpana alueena migreeni. Novartiksen neuroalan kliinisissä lääketutkimuksissa on mukana tällä hetkellä myös suomalaisia potilaita.

Lisätietoja: Minna Korolainen, Lääketieteellinen asiantuntija, Novartis Finland Oy, puh. 040 1607011, minna.korolainen@novartis.fi

1) Linkki verkkojulkaisuun: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18764

2) Neuroscience Finland 2016 ohjelma: http://www.brsf.org/nf2016

3) Derfuss T et al. The ACROSS Study: Long-term efficacy of fingolimod in patients with RRMS (follow-up at 10 years). Poster presented at: 32nd Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis; September 14-17, 2016; London, UK. Poster 1215.

Novartis tuottaa ja tarjoaa terveydenhoidon ratkaisuja potilaiden ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin seuraavilla alueilla: innovatiiviset alkuperäislääkkeet, laadukkaat rinnakkaisvalmisteet sekä silmäkirurgiset laitteet ja silmätuotteet. Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 45 miljardia euroa, ja se työllistää noin 119 000 työntekijää yli 150 maassa. Novartis investoi terveysalalla merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen. Vuonna 2015 tutkimusinvestoinnit olivat yhteensä 8 miljardia euroa eli 18 % liikevaihdosta. Konsernin pääkonttori sijaitsee Baselissa Sveitsissä. Suomessa yhtiötä edustaa Novartis Finland Oy. Lisätietoja osoitteesta www.novartis.fi.