N6i0cfbhiis69wcpotz4

Paroc Group lopettaa Lappeenrannan tehtaan toiminnan huhtikuussa 2016

Lehdistötiedotteet   •   2015-09-21 12:10 EEST

Kysynnän heikkenemisestä johtuvan ylikapasiteetin vuoksi elokuussa 2015 alkaneissa yhteistoimintaneuvotteluissa ei löydetty liiketaloudellisia edellytyksiä jatkaa Parocin Lappeenrannan tehtaan toimintaa vuoden 2016 loppuun saakka. Lappeenrannan kivivillatehtaan tuotanto ja siihen liittyvät työsuhteet päättyvät 30.4.2016.

Viwzx9b29iycgs5mjwuq

Palo- ja äänikirja paloturvallisen rakentamisen edistämiseksi

Lehdistötiedotteet   •   2015-06-09 16:55 EEST

Rakennusten paloturvallisuus on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa. Parocin julkaisema Palo- ja äänikirja on helppokäyttöinen käsikirja rakentamisen parissa toimiville asiantuntijoille. Kirjassa keskitytään rakenneratkaisujen paloturvallisuuteen ja ääniteknisiin ominaisuuksiin.

Media-no-image

Paroc Groupin uuden hallituksen kokoonpano

Lehdistötiedotteet   •   2015-03-24 15:33 EET

Paroc Groupin hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Jukka Hienonen. Jukka Hienonen oli 2010-2015 rakennusyhtiö SRV:n toimitusjohtaja ja sitä ennen hän toimi vuodet 2006-2009 lentoyhtiö Finnair Oyj:n toimitusjohtajana. Tällä hetkellä Hienonen toimii hallitusammattilaisena. Hallituksen varapuheenjohtajaksi on valittu Peter Törnquist (CVC Capital Partners).

Muut hallituksen jäsenet ovat:

  • Magnus Agervald (Byggmax Group AB)
  • Peter Törnquist (CVC Capital Partners)
  • Gustaf Martin-Löf (CVC Capital Partners)
  • Søren Vestergaard-Poulsen (CVC Capital Partners)
  • Kari Lehtinen (Paroc Group)


Heidän lisäkseen hallitukseen valitaan 26.3.2015 Augusto Lippi (CVC Capital Partners).

Hallituksen järjestäytymiskokous pidetään Helsingissä 26.3.2015.


Lisätietoja:

Kari Lehtinen, toimitusjohtaja, Paroc Group, puh. 046 876 8000

Anders Dahlblom, talousjohtaja, Paroc Group, puh. 046 876 8000

Paroc on Itämeren alueen johtava energiatehokkaiden lämmöneristeratkaisujen valmistaja. Toimintamme kulmakiviä ovat asiakas- ja henkilöstölähtöisyys, jatkuva innovaatio, kannattava kasvu sekä kestävä kehitys. PAROC-tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Tuotteet valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Puolassa sekä Venäjällä. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 14 maassa Euroopassa. Paroc Groupin omistaa CVC Capital Partners Ltd sekä vähemmistöomistajana Parocin henkilöstö. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 418 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 2090. www.paroc.fi

Paroc Groupin hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Jukka Hienonen. Muut hallituksen jäsenet ovat Magnus Agervald, Peter Törnquist, Gustaf Martin-Löf, Søren Vestergaard-Poulsen ja Kari Lehtinen. Heidän lisäkseen hallitukseen valitaan 26.3.2015 Augusto Lippi.

Lue lisää »
Media-no-image

Turvallisempia rakennuksia ja parempaa työturvallisuutta palomiehille

Lehdistötiedotteet   •   2015-03-04 17:04 EET

Suomen Palomiesliitto SPAL ja Paroc tekevät yhteistyötä, jonka tavoitteena on edesauttaa paloturvallista rakentamista sekä Suomessa että koko Euroopan laajuisesti. Rakennusten paloturvallisuuden parantuessa kohentuu myös palomiesten työturvallisuus.

Rakennusmateriaaleilla voidaan vaikuttaa siihen, että tulipalot eivät leviäisi niin herkästi eivätkä olisi niin laajoja. Suomen Palomiesliitto SPAL ja Paroc tekevät yhteistyötä Euroopan tasolla, jonka tavoitteena rakennusten paloturvallisuuden edistäminen ja korkeatasoisten paloturvallisuusstandardien luominen.

Voimassa olevat standardit ovat puutteellisia eivätkä kaikilta osin vastaa nykyisiä rakennuskäytäntöjä. Esimerkiksi rakennusmateriaalien paloluokituksen testausstandardit eivät aina anna oikeanlaista kuvaa siitä, miten materiaalit käyttäytyvät kehittyneimmissä tulipaloissa – miten niistä muodostuu savua ja mikä on savun myrkyllisyysaste.

Palomiesliiton näkökulmasta paloturvallisuusstandardien parantamisessa on kysymys paitsi kansalaisten turvallisuudesta myös palomiesten työympäristön ja työturvallisuuden kehittämisestä. Rakennusmateriaaleilla voidaan vaikuttaa tulipalojen leviämisnopeuteen: mitä enemmän rakennuksissa käytetään palamatonta materiaalia, sitä enemmän se antaa palomiehille aikaa valmistautua tulipaloihin, ja sitä vähemmän yllätyksiä syntyy palon kehittyessä.

Pelastusviranomaisena meidän täytyy tuntea rakennusten rakenteet ja niiden käyttäytyminen. Paloturvallisuusstandardien kehittämiseen vaikuttaminen on yksi keino edistää turvallista rakentamista ja terveellisempää työympäristöä jäsenillemme. Paremmilla standardeilla pyrimme myös vähentämään palomiesten altistumista syöpää aiheuttaville myrkyille”, Suomen Palomiesliiton järjestön johtaja Kim Nikula kertoo.

Paloturvallisuutta parannetaan Brysselissä

Yhteistyötä tehdään kansainvälisen paloturvallista rakentamista ajavan Fire Safe Europe -yhdistyksen kautta: yhdistyksen FireSafetyFirst-kampanjan päämääränä on saada Euroopan unioniin korkeatasoiset paloturvallisuusstandardit. Tavoitteena on nostaa rakennusten paloturvallisuuteen liittyviä asioita nykyistä vahvemmin poliittisen päätöksenteon agendalle, niin EU:n kuin yksittäisten jäsenvaltioiden tasolla.

Eurooppalaisen tason standardien kehitystyö on painottunut Brysseliin, jossa Palomiesliiton järjestön johtaja Kim Nikula sekä Parocin Panel System divisioonajohtaja Jan Andersson ovat keskustelleet suomalaisten europarlamentaarikkojen kanssa paloturvallisuusstandardien tarkistamisen välttämättömyydestä.

”Vastaanotto Euroopan parlamentissa on ollut erittäin positiivista. Paloturvallisuus on asia, jota kukaan ei periaatteessa vastusta. Kysymys on enemmänkin siitä, että millä innokkuudella ja omalla panostuksella kukin lähtee tähän mukaan”, Andersson kertoo.

Vaikuttamistyötä kampanjan merkeissä jatketaan Euroopan parlamentissa koko vuoden ajan.

Eurooppalaisten palomiesten allianssi European Fire Fighter Unions Alliance (EFFUA) ja Fire Safe Europe ovat tehneet yhteistyötä parin vuoden ajan hyvällä tuloksella. Yhteisestä toiminnasta on ollut synergiaetua molemmille organisaatioille ja niiden jäsenyhteisöille.

Saamme tukea toisiltamme. Meillä on omia intressejä, mutta yhdistämällä voimamme saavutamme yhteisen tavoitteemme: paloturvallisemman Euroopan. Yhteisillä toimenpiteillä saamme enemmän näkyvyyttä ja enemmän voimaa, kuin yksin toimimalla”, Andersson kiteyttää.

Paroc on Itämeren alueen johtava energiatehokkaiden lämmöneristeratkaisujen valmistaja. Toimintamme kulmakiviä ovat asiakas- ja henkilöstölähtöisyys, jatkuva innovaatio, kannattava kasvu sekä kestävä kehitys. PAROC-tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Tuotteet valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Puolassa sekä Venäjällä. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 14 maassa Euroopassa. Paroc Groupin omistaa CVC Capital Partners Ltd sekä vähemmistöomistajana Parocin henkilöstö. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 418 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 2090. www.paroc.fi

Suomen Palomiesliitto SPAL ja Paroc tekevät yhteistyötä, jonka tavoitteena on edesauttaa paloturvallista rakentamista sekä Suomessa että koko Euroopan laajuisesti. Rakennusten paloturvallisuuden parantuessa kohentuu myös palomiesten työturvallisuus.

Lue lisää »
Media-no-image

Fire Safe Europe kokoaa yhteen palomiehet, huippupoliitikot ja asiantuntijat

Lehdistötiedotteet   •   2015-03-03 16:09 EET

Ihmiset viettävät 90 % ajasta rakennusten sisätiloissa, joissa tapahtuu 90 % tulipaloista. Jotta rakennusten paloturvallisuuteen kiinnitettäisiin enemmän huomiota, Fire Safe Europe - kansainvälinen monialainen allianssi - kokosi yhteen palomiehet, MEPit, rakennusteollisuuden asiantuntijat ja yleishyödyllisten organisaatioiden edustajat pohtimaan yhdessä keinoja, joiden avulla paloturvallisuutta voitaisiin parantaa eurooppalaisissa rakennuksissa ja nostaa paloturvallisuus korkeammalle EU:n agendalla. Korkean tason keskusteluja epäjohdonmukaisista ja vanhentuneista paloturvallisuus-määräyksistä Euroopan tasolla käytiin Brysselissä 25.2.2015.

Fire Safe Europen mukaan tämänhetkiset palomääräykset vaihtelevat suuresti eri maiden välillä. Esimerkiksi Saksassa kouluissa on oltava hätäuloskäyntejä 10 metrin välein, kun Italiassa riittävä välimatka on 60 metriä.

Eniten kuolemantapauksia rakennuspaloissa aiheuttaa myrkyllisten savukaasujen hengittäminen. Myrkylliset savukaasut yhdistetään myös palomiesten syöpiin. Altistuksen vakavuudesta huolimatta EU-säännöksissä ja standardeissa ei tällä hetkellä huomioida rakennustuotteiden aiheuttamien savukaasujen myrkyllisyyttä.

Elämäntapamme ja rakennusten sisätiloissa käyttämämme materiaalit - kuten elektroniikka - tuovat oman ulottuvuuden rakennusten paloturvallisuuteen: 50 vuotta sitten huonetila saattoi joutua täydellisen palon valtaan 25 minuutissa, kun siihen tänä päivänä riittää kolme minuuttia. Tämän päivän asumisessa käytetään yhä enemmän helposti syttyviä materiaaleja ja hitaasti muuttuvat paloturvallisuusmääräykset eivät ole pysyneet ajan tasalla tässä trendissä.

Näiden ja monien muiden syiden vuoksi Fire Safe Europe edellyttää, että palomääräykset tulisi standardisoida ja uudistaa koko Euroopan laajuisesti. Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi paloturvallisuuden testausmenetelmien uudistamista ja rakennustuotteiden savukaasujen myrkyllisyyden mittausmenetelmien standardisointia ja sääntelyä EU-tasolla.

Lue lisää tilaisuudesta

Fire Safe Europe (FSEU) on monialainen paloasiantuntijoiden, palomiesten, eurooppalaisten yhdistysten ja kansainvälisten yritysten, kuten rakennus-, eristys-, kaapeli-, betoni-, kattotuote-, ja paloturvallisuustuotevalmistajien muodostama allianssi. Fire Safe Europen missiona on parantaa rakennusten paloturvallisuutta Euroopan kansalaisille. Paroc kuuluu tähän allianssiin.

Paroc on Itämeren alueen johtava energiatehokkaiden lämmöneristeratkaisujen valmistaja. Toimintamme kulmakiviä ovat asiakas- ja henkilöstölähtöisyys, jatkuva innovaatio, kannattava kasvu sekä kestävä kehitys. PAROC-tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Tuotteet valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Puolassa sekä Venäjällä. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 14 maassa Euroopassa. Paroc Groupin omistaa ryhmä pankkeja ja muita institutionaalisia sijoittajia sekä vähemmistöomistajana Parocin henkilöstö. Liikevaihtomme vuonna 2013 oli 433 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 2030. www.paroc.fi

Ihmiset viettävät 90 % ajasta rakennusten sisätiloissa, joissa tapahtuu 90 % tulipaloista. Rakennusten paloturvallisuus ja sen parantaminen eurooppalaisissa rakennuksissa oli aiheena Fire Safe Europen Brysselissä 25.2.2015 järjestämässä kokouksessa.

Lue lisää »
Media-no-image

PAROC® Panel Design -sovellus nopeuttaa suunnittelijoiden työtä

Lehdistötiedotteet   •   2015-02-12 12:25 EET

Paroc haluaa olla mukana kehittämässä työkaluja, jotka tehostavat ja nopeuttavat suunnittelijoiden työtä. Lanseeraamme suunnittelijoille uuden PAROC Panel Design -sovelluksen tietomallintamiseen Revit-ympäristössä.

PAROC Panel Design -sovelluksella voi luoda PAROC-elementtirakenteita rakennuksen julkisivuihin, väliseiniin ja sisäkattoihin. Vastaava sovellus ArchiCAD-ohjelmistolle lanseerattiin huhtikuussa 2013.

Sovellus käsittää laajan valikoiman elementtirakenteita. Suunnittelija voi valita erilaisia elementtipintoja ja värejä sekä määrittää vaaditut tekniset ominaisuudet. Lisäksi sovelluksessa on kattava objektivalikoima erilaisia listoitusvaihtoehtoja ja nurkkaratkaisuja mm. erilaisilla nurkkaelementeillä. PAROC Panel Design -sovellus sisältää myös määräluettelon, joka ilmoittaa elementtien sekä rakenteissa käytettyjen listojen määrän.

PAROC Panel Design toimii Windows-käyttöjärjestelmässä Revit-versiossa 2015. Sen voi ladata ilmaiseksi tästä linkistä.

Paroc on Itämeren alueen johtava energiatehokkaiden lämmöneristeratkaisujen valmistaja. Toimintamme kulmakiviä ovat asiakas- ja henkilöstölähtöisyys, jatkuva innovaatio, kannattava kasvu sekä kestävä kehitys. PAROC-tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Tuotteet valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Puolassa sekä Venäjällä. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 14 maassa Euroopassa. Paroc Groupin omistaa ryhmä pankkeja ja muita institutionaalisia sijoittajia sekä vähemmistöomistajana Parocin henkilöstö. Liikevaihtomme vuonna 2013 oli 433 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 2030. www.paroc.fi

Paroc Panel System lanseeraa uuden sovelluksen tietomallintamiseen Revit-ympäristössä. PAROC Panel Design -sovellus nopeuttaa suunnittelijoiden työtä.

Lue lisää »
U199aqshlwbhzanlyjpy

Palavaa asiaa: PIR-ytimiset metallisandwichelementit osoittivat potentiaalisia riskejä palotestissä

Lehdistötiedotteet   •   2015-01-13 10:45 EET

Päivitetty tiedote IF Vakuutusyhtiön Risk Consulting lehden (1/2014) korjatun artikkelin mukaisesti. Paloluokitus ei takaa paloturvallisuutta: Tuore IF Vakuutusyhtiön tekemä tutkimus viittaa siihen, että PIR -sandwichelementit saattavat reagoida palossa luokitustaan heikommin.

Media-no-image

CVC Capital Partners agrees to acquire Paroc

Lehdistötiedotteet   •   2014-10-22 16:23 EEST

Funds advised by CVC Capital Partners (“CVC”) today announced the successful acquisition of Paroc Group (“Paroc”) from its existing institutional shareholder group for an Enterprise Value of approximately €700 million.

Headquartered in Helsinki, Paroc is the leading producer of stone wool insulation in the Nordic and Baltic regions, producing building insulation and technical insulation for the residential and commercial construction markets, as well as various industrial applications.  The group has approximately 2,100 employees and a pan-European sales presence, supported by 9 production facilities in Finland, Sweden, Lithuania, Poland and Russia.

In a successful 5-year period under the ownership of its current shareholder group, Paroc has grown its revenues from €317m (in 2009) to €433m (in 2013), and EBITDA from €46m to €80m, which has been achieved through organic growth.  The development of the group’s higher-value, higher-margin technical insulation division, aided by investment in the group’s production facility in Trzemeszno, Poland, has represented one of the group’s success stories during this period.  Most recently, the group has invested in a new facility in Izoplit, Russia, enabling the expansion of existing sales into the rapidly growing Russian market.

Kari Lehtinen, CEO of Paroc, remarks:  

“The last five years have been successful, especially given the challenging economic backdrop and we are grateful to our former owners for their support during this period.  We see a strong future for our business, with recovery in many of our markets expected in the coming years, and with our presence in the fast-growing Russian market.  We look forward to taking Paroc forward in close cooperation with CVC, who are supportive of our strategy.  CVC offer us a depth of experience and a strong track record with value-creating investments, expertise in the building materials sector and in the Nordic region.  We are excited to share with CVC the next phase of our growth.”

In a joint statement, Peter Törnquist and Søren Vestergaard-Poulsen, partners at CVC, said:  

“We have known Paroc as a successful and well-managed company for many years.  It is recognised amongst customers for the high quality of its products and innovative solutions.  Paroc has strong market positions in the Nordic and Baltic regions, and has, over recent years, expanded in the CEE region and most recently, in Russia with the establishment of domestic production in 2014.  We look forward to a close cooperation with Paroc’s management in the coming years and to support them in the further development and continued expansion of the group.”

The transaction has been approved by the Group’s current shareholder group, and the completion of the transaction is subject only to the receipt of customary competition clearances.

CVC was advised by Deutsche Bank, Merasco, FTI Consulting, Freshfields Bruckhaus Deringer, Avance, BCG, Golder and Aon.

Paroc was advised by Lazard & Co., Limited, Macfarlanes, Borenius and KPMG, and the management team of Paroc was also advised by PCA Corporate Finance and Eversheds.

For further information, please contact:

CVC

Carsten Huwendiek, Head of Communications,  tel. +44 (0)207 420 4240

Paroc

Kari Lehtinen, CEO, tel. +358 (0) 46 876 8000

Anders Dahlblom, CFO, tel. +358 (0) 46 876 8000

About Paroc

Paroc is the leading manufacturer of energy-efficient insulation solutions in the Baltic Sea region. The cornerstones of our operations are customer and personnel orientation, constant innovation, profitable growth and sustainable development. Paroc products include building insulation, technical insulation, marine and offshore insulation, construction panels and acoustic products. The products are manufactured in Finland, Sweden, Lithuania and Poland and, starting in 2014, also in Russia. The company has sales and representative offices in 14 European countries. In 2013, our net sales amounted to €433m and we employed over 2,000 people.

About CVC Capital Partners

CVC Capital Partners (‘CVC') is one of the world's leading private equity and investment advisory firms. Founded in 1981, CVC today has a network of 21 offices and over 300 employees throughout Europe, Asia and the US. Currently, CVC manages funds on behalf of over 300 investors from North America, Europe, Asia and the Middle East, amounting to over US$65 billion. CVC has during the last 30 years completed over 300 investments with an aggregate transaction value of over US$125 billion globally, of which 20 investments have been made in the Nordic region during the last 20 years. CVC has offices in Stockholm and Copenhagen.


Paroc on Itämeren alueen johtava energiatehokkaiden eristeratkaisujen valmistaja. Toimintamme kulmakiviä ovat asiakas- ja henkilöstölähtöisyys, jatkuva innovaatio, kannattava kasvu sekä kestävä kehitys. Paroc-tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Tuotteet valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Puolassa sekä vuodesta 2013 eteenpäin myös Venäjällä. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 14 maassa Euroopassa. Paroc Groupin omistaa ryhmä pankkeja ja muita institutionaalisia sijoittajia sekä vähemmistöomistajana Parocin henkilöstö. Liikevaihtomme vuonna 2012 oli 430 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 2019. http://www.paroc.fi/

 

Funds advised by CVC Capital Partners (“CVC”) today announced the successful acquisition of Paroc Group (“Paroc”) from its existing institutional shareholder group for an Enterprise Value of approximately €700 million.

Lue lisää »
Kbg4kx7intfbgtlij7pq

Fire Safe Europen paloseminaari Espoossa: Julkisivueristeiden paloluokitukset ja nykyiset määräykset eivät takaa turvallista rakentamista

Lehdistötiedotteet   •   2014-10-16 15:38 EEST

Eurooppalainen Fire Safe Europe järjesti 9. lokakuuta Espoossa julkisivueristeiden palo-ominaisuuksia käsittelevän seminaarin, jonka yhteydessä järjestettiin täyden mittakaavan palotesti. Nykyiset palomääräykset olettavat testissä olleiden eristeiden kestävän P1-luokan rakennuksen palossa kokeen vaatimat 20 minuuttia. Heikoimmin pärjännyt tuote kesti kuitenkin vain noin 40 sekuntia.

Fyai28svwzqtxxj1apeh

Tutkimus: Palomiesten työturvallisuus rakentajien käsissä

Lehdistötiedotteet   •   2014-10-09 12:19 EEST

Pelastusala: Palomiesten työturvallisuuteen kiinnitettävä huomiota rakennusten suunnittelu- ja toteutusvaiheessa

Yhteyshenkilöt 4 yhteyshenkilöä

  • Lehdistökontakti
  • Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
  • Kotimaan viestintä ja markkinointi
  • olga.vaniterson@paroc.com
  • +358 50 325 2376
Lehdistökontaktit, haastattelupyynnöt ja lisätiedot julkaistuista tiedotteista.

Paroc

Better Build Environment

Paroc-konserni on edelläkävijä energiatehokkaiden eristystuotteiden ja -ratkaisujen valmistajana. PAROC® -tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 14 maassa Euroopassa ja tuotteita valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä. Pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

Osoite