U199aqshlwbhzanlyjpy

Paloluokitus ei takaa paloturvallisuutta: PIR-ytimiset sandwichelementit eivät kestäneet todellista tilannetta simuloivassa palotestissä

Lehdistötiedotteet   •   2014-09-03 10:45 EEST

If Vahinkovakuutusyhtiö testasi todellisen palotilanteen kaltaisissa olosuhteissa metallipintaisia sandwichelementtejä. Elementtien ydin oli joko polyisosyanuraattia (PIR) tai kivivillaa. Tulokset osoittavat, että paloturvallisuudessa on suuria eroja

Media-no-image

Paroc ja muut energiatehokkuusalan johtavat yritykset suhtautuvat varauksellisesti EU:n valmisteilla olevaan energiatehokkuusstrategiaan

Lehdistötiedotteet   •   2014-07-16 10:51 EEST

Lämmöneristeratkaisujen valmistaja Paroc sekä 21 rakennus- ja energiatehokkuusalan johtavaa yritystä ovat lähettäneet EU-komission puheenjohtaja José Manuel Barrosolle avoimen kirjeen, jossa vaaditaan kunnianhimoisempia tavoitteita korjausrakentamiselle. Nyt neuvottelujen alla oleva EU:n energiatehokkuusstrategia ei aseta riittäviä vaatimuksia korjausrakentamiselle, vaikka juuri korjausrakentamisella on merkittävä vaikutus koko EU-alueen taloudelliseen tilanteeseen sekä energiatehokkuuteen.

EU-komissio käy tällä hetkellä neuvotteluita uudesta energiatehokkuusstrategiasta, joka on tarkoitus hyväksyä heinäkuun loppuun mennessä. Paroc ja 21 muuta rakennus- ja energiatehokkuusalan yritystä ovat lähettäneet Barrosolle avoimen kirjeen, jossa he esittävät tyytymättömyytensä uuteen strategiaehdotukseen – yritysten mukaan se ei aseta riittäviä vaatimuksia korjausrakentamisen energiatehokkuudelle. 

EU-komission ja konsulttiyhtiöiden raportit vahvistavat näkemykset siitä, että korjausrakentamisen määrän ja laadun lisääminen on välttämätöntä. Ympäristöalan konsulttiyhtiö Ecofysin¹ tuoreen raportin mukaan korjausrakentaminen vähentäisi voimakkaasti tarvittavan tuontienergian määrää. Ecofysin selvitys osoittaa, että jopa 61 prosenttia kaasun tuonnista kuluu rakennuksiin – korjausrakentaminen vähentäisi kaasun tuontia jopa 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. EU-komission omissa raporteissa todetaan, että korjausrakentaminen on avain moniin EU:n sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristön haasteisiin. Rakentaminen nähdään raporteissa yhtenä talousalueen tärkeimmistä osa-alueista, joissa energiatehokkuutta olisi erityisesti kehitettävä. Korjausrakentamisen lisääminen valtavan kokoisella sektorilla² tukee koko EU-alueen työllisyystilannetta.

Yritykset pyytävät avoimessa kirjeessä Barrosoa kiinnittämään huomiota siihen, että poliittinen kaupankäynti ei johtaisi liian alhaisiin energiatehokkuusvaatimuksiin. Ne vaativat komissiolta kunnianhimoisuutta energiatehokkuusvaatimusten suhteen sekä täsmällisiä energiansäästötavoitteita koko rakennusalalle. 

Avoimeen kirjeen lähettäjinä olivat Paroc Group Oy, AGC Glass Europe, Bauder, BorsodChem Zrt., Danfoss, Guardian Group, Ingersoll Rand, Kingspan, Knauf Insulation, Mondi Coatings GmbH, Nestaan Holland BV, NSG Group, Philips Lighting, Recticel, Rockwool International, Saint-Gobain Glass, Saint-Gobain Isover, Flat Glass Sisecam, Recticel International, URSA Insulation, United Technologies Corporation ja Velux A/S. 

Kyselyt ja haastattelupyynnöt: Mika Toikka, Chief Marketing Officer, Paroc Group, mika.toikka@paroc.com, +358 40 352 5444

 

¹”Deep renovation of buildings: An effective way to decrease Europe’s energy import dependancy”, Ecofys 2014. Raportin mukaan 61 % kaasun tuonnista menee rakennuksiin. Korjausrakentaminen voi vähentää EU:hun tuodun kaasun määrää jopa 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 100 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. 


²Rakennussektori muodostaa 10 % EU:n bruttokansantuotteesta (BKT) ja alalla on yli 20 miljoonaa työpaikkaa. ”Strategy for the sustainable competitiveness of the construction sector and its enterprises” (COM(2012) 433).

Paroc on Itämeren alueen johtava energiatehokkaiden eristeratkaisujen valmistaja. Toimintamme kulmakiviä ovat asiakas- ja henkilöstölähtöisyys, jatkuva innovaatio, kannattava kasvu sekä kestävä kehitys. Paroc-tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Tuotteet valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Puolassa sekä vuodesta 2013 eteenpäin myös Venäjällä. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 14 maassa Euroopassa. Paroc Groupin omistaa ryhmä pankkeja ja muita institutionaalisia sijoittajia sekä vähemmistöomistajana Parocin henkilöstö. Liikevaihtomme vuonna 2012 oli 430 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 2019. http://www.paroc.fi/

 

Lämmöneristeratkaisujen valmistaja Paroc sekä 21 rakennus- ja energiatehokkuusalan johtavaa yritystä ovat lähettäneet EU-komission puheenjohtaja José Manuel Barrosolle avoimen kirjeen, jossa vaaditaan kunnianhimoisempia tavoitteita korjausrakentamiselle.

Lue lisää »
Media-no-image

XXL-urheilukaupan uusi myymälärakennus rikkoo energiatehokkuus-ennätyksiä

Lehdistötiedotteet   •   2014-06-19 11:17 EEST


Vantaan Tammistossa huhtikuun alussa avatun urheilukauppa XXL:n myymälänä toimiva kiinteistö rikkoo ennätyksiä paitsi kokonsa puolesta myös energiatehokkuuden osalta. Ennen myymäläkiinteistön käyttöönottoa tehty tiiviysmittaus tuotti lähes parhaan mahdollisen tuloksen.

Liki 6000 neliöisen uudisrakennuksen rakennuttamisesta vastannut projektipäällikkö Sanna Reunanen LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy:stä kertoo olevansa tyytyväinen toteutuneeseen kokonaisuuteen niin suunnittelun kuin rakentamisen laadunkin osalta. ”Pieni lisäinvestointi, jonka teimme rakennuksen ilmatiiviyden parantamiseksi vaikuttaa onnistuneelta päätökseltä. Lisäinvestoinnin on laskettu maksavan itsensä takaisin säästyneiden lämmityskustannusten kautta alle kolmessa vuodessa”, Reunanen kertoo.

Ilmatiiviysmittaus on yksi parhaita konkreettisia rakentamisen laadun mittareita. Julkisivuun valittujen teräspintaisten PAROC-elementtien hyvällä ilmatiiviydellä on suuri merkitys nyt saatuun tulokseen”, rakentamista valvonut työpäällikkö Kimmo Kärkkäinen NCC Rakennus Oy:stä kertoo. 

Ilmantiiviysmittaus tehtiin niin kutsutulla ovipuhallinlaitteistolla ja ilmanvuotoluvuksi saatiin n50=0,1 1/h ja q50=0,4 m3/hm². ”Tulos on tähänastisista NCC:lle tehdyistä mittaustuloksista paras”, Kärkkäinen kertoo.
Erinomainen mittaustulos oli iloinen yllätys sekä kohteen urakoineelle, vuodesta 2008 ilmatiiviysmittauksia tehneelle rakennusyhtiö NCC:lle, mutta myös kiinteistön rakennuttajalle LähiTapiolalle. Energiatehokkaiden PAROC-elementtien valitseminen tuki hyvin omistajan elinkaari- ja energiataloudellisuustavoitteita hankkeessa.

Energiatehokkaita ja ulkonäöltään edustavia PAROC-elementtejä käytettiin kiinteistön julkisivuissa yhteensä noin 2900 m². Tiiviydestään tunnettujen erityisesti liike- ja teollisuusrakennusten ulko- ja väliseiniin sekä sisäkattoihin soveltuvilla elementeillä on myös erinomaiset palonkesto-ominaisuudet.

 
Lisätietoja projektista:

Aluemyyntipäällikkö Timo Ruotsalainen, puh. 040 180 1559

 

Paroc on Itämeren alueen johtava energiatehokkaiden eristeratkaisujen valmistaja. Toimintamme kulmakiviä ovat asiakas- ja henkilöstölähtöisyys, jatkuva innovaatio, kannattava kasvu sekä kestävä kehitys. Paroc-tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Tuotteet valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Puolassa sekä vuodesta 2013 eteenpäin myös Venäjällä. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 14 maassa Euroopassa. Paroc Groupin omistaa ryhmä pankkeja ja muita institutionaalisia sijoittajia sekä vähemmistöomistajana Parocin henkilöstö. Liikevaihtomme vuonna 2012 oli 430 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 2019. http://www.paroc.fi/

 

Vantaan Tammistossa huhtikuun alussa avatun urheilukauppa XXL:n myymälänä toimiva kiinteistö rikkoo ennätyksiä paitsi kokonsa puolesta myös energiatehokkuuden osalta. Ennen myymäläkiinteistön käyttöönottoa tehty tiiviysmittaus tuotti lähes parhaan mahdollisen tuloksen.

Lue lisää »
Acnrtj0a7hcap9dhu16s

Asiantuntijat epäilevät, että Suomen rakennusmääräyskokoelman palokuormat eivät ole ajan tasalla

Lehdistötiedotteet   •   2014-06-03 13:35 EEST

Tutkimus: Suomalaiset huolissaan tulipaloista – rakennusala ei ole tietoinen rakennusten palokuormissa piilevästä turvallisuusriskistä

Tpezciiauvximlygkdte

Paroc Groupin vastuullisuusraportti 2013 julkaistu

Lehdistötiedotteet   •   2014-04-30 09:26 EEST

Paroc Group on julkaissut vuosittaisen vastuullisuusraporttinsa. Raportoinnissaan Paroc noudattaa kansainvälistä Global Reporting Initiative (GRI) –ohjeistoa. Ohjeiston mukaisesti Paroc käsittelee toimintansa vaikutuksia sidosryhmiinsä ja toimintaympäristöönsä taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövastuun näkökulmasta.

Ok95ngmfrveh295wbytc

Tehokas jätevoimala vähentää ympäristöhaittoja

Lehdistötiedotteet   •   2014-04-01 14:37 EEST

Sekajätteestä sähköä ja kaukolämpöä tuottava Vantaan Energian uusi jätevoimala pääsee vuoden mittaan tositoimiin, kun laitoksen käyttöönottovaiheesta siirrytään suunniteltuun päiväjärjestykseen. Jätevoimala on Parocin yksi viime vuosien suurimmista teollisuuseristyskohteista Suomessa.

Media-no-image

Kumppanuutta yli 20 vuotta

Lehdistötiedotteet   •   2014-03-31 15:00 EEST

Julkisten rakennusten kuten koulujen, päiväkotien ja palvelutalojen toteuttamiseen erikoistunut vantaalainen Rakennus Future Oy on Parocin uskollinen yhteistyökumppani jo 20 vuoden ajalta.

Yrittäjä ja toimitusjohtaja Kari Tasanko arvostaa yrityksensä yksilöllisissä ja pitkälti käsityömäisissä rakennuskohteissa luotettavia ja asiantuntevia kumppaneita sekä tuttuja kotimaisia materiaaleja, joiden toimivuus on vuosien saatossa hyväksi todettu.

”Pidän tiivistä keskusteluyhteyttä valmistajan kanssa tärkeänä, samoin toimitusvarmuutta. Kun palvelukin pelaa ja tuotteiden asennettavuus on ratkaistu parhaalla mahdollisella tavalla, syntyy myös työmaalla kerralla hyvää jälkeä”, Tasanko kuvailee yhteistyötä Parocin kanssa.

Kesällä valmistuva Länsimäen koulun 1900-neliöinen laajennuskohde Vantaalla on esimerkki Parocin eristeiden käyttökohteesta, jossa tavoitellaan sekä energiatehokasta että käyttäjien kannalta turvallista rakennusta.

Kari Tasanko pitää yrityksensä suurinta asiakasta Vantaan kaupunkia huipputason rakennuttajana, joka ymmärtää riittävän pitkän rakentamisajan merkityksen korkealuokkaiseen lopputulokseen. Suunnittelijoilta Tasanko sen sijaan edellyttäisi nykyistä syvällisempää perehtymistä käyttäjien tarpeisiin.

 ”Kaupungin ammattilaisten kanssa asiat sujuvat joustavasti. Luottamuksellisesta suhteestamme kertoo sekin, että pääsemme tarvittaessa vaikuttamaan arkkitehdin tekemien suunnitelmien yksityiskohtien muokkaamiseen. Käyttäjälähtöisyys syntyy monista yksityiskohdista, joita on usein vaikea jälkikäteen korjata”, hän muistuttaa.

Talven mittaan Futuressa on rakennettu myös omaa ajanmukaista toimitaloa Vantaan Koivuhakaan. Investointi on samalla 25-vuotiaan yrityksen panostus henkilöstön hyvinvointiin: sosiaalisiin tiloihin tulee muun muassa kuntosali. Tilava lämmin halli puolestaan tarjoaa yhtiön omalle ja paljon elektroniikkaa sisältävälle kuljetuskalustolle kuivat säilytystilat.

Rakennus Future työllistää sesongista riippuen 30 ̶ 40 suomalaista ammattilaista. Työntekijöistä pisimpään talossa olleet ovat viihtyneet palveluksessa yli 20 vuotta. ”Samanhenkinen tuttu porukka tarjoaa mieluisan työympäristön, jossa työnteko on palkitsevaa. Tätä moni arvostaa”, toimitusjohtaja sanoo.

Tasangon mukaan tarvetta uusien nuorien tekijöiden palkkaamiseksi olisi, kunhan oikealla asenteella varustettuja ja alasta kiinnostuneita rehtejä tekijöitä osuisi kohdalle. Työura rakennusalalla on hänen mukaansa mainettaan monipuolisempi.

”Vaativien kohteiden rakentajana tarjoamme houkuttelevan näköalapaikan alalle haluaville. Kokeneiden ja vastuullisten rakentajien rinnalla uraansa vasta aloittavan ammattitaito kasvaa ja kehittyy. Tarvitaan ainoastaan aitoa intoa oppia”, Tasanko toteaa.

Paroc on Itämeren alueen johtava energiatehokkaiden eristeratkaisujen valmistaja. Toimintamme kulmakiviä ovat asiakas- ja henkilöstölähtöisyys, jatkuva innovaatio, kannattava kasvu sekä kestävä kehitys. Paroc-tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Tuotteet valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Puolassa sekä vuodesta 2013 eteenpäin myös Venäjällä. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 14 maassa Euroopassa. Paroc Groupin omistaa ryhmä pankkeja ja muita institutionaalisia sijoittajia sekä vähemmistöomistajana Parocin henkilöstö. Liikevaihtomme vuonna 2012 oli 430 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 2019. http://www.paroc.fi/

Julkisten rakennusten kuten koulujen, päiväkotien ja palvelutalojen toteuttamiseen erikoistunut vantaalainen Rakennus Future Oy on Parocin uskollinen yhteistyökumppani jo 20 vuoden ajalta.

Lue lisää »
Lz6kwfzugwqsrqtvqxpq

VTT tutki: Vanhan omakotitalon tiiviys ja energiatehokkuus paranevat uudella renENERGIA -seinäelementillä

Lehdistötiedotteet   •   2014-03-27 14:44 EET

Parocin, MetsäWoodin, Insinööritoimisto Asko Kerosen ja VTT:n yhteistyössä suunnittelema renENERGIA-seinäelementti lunasti sille asetetut odotukset VTT:n vastikään tekemässä ensimmäisessä remontin jälkeisessä ilmatiiviysmittauksessa. Seurannan kohteena toimivan rintamamiestalon, Talo Salopellon, tiiveystaso parani lähtötasostaan jopa 65 prosenttia.

Uo2yrsnfu7a8n5oomg30

Medvedev ja Vapaavuori mukana Parocin Venäjän-tehtaan vihkiäisissä

Lehdistötiedotteet   •   2013-12-03 12:30 EET

Itämeren alueen johtava eristeratkaisujen valmistaja Paroc Group on käynnistänyt kivivillaeristeiden tuotantolaitoksen toiminnan Venäjällä. Tehdas vihittiin käyttöön 3. joulukuuta avajaisjuhlallisuuksissa. Tuotantolaitos on ensimmäinen osa Parocin Venäjä-investointia, jonka arvioidaan kokonaisuudessaan yltävän 170 miljoonaan euroon.

Media-no-image

PAROC Hvac GreyCoat – uusi paloturvallinen ja kustannustehokas ratkaisu talotekniikan eristyksiin

Lehdistötiedotteet   •   2013-12-03 08:58 EET

Julkisissa rakennuksissa, joissa LVI-asennukset jäävät näkyviin alakattoon, asennuksen lopputuloksen on oltava ulkonäöltään viimeistelty, mutta myös paloturvallinen. Paroc Oy lanseeraa ensimmäisenä Euroopassa ratkaisun, jossa LVI –järjestelmien kanavat ja putkistot voidaan eristää visuaalisesti viimeisteltynä ja paloturvallisesti Paroc Hvac GreyCoat™ -tuotteilla.

Toimitilojen paloturvallisuusmääräykset ovat tiukentuneet EU-maissa, ja turvallisuuden takaavia ratkaisuja etsitään yhä enemmän. Toisaalta näkyviin jäävien tuotteiden visuaalinen lopputulos ei saa kärsiä tuotteen hyvien teknisten ominaisuuksien takia. Paroc Hvac GreyCoat™ -tuoteperhe on markkinoiden ainoa, jossa putkieristeen päällä on valmiina viimeistelty ja siisti pinta näkyviin jääviin asennuksiin. Paroc Hvac GreyCoat™ -tuoteperhe on vaihtoehto nykyään yleisesti käytössä oleville PVC-päällysteille, sillä erotuksella ettei se vaadi lainkaan ylimääräistä pinnoitusta. PVC:n käyttö LVI-putkien eristeiden päällysteenä on epäekologista ja se myös lisää rakennuksen palokuormaa.

Tehdasvalmisteiset Paroc Hvac Section GreyCoat™ -kouruilla saadaan helposti asennettava ja siisti kokonaisratkaisu, joka viimeistellään yhteensopivalla GreyCoat teipillä. Koska erillisiä pinnoitteita tai maalausta ei tarvita, valmis pinta saadaan kerta-asennuksella, mikä säästää paitsi asennusaikaa, myös kustannuksia.

”Paroc Hvac GreyCoat™ -tuotteilla on Euroclass A2L-s1, d0 -paloluokitus, joka käytännössä tarkoittaa lähes palamattomia eikä niistä putoa palavia pisaroita. Tuotevalikoimaan kuuluvat kourujen lisäksi myös Paroc Hvac GreyCoat™ -matot ja -levyt. Ainutlaatuinen GreyCoat -päällyste on alumiinilaminaattia ja toimii myös höyrynsulkuna, joten GreyCoat -tuotteita voidaan käyttää myös kondenssieristykseen, jolloin saumojen viimeistelyssä tulee käyttää GreyCoat -teippiä,” sanoo Paroc Oy Ab:n Tuotepäällikkö Antti Laine.

Case Kuopion yliopistollinen keskussairaala: ”Asiakkaiden turvallisuus lähtökohtana”

Yhtä Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, Kuopion yliopistollista keskussairaalaa (KYS), ollaan paraikaa korjaamassa ja laajentamassa. Uudistusten jälkeen KYS on maamme nykyaikaisin sairaala, joka tarjoaa terveyden- ja sairaanhoitopalveluita yli 840 000 asiakkaalle Keski- ja Itä-Suomen alueella. Päivittäin sairaalassa käy satoja asiakkaita.

Peruskorjauksen yhteydessä sairaalassa on käynnissä useita alaprojekteja, joista yksi on maanalaisen käytävän rakentaminen paikoitushallista suurkeittiöön. Osana projektia, käytävän lämpö- ja vesiputkisto täytyi eristää. Tätä varten alaprojektista vastaavan Itä-Suomen LVI-Eristys Oy:n piti löytää ulkonäöllisesti siisti ja ennen kaikkea paloturvallinen eristysratkaisu. Projektissa päädyttiin kokeilemaan Paroc Hvac GreyCoat™ -kouruja, -eristekäyriä ja -teippiä.

”Ensivaikutelma tuotteesta on todella positiivinen. Mielestäni kyseessä on erinomainen LVI-tuote kohteisiin, joissa palokuormitusta halutaan vähentää, sanoo Tapani Kojo, Itä-Suomen LVI-Eristys Oy:n toimitusjohtaja ja jatkaa: ”GreyCoat on mielestäni tulevaisuuden tuote ja tulen ehdottomasti käyttämään sitä myös jatkossa”.

Lisätietoa Paroc Hvac GreyCoat -tuotteista on saatavilla verkkosivuilta osoitteessa www.paroc.fi.

Lisätietoja:

Antti Laine, Tuotepäällikkö, Talotekniikka & Teollisuus, p. 0400 651 451, antti.laine@paroc.com


Paroc on Itämeren alueen johtava energiatehokkaiden eristeratkaisujen valmistaja. Toimintamme kulmakiviä ovat asiakas- ja henkilöstölähtöisyys, jatkuva innovaatio, kannattava kasvu sekä kestävä kehitys. Paroc-tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Tuotteet valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Puolassa sekä vuodesta 2013 eteenpäin myös Venäjällä. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 14 maassa Euroopassa. Paroc Groupin omistaa ryhmä pankkeja ja muita institutionaalisia sijoittajia sekä vähemmistöomistajana Parocin henkilöstö. Liikevaihtomme vuonna 2012 oli 430 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 2019. http://www.paroc.fi/

Julkisissa rakennuksissa, joissa LVI-asennukset jäävät näkyviin alakattoon, asennuksen lopputuloksen on oltava ulkonäöltään viimeistelty, mutta myös paloturvallinen. Paroc Oy lanseeraa ensimmäisenä Euroopassa ratkaisun, jossa LVI –järjestelmien kanavat ja putkistot voidaan eristää visuaalisesti viimeisteltynä ja paloturvallisesti Paroc Hvac GreyCoat™ -tuotteilla.

Lue lisää »

Kuvat & videot 9 kuvat

Yhteyshenkilöt 2 yhteyshenkilöt

  • Lehdistökontakti
  • Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
  • Kotimaan viestintä ja markkinointi
  • olga.vancgtmeacmiteoerqsjghlsoaan@parottpvoxc.xymfcosmm
  • +358 50 325 2376
Lehdistökontaktit, haastattelupyynnöt ja lisätiedot julkaistuista tiedotteista.

Paroc

Better Build Environment

Paroc-konserni on edelläkävijä energiatehokkaiden eristystuotteiden ja -ratkaisujen valmistajana. PAROC® -tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 14 maassa Euroopassa ja tuotteita valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Puolassa. Pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

Osoite