Media no image

Icke-verksamma föreningar har avregistrerats

Lehdistötiedotteet   •   Helmi 24, 2017 09:55 EET

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har strukit cirka 35 000 icke-verksamma föreningar ur föreningsregistret. Avregistreringslistorna i pdf- och excel-format finns nedtill på sidan. Listorna kommer att finnas tillgängliga på PRS webbplats prh.fi i fem år.

Efter avregistreringen omfattar föreningsregistret cirka 104 000 föreningar.

Avregistreringens rättsverkningar

Paragraf 41 b i föreningslagen föreskriver avregistreringens rättsverkningar, till exempel i en situation där en avregistrerad förening har tillgångar. Se föreningslagen.

Avregistrerad verksam förening kan återregistreras

Sådana föreningar som har blivit avregistrerade fast de varit verksamma under avregistreringsförfarandet - och fortfarande är verksamma - kan ansöka om återregistrering med en fritt formulerad skriftlig ansökan.

Gå till anvisningarna om återregistrering av föreningar.

Avregistreringen av icke-verksamma föreningar på initiativ av registermyndigheten grundar sig på föreningslagen, som trädde i kraft i juli 2016. De 41 000 föreningar som var med på avregistreringslistan hade inte lämnat in anmälningar till föreningsregistret sedan 1995.

PRS publicerade en kungörelse om förfarandet i augusti 2016 där de föreningar som fanns på listan uppmanades att skriftligen meddela PRS om fortsatt verksamhet senast den 12 januari 2017. Cirka 5 000 föreningar som var med på avregistreringslistan meddelade om fortsatt verksamhet inom utsatt tid.

Ytterligare information

Patent- och registerstyrelsen
Jouko Koitto
Teamchef
tfn 09 6939 5550

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har strukit cirka 35 000 icke-verksamma föreningar ur föreningsregistret. Avregistreringslistorna i pdf- och excel-format finns nedtill på sidan. Efter avregistreringen omfattar föreningsregistret cirka 104 000 föreningar. Sådana föreningar som har blivit avregistrerade fast fortfarande är verksamma kan ansöka om återregistrering.

Lue lisää »
Media no image

Toimimattomat yhdistykset on poistettu yhdistysrekisteristä

Lehdistötiedotteet   •   Helmi 24, 2017 09:51 EET

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut yhdistysrekisteristä noin 35 000 toimimatonta yhdistystä.

Listat poistetuista yhdistyksistä pdf- ja excel-muodoissa ovat sivun lopussa. Poistettujen yhdistysten listat ovat nähtävissä prh.fi-verkkosivuilla viisi vuotta.

Poistojen jälkeen yhdistysrekisterissä on noin 104 000 yhdistystä.

Rekisteristä poistamisen oikeusvaikutukset

Yhdistyslaissa (41 b §) kerrotaan rekisteristä poistamisen oikeusvaikutuksista, esimerkiksi tilanteesta, jossa rekisteristä poistetulla yhdistyksellä on varoja. Siirry yhdistyslakiin.

Poistettu toimiva yhdistys voidaan palauttaa rekisteriin

Jos poistetuksi on tullut yhdistys, joka on toiminut poistomenettelyn aikana ja toimii edelleen, se voidaan palauttaa yhdistysrekisteriin vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Siirry ohjeisiin yhdistyksen palauttamisesta rekisteriin.

Toimimattoman yhdistyksen poistaminen rekisteriviranomaisen aloitteesta perustuu heinäkuun alussa 2016 voimaan tulleeseen yhdistyslakiin. Poistomenettelyssä mukana olleilta 41 000 yhdistykseltä ei ollut tullut ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen.

Poistomenettelystä julkaistiin elokuussa 2016 kuulutus, jossa poistettavien listalla olleita yhdistyksiä kehotettiin ilmoittamaan toiminnan jatkumisesta kirjallisesti PRH:lle 12. tammikuuta 2017 mennessä. Määräaikaan mennessä jatkosta ilmoitti noin 5 000 poistettavien listalla ollutta yhdistystä.

Lisätietoja

Patentti- ja rekisterihallitus
Jouko Koitto
Tiimiesimies
puh. 09 6939 5550

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut yhdistysrekisteristä noin 35 000 toimimatonta yhdistystä. Listat poistetuista yhdistyksistä ovat sivun lopussa. Poistojen jälkeen yhdistysrekisterissä on noin 104 000 yhdistystä. Poistetuksi tullut yhdistys, joka kuitenkin toimii edelleen, voi hakea palauttamista yhdistysrekisteriin.

Lue lisää »
Kw025l6a0ceha98isn95

Lakanneiden yritysten määrä ennätyksellisen suuri

Lehdistötiedotteet   •   Helmi 21, 2017 08:00 EET

​Kaupparekisteriin merkittiin 37 936 elinkeinotoiminnan lopettanutta yritystä 1.8.2016–15.2.2017. Puoli vuotta aikaisemmin, 1.2.–31.7.2016, lopettaneita yrityksiä oli 7 324.

Ykkld17qhwbofjzvxhlw

Rekordstort antal upphörda företag

Lehdistötiedotteet   •   Helmi 21, 2017 07:55 EET

​Sammanlagt 37 936 företag som lagt ner sin näringsverksamhet antecknades i handelsregistret under perioden 1 augusti 2016–15 februari 2017. Ett halvt år tidigare, 1 februari–31 juli 2016, var antalet upphörda företag 7 324.

Fpho92fpsb1aasgauocs

Patentoitua sivakointia hiihtoladuille

Lehdistötiedotteet   •   Helmi 20, 2017 07:30 EET

Hiihtolomien tunnelmissa olemme koonneet suksisauvoihin liittyviä keksintöjä, joita on suojattu patentilla tai hyödyllisyysmallilla.

Media no image

Seminaarissa huomenna ti 14.2. ajankohtaista tutkimustietoa tilintarkastuksen hyödyistä pk-yrityksille

Lehdistötiedotteet   •   Helmi 13, 2017 10:05 EET

Työ- ja elinkeinoministeriössä selvitetään parhaillaan, pitäisikö pakollisen tilintarkastuksen rajoja muuttaa. Mahdollinen muutos voi vaikuttaa kymmeniintuhansiin yrityksiin.

Tilintarkastuksen hyödyistä tulevat puhumaan Helsinkiin huomenna tiistaina 14. helmikuuta tilintarkastuksen asiantuntijat, professorit Brigitte Eierle Saksasta ja David Hay Uudesta Seelannista. He esitelmöivät PRH:n ja Aalto-yliopiston järjestämässä seminaarissa.

Mitä hyötyä tilintarkastuksesta?

Brigitte Eierle on tutkinut tilintarkastuksen hyötyjä yritysten näkökulmasta. Saksassa pk-yrityksillä on jo 30 vuoden ajan ollut valinnanvapaus tilintarkastuksen järjestämisestä, mikä tekee pk-yrityksistä poikkeuksellisen mielenkiintoinen tutkimuskohteen. Eierle on tehnyt kyselytutkimuksen yli 400 pk-yritykselle. Vain harvat (12 prosenttia) pk-yritykset valitsevat vapaaehtoisesti tilintarkastajan. Seminaarissa Eierle kertoo, mitkä ovat keskeiset syyt tilintarkastajan valinnalle vapaaehtoisesti.

David Hay on tutkinut Uudessa Seelannissa tilintarkastuksen hyötyjä julkisella sektorilla erityisesti sidosryhmien näkökulmasta. Seminaarissa Hay kertoo hyödyistä ja vertaa hyötynäkökulmia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Hay´n tutkimus perustuu haastatteluihin ja kirjallisiin lähteisiin.

David Hay ja Brigitte Eierle ovat Seminar on the value of auditing -seminaarissa tiistaina 14.2.2017 klo 9–11.45. Aalto University School of Business, Helsinki Runeberginkatu 22–24, Kauppakorkeakoulun Chydenia-rakennus, sisääntulokerroksen auditorio G111-112.

Lisätietoa ja haastattelujen järjestelyt:
Pasi Horsmanheimo
Johtava asiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus
Tilintarkastusvalvonta
puh. 029 509 5860, 050 435 8962
pasi.horsmanheimo@prh.fi

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

​Työ- ja elinkeinoministeriössä selvitetään parhaillaan, pitäisikö pakollisen tilintarkastuksen rajoja muuttaa. Mahdollinen muutos voi vaikuttaa kymmeniintuhansiin yrityksiin. Tilintarkastuksen hyödyistä tulevat puhumaan Helsinkiin huomenna 14.2. tilintarkastuksen asiantuntijat, professorit Brigitte Eierle Saksasta ja David Hay Uudesta Seelannista.

Lue lisää »
Media no image

Professorit Eierle ja Hay: Ajankohtaista tutkimustietoa tilintarkastuksen hyödyistä pk-yrityksille - Seminaari huomenna ti 14.2.

Lehdistötiedotteet   •   Helmi 07, 2017 15:26 EET

Professorit Eierle ja Hay: Ajankohtaista tutkimustietoa tilintarkastuksen hyödyistä pk-yrityksille

Työ- ja elinkeinoministeriössä selvitetään parhaillaan, pitäisikö pakollisen tilintarkastuksen rajoja muuttaa. Mahdollinen muutos voi vaikuttaa kymmeniintuhansiin yrityksiin.

Tilintarkastuksen hyödyistä tulevat puhumaan Helsinkiin tiistaina 14. helmikuuta tilintarkastuksen asiantuntijat, professorit Brigitte Eierle Saksasta ja David Hay Uudesta Seelannista. He esitelmöivät PRH:n ja Aalto-yliopiston järjestämässä seminaarissa.

Mitä hyötyä tilintarkastuksesta?

Brigitte Eierle on tutkinut tilintarkastuksen hyötyjä yritysten näkökulmasta. Saksassa pk-yrityksillä on jo 30 vuoden ajan ollut valinnanvapaus tilintarkastuksen järjestämisestä, mikä tekee pk-yrityksistä poikkeuksellisen mielenkiintoinen tutkimuskohteen. Eierle on tehnyt kyselytutkimuksen yli 400 pk-yritykselle. Vain harvat (12 prosenttia) pk-yritykset valitsevat vapaaehtoisesti tilintarkastajan. Seminaarissa Eierle kertoo, mitkä ovat keskeiset syyt tilintarkastajan valinnalle vapaaehtoisesti.

David Hay on tutkinut Uudessa Seelannissa tilintarkastuksen hyötyjä julkisella sektorilla erityisesti sidosryhmien näkökulmasta. Seminaarissa Hay kertoo hyödyistä ja vertaa hyötynäkökulmia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Hay´n tutkimus perustuu haastatteluihin ja kirjallisiin lähteisiin.

David Hay ja Brigitte Eierle ovat Seminar on the value of auditing -seminaarissa tiistaina 14.2.2017 klo 9–11.45. Aalto University School of Business, Helsinki Runeberginkatu 22–24, Kauppakorkeakoulun Chydenia-rakennus, sisääntulokerroksen auditorio G111-112.

Tutustu seminaariohjelmaan (pdf).

Lisätietoa ja haastattelujen järjestelyt:
Pasi Horsmanheimo
Johtava asiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus
Tilintarkastusvalvonta
puh. 029 509 5860, 050 435 8962
pasi.horsmanheimo@prh.fi

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Työ- ja elinkeinoministeriössä selvitetään parhaillaan, pitäisikö pakollisen tilintarkastuksen rajoja muuttaa. Mahdollinen muutos voi vaikuttaa kymmeniintuhansiin yrityksiin. Tilintarkastuksen hyödyistä tulevat puhumaan Helsinkiin huomenna tiistaina 14.2. tilintarkastuksen asiantuntijat, professorit Brigitte Eierle Saksasta ja David Hay Uudesta Seelannista.

Lue lisää »
Media no image

Teknologiska forskningscentralen VTT lämnade in största antalet patentansökningar

Lehdistötiedotteet   •   Helmi 02, 2017 10:05 EET

Av alla finländska företag lämnade Teknologiska forskningscentralen VTT Ab in det klart största antalet nationella patentansökningar 2016.

VTT lämnade in 52 nationella patentansökningar på sina uppfinningar. Följande på listan är Stiftelsen för Aalto högskolan som lämnade in 26 nationella patentansökningar, därnäst kommer Kemira Oyj med 23 och Valmet Technologies Ab med 21 ansökningar. VTT, Kemira och Valmet Technologies var också bland dem som året innan lämnade in flest finländska patentansökningar.

Till en stor del finns de företag som aktivt sökt nationella patent i Nyland. Av de 15 företag och sammanslutningar som lämnat in flest ansökningar har endast tre sin hemort någon annanstans i Finland.

Lista över de finländska företag som sökt flest nationella patent 2016

SökandeAnsökningar
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab52
Stiftelsen för Aalto-högskolan26
Kemira Oyj23
Valmet Technologies Ab21
Nokia Technologies Oy19
Neste Abp15
UPM-Kymmene Corporation14
Valmet Automation Ab12
Suunto Oy11
Beneq Oy10
Villmanstrands tekniska universitet10
KONE Corporation9
Outotec (Finland) Oy9
Rolls-Royce Oy Ab9
Feracitas Oy8
Paroc Group Oy8


Finländska företag som lämnade in största antalet nationella patentansökningar 2015.

Allt fler företag söker patent

Allt fler företag och sammanslutningar söker patent. Antalet företag och sammanslutningar som 2016 lämnade in nationella patentansökningar var 701. Motsvarande siffra året innan var 589. Däremot fortsatte det sammanlagda antalet inlämnade ansökningar att minska. År 2015 lämnades 1 416 ansökningar in och i fjol var antalet 1 368.

Patent är en ensamrätt att professionellt utnyttja en uppfinning. I Finland söks patent hos Patent- och registerstyrelsen (PRS). Utöver nationella patent, dvs. sådana som är i kraft endast i Finland, handlägger PRS internationella patentansökningar.

Ytterligare information

Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 09 6939 5438

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

​Av alla finländska företag lämnade Teknologiska forskningscentralen VTT Ab in det klart största antalet nationella patentansökningar 2016. VTT lämnade in 52 nationella patentansökningar på sina uppfinningar. Följande på listan är Stiftelsen för Aalto högskolan (26 ansökningar), Kemira Oyj med 23 och Valmet Technologies Ab med 21 ansökningar. Allt fler företag och sammanslutningar söker patent.

Lue lisää »
Media no image

Lapissa keksintöjen suojaaminen hienoisessa kasvussa

Lehdistötiedotteet   •   Helmi 02, 2017 09:54 EET

Yhä useampi suojaa aineettomia oikeuksiaan, kuten keksintöjä ja tuotemerkkejä. Ilmiö näkyy myös Lapissa.

Viime vuonna Lapin kunnissa tehtiin kansallisia patenttihakemuksia hieman edellisvuotta innokkaammin. Patenttihakemusten määrä oli viime vuonna 11, kun edellisvuonna jätettiin 9 hakemusta. Niin ikään patentteja hakeneiden yritysten ja yhteisöjen määrä kasvoi kahdella 8 hakijasta 10 hakijaan.

Myös tavaramerkin rekisteröinti yleistyy. Vuonna 2016 Lapin kunnissa tehtiin 63 tavaramerkin rekisteröintihakemusta, kun hakemuksia oli vuotta aikaisemmin 57. Yhä useampi lappilainen yritys ja yhteisö hakee tavaramerkkiä: Viime vuonna tavaramerkin hakijoita oli 53, kun edellisvuonna heitä oli 46.

Seminaari Rovaniemellä 7.2.

Rovaniemellä järjestetään 7. helmikuuta seminaari aineettomien oikeuksien suojaamisesta liiketoiminnassa. Tilaisuus on suunnattu erityisesti pk-yrityksille. Myös median edustajat ovat tervetulleita. Siirry seminaarin sivuille.

VTT Suomen suurin patentinhakija

Valtakunnallisesti patenttia haki viime vuonna aikaisempaa huomattavasti suurempi määrä yrityksiä ja yhteisöjä. Suomalaisyrityksistä eniten patenttihakemuksia jätti Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, joka teki keksinnöilleen yhteensä 52 kansallista patenttihakemusta. Seuraavaksi eniten kansallisia patentteja hakivat Aalto-korkeakoulusäätiö (26 hakemusta), Kemira Oyj (23 hakemusta) ja Valmet Technologies Oy (21 hakemusta).

Kansallisia patentteja aktiivisesti hakeneet suomalaiset keskittyvät Uudellemaalle. Eniten hakemuksia tehneistä 15 yrityksestä ja yhteisöstä vain kolmen kotipaikka on muualla Suomessa.

Lue lisää kansallisten patenttihakemusten määristä ja hakijayrityksistä vuonna 2016


Lisätietoja
Olli Sievänen
Johtava neuvontainsinööri
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 09 6939 5438

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

​Yhä useampi suojaa aineettomia oikeuksiaan, kuten keksintöjä ja tuotemerkkejä. Ilmiö näkyy myös Lapissa. Viime vuonna Lapin kunnissa tehtiin kansallisia patenttihakemuksia hieman edellisvuotta innokkaammin. Patenttihakemusten määrä oli viime vuonna 11, kun edellisvuonna jätettiin 9 hakemusta. Myös tavaramerkin rekisteröinti yleistyy.

Lue lisää »
Media no image

Teknologian tutkimuskeskus VTT suurin patentinhakija

Lehdistötiedotteet   •   Helmi 02, 2017 09:44 EET

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy jätti viime vuonna suomalaisyrityksistä selvästi eniten kansallisia suomalaisia patenttihakemuksia.

VTT teki keksinnöilleen yhteensä 52 kansallista patenttihakemusta. Seuraavaksi eniten kansallisia patentteja hakivat Aalto-korkeakoulusäätiö (26 hakemusta), Kemira Oyj (23 hakemusta) ja Valmet Technologies Oy (21 hakemusta). VTT, Kemira ja Valmet Technologies olivat eniten suomalaisia patentteja hakeneiden kärkijoukossa myös vuonna 2015.

Kansallisia patentteja aktiivisesti hakeneet suomalaiset keskittyvät Uudellemaalle. Eniten hakemuksia tehneistä 15 yrityksestä ja yhteisöstä vain kolmen kotipaikka on muualla Suomessa.

Eniten kansallisia patentteja hakeneet suomalaisyritykset 2016

HakijaHakemuksia
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy52
Aalto-korkeakoulusäätiö26
Kemira Oyj23
Valmet Technologies Oy21
Nokia Technologies Oy19
Neste Oyj15
UPM-Kymmene Corporation14
Valmet Automation Oy12
Suunto Oy11
Beneq Oy10
Lappeenrannan teknillinen yliopisto10
KONE Corporation9
Outotec (Finland) Oy9
Rolls-Royce Oy Ab9
Feracitas Oy8
Paroc Group Oy8


Vuonna 2015 eniten kansallisia patentteja hakeneet suomalaisyritykset.


Yhä useampi yritys hakee patenttia

Patenttia hakee yhä useampi yritys ja yhteisö. Viime vuonna kansallista patenttia haki 701 yritystä ja yhteisöä, kun vuonna 2015 vastaava luku oli 589. Tehtyjen hakemusten määrä sen sijaan jatkoi hidasta laskuaan: Vuonna 2015 hakemuksia jätettiin 1 416 ja viime vuonna 1 368.

Patentti on yksinoikeus hyödyntää keksintöä ammattimaisesti. Suomessa patenttia haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH). Kansallisten eli vain Suomessa voimassa olevien patenttien lisäksi PRH käsittelee myös kansainvälisiä patenttihakemuksia.


Lisätietoja

Olli Sievänen
Johtava neuvontainsinööri
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 09 6939 5438

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy jätti viime vuonna suomalaisyrityksistä selvästi eniten kansallisia suomalaisia patenttihakemuksia. (52 kansallista hakemusta). Seuraavaksi eniten kansallisia patentteja hakivat Aalto-korkeakoulusäätiö (26 hakemusta), Kemira Oyj (23 hakemusta) ja Valmet Technologies Oy (21 hakemusta). Patenttia hakee yhä useampi yritys ja yhteisö.

Lue lisää »

Kuvat & videot 6 kuvaa

Yhteyshenkilöt 3 yhteyshenkilöä

 • Lehdistökontakti
 • Viestintä- ja asiakaspalvelujohtaja
 • Viestintä, brändinhallinta, asiakaspalvelu
 • annabx.lsaaurkttskamrqpmuszi-kllauouryppillbvza@vgprhtmhh.chvdmzelayfi
 • 029 509 5800

 • Lehdistökontakti
 • Viestintäasiantuntija
 • Viestintä ja markkinointi, sosiaalinen media
 • padwivi.ifrauhaloea@ridjdsmlprh.fi
 • 029 509 5668

Patentti- ja rekisterihallitus

Luotettavaa tietoa ja monipuolisia palveluja

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Osoite

 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Arkadiankatu 6 A , PL 1140
 • 00101 Helsinki