Media no image

Stiftelser som inte lämnat in sin årsrapport riskerar vite

Lehdistötiedotteet   •   Marras 21, 2017 14:50 EET

Patent- och registerstyrelsen (PRS), som för stiftelseregistret, håller på att förelägga vite mot sådana stiftelser som trots PRS uppmaningsbrev inte har lämnat in sin årsrapport för 2016 eller kompletterat sin bristfälliga rapport inom utsatt tid.

I slutet av oktober hade 158 stiftelser inte lämnat in sin årsrapport eller den inlämnade rapporten var bristfällig.

Vitet skickas till stiftelsens styrelseordförande. Vitesbeloppet är 3 300 euro.

Stiftelser måste upprätta en årsrapport för varje räkenskapsperiod och sedan lämna in rapporten till PRS inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång. PRS skickar stiftelserna årligen ett brev med anvisningar för hur årsrapporten ska upprättas.

PRS har intensifierat tillsynen över inlämningen av årsrapporter.

Anvisningar för inlämning av årsrapporten finns på PRS webbplats. Gå till anvisningarna.


För mer information kontakta

Nico Wendelin
Teamchef
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5279

Rekisteröimme, tutkimme ja valvomme - teemme työtä suomalaisen yhteiskunnan menestyksen turvaamiseksi

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme myös, että tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiot noudattavat yhteishallinnointilakia.

Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Lue lisää: www.prh.fi

PRH:n postiosoite on muuttunut. Uusi postiosoite on 00091 PRH.
Virastomme muuttaa uusiin toimitiloihin marras-joulukuussa.
Asiakaspalvelumme käyntiosoite 8.12.2017 lähtien: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki.

Vi registrerar, granskar och övervakar – vi arbetar för att trygga det finländska samhällets framgång

Vi registrerar företag, stiftelser, föreningar, religionssamfund och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster, det vill säga design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi övervakar också att de kollektiva förvaltningsorganisationerna för upphovsrätt följer lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. 

Vi erbjuder mångsidig rådgivning, information och utbildning. 

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. 

Läs mer: www.prh.fi

PRS postadress har ändrats. Vår nya postadress är 00091 PRH.
Vi flyttar till nya lokaler i november-december.
Kundtjänstens besöksadress från och med 8 december 2017 är Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors.

Patent- och registerstyrelsen (PRS), som för stiftelseregistret, håller på att förelägga vite mot sådana stiftelser som trots PRS uppmaningsbrev inte har lämnat in sin årsrapport för 2016 eller kompletterat sin bristfälliga rapport inom utsatt tid. I slutet av oktober hade 158 stiftelser inte lämnat in sin årsrapport eller den inlämnade rapporten var bristfällig.

Lue lisää »
Media no image

PRH uhkaa sakolla vuosiselvityksen laiminlyöneitä säätiöitä

Lehdistötiedotteet   •   Marras 21, 2017 14:14 EET

Säätiörekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) asettaa parhaillaan uhkasakkoja sellaisille säätiöille, jotka eivät saamastaan kehotuskirjeestä huolimatta ole toimittaneet vuoden 2016 vuosiselvitystä tai täydentäneet puutteellista selvitystä määräaikaan mennessä.

Lokakuun loppuun mennessä 158 säätiön vuosiselvitys oli toimittamatta tai toimitettu puutteellisena.

Uhkasakko lähetetään säätiön hallituksen puheenjohtajalle. Uhkasakon määrä on 3 300 euroa.

Jokaisen säätiön täytyy laatia vuosiselvitys joka tilikaudelta. Selvitys täytyy toimittaa PRH:een kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. PRH lähettää säätiöille vuosittain ohjekirjeen vuosiselvityksen laatimisesta.

PRH on tehostanut vuosiselvitysten ilmoitusmenettelyn valvontaa.

Ohjeet säätiöille vuosiselvityksen toimittamisesta ovat PRH:n verkkosivuilla. Siirry säätiöiden ohjeisiin.


Lisätietoa

Nico Wendelin
Tiimiesimies
Patentti- ja rekisterihallitus
Puh. 029 509 5279

Rekisteröimme, tutkimme ja valvomme - teemme työtä suomalaisen yhteiskunnan menestyksen turvaamiseksi

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme myös, että tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiot noudattavat yhteishallinnointilakia.

Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Lue lisää: www.prh.fi

PRH:n postiosoite on muuttunut. Uusi postiosoite on 00091 PRH.
Virastomme muuttaa uusiin toimitiloihin marras-joulukuussa.
Asiakaspalvelumme käyntiosoite 8.12.2017 lähtien: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki.

Vi registrerar, granskar och övervakar – vi arbetar för att trygga det finländska samhällets framgång

Vi registrerar företag, stiftelser, föreningar, religionssamfund och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster, det vill säga design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi övervakar också att de kollektiva förvaltningsorganisationerna för upphovsrätt följer lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. 

Vi erbjuder mångsidig rådgivning, information och utbildning. 

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. 

Läs mer: www.prh.fi

PRS postadress har ändrats. Vår nya postadress är 00091 PRH.
Vi flyttar till nya lokaler i november-december.
Kundtjänstens besöksadress från och med 8 december 2017 är Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors.

Säätiörekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) asettaa parhaillaan uhkasakkoja sellaisille säätiöille, jotka eivät ole toimittaneet 2016 vuosiselvitystä tai täydentäneet puutteellista selvitystä määräaikaan mennessä. Lokakuun loppuun mennessä 158 säätiön vuosiselvitys oli toimittamatta tai puutteellinen. PRH on tehostanut vuosiselvitysten ilmoitusmenettelyn valvontaa.

Lue lisää »
Sqezfmonitvtzrwcjgu6

Antalet varumärkesansökningar har minskat från 2016 – flest ansökningar inom utbildnings- och underhållningstjänster

Lehdistötiedotteet   •   Marras 15, 2017 13:58 EET

I år fram till slutet av oktober har 2 783 varumärkesansökningar lämnats in till PRS. Antalet har sjunkit från det föregående året. Då lämnades 3 191 ansökningar in i januari-oktober.

H6onvqtphiqwrxaxsz13

Tavaramerkkejä haettu vähemmän kuin edellisvuonna - hakemuksia eniten koulutus- ja ajanvietepalveluihin

Lehdistötiedotteet   •   Marras 15, 2017 13:36 EET

Tänä vuonna on lokakuun loppuun mennessä jätetty Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) yhteensä 2 783 tavaramerkkihakemusta. Määrä on laskenut edellisvuodesta, jolloin tammi-lokakuussa jätettiin 3 191 hakemusta.

Media no image

PRH has deregistered companies that have not filed their financial statements for registration

Lehdistötiedotteet   •   Loka 24, 2017 16:19 EEST

The Finnish Patent and Registration Office (PRH) has removed from the Finnish Trade Register 616 limited liability companies and co-operatives that have not submitted their financial statements for registration within one year from the end of the financial period.

These companies have not – despite reminder letters – filed their financial statements by 4 October 2017. The PRH has also informed the companies of the procedure using a number of communication channels.

A total of 597 limited liability companies and 19 co-operatives were removed from the register.

After the removal, there are 605,390 businesses and housing companies in the Finnish Trade Register.

The deregistration procedure is based in each case on either the Finnish Limited Liability Companies Act or the Finnish Co-operatives Act, and it is conducted on the PRH’s initiative when a company has not fulfilled the obligation to file its financial statements for registration.

Deregistration means that the business is out of action. A company that has been removed from the Finnish Trade Register is dissolved through a tax procedure, and dissolution will normally have tax consequences.

Deregistered companies may apply for re-entry to the Finnish Trade Register.

Read more about the consequences of deregistration and see our instructions for companies.


For more information, please contact

Ms Terhi Maijala
Head of Law and Supervision
Finnish Patent and Registration Office (PRH)
Tel. +358 29 509 5300

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat sekä LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). Lue lisää: www.prh.fi

PRH:n postiosoite on muuttunut. Uusi postiosoite on 00091 PRH.
Virastomme muuttaa uusiin toimitiloihin marras-joulukuussa 2017.
Asiakaspalvelumme käyntiosoite 8.12.2017 lähtien: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki

Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser, föreningar, religionssamfund och LEI-nummer. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Vi också godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. Läs mer: www.prh.fi

PRS postadress har ändrats. Vår nya postadress är 00091 PRH.
Vi flyttar till nya lokaler i november-december.
Kundtjänstens besöksadress från och med 8 december 2017 är Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors.

The Finnish Patent and Registration Office (PRH) has removed from the Finnish Trade Register 616 limited liability companies and co-operatives that have not submitted their financial statements for registration within one year from the end of the financial period. These companies have not – despite reminder letters – filed their financial statements by 4 October 2017.

Lue lisää »
Media no image

PRS har strukit ur handelsregistret företag som inte lämnat in sitt bokslut

Lehdistötiedotteet   •   Loka 24, 2017 15:32 EEST

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har strukit ur handelsregistret 616 aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sitt bokslut inom mer än ett år från räkenskapsperiodens utgång. Listan över de avregistrerade företagen finns längst ner på sidan som pdf- och excel-fil.

De avregistrerade företagen lämnade inte in sina bokslutsuppgifter senast 4 oktober 2017 trots uppmaningar. PRS har dessutom informerat företagen om saken via flera olika kommunikationskanaler.

Sammanlagt 597 aktiebolag och 19 andelslag avregistrerades.

Efter avregistreringen omfattar handelsregistret 605 390 företag och bostadsaktiebolag.

Avregistreringen grundar sig på aktiebolagslagen och lagen om andelslag och görs på PRS initiativ på grund av att skyldigheten att lämna in bokslut inte har fullgjorts.

Avregistrering ur handelsregistret innebär att företaget inte längre kan bedriva företagsverksamhet. Ett ur handelsregistret avskrivet företag upplöses i beskattningen. Upplösning medför vanligen skattepåföljder.

Avregistrerade företag kan ansöka om återregistrering.

Läs mer om vad avregistrering innebär samt våra anvisningar till företag.

För ytterligare information kontakta:

Terhi Maijala
Lag- och tillsynschef
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5300

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat sekä LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). Lue lisää: www.prh.fi

PRH:n postiosoite on muuttunut. Uusi postiosoite on 00091 PRH.
Virastomme muuttaa uusiin toimitiloihin marras-joulukuussa 2017.
Asiakaspalvelumme käyntiosoite 8.12.2017 lähtien: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki

Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser, föreningar, religionssamfund och LEI-nummer. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Vi också godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. Läs mer: www.prh.fi

PRS postadress har ändrats. Vår nya postadress är 00091 PRH.
Vi flyttar till nya lokaler i november-december.
Kundtjänstens besöksadress från och med 8 december 2017 är Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors.

​Patent- och registerstyrelsen (PRS) har strukit ur handelsregistret 616 aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sitt bokslut inom mer än ett år från räkenskapsperiodens utgång. De avregistrerade företagen lämnade inte in sina bokslutsuppgifter senast 4 oktober 2017 trots uppmaningar. Listan över de avregistrerade företagen finns längst ner på sidan som pdf- och excel-fil.

Lue lisää »
Media no image

PRH on poistanut kaupparekisteristä tilinpäätöksen ilmoittamatta jättäneitä yrityksiä

Lehdistötiedotteet   •   Loka 24, 2017 14:51 EEST

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut kaupparekisteristä 616 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa, joilla tilinpäätöksen toimittaminen on viivästynyt yli vuoden tilikauden päättymisestä. Listat poistetuista yrityksistä ovat pdf- ja excel-muodoissa sivun lopussa.

Poistetut yritykset eivät toimittaneet tilinpäätöstietojaan määräaikaan 4.10.2017 mennessä kehotuksista huolimatta. Lisäksi asiasta on tiedotettu useita viestintäkanavia käyttäen.

Poistetuista yrityksistä 597 oli osakeyhtiöitä ja 19 osuuskuntia.

Poiston jälkeen kaupparekisterissä on 605 390 yritystä ja asunto-osakeyhtiötä.

Poistaminen kaupparekisteristä PRH:n aloitteesta tilinpäätöksen ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi perustuu osakeyhtiö- ja osuuskuntalakeihin.

Kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa, että yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa. Kaupparekisteristä poistettu yritys purkautuu verotuksessa. Purkautuminen aiheuttaa yleensä verotusseuraamuksia.

Poistettu yritys voi hakea palauttamista kaupparekisteriin.

Lue lisää kaupparekisteristä poistamisen seurauksista ja ohjeista yrityksille.

Lisätietoja

Terhi Maijala
Valvonta -ja lakipäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
puh. 029 509 5300

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat sekä LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). Lue lisää: www.prh.fi

PRH:n postiosoite on muuttunut. Uusi postiosoite on 00091 PRH.
Virastomme muuttaa uusiin toimitiloihin marras-joulukuussa 2017.
Asiakaspalvelumme käyntiosoite 8.12.2017 lähtien: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki

Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser, föreningar, religionssamfund och LEI-nummer. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Vi också godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. Läs mer: www.prh.fi

PRS postadress har ändrats. Vår nya postadress är 00091 PRH.
Vi flyttar till nya lokaler i november-december.
Kundtjänstens besöksadress från och med 8 december 2017 är Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut kaupparekisteristä 616 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa, joilla tilinpäätöksen toimittaminen on viivästynyt yli vuoden tilikauden päättymisestä. Poistetut yritykset eivät toimittaneet tilinpäätöstietojaan määräaikaan 4.10.2017 mennessä kehotuksista huolimatta. Listat poistetuista yrityksistä ovat pdf- ja excel-muodoissa sivun lopussa.

Lue lisää »
Sqezfmonitvtzrwcjgu6

Handelsregistret: Över 20 000 upphörda företag under det senaste halvåret

Lehdistötiedotteet   •   Loka 19, 2017 13:44 EEST

Sammanlagt 21 495 företag som lagt ner sin näringsverksamhet antecknades som upphörda i handelsregistret under perioden 1 april–15 oktober 2017. Ett halvt år tidigare, 15 augusti 2016–31 mars 2017, var antalet upphörda företag 39 536. Antalet beror på att Patent- och registerstyrelsen avregistrerade genom ett myndighetsförfarande 28 680 icke-verksamma företag under 2016.

H6onvqtphiqwrxaxsz13

​ Yritysten lakkaamisia merkittiin kaupparekisteriin yli 20 000 viimeisen puolen vuoden aikana

Lehdistötiedotteet   •   Loka 19, 2017 13:25 EEST

​Kaupparekisteriin merkittiin 21 495 elinkeinotoiminnan lopettanutta yritystä 1.4.–15.10.2017. Puoli vuotta aikaisemmin, 15.8.2016–31.3.2017, lopettaneita yrityksiä oli 39 536. Määrässä näkyy, että Patentti- ja rekisterihallitus poisti vuonna 2016 kaupparekisteristä viranomaismenettelyllä yhteensä 28 680 toimimatonta yritystä. Kaupparekisterissä oli 15.10.2017 yhteensä 609 328 yritystä.

Eptgtf9fbxrmtqgzg1ce

​PRH jatkaa tutkivana PCT-viranomaisena

Lehdistötiedotteet   •   Loka 16, 2017 08:21 EEST

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) jatkaa kansainvälisen patenttiyhteistyösopimuksen (Patent Cooperation Treaty, PCT) mukaisesti PCT-viranomaisena seuraavan kymmenvuotiskauden 2018-2027.

Kuvat & videot 6 kuvaa

Yhteyshenkilöt 3 yhteyshenkilöä

Tilastouutiset, prh.fi- ja ytj.fi-verkkosivustot sekä sosiaalinen media

Patentti- ja rekisterihallitus

Rekisteröimme, tutkimme ja valvomme - teemme työtä suomalaisen yhteiskunnan menestyksen turvaamiseksi

Rekisteröimme, tutkimme ja valvomme - teemme työtä suomalaisen yhteiskunnan menestyksen turvaamiseksi

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme myös, että tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiot noudattavat yhteishallinnointilakia.

Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).