P7py1xzrrzayr7t2tvjz

Aineettoman omaisuuden arvo elinkeinotoiminnassa Etelä-Pohjanmaalla

Lehdistötiedotteet   •   2015-01-28 08:00 EET

Eteläpohjalaiset pk-yritykset hyödyntävät aineetonta pääomaansa pääosin hyvin, selviää Patentti- ja rekisterihallituksen ja Teoston keräämistä tilastoista. Tilasto julkaistiin Seinäjoella järjestetyn IPR-seminaarin yhteydessä keskiviikkona 28.1.2015.

Media-no-image

Lähes kolmannes osakeyhtiöistä perustettiin verkossa

Lehdistötiedotteet   •   2015-01-27 10:15 EET

Osakeyhtiön perustaminen verkossa on yleistynyt selvästi viime vuoden aikana. Kun vuonna 2013 kaikista osakeyhtiöistä 26 % perustettiin verkossa, vuonna 2014 verkossa perustettiin jo 32 % osakeyhtiöistä. Yhteensä verkossa perustettiin viime vuonna 3956 osakeyhtiötä.

Osakeyhtiön voi perustaa sähköisesti YTJ:n asiointipalvelussa (ytj.fi), joka on PRH:n ja Verohallinnon yhteinen palvelu. Palvelua voivat käyttää yritysten perustajat sekä edustajat ja asiamiehet (esim. tilitoimistot ja asianajotoimistot). Palveluun kirjautumiseen vaaditaan suomalainen henkilötunnus sekä verkkopankkitunnukset tai sirullinen henkilökortti.

Viime syksystä alkaen YTJ:n asiointipalvelussa on voinut ilmoittaa sähköisesti kaupparekisteriin myös muutokset osakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiön hallitusta, toimitusjohtajaa, isännöitsijää, edustamiseen oikeutettuja, prokuristeja ja tilintarkastajia koskevissa tiedoissa. Lisäksi asiointipalvelussa voi nyt tehdä muutokset arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

Lisätietoja:
Osakeyhtiöiden sähköinen perustaminen –palvelu: https://www.ytj.fi/palvelut/Perusta-osakeyhtio-verkossa
Asiakas- ja tietopalvelupäällikkö
Kirsi Lahtinen
p. 029 509 5808
kirsi.lahtinen(a)prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Osakeyhtiön perustaminen verkossa on yleistynyt selvästi viime vuoden aikana. Kun vuonna 2013 kaikista osakeyhtiöistä 26 % perustettiin verkossa, vuonna 2014 verkossa perustettiin jo 32 % osakeyhtiöistä.

Lue lisää »
Media-no-image

Nästan en tredjedel av aktiebolagen startas på nätet

Lehdistötiedotteet   •   2015-01-27 10:15 EET

Under det senaste året har det blivit allt vanligare att starta aktiebolag på nätet. Under 2013 startades 26 procent av aktiebolagen på nätet, men ifjol var andelen redan större, 32 procent. Med andra ord startades 3956 aktiebolag på nätet 2014. 

Man kan starta ett aktiebolag på nätet i servicetjänsten FODS (ytj.fi) som Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen gemensamt tillhandahåller. Tjänsten kan anlitas av dem som startar företag samt deras representanter eller ombud (till exempel bokförings- och advokatbyråer). För att logga in i tjänsten måste man ha en finländsk personbeteckning och nätbankskoder eller ett chipförsett personkort.

Från hösten 2014 har det i servicetjänsten FODS också varit möjligt för aktiebolag och bostadsaktiebolag att anmäla ändringar till handelsregistret i uppgifter som gäller styrelse, verkställande direktör, disponent, personer med rätt att företräda bolaget samt prokurister och revisorer. Dessutom kan ändringar göras i registret över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret. 

Mer information:
Tjänsten för att starta aktiebolag på webben: https://www.ytj.fi/svenska/tjanster/2468

Chef för kundservice och informationstjänster
Kirsi Lahtinen
tfn 029 509 5808
kirsi.lahtinen(a)prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Under det senaste året har det blivit allt vanligare att starta aktiebolag på nätet. Under 2013 startades 26 procent av aktiebolagen på nätet, men ifjol var andelen redan större, 32 procent.

Lue lisää »
Media-no-image

Patent- och registerstyrelsen har öppnat en webbtjänst för öppna data

Lehdistötiedotteet   •   2014-12-29 14:34 EET

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har öppnat en webbtjänst för öppna data där du kan gratis söka, bläddra och ladda ner följande data i maskinläsbar form: kungörelseuppgifter från handelsregistret (du kan söka information om nya företag och ändringar i företagsuppgifter till exempel på datum eller ort), och data från företags- och organisationsdatasystemet FODS som tillhandahålls av PRS och Skatteförvaltningen.


För tillfället är data tillgängliga endast om följande bolagsformer och omfattar inte e-postadresser:

 • aktiebolag
 • publika aktiebolag
 • försäkringsbolag
 • publika försäkringsbolag
 • bostadsaktiebolag
 • andelslag


Hur och i vilket syfte kan öppna data användas?

PRS öppna data är i första hand avsedda för att sökas och sedan bearbetas i andra applikationer eller system. Du kan till exempel skapa nya tjänster, innovativa applikationer och ny information genom att kombinera och analysera data av olika slag. Öppna data används med hjälp av http-protokollet, och Javascript Object Notation (JSON) används som dataöverföringsformat. Gå till gränssnittet för öppna data.


Observera att det för enstaka användare är enklare att söka information direkt via Sökning av kungörelser i handelsregistrets informationstjänst eller via informationstjänsten FODS.

Ytterligare information:

Webbplatsen för PRS öppna data
Applikationsgränssnittet för öppna data


Kundtjänst: Mån–fre kl. 9.00–16.15, tfn 09 6939 5675, e-post: avoindata(at)prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

PRS har öppnat en webbtjänst för öppna data där du kan gratis söka, bläddra och ladda ner följande data i maskinläsbar form: kungörelseuppgifter från handelsregistret (du kan söka information om nya företag och ändringar i företagsuppgifter till exempel på datum eller ort), och data från företags- och organisationsdatasystemet FODS som tillhandahålls av PRS och Skatteförvaltningen.

Lue lisää »
Media-no-image

PRH on avannut avoimen datan verkkopalvelun

Lehdistötiedotteet   •   2014-12-29 14:28 EET

Patentti- ja rekisterihallitus on avannut avoimen datan verkkopalvelun, jonka kautta voi maksutta hakea, katsella ja ladata koneluettavassa muodossa kaupparekisterin kuulutustietoja (tietoa uusista yrityksistä ja yritysten muuttuneista tiedoista esim. päivämäärän ja paikkakunnan mukaan) sekä PRH:n ja Verohallinnon yhteisen YTJ-tietopalvelun tietoja.

Tiedot ovat tällä hetkellä saatavissa vain seuraavista yhtiömuodoista eivätkä ne sisällä sähköpostiosoitteita:

 • osakeyhtiöt
 • julkiset osakeyhtiöt
 • vakuutusyhtiöt
 • julkiset vakuutusyhtiöt
 • asunto-osakeyhtiöt
 • osuuskunnatMiten ja mihin avointa dataa voi käyttää?

PRH:n tarjoama avoin data on tarkoitettu ensisijaisesti haettavaksi ja muokattavaksi toiseen sovellukseen tai järjestelmään. Sen avulla voidaan luoda mm. erilaisia palveluja, innovatiivisia sovelluksia sekä uutta tietoa yhdistämällä ja analysoimalla erilaista dataa. Avoin data on käytettävissä HTTP-protokollan avulla ja tiedonsiirtoformaattina on Javascript Object Notation (JSON). Tutustu tarkemmin avoimen datan rajapintaan.

Yksittäiselle tiedon käyttäjälle on kätevää hakea tietoja suoraan Kaupparekisterin kuulutushaun ja YTJ-tietopalvelun kautta.

Lisätietoja:
PRH:n avoimen datan kotisivut
Avoimen datan sovelluksen rajapinta
asiakaspalvelu: Ma-pe klo 9.00-16.15, puhelin: 09 6939 5675, sähköposti: avoindata(at)prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Patentti- ja rekisterihallitus on avannut avoimen datan verkkopalvelun, jonka kautta voi maksutta hakea, katsella ja ladata koneluettavassa muodossa kaupparekisterin kuulutustietoja (tietoa uusista yrityksistä ja yritysten muuttuneista tiedoista esim. päivämäärän ja paikkakunnan mukaan) sekä PRH:n ja Verohallinnon yhteisen YTJ-tietopalvelun tietoja.

Lue lisää »
Media-no-image

PRH:n uusi organisaatio vahvistettu

Uutiset   •   2014-12-11 15:10 EET

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) käynnisti elokuussa 2014 viraston yhdistys-, säätiö- ja kaupparekisteriasioiden organisaatiouudistuksen, joka kohdistui 120 henkilöön. Uudistusta koskevat YT-neuvottelut ovat päättyneet ja uusi organisaatio on vahvistettu. Vuoden 2015 alusta yhdistys- ja säätiöasiat yhdistetään yritys- ja yhteisölinjan tehtäviin ja nykyinen yhdistys- ja säätiörekisteriyksikkö lakkaa.

Yhdistys-, säätiö- ja kaupparekisteriasioissa tehtävien määrä vähenee kaikkiaan 26:llä. Osa henkilöistä siirtyy eläkkeelle ja osa muualla virastossa vapautuneisiin tehtäviin. Irtisanottavien henkilöiden määrä on 9.

Irtisanottavien tueksi on käynnistetty muutosturvatoimet, joihin kuuluvat mm. uudelleensijoittumismahdollisuudet PRH:ssa, muualla valtionhallinnossa tai muiden työantajien palveluksessa.

Viraston kehitys on edellyttänyt organisaation toimintojen uudelleen määrittelyä sekä tuottavuuden kehittämistä kustannuksia vähentäen. Sekä yhdistys- ja säätiörekisteri -tulosalueella että yritys- ja yhteisölinjalla työskentely- ja toimintatapojen sähköistäminen ja sähköinen asioiminen ovat pienentäneet henkilöstön tarvetta, koska manuaalisesti suoritettavat tehtävät ovat merkittävästi vähentyneet.

PRH:ssa työskentelee noin 430 henkilöä.

Lisätietoa:
Eero Mantere
ylijohtaja
puh. 029 509 5511

PRH:n uusi organisaatio vahvistettu

Lue lisää »
Media-no-image

Patenttihakemusten nopeutettu käsittely - Pilotti alkaa

Lehdistötiedotteet   •   2014-12-04 07:45 EET

Haluamme tukea innovatiivisuutta erityisesti Suomessa ja tarjota patentinhakijoille mahdollisuuden nopeutettuun käsittelyyn. Aloitamme nyt nopeutetun käsittelyn pilottivaiheella, jossa keräämme kokemuksia varsinaisen palvelun kehittämiseen.

Nopeutettu aikataulu

Nopeutetussa käsittelyssä patentinhakija saa PRH:lta ensimmäisen teknisen välipäätöksen neljässä kuukaudessa patenttihakemuksen tekemispäivästä. Kirjettä kutsutaan välipäätökseksi, koska kyseessä on hakemuskäsittelyn aikana annettu päätös.

Ensimmäinen tekninen välipäätös tarvitaan yleensä vuoden kuluessa, koska sen avulla hakija voi päättää, kannattaako patentointia jatkaa ulkomaille.Esimerkiksi maailmalle pyrkivät IT- ja cleantech-startup-yritykset tarvitsevat kuitenkin paljon nopeampaa palvelua.

Edellytykset nopeutetun käsittelyn saamiseen

Pilottivaiheessa nopeutettu käsittely on maksuton, mutta emme tietenkään voi myöntää nopeutettua käsittelyä jokaiselle patenttihakemukselle. Hakemuksen on täytettävä seuraavat edellytykset:

 •   hakemus on jätetty PRH:een 1.12.2014 tai sen jälkeen
 •   hakemus on muodollisesti kunnossa
 •   hakija on suomalainen
 •   hakemus on suomalainen ensihakemus
 •   hakijalla on aikomus hyödyntää niin sanottua PPH-järjestelmää

Suomalainen ensihakemus

Suomalainen ensihakemus tarkoittaa sitä, että hakija ei ole jo hakenut kyseiselle keksinnölle patenttia muualla. Toisin sanoen patentoiminen aloitetaan Suomesta. 

PPH- eli Patent Prosecution Highway -järjestelmä

PPH-järjestelmää kannattaa hyödyntää, jos patentointia jatketaan ulkomailla. PPH-järjestelmä mahdollistaa nopeutetun käsittelyn pyytämisen myös muissa patenttivirastoissa, joiden kanssa PRH:lla on sopimus. Tällä hetkellä suomalaishakijoilla on mahdollisuus hakea nopeutettua PPH-käsittelyä 21 ulkomaisessa virastossa, esimerkiksi Saksassa, USA:ssa ja Kiinassa.

Lue lisää nopeutetusta käsittelystä.
Lue lisää PPH-järjestelmästä.

Lisätietoja:

Juha Rekola
Kehittämisjohtaja
puh. 029 509 5504
s-posti: juha.rekola(a)prh.fi

Olli Sievänen
Johtava neuvontainsinööri
puh. 09 6939 5438
s-posti: olli.sievanen(a)prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Haluamme tarjota patentinhakijoille mahdollisuuden nopeutettuun patenttihakemuksen käsittelyyn. Aloitimme uuden palvelun pilottivaiheen 1.12.2014. Pilottivaiheessa keräämme kokemuksia varsinaisen nopeutetun käsittelyn kehittämiseen. Tavoitteemme on edistää innovatiivisuutta Suomessa ja kehittää jatkuvasti palvelujamme vastaamaan patentinhakijoiden tarpeita.

Lue lisää »
Media-no-image

LEI-tunnus tarpeen yrityksen tunnistautumisessa, osalle yrityksistä pakolliseksi vuoden 2015 alusta

Lehdistötiedotteet   •   2014-12-02 14:00 EET

LEI-tunnuksen avulla pystytään tunnistamaan finanssimarkkinoilla toimivat sekä johdannaissopimuksia käyttävät yritykset ja yhteisöt. Finanssivalvonta (Fiva), PRH sekä Finanssialan Keskusliitto (FK) haluavat muistuttaa tunnistamisen merkityksestä kaikissa liikesuhteissa ja edistävät siksi LEI-tunnuksen käyttöä. Kaikkien Fivalle raportoivien luottolaitosten tulee hankkia LEI-tunnus vuoden loppuun mennessä, jos ne eivät vielä ole sitä tehneet.

Suomalaiset yritykset käyttävät johdannaisia mm. suojautuakseen valuuttakurssien, korkotason ja raaka-aineiden hintojen vaihtelulta. Tämän vuoden helmikuusta lähtien yrityksen on pitänyt raportoida kaikki johdannaiskaupat. Raportointi tehdään kauppatietorekisteriin. Raportointia varten yritys tarvitsee kansainvälisen LEI-tunnuksen, joka on globaaliin standardiin perustuva yhteisötunnus. Sen myöntää Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH). PRH:n mukaan LEI-tunnuksia on toistaiseksi haettu vain vähän.

Johdannaisia käyttäviä yrityksiä on ollut Suomessa arviolta noin 10 000. Merkittävä osa yrityksistä on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Luottolaitokset ja monet isot pörssiyhtiöt ovat jo hankkineet LEI-tunnuksensa. Sen sijaan suuri osa finanssialan ulkopuolisista yrityksistä ei ole vielä hakenut LEI-tunnusta. Kunkin yrityksen on hankittavaa tunnus PRH:sta itse.

LEI-tunnuksen käyttö laajenee Euroopassa tulevaisuudessa. Tunnuksen uusista käyttötarkoituksista keskustellaan jatkuvasti. Kaikkien Fivalle raportoivien luottolaitosten tulee hankkia LEI-tunnus vuoden loppuun mennessä, jos eivät vielä ole sitä tehneet. Fiva tiedottaa erikseen LEI-tunnusten käyttöönotosta eri raportointikokonaisuuksissa. Myöhemmin LEI-tunnus otetaan käyttöön myös henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden sekä lisäeläkesäätiöiden ja -kassojen raportoinnissa. Arvopaperimarkkinoilla LEI-tunnusta käytetään tällä hetkellä johdannaisraportoinnissa sekä myöhemmin asteittain käteisinstrumentteja koskevassa sekä muussa markkinaosapuolten raportoinnissa Fivalle.

LEI-tunnuksen hankkiminen on yksinkertaista tekemällä hakemus PRH:lle. Yrityksen kannattaa toimia ajoissa, jotta asiointi pysyy sujuvana. Rahoitusmarkkinoilla toimiminen on turvallisempaa, kun osapuolet tunnistavat toisensa yhteiseen standardiin perustuvan tunnistusmenetelmän avulla.

Lisätietoja:

Finanssivalvonta: Johtava infrastuktuuriasiantuntija Arja Voipio, puh. 010 831 5224, arja.voipio(at)finanssivalvonta.fi

Patentti- ja rekisterihallitus: Kaupparekisteripäällikkö Sakari Kauppinen, puh. 029 509 5569, sakari.kauppinen(at) prh.fi

Finanssialan Keskusliitto: Lakimies Elina Kirvelä puh. 020 793 4208, elina.kirvela(at)fkl.fi


Fivan, FK:n ja PRH:n yhteinen tiedote LEI-tunnuksen avulla pystytään tunnistamaan finanssimarkkinoilla toimivat sekä johdannaissopimuksia käyttävät yritykset ja yhteisöt. Finanssivalvonta (Fiva), PRH sekä Finanssialan Keskusliitto (FK) haluavat muistuttaa tunnistamisen merkityksestä kaikissa liikesuhteissa ja edistävät siksi LEI-tunnuksen käyttöä.

Lue lisää »
Media-no-image

Kopiointi harmittaa startup-yrityksiä yllättävän vähän – aineettomien oikeuksien käyttö silti yleistä

Lehdistötiedotteet   •   2014-12-02 07:45 EET

Startup-yritykset tuntevat aineettomat oikeudet (IPR) kohtuullisen hyvin, ja ne myös suojaavat tuotteensa, palvelunsa tai ratkaisunsa melko usein patenteilla tai tavaramerkeillä.  Yritykset haluavat suojautua erityisesti kilpailulta ja kopioinnilta, vaikka hieman yli puolet vastaajista ei koe kopiointia suureksi uhaksi.

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhdessä Startup Saunan ja Uuden Tehtaan kanssa teettämän tuoreen kyselyn mukaan kirjainyhdistelmän IPR (Intellectual Property Rights) tunsivat lähes kaikki 92 kyselyyn vastannutta Startup Saunan ja Uuden Tehtaan asiakasta. Patentti, tavaramerkki ja tekijänoikeus tunnetaan suojamuodoista parhaiten ja liki yhtä hyvin.

Kilpailulta suojautuminen hyödyllisintä

IPR-suojauksen suurimmiksi hyödyiksi katsottiin suojautuminen kilpailulta sekä kopioinnin hidastaminen. Suojaamatta jättäminen koettiin riskialttiina, koska tuotot omista tuotekehitysinvestoinneista saattavat silloin valua kilpailijoille.

Lisäksi kolmannes vastaajista uskoo, että vieraan pääoman saaminen helpottuu, koska suojaaminen lisää tuotteen uskottavuutta. Pääomasijoittajat ja julkiset rahoittajat myös edellyttävät suojamuotojen käyttöä tuotteeseen liittyvien oikeuksien varmistamiseksi.  Suurimpana haittana pidetään suojaukseen kuluvaa aikaa ja rahaa.

Vaikka kopioinnin hidastaminen koettiin eduksi, viime vuosien aikana uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun kehittäneistä yli puolta ei kuitenkaan haittaisi lainkaan tai vain melko vähän, jos heidän tuotteensa tai tekninen ratkaisunsa kopioidaan. Suurin syy siihen, että kopiointi harmittaa näin vähän, on se, että tuotteita tai ratkaisuja kopioidaan joka tapauksessa. Kopiointi hyväksytään olosuhteista johtuen, tai sitä pidetään jopa imartelevana, koska vain hyviä kopioidaan. Toisaalta arveltiin, että yrityksen oma tuotekehitys on jo edennyt tilanteeseen, ettei kopioinnista ole enää haittaa, tai että tekninen ratkaisu on tuotteessa epäolennainen, koska palvelu sekä tai brändi ratkaisevat tuotteen menestyksen.

Suojaaminen yleistä

Vaikka kopiointi ei vaikuta olevan kovin suuri peikko, aineetonta omaisuutta suojataan melko usein hyvin: IPR-suojamuotoja on harkittu tai sitä on käytetty 76 %:ssa niistä startupeista, jotka ovat viime vuosina kehittäneet uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun.

Suojamuodoista tavaramerkkiä ja patenttia on käytetty tai niitä aiotaan käyttää selkeästi eniten. Yritykset ovat käyttäneet myös tekijänoikeutta. Sen sijaan vain muutama yritys on käyttänyt tai aikoo käyttää mallioikeutta tai hyödyllisyysmallia. Sopivimman suojamuodon valinta pitääkin tehdä liiketoiminnan luonteen ja toimialan mukaan.

Huomattavaa on se, että aineettomia oikeuksia hakeneista 63 % on hakenut tai rekisteröinyt niitä sekä Suomessa että muissa maissa.

Kyselyn taustaa

Kysely kohdistettiin loka-marraskuun vaihteessa Aalto-yliopiston yhteydessä toimivan Startup Saunan ja tamperelaisen innovaatiotoiminnan tuotekehityskeskuksen Uuden Tehtaan/New Factoryn asiakasstartupeille.  Kutsu verkkokyselyyn lähetettiin 301 henkilölle ja siihen vastasi liki kolmannes, 92 henkilöä. Kyselyn toteutti PRH:n toimeksiannosta Pohjoisranta Burson-Marsteller.

Lisätietoja: kehitysasiantuntija Olli Ilmarinen, Patentti- ja rekisterihallitus PRH, p. 029 509 5236

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Startup-yritykset tuntevat aineettomat oikeudet (IPR) kohtuullisen hyvin, ja ne myös suojaavat tuotteensa, palvelunsa tai ratkaisunsa melko usein patenteilla tai tavaramerkeillä. Yritykset haluavat suojautua erityisesti kilpailulta ja kopioinnilta, vaikka hieman yli puolet vastaajista ei koe kopiointia suureksi uhaksi.

Lue lisää »
Media-no-image

Kopiering irriterar startup-företag i överraskande liten utsträckning – användningen av immateriella rättigheter är ändå vanligt

Lehdistötiedotteet   •   2014-12-02 07:35 EET

Startup-företagen känner till de immateriella rättigheterna (IPR) relativt väl och de skyddar också rätt ofta sina produkter, tjänster eller lösningar med patent eller varumärken. Företagen vill skydda sig i synnerhet mot konkurrens och kopiering, även om mer än hälften av enkätdeltagarna inte upplever kopiering som ett stort hot.

Enligt den färska enkäten som genomfördes av Patent- och registerstyrelsen tillsammans med Startup Sauna och Uusi Tehdas kände samtliga 92 av StartUp Saunas och Uusi Tehdas kunder som deltog i enkäten till IPR (Intellectual Property Rights).  Av de olika skyddsformerna känner kunderna bäst, och nästan lika bra, patent, varumärke och upphovsrätt.

Skydd mot konkurrens mest fördelaktigt

Skydd mot konkurrens samt fördröjning av kopiering ansågs vara de största fördelarna med IPR-skydd.  Det ansågs vara riskfyllt att inte skydda sig på något sätt, eftersom avkastningen på de egna produktutvecklingsinvesteringarna i dessa fall kan glida över till konkurrenterna.

En tredjedel av enkätdeltagarna tror dessutom att det blir lättare att få främmande kapital eftersom skyddet ökar produktens trovärdighet.  Kapitalinvesterare och offentliga finansiärer förutsätter också att skyddsformerna används i syfte att säkerställa rättigheterna i anslutning till produkten.  Den tid och de pengar som behövs för skyddet anses vara den största olägenheten.

Även om enkätdeltagarna ansåg att en fördröjning av kopieringen var en fördel, skulle mer än hälften av dem som under de senaste åren utvecklat en ny produkt, tjänst eller lösning inte störas överhuvudtaget eller enbart obetydligt av om deras produkter eller tekniska lösningar kopieras. Största orsaken till att kopiering irriterar i så liten utsträckning är att produkter eller lösningar kopieras i vilket fall som helst. Kopiering godkänns på grund av förhållandena eller också anses den vara smickrande eftersom enbart det som är bra kopieras. Å andra sidan antogs det att företagets egen produktutveckling redan framskridit till ett skede då kopiering inte längre skadar eller då den tekniska lösningen i produkten är oväsentlig på grund av att tjänsten och/eller varumärket avgör produktens framgång.

Vanligt att skydda

Även om kopiering inte verkar vara ett så stort hot, skyddas immateriella tillgångar rätt ofta: Av de startup-företag som under de senaste åren har utvecklat en ny produkt, tjänst eller lösning har 76 procent övervägt eller använt IPR-skyddsformer.

Av skyddsformerna har varumärken och patent använts eller kommer att användas mest.  Företagen har även använt upphovsrätt. Däremot är det endast ett fåtal företag som har använt eller kommer att använda mönsterskydd eller nyttighetsmodeller. Valet av den lämpligaste skyddsformen beror också på affärsverksamhetens karaktär och bransch.

Anmärkningsvärt är att 63 procent av dem som ansökt om immateriella rättigheter har sökt eller registrerat dessa i både Finland och andra länder.

Enkätbakgrund

Vid månadsskiftet oktober-november riktades enkäten till startupföretag som är kunder hos Startup Sauna vid Aalto universitet och produktutvecklingscentralen för innovationsverksamhet Uusi Tehdas/New Factory i Tammerfors. En inbjudan till webbenkäten sändes till 301 personer, och nästan en tredjedel, 92 personer, deltog i denna.  På uppdrag av PRS genomfördes enkäten av Pohjoisranta Burson-Marsteller.

Ytterligare information: Olli Ilmarinen, utvecklingsexpert, Patent- och registerstyrelsen PRS, tfn 029 509 5236

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. http://www.prh.fi/sv

Startup-företagen känner till de immateriella rättigheterna (IPR) relativt väl och de skyddar också rätt ofta sina produkter, tjänster eller lösningar med patent eller varumärken. Företagen vill skydda sig i synnerhet mot konkurrens och kopiering, även om mer än hälften av enkätdeltagarna inte upplever kopiering som ett stort hot.

Lue lisää »

Kuvat & videot 6 kuvat

Yhteyshenkilöt 2 yhteyshenkilöt

 • Lehdistökontakti
 • Viestintä- ja asiakaspalvelujohtaja
 • Viestintä, brändinhallinta, asiakaspalvelu
 • anna.lauttamus-kauppila@prh.fi
 • 029 509 5800

 • Lehdistökontakti
 • Viestintäpäällikkö
 • Viestintä ja markkinointi
 • leena-liisa.lehikoinen@prh.fi
 • 029 509 5877

Patentti- ja rekisterihallitus

Luotettavaa tietoa ja monipuolisia palveluja

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

Osoite

 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Arkadiankatu 6 A , PL 1140
 • 00101 Helsinki