P7py1xzrrzayr7t2tvjz

​​Puhtaan teknologian patentointi vahvassa kasvussa Euroopassa – suomalaiset kuitenkin vain keskikastia

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 14, 2016 10:42 EEST

Puhtaan teknologian eli ns. cleantech-keksintöjen patentointi on ollut vahvassa kasvussa. Kaikista Euroopan maista cleantech-patentointi on ollut lukumääräisesti ylivoimaista Saksassa - maailmanlaajuisestikin vain Kiina, USA ja Japani ovat Saksan edellä. Pohjoismaista erityisesti Tanska on kunnostautunut cleantechissä. Suomalaiset ja ruotsalaiset keksijät sen sijaan edustavat vain keskikastia.

Media no image

Omia kaupparekisteritietoja voi katsella nyt beta.suomi.fi:ssä

Lehdistötiedotteet   •   Syys 23, 2016 13:39 EEST

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on julkaissut ensimmäisen kansallisessa palveluarkkitehtuurissa tarjottavan palvelunsa. Ensimmäinen palvelu on omien kaupparekisteritietojen katselu suomi.fi-verkkopalvelun kehitysversiossa osoitteessa https://beta.suomi.fi. Tiedot sisältävät koosteen henkilön voimassaolevista rooleista kaupparekisteriin merkityissä yrityksissä.

Omiin kaupparekisteritietoihinsa pääse beta.suomi.fi:n osiossa Omat tietoni. Tietojen katselu on maksutonta mutta vaatii kirjautumisen joko verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortti).

Beta.suomi.fi on kehitysversio uudistettavasta suomi.fi-sivustosta, joka on kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille tarkoitettu verkkopalvelu. Siirry beta.suomi.fi:hin.

PRH edelläkävijänä kansallisessa palveluarkkitehtuurissa

PRH julkaisee palvelujaan kansallisessa palveluarkkitehtuurissa ensimmäisten viranomaisten joukossa. Kansallisen palveluarkkitehtuurin tarkoituksena on helpottaa sähköistä asiointia viranomaisten kanssa ja viranomaistietojen yhteiskäyttöä.

Lisätietoja

Kirsi Lahtinen
Asiakas- ja tietopalvelupäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5808
etunimi.sukunimi@prh.fi

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on julkaissut ensimmäisen kansallisessa palveluarkkitehtuurissa tarjottavan palvelunsa. Se on omien kaupparekisteritietojen katselu suomi.fi-sivuston kehitysversiossa ​https://beta.suomi.fi. Tiedoissa on kooste henkilön voimassaolevista rooleista kaupparekisterin yrityksissä. PRH on kansallisessa palveluarkkitehtuurissa ensimmäisten viranomaisten joukossa.

Lue lisää »
Media no image

Rakennustekniikka edelleen yleisin patenttihakemusten ala

Lehdistötiedotteet   •   Syys 16, 2016 12:55 EEST

PRH:een tehtiin alkuvuonna (tammi-kesäkuu) 892 patenttihakemusta. Eniten vastaanotimme rakennustekniikan alan hakemuksia, joita oli 17,8 prosenttia kaikista hakemuksista. Tekniikan alaan kuuluu muiden muassa tie- ja vesirakennus, lämpötekniikka, talonrakennus, kaivostekniikka ja polttomoottorit.

Taulukko: Patenttihakemusten määrä tekniikan aloittain tammi-kesäkuussa 2016

Tekniikan ala Hakemusmäärä kpl Hakemusten osuus %
rakennustekniikka 159 17,8
käsittely ja muokkaus 137 15,4
ihmisen perushyödykkeet 107 12,0
teollinen kemia 90 10,1
ajoneuvotekniikka ja yleinen mekaniikka 71 8,0
telekommunikaatio 61 6,8
sähkötekniikka ja sähkötekniset laitteet 56 6,3
mittaustekniikka, optiikka 50 5,6
elektroniikka 41 4,6
tietokonetekniikka 32 3,6
polymeerit 27 3,0
orgaaninen kemia 25 2,8
audio-video-media 21 2,4
biotekniikka 15 1,7

Seuraavaksi eniten hakemuksia (15,4 %) tehtiin käsittelyn ja muokkauksen alalle. Siihen kuuluvat muiden muassa vaatetus, lajittelu, jätteiden käsittely, metallin, muovin ja puun työstäminen, käsityökalut, kuljetus, pakkaus, varastointi, hissit, tekstiilien ja paperin valmistus ja käsittely.

Kolmanneksi eniten hakemuksia (12 %) tuli ihmisen perushyödykkeiden alalle, johon kuuluvat muiden muassa maatalous, lihan käsittely, huonekalut, kotitalousesineet, urheilu- ja pelivälineet ja painaminen.

Hakemusten kolme yleisintä tekniikan alaa olivat samat kuin viime vuoden aikana saapuneissa hakemuksissa.

PRH:n tekemä tilasto kattaa hakemukset kuluvan vuoden alusta kesäkuun loppuun asti. Tilasto sisältää suomalaisten hakijoiden kansalliset eli Suomeen jätetyt patenttihakemukset ja Suomeen tutkittavaksi jätetyt kansainväliset PCT-hakemukset.

Tutustu tarkemmin patentin tilastoihin PRH:n verkkosivuilla.

Lisätietoa:
Olli Sievänen
Johtava neuvontainsinööri
Patentti- ja rekisterihallitus
PL 1160 (Arkadiankatu 6 A), 00101 Helsinki
puh. 09 6939 5438
etunimi.sukunimi@prh.fi
www.prh.fi

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

PRH:een tehtiin alkuvuonna (tammi-kesäkuu) 892 patenttihakemusta. Eniten vastaanotimme rakennustekniikan alan hakemuksia, joita oli 17,8 prosenttia kaikista hakemuksista. Tekniikan alaan kuuluu muiden muassa tie- ja vesirakennus, lämpötekniikka, talonrakennus, kaivostekniikka ja polttomoottorit.

Lue lisää »
Media no image

Byggteknik fortfarande populäraste teknikområdet i patentansökningar

Lehdistötiedotteet   •   Syys 16, 2016 12:51 EEST

I början av 2016 (januari-juni) lämnades 892 patentansökningar in till Patent- och registerstyrelsen (PRS). Största antalet ansökningar tog vi emot inom området byggteknik, vars andel av alla ansökningar var 17,8 %. Teknikområdet omfattar bland annat väg- och vattenbyggnad, värmeteknik, husbyggnad, gruvteknik och förbränningsmotorer.

Tabell: Antalet patentansökningar enligt teknikområde i januari-juni 2016:

Teknikområde Antal ansökningar Andel ansökningar i %
byggteknik 159 17,8
hantering och bearbetning 137 15,4
mänskliga förnödenheter 107 12,0
industriell kemi 90 10,1
fordonsteknik och allmän mekanik 71 8,0
telekommunikation 61 6,8
elteknik och elektriska maskiner 56 6,3
mätteknik, optik 50 5,6
elektronik 41 4,6
datorteknik 32 3,6
polymerer 27 3,0
organisk kemi 25 2,8
audio-video-media 21 2,4
bioteknik 15 1,7

Det näst största antalet ansökningar (15,4 %) lämnades in inom hantering och bearbetning, som omfattar bland annat kläder, sortering, avfallsbehandling, bearbetning av metaller, plast och trä, handverktyg, transport, packning, lagring, hissar samt tillverkning och behandling av textilier och papper.

Mänskliga förnödenheter stod för det tredje största antalet (12 %) ansökningar. Området innefattar bland annat lantbruk, behandling av kött, möbler, husgeråd, sport- och spelutrustning samt tryckning.

De tre populäraste teknikområdena var desamma som i ansökningarna föregående år.

Vår statistik omfattar ansökningarna för perioden januari-juni 2016. I statistiken ingår nationella patentansökningar, dvs. patentansökningar som har lämnats in i Finland av finländska sökande, och internationella PCT-ansökningar som har lämnats in för granskning vid PRS.

Läs mer på patentstatistiksidorna.

För ytterligare information kontakta:
Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
PB 1160 (Arkadiagatan 6 A), 00101 Helsingfors
tfn 09 6939 5438
fornamn.efternamn@prh.fi
www.prh.fi

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

I början av 2016 (januari-juni) lämnades 892 patentansökningar in till Patent- och registerstyrelsen (PRS). Största antalet ansökningar tog vi emot inom området byggteknik, vars andel av alla ansökningar var 17,8 %. Teknikområdet omfattar bland annat väg- och vattenbyggnad, värmeteknik, husbyggnad, gruvteknik och förbränningsmotorer.

Lue lisää »
E8zknzoq09trtwksuwfy

Kuukauden cleantech-keksintö – biomassat hyötykäyttöön kestävillä käsittelyratkaisuilla

Lehdistötiedotteet   •   Syys 15, 2016 08:54 EEST

PRH on aloittanut uuden tiedotesarjan, jossa esitellään eri alojen cleantech-keksintöjä. Tässä kuussa esitellään erilaisten biomassojen hyödyntämistä parantavia keksintöjä.

Media no image

Avregistreringen av företag ur handelsregistret utförd

Lehdistötiedotteet   •   Syys 06, 2016 14:38 EEST

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har strukit ur handelsregistret 28 680 företag som upphört med sin verksamhet.

Största delen av de nu avregistrerade företagen var enskilda näringsidkare. Dessutom ströks flera tusen aktiebolag samt öppna bolag och kommanditbolag ur registret.

Efter avregistreringarna innehåller handelsregistret 598 990 företag och bostadsaktiebolag.

En kungörelse om avregistreringsförfarandet publicerades i början av april. Då uppmanades de 29 080 företag som stod inför risk för avregistrering att lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret senast i slutet av juni. Endast 235 företag lämnade in en anmälan inom utsatt tid och lyckades således undvika avregistrering.

Avregistreringen på registermyndighetens initiativ grundar sig på 24 § i handelsregisterlagen. PRS tog med i förfarandet de företag som inte hade lämnat in någon anmälan under de senaste tio åren och som enligt Skatteförvaltningen var icke-verksamma.

Avregistrerade företag enligt företagsform:

Aktiebolag 3 492
Andelslag 763
Ekonomisk förening 1
Enskild näringsidkare 19 111
Filial 114
Filial till en europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG) i Finland 1
Försäkringsaktiebolag 1
Försäkringsförening 14
Ideell förening 47
Kommanditbolag 3 907
Sparbank 1
Öppet bolag 1 228

Listan över de företag som strukits ur handelsregistret finns längst ner på sidan som pdf- och excel-fil.

Ytterligare information

Patent- och registerstyrelsen
Terhi Maijala
Lag- och tillsynschef
Tfn 040 8267 542

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har strukit ur handelsregistret 28 680 företag som upphört med sin verksamhet. Största delen av de nu avregistrerade företagen var enskilda näringsidkare. Avregistreringen på registermyndighetens initiativ grundar sig på handelsregisterlagen. Efter avregistreringarna innehåller handelsregistret 598 990 företag och bostadsaktiebolag.

Lue lisää »
Media no image

Yrityspoistot kaupparekisteristä tehty

Lehdistötiedotteet   •   Syys 06, 2016 14:27 EEST

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut kaupparekisteristä 28 680 toimintansa lopettanutta yritystä.

Poistetuista yrityksistä valtaosa oli yksityisiä elinkeinonharjoittajia. Rekisteristä poistettiin lisäksi useita tuhansia osakeyhtiöitä sekä avoimia ja kommandiittiyhtiöitä.

Elokuun lopussa tehtyjen poistojen jälkeen kaupparekisterissä on 598 990 yritystä ja asunto-osakeyhtiötä.

Poistomenettelystä julkaistiin huhtikuun alussa kuulutus, jossa kehotettiin poistouhan alla olleita 29 080 yritystä tekemään muutosilmoitus kaupparekisteriin heinäkuuhun mennessä. Näistä yrityksistä vain 235 teki ilmoituksen määräaikaan mennessä ja välttyi siten poistolta.

Toimimattoman yrityksen poistaminen rekisteriviranomaisen aloitteesta perustuu kaupparekisterilakiin (24 §). PRH otti poistomenettelyyn yritykset, jotka eivät olleet tehneet ilmoitusta kaupparekisteriin kymmeneen vuoteen ja jotka olivat Verohallinnon mukaan toimimattomia.

Poistetut yritykset yritysmuodoittain:

Avoin yhtiö 1 228
Aatteellinen yhdistys 47
Eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän (ETEY) sivuliike Suomessa 1
Kommandiittiyhtiö 3 907
Osuuskunta 763
Osakeyhtiö 3 492
Sivuliike 114
Säästöpankki 1
Taloudellinen yhdistys 1
Vakuutusosakeyhtiö 1
Vakuutusyhdistys 14
Yksityinen elinkeinonharjoittaja 19 111

Lista poistetuista yrityksistä on sivun lopussa pdf- ja excel-tiedostoina.

Lisätietoja

Patentti- ja rekisterihallitus
Terhi Maijala
Valvonta- ja lakipäällikkö
puh. 040 8267 542

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut kaupparekisteristä 28 680 toimintansa lopettanutta yritystä. Poistetuista yrityksistä valtaosa oli yksityisiä elinkeinonharjoittajia. Toimimattoman yrityksen poistaminen rekisteriviranomaisen aloitteesta perustuu kaupparekisterilakiin. Elokuun lopussa tehtyjen poistojen jälkeen kaupparekisterissä on 598 990 yritystä ja asunto-osakeyhtiötä.

Lue lisää »
Media no image

Tilintarkastusalan raportti: Pörssiyhtiöt, pankit ja vakuutusyhtiöt edelleen suurimpien tilintarkastusyhteisöjen asiakkaina

Lehdistötiedotteet   •   Syys 02, 2016 11:43 EEST

Pienet tilintarkastusyhteisöt ja yksittäiset tilintarkastajat tekevät Suomessa lukumääräisesti paljon tilintarkastuksia. Suurimmat tilintarkastusyhteisöt hallitsevat kuitenkin ns. PIE-yhteisöjen, eli yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen, tilintarkastuksen markkinoita. PIE-yhteisöjä ovat pörssiyhtiöt, luottolaitokset, vakuutusyhtiöt sekä eräät erityislainsäädännössä PIE-yhteisöiksi määritellyt yritykset.

Vuonna 2015 tehdyistä 578 PIE-tarkastuksesta lähes 90 % oli neljän suurimman yhteisön, Deloitten, EY:n, KPMG:n ja PwC:n tekemiä. PIE-asiakkuuksista syntyneellä liikevaihdolla mitattuna neljä suurinta hallitsee markkinoita jo lähes sataprosenttisesti. PIE-asiakaskunnan rakenteessa on eroja yhteisöittäin.

Suurimpien yhteisöjen painoarvo näkyy myös tilintarkastajien lukumäärissä: suuri osa yhteisöissä toimivista tilintarkastajista on kaikkein suurimpien tilintarkastusyhteisöjen palveluksessa. Vuonna 2015 eniten tilintarkastajia toimi KPMG:n (151) ja PwC:n (182) palveluksessa. Kaiken kaikkiaan vuonna 2015 Suomessa toimi 1543 tilintarkastajaa, joista 905 toimi jonkun tilintarkastusyhteisön palveluksessa.*

EU seuraa markkinoiden kehitystä

PRH:n tekemä tilintarkastusmarkkinoita koskeva selvitys tehtiin ensimmäistä kertaa keväällä 2016. Tilintarkastusmarkkinoiden seuranta on PRH:n uusi, EU-säännöksiin perustuva tehtävä. Selvityksen tarkoituksena oli kerätä kansallisia markkinoita koskevia perustietoja ja luoda EU-tasoinen tietokanta. Jatkossa tietojen avulla voidaan muun muassa seurata tilintarkastukseen liittyviä riskejä, suunnata valvontatoimenpiteitä, suunnitella valvontatoimintaa sekä kehittää tilintarkastusalaa.

Tutustu vuoden 2015 markkinaseurantaraporttiin. (pdf, 0.25 Mt)


*Yhteisöissä toimivien tilintarkastajien lukumääriä on korjattu tiedotteeseen ja raporttiin 14.9.2016.

Lisätiedot:

Pasi Horsmanheimo
Johtava asiantuntija
Tilintarkastusvalvonta
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5860

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

PRH on julkaissut yhteenvedon tilintarkastusmarkkinoita koskevasta selvityksestä, joka tehtiin ensimmäistä kertaa keväällä 2016. Tilintarkastusmarkkinoiden seuranta on PRH:n uusi, EU-säännöksiin perustuva tehtävä. Selvityksen mukaan suurimmat tilintarkastusyhteisöt hallitsevat edelleen yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksen markkinoita.

Lue lisää »
Media no image

Antalet upphörda företag klart större än förra året

Lehdistötiedotteet   •   Elo 30, 2016 12:23 EEST

I januari–juni 2016 antecknades i handelsregistret uppgifter om sammanlagt 8 359 företag som lagt ned sin näringsverksamhet eller bolag som upplösts. Under motsvarande tidsperiod i fjol var antalet 7804. Av företagen upphörde 730 genom likvidation och 335 genom konkurs. Antalet företag som upphörde genom likvidation minskade med 7 procent, medan antalet företag som upphörde genom konkurs ökade med 31 procent jämfört med januari–juni i fjol. Det totala antalet upphörda företag ökade med 7 procent.

Sammanlagt 508 aktiebolag ströks ur handelsregistret med stöd av 20 kap. 4 § i aktiebolagslagen. Den vanligaste orsaken till strykning är att bolaget har försatts i konkurs som har förfallit i brist på medel. Antalet bolag som ströks med stöd av aktiebolagslagen ökade med 1,6 procent jämfört med början av 2015.

Genom fusion och delning upphörde 599 företag, vilket är 31 procent mer än året innan.

Totalt 5 235 enskilda näringsidkare och 2 110 aktiebolag lade ned sin verksamhet. Antalet upplösta öppna bolag och kommanditbolag var 895.

Statistik över upphörda företag enligt företagsform (st.):

Företagsform St.
Enskild näringsidkare 5235
Aktiebolag 2110
Kommanditbolag 550
Öppet bolag 345
Filial till utländsk näringsidkare 43
Bostadsaktiebolag 38
Andelslag 31
Publikt aktiebolag 4
Ideell förening 2
Andelsbank 1
Sammanlagt 8359

Ytterligare information:
Olli Vento
Jurist
Patent- och registerstyrelsen
PB 1150 (Arkadiagatan 6 A), 00101 Helsingfors
tfn 029 509 5743
fornamn.efternamn@prh.fi
www.prh.fi

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

​I januari–juni 2016 antecknades i handelsregistret uppgifter om sammanlagt 8 359 företag som lagt ned sin näringsverksamhet eller bolag som upplösts. Under motsvarande tidsperiod i fjol var antalet 7804.

Lue lisää »
Media no image

Lakanneita yrityksiä selvästi enemmän kuin viime vuonna

Lehdistötiedotteet   •   Elo 30, 2016 12:18 EEST

Kaupparekisteriin merkittiin 8359 elinkeinotoiminnan lopettanutta yritystä tai yhtiön purkautumista tämän vuoden tammi-kesäkuussa, viime vuonna vastaavaan aikaan määrä oli 7804. Selvitystilan kautta lakkasi 730 yritystä ja konkurssimenettelyn kautta 335. Selvitystilan kautta lakanneiden määrä laski 7 prosenttia ja konkurssimenettelyn kautta lakanneiden kasvoi 31 prosenttia verrattuna viime vuoden tammi-kesäkuuhun. Lopettaneita yrityksiä oli yhteensä seitsemän prosenttia viimevuotista enemmän.

Kaupparekisteristä poistettiin osakeyhtiölain 20 luvun 4 §:n perusteella 508 osakeyhtiötä. Yleisimmin poistoperusteena on se, että yhtiö on asetettu konkurssiin, joka on rauennut varojen puutteeseen. Osakeyhtiölain perusteella poistettuja oli 1,6 prosenttia enemmän kuin alkuvuonna 2015.

Sulautumis- tai jakautumismenettelyn kautta lakkasi 599 yritystä, mikä oli 31 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Toimintansa lopetti 5235 yksityistä elinkeinonharjoittajaa ja 2110 osakeyhtiötä. Avoimista yhtiöistä ja kommandiittiosakeyhtiöistä lopetti toimintansa 895 kappaletta.

Lakanneet yritykset yritysmuodoittain tammi-kesäkuussa (kpl):

Yritysmuoto Kpl
Yksityinen elinkeinonharjoittaja 5235
Osakeyhtiö 2110
Kommandiittiyhtiö 550
Avoin yhtiö 345
Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike 43
Asunto-osakeyhtiö 38
Osuuskunta 31
Julkinen osakeyhtiö 4
Aatteellinen yhdistys 2
Osuuspankki 1
Yhteensä 8359

Lisätietoa:
Olli Vento
Lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
PL 1150 (Arkadiankatu 6 A), 00101 Helsinki
puh. 029 509 5743
etunimi.sukunimi@prh.fi
www.prh.fi

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Kaupparekisteriin merkittiin 8359 elinkeinotoiminnan lopettanutta yritystä tai yhtiön purkautumista tämän vuoden tammi-kesäkuussa, viime vuonna vastaavaan aikaan määrä oli 7804.

Lue lisää »

Kuvat & videot 6 kuvaa

Yhteyshenkilöt 4 yhteyshenkilöä

 • Lehdistökontakti
 • Viestintä- ja asiakaspalvelujohtaja
 • Viestintä, brändinhallinta, asiakaspalvelu
 • pkdwncwlytmdanhxnasgjtsg.lqfomcdfykfryzhauttamusqb-kcqpffcauppdqila@pmtgproknoh.fi
 • 029 509 5800

 • Lehdistökontakti
 • Tutkimusasiantuntija
 • Tilastoviestintä
 • minna.paqvalin@prh.fi
 • 050 341 1679

 • Lehdistökontakti
 • Viestintäasiantuntija
 • Viestintä ja markkinointi, sosiaalinen media
 • paivi.rauhala@prh.fi
 • 029 509 5668

Patentti- ja rekisterihallitus

Luotettavaa tietoa ja monipuolisia palveluja

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Osoite

 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Arkadiankatu 6 A , PL 1140
 • 00101 Helsinki