Media no image

Kanta-Hämeessä tavaramerkkien rekisteröinti on vahvassa kasvussa

Lehdistötiedotteet   •   Maalis 22, 2017 10:54 EET

Kanta-Hämeen yritykset ovat innostuneet suojaamaan tuotemerkkejään hakemalla niille rekisteröintiä.

Vuonna 2016 Kanta-Hämeen alueelta tehtiin Patentti- ja rekisterihallitukselle 74 tavaramerkin rekisteröintihakemusta. Vuotta aikaisemmin hakemuksia oli selvästi vähemmän, 37.

Myös yhä useampi kantahämäläinen yritys hakee tavaramerkkiä. Viime vuonna tavaramerkkiä haki 44 Kanta-Hämeen alueella toimivaa yritystä ja yhteisöä, kun edellisvuonna tavaramerkkihakemuksia teki 31 yritystä.

Flowmedik Oy koko maan tilastokärkeen

Hämeenlinnalainen Flowmedik Oy ponnahti valtakunnallisen tavaramerkkiä hakeneiden yritysten tilaston kärkeen. Se haki viime vuonna 27 tavaramerkkiä, mikä oli kolmanneksi eniten koko maassa.

Flowmedik Oy:tä enemmän tavaramerkkejä hakivat vain Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK (64 tavaramerkkiä) ja Veikkaus Oy (30 tavaramerkkiä).

Viime vuonna eniten tavaramerkkihakemuksia tehneistä 15 yrityksestä vain neljän kotipaikka on muualla kuin pääkaupunkiseudulla.

Lue lisää eniten tavaramerkkejä hakeneista yrityksistä vuonna 2016

IPR-asiaa Hämeenlinnassa 28.3.

Hämeenlinnassa järjestetään 28. maaliskuuta seminaari tuotemerkkien ja keksintöjen suojaamisesta ja aineettomien oikeuksien (IPR) käytöstä liiketoiminnassa. Tilaisuus on suunnattu erityisesti pk-yrityksille. Myös median edustajat ovat tervetulleita. Siirry seminaarin sivuille.


Lisätietoa:

Tuulimarja Myllymäki
Johtava neuvontalakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5399

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Kanta-Hämeen yritykset ovat innostuneet suojaamaan tuotemerkkejään hakemalla niille rekisteröintiä. Vuonna 2016 Kanta-Hämeen alueelta tehtiin Patentti- ja rekisterihallitukselle 74 tavaramerkin rekisteröintihakemusta. Vuotta aikaisemmin hakemuksia oli selvästi vähemmän, 37. Hämeenlinnalainen Flowmedik Oy teki viime vuonna kolmanneksi eniten hakemuksia koko Suomessa.

Lue lisää »
Kw025l6a0ceha98isn95

Kulttuurialalle eniten uusia yhdistyksiä tänäkin vuonna

Lehdistötiedotteet   •   Maalis 21, 2017 09:56 EET

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on tämän vuoden alussa rekisteröinyt 521 uutta yhdistystä. Uusi yhdistyksiä on eniten kulttuurialalla, 154 kappaletta

Ykkld17qhwbofjzvxhlw

Antalet nya föreningar fortsättningsvis störst inom kultur

Lehdistötiedotteet   •   Maalis 21, 2017 09:52 EET

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har i början av det här året registrerat 521 nya föreningar. Största antalet finns inom kultur, sammanlagt 154 stycken.

Media no image

PRS förordnade en god man för både Sarfvik-Nymans stiftelse sr och Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr

Lehdistötiedotteet   •   Maalis 15, 2017 06:57 EET

Patent- och registerstyrelsen (PRS) lämnade den 27 februari 2017 in en ansökan till tingsrätten i Västra Nyland om att styrelsen för Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr ska avskedas. Alla styrelsemedlemmar avgick den 28 februari ur Trygwe och Hjördis stiftelse sr och ur Sarfvik-Nymans stiftelse sr, som är bildad för samma ändamål.

För båda stiftelserna har PRS med stöd av 14 kap. 11 § i stiftelselagen utsett en god man tills en ny styrelse har valts. Advokat Antti Hannula har förordnats till god man.

För Sarfvik-Nymans stiftelses del fattade PRS beslutet den 7 mars 2017 och för Trygwe och Hjördis Nymans stiftelses del den 14 mars 2017.

I det senare fallet begärde PRS att Västra Nylands tingsrätt förordnar en god man eftersom ansökan om att avskeda stiftelsens styrelse är under behandling vid nämnda tingsrätt. Enligt det beslut som tingsrätten har motiverat grundligt är PRS behörigt att förordna gode mannen även om avskedsansökan är under behandling. Det att stiftelsen nu saknar en beslutför styrelse beror inte på medlemmarnas avskedande utan på att de själva har avgått.

Det har bestämts att besluten om att förordna en god man ska verkställas även om de eventuellt överklagas.

För ytterligare information kontakta:
Terhi Maijala
Lag- och tillsynschef
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 040 8267542

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Patent- och registerstyrelsen (PRS) lämnade den 27 februari 2017 in en ansökan till tingsrätten i Västra Nyland om att styrelsen för Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr ska avskedas. Alla styrelsemedlemmar avgick den 28 februari ur Trygwe och Hjördis stiftelse sr och ur Sarfvik-Nymans stiftelse sr, som är bildad för samma ändamål.

Lue lisää »
Media no image

PRH määräsi uskotun miehen säätiöihin Sarfvik-Nymans stiftelse sr ja Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr

Lehdistötiedotteet   •   Maalis 15, 2017 06:55 EET

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) jätti 27. helmikuuta 2017 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr -nimisen säätiön hallituksen erottamista koskevan hakemuksen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat eronneet tehtävästään 28. helmikuuta Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr:stä ja samaa tarkoitusta varten perustetusta Sarfvik-Nymans stiftelse sr:stä.

Molempiin säätiöihin on PRH säätiölain 14 luvun 11 §:n mukaisesti määrännyt uskotun miehen uuden hallituksen valintaan asti. Uskotuksi mieheksi on määrätty asianajaja Antti Hannula

Sarfvik-Nymans stiftelse sr:n osalta PRH teki päätöksen 7.3.2017 ja Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr:n:n osalta 14.3.2017. 

Jälkimmäisessä tapauksessa PRH pyysi Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä, koska säätiön hallituksen erottamista koskeva hakemus oli siellä vireillä. Käräjäoikeuden huolellisesti perustellun päätöksen mukaan toimivalta uskotun miehen määräämisessä kuuluu PRH:lle vaikka erottamishakemus on vireillä. Päätösvaltaisen hallituksen puuttuminen säätiöltä ei ole seurausta jäsenten erottamisesta, vaan heidän omasta erostaan.

Uskotun miehen määräämistä koskevat päätökset on määrätty pantavaksi täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Lisätietoa:
Terhi Maijala
Valvonta- ja lakipäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 040 8267542

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) jätti 27. helmikuuta 2017 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr -nimisen säätiön hallituksen erottamista koskevan hakemuksen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat eronneet tehtävästään 28. helmikuuta Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr:stä ja samaa tarkoitusta varten perustetusta Sarfvik-Nymans stiftelse sr:stä.

Lue lisää »
Ykkld17qhwbofjzvxhlw

Centrallaget för Handelslagen i Finland ansökte om största antalet varumärken i Finland

Lehdistötiedotteet   •   Maalis 14, 2017 09:54 EET

​År 2016 ansökte Centrallaget för Handelslagen i Finland om 64 varumärken hos Patent- och registerstyrelsen (PRS). Veikkaus Ab ansökte om det näst största antalet varumärken (30 st.) och Flowmedik Oy det tredje största antalet (27 st.).

Kw025l6a0ceha98isn95

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta on hakenut eniten tavaramerkkejä Suomessa

Lehdistötiedotteet   •   Maalis 14, 2017 08:00 EET

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta on vuonna 2016 hakenut 64 tavaramerkkiä Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH). Veikkaus Oy on hakenut toiseksi eniten (30 tavaramerkkiä) ja Flowmedik Oy kolmanneksi eniten (27 tavaramerkkiä).

Media no image

Ennakkotiedote: Keskeisimmät PRH:n tiedotteiden aiheet maaliskuussa 2017

Uutiset   •   Maalis 08, 2017 13:15 EET

Ennakkotiedote: Keskeisimmät PRH:n tiedotteiden aiheet maaliskuussa 2017

Keskeisimmät tiedotteiden aiheet maaliskuussa ovat seuraavat:
- tilasto eniten tavaramerkkejä hakeneista yrityksistä Suomessa
- tilasto uusien yhdistysten lukumäärästä maakunnittain ja suosituimmat yhdistystyypit
- kooste vuoden 2016 säätiövalvontaratkaisuista
- varoitus harhaanjohtavista tavaramerkkien tarjouskirjeistä

Julkaisemme myös uutis- ja teemakirjeitä. Lue lisää prh.fi-verkkosivustolta: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/julkaisut/uutiskirjeet.html

Voit tilata itsellesi tiedotteet suoraan sähköpostiisi. Saat tilaamasi tiedotteen ennen kuin se julkaistaan uutishuoneessa. Siirry tilaukseen: https://www.prh.fi/fi/spostitilaus.html.stx

Lisätietoa:
Leena-Liisa Lehikoinen
Viestintäpäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5877

Keskeisimmät tiedotteiden aiheet maaliskuussa ovat seuraavat: - tilasto eniten tavaramerkkejä hakeneista yrityksistä Suomessa - tilasto uusien yhdistysten lukumäärästä maakunnittain ja suosituimmat yhdistystyypit - kooste vuoden 2016 säätiövalvontaratkaisuista - varoitus harhaanjohtavista tavaramerkkien tarjouskirjeistä

Lue lisää »
Tgeqf1wjxzopwvv913g5

Antti Riivari började som generaldirektör

Uutiset   •   Maalis 07, 2017 15:17 EET

Antti Riivari tog över posten som Patent- och registerstyrelsens generaldirektör den 1 mars 2017.

Tgeqf1wjxzopwvv913g5

Antti Riivari aloitti pääjohtajana

Uutiset   •   Maalis 07, 2017 12:22 EET

Lue lisää pääjohtajan ajatuksia tuoreesta uutiskirjeestämme.

Kuvat & videot 6 kuvaa

Yhteyshenkilöt 3 yhteyshenkilöä

 • Lehdistökontakti
 • Viestintä- ja asiakaspalvelujohtaja
 • Viestintä, brändinhallinta, asiakaspalvelu
 • anna.lauttamus-kauppila@prh.fi
 • 029 509 5800

 • Lehdistökontakti
 • Viestintäasiantuntija
 • Viestintä ja markkinointi, sosiaalinen media
 • paivi.rauhala@prh.fi
 • 029 509 5668

Patentti- ja rekisterihallitus

Luotettavaa tietoa ja monipuolisia palveluja

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Osoite

 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Arkadiankatu 6 A , PL 1140
 • 00101 Helsinki