Media-no-image

EPO tiedottaa: Suomi toiseksi innovatiivisin maa Euroopassa

Uutiset   •   2015-02-26 11:58 EET

Euroopan patenttivirasto (EPO) tiedottaa, että suomalaiset patenttihakemukset Euroopan patenttivirastoon ovat vähentyneet vuoden 2014 aikana, mutta Nokian uudet innovaatiot ovat selvästi nousussa.

 • Patenttihakemukset Euroopan patenttivirastoon (EPO) ovat lisääntyneet merkittävästi vuoden 2014 aikana
 • Suomi on Euroopan toiseksi innovatiivisin maa väkilukuun suhteutettuna
 • Suomalaiset patenttihakemukset ovat kuitenkin vähentyneet -9.3% vuoden 2014 aikana edellisvuoteen verrattuna
 • Suomi on pudonnut eurooppapatentteja hakeneiden Euroopan maiden joukossa sijalle 10
 • Nokia on noussut sijalta 19 sijalle 11 patentteja hakeneiden suuryritysten joukossa
 • Samsung on tilastojen kärjessä – Nokia ja Kone ovat suomalaisyrityksistä innovatiivisimpia
 • Euroopan patenttiviraston pääjohtaja Benoît Battistelli: “Eurooppa pyrkii jatkuvasti vahvistamaan tärkeää asemaansa globaalina teknologian ja innovaatioiden kehtona.”

Lue koko tiedote:

http://www.prh.fi/stc/attachments/tiedotteet/tiedotteet/EPOn_tilastot.pdf

Katso Patentti- ja rekisterihallituksen patenttitilastot: 

http://www.prh.fi/fi/patentit/tilastoja.html

PRH julkaisee viime vuoden patenttitilastoista tiedottet 27. helmikuuta 2015.

Euroopan patenttivirasto (EPO) tiedottaa, että suomalaiset patenttihakemukset Euroopan patenttivirastoon ovat vähentyneet vuoden 2014 aikana, mutta Nokian uudet innovaatiot ovat selvästi nousussa.

Lue lisää »
Media-no-image

Två tredjedelar av företagens adressändringar görs på nätet

Lehdistötiedotteet   •   2015-02-12 10:00 EET

Under 2014 blev det allt mer populärt att ändra företagens adress- och kontaktuppgifter elektroniskt i Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma servicetjänst FODS (Företags- och organisationsdatasystemet). Företagen uppdaterade sina adress- och kontaktuppgifter 26 349 gånger via servicetjänsten. Av alla adressändringar steg andelen av de ändringar som gjordes elektroniskt från 59 % till 67 % under perioden 2013–2014. 

Det kostar ingenting att ändra adress- och kontaktuppgifter. Enskilda näringsidkare och största delen av de företag och sammanslutningar som förts in i handelsregistret kan göra dessa ändringar på nätet. Den som loggar in i tjänsten måste ha en finländsk personbeteckning och nätbankskoder eller ett chipförsett personkort (EID-kort). 

Starta aktiebolag och anmäl ändring av ansvarspersoner i servicetjänsten FODS 

I servicetjänsten FODS är det också möjligt att starta aktiebolag eller anmäla följande ändringar i aktiebolags och bostadsaktiebolags uppgifter: 

 • ändring av styrelse, verkställande direktör, disponent, prokurister, personer med rätt att företräda bolaget och revisorer (organ) till handelsregistret
 • uppgifter till Skatteförvaltningens register över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister
 • din egen avgång från något av bolagets organ (såsom styrelse) till handelsregistret

Det är förmånligare att anmäla ändringarna på nätet än på papper. Att anmäla till exempel en ny styrelse på papper kostar 85 euro, i servicetjänsten FODS endast 40 euro.


För mer information, kontakta:
Olli Vento
jurist
tfn 09 6939 5743

Ytterligare information om e-anmälan i servicetjänsten FODS:

 • Anmäl ändringar till handelsregistret i aktiebolags och bostadsaktiebolags uppgifter som gäller styrelse, verkställande direktör, disponent, personer med rätt att företräda bolaget samt prokurister och revisorer.
 • Starta aktiebolag på nätet.
 • Anmäl ändringar i företagens adress- och kontaktuppgifter.

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Lue lisää »
Media-no-image

Yritysten osoitteenmuutoksista jo 67 % sähköisesti

Lehdistötiedotteet   •   2015-02-12 10:00 EET

Yritysten osoite- ja yhteystietojen sähköinen muuttaminen PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa on kasvattanut suosiotaan viime vuonna. Palvelun kautta päivitettiin yritysten osoite- ja yhteystietoja 26 349 kertaa. Vuodesta 2013 vuoteen 2014 sähköisten muutosten osuus kaikista osoitteenmuutoksista nousi 59 %:sta 67 %:een. 

Osoite- ja yhteystietojen muuttaminen on maksutonta ja sen voivat verkossa tehdä yksityiset elinkeinonharjoittajat sekä pääosa kaupparekisteriin merkityistä yrityksistä ja yhteisöistä. Palveluun kirjautuvalla henkilöllä täytyy olla suomalainen henkilötunnus ja verkkopankkitunnukset tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti). 

Osakeyhtiön perustamisen ja vastuuhenkilöiden muutoksen voi myös ilmoittaa YTJ-asiointipalvelussa

YTJ-palvelun kautta voi myös perustaa osakeyhtiön tai ilmoittaa osakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiön tietoihin seuraavia muutoksia:

 • hallituksen, toimitusjohtajan, isännöitsijän, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen ja tilintarkastajien (toimielimien) muutokset kaupparekisteriin
 • tiedot Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin
 • oman erosi yhtiön toimielimestä, kuten hallituksen jäsenyydestä kaupparekisteriin

Näiden muutosten ilmoittaminen verkossa on edullisempaa kuin paperilomakkeilla. Esim. uuden hallituksen ilmoittaminen paperilomakkeella maksaa 85 euroa, YTJ-asiointipalvelussa 40 euroa!

Lisätietoja:

Lakimies Olli Vento, p. 09 6939 5743


Lisätietoja sähköisestä ilmoittamisesta YTJ-palvelussa:

 • Muutosten ilmoittaminen kaupparekisteriin osakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiön hallitusta, toimitusjohtajaa, isännöitsijää, edustamiseen oikeutettuja, prokuristeja ja tilintarkastajia koskevissa tiedoissa
 • Perusta osakeyhtiö verkossa
 • Ilmoita yrityksen osoite- ja yhteystietojen muutos

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Yritysten osoite- ja yhteystietojen sähköinen muuttaminen PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa on kasvattanut suosiotaan viime vuonna. Palvelun kautta päivitettiin yritysten osoite- ja yhteystietoja 26 349 kertaa. Vuodesta 2013 vuoteen 2014 sähköisten muutosten osuus kaikista osoitteenmuutoksista nousi 59 %:sta 67 %:een.

Lue lisää »
Nxecrstdbdvewci36r4a

Uudistetussa tietokannassamme voi helposti tutkia tavaramerkkejä

Lehdistötiedotteet   •   2015-02-12 08:02 EET

Uudistetussa tietokannassa on entistä monipuolisemmat hakumahdollisuudet. Tavaramerkkitietokanta on maksuton ja kaikille avoin. Erityisesti siitä hyötyvät tavaramerkkien hakijat, yrittäjät sekä tavaramerkkiasiamiehet.

Nxecrstdbdvewci36r4a

Enkelt att söka varumärken i vår nya databas

Lehdistötiedotteet   •   2015-02-12 08:00 EET

Vår nya databas har mångsidiga sökmöjligheter. Varumärkesdatabasen är gratis och öppen för alla. Särskilt nyttig är den för dem som ansöker om varumärke, och för företagare och varumärkesombud.

Media-no-image

Antalet företag i handelsregistret ökade 2014

Lehdistötiedotteet   •   2015-02-11 14:00 EET

Från slutet av 2013 till slutet av 2014 ökade antalet företag i handelsregistret med drygt 14 000. I slutet av 2014 innehöll handelsregistret 600 057 företag, av vilka 251 421 var aktiebolag, 209 123 enskilda näringsidkare (”firmor”, Fma) och 86 016 bostadsaktiebolag. 

Antalet etableringsanmälningar för nya företag fortsatte att sjunka för fjärde året i följd. I fjol lämnades 29 291 etableringsanmälningar, dvs. ungefär 3 procent mindre än året innan. I december var antalet etableringsanmälningar emellertid lite större än under motsvarande tidsperiod 2013.

Företagen anmälde om ändringar i sina uppgifter ungefär i samma mån som föregående år (en minskning på 1,3 %). Sammanlagt 80 397 ändringsanmälningar lämnades in. Antalet anmälningar om ändring av adress- och kontaktuppgifter var drygt 28 % större än året innan, totalt 31 914.

Ytterligare information:

För mer information, kontakta:
Olli Vento
jurist
tfn 09 6939 5743

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Från slutet av 2013 till slutet av 2014 ökade antalet företag i handelsregistret med drygt 14 000. I slutet av 2014 innehöll handelsregistret 600 057 företag, av vilka 251 421 var aktiebolag, 209 123 enskilda näringsidkare (”firmor”, Fma) och 86 016 bostadsaktiebolag.

Lue lisää »
Media-no-image

Kaupparekisterissä olevien yritysten määrä kasvoi vuonna 2014

Lehdistötiedotteet   •   2015-02-11 14:00 EET

Kaupparekisterissä olevien yritysten määrä kasvoi vuoden 2013 lopusta vuoden 2014 loppuun yli 14 tuhannella. Yhteensä kaupparekisterissä oli vuoden lopussa 600 057 yritystä, joista 251 421 oli osakeyhtiöitä, 209 123 yksityisiä elinkeinonharjoittajia eli ”toiminimiä” ja 86 016 asunto-osakeyhtiöitä.

Uusien yritysten perustamisilmoitusten määrän lasku jatkui jo neljättä vuotta peräkkäin. Viime vuonna kaupparekisteriin tehtiin 29 291 perustamisilmoitusta eli noin kolme prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Joulukuussa perustamisilmoituksia saapui kuitenkin hieman enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana.

Yritykset ilmoittivat tietoihinsa muutoksia suunnilleen yhtä paljon kuin edellisenä vuotena (laskua 1,3 %). Muutosilmoituksia saapui yhteensä 80 397. Osoite- ja yhteystietojen muutosilmoituksia tehtiin yli 28 % enemmän kuin edellisenä vuotena, yhteensä 31 914.

Lisätietoa:

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Kaupparekisterissä olevien yritysten määrä kasvoi vuoden 2013 lopusta vuoden 2014 loppuun yli 14 tuhannella. Yhteensä kaupparekisterissä oli vuoden lopussa 600 057 yritystä, joista 251 421 oli osakeyhtiöitä, 209 123 yksityisiä elinkeinonharjoittajia eli ”toiminimiä” ja 86 016 asunto-osakeyhtiöitä.

Lue lisää »
Media-no-image

Tingsrätten avsatte styrelseordföranden för stiftelsen Etelä-Savon Journalistien virkistyssäätiö

Lehdistötiedotteet   •   2015-02-05 15:00 EET

Södra Savolax tingsrätt beslutade den 4 februari 2015 att avsätta styrelseordföranden för stiftelsen Etelä-Savon Journalistien virkistyssäätiö (Södra Savolax journalisters rekreationsstiftelse) på Patent- och registerstyrelsens ansökan.

Enligt beslutet har styrelseordförandens verksamhet stridit mot lagen om stiftelser och stiftelsens stadgar och dessutom varit kontinuerlig och grov. Ordföranden har tidigare dömts till 10 månaders villkorligt fängelsestraff för grov förskingring av stiftelsens medel, förfalskning samt missbruk av förtroendeställning.

Det är möjligt att överklaga tingsrättens avsättningsbeslut.

Ytterligare information:
Biträdande linjedirektör
Juha Viertola
tfn 029 509 5300
juha.viertola(at)prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. prh.fi/se

Södra Savolax tingsrätt beslutade den 4 februari 2015 att avsätta styrelseordföranden för stiftelsen Etelä-Savon Journalistien virkistyssäätiö (Södra Savolax journalisters rekreationsstiftelse) på Patent- och registerstyrelsens ansökan.

Lue lisää »
Media-no-image

Käräjäoikeus erotti Etelä-Savon Journalistien virkistyssäätiön hallituksen puheenjohtajan

Lehdistötiedotteet   •   2015-02-05 12:08 EET

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) hakemuksesta Etelä-Savon käräjäoikeus on 4.2.2015 tekemällään päätöksellä erottanut Etelä-Savon Journalistien virkistyssäätiön hallituksen puheenjohtajan.

Päätöksen mukaan hallituksen puheenjohtajan toiminta on ollut säätiölain ja sääntöjen vastaista sekä jatkuvaa ja törkeää. Puheenjohtaja oli jo aiemmin tuomittu 10 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen säätiön varojen törkeästä kavalluksesta, luottamusaseman väärinkäytöstä ja väärennyksestä.

Käräjäoikeuden erottamispäätökseen on mahdollisuus hakea muutosta valittamalla.

Lisätietoa:
Apulaislinjanjohtaja
Juha Viertola
p. 029 509 5300
juha.viertola(a)prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Patentti- ja rekisterihallituksen hakemuksesta Etelä-Savon käräjäoikeus on 4.2.2015 tekemällään päätöksellä erottanut Etelä-Savon Journalistien virkistyssäätiön hallituksen puheenjohtajan.

Lue lisää »
P7py1xzrrzayr7t2tvjz

Aineettoman omaisuuden arvo elinkeinotoiminnassa Etelä-Pohjanmaalla

Lehdistötiedotteet   •   2015-01-28 08:00 EET

Eteläpohjalaiset pk-yritykset hyödyntävät aineetonta pääomaansa pääosin hyvin, selviää Patentti- ja rekisterihallituksen ja Teoston keräämistä tilastoista. Tilasto julkaistiin Seinäjoella järjestetyn IPR-seminaarin yhteydessä keskiviikkona 28.1.2015.

Kuvat & videot 6 kuvat

Yhteyshenkilöt 2 yhteyshenkilöt

 • Lehdistökontakti
 • Viestintä- ja asiakaspalvelujohtaja
 • Viestintä, brändinhallinta, asiakaspalvelu
 • anna.lauttamus-kauppila@prh.fi
 • 029 509 5800

 • Lehdistökontakti
 • Viestintäpäällikkö
 • Viestintä ja markkinointi
 • htlesyvxumqxaaena-liisa.lehirikoyzfgvminen@prhyt.fi
 • 029 509 5877

Patentti- ja rekisterihallitus

Luotettavaa tietoa ja monipuolisia palveluja

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

Osoite

 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Arkadiankatu 6 A , PL 1140
 • 00101 Helsinki