Media-no-image

Kutsu Alihankinta-messuille

Lehdistötiedotteet   •   2014-09-15 13:51 EEST

16.9-18.9.2014
tiistai klo 9-17
keskiviikko klo 9-17
torstai klo 9–16

Alihankinta-messut 2014
Osasto C422
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus,
Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere

Patentti- ja rekisterihallitus esittäytyy yhdessä Team Finlandin kanssa Alihankinta-messuilla Tampereella. Tule selvittämään, miten PRH:n tieto- ja tutkimuspalveluja voi käyttää yrityksen kilpailijoiden kehitys- ja patentointitoiminnan seurannassa! Tutkijainsinööri Olli Sievänen PRH:sta tarjoaa aiheesta tietoiskun osastollamme tiistaina klo 13. Esityksen jälkeen voit syventää tietojasi keskustelemalla paikalla olevien asiantuntijoidemme kanssa.

Tutustu messuohjelmaamme (pdf) ja rekisteröidy ennakkoon kävijäksi, jolloin sisäänpääsy Alihankinta-messuille on ilmainen.

Haastattelujen yms. viestintäasioiden sopiminen puhelimitse: viestintäkoordinaattori Leena Puolimatka 040 546 0125 tai viestintäasiantuntija Olli Ilmarinen 040 770 4547 tai sähköpostilla viestinta@prh.fi

Tervetuloa kanssamme messuille!

Lisätietoja messutapahtumasta www.alihankinta.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

PRH esittäytyy yhdessä Team Finlandin kanssa Alihankinta-messuilla Tampereella. Tule selvittämään, miten PRH:n tieto- ja tutkimuspalveluja voi käyttää yrityksen kilpailijoiden kehitys- ja patentointitoiminnan seurannassa! 16.-18.9.2014 ti klo 9-17 ke klo 9-17 to klo 9–16 Alihankinta-messut 2014 Osasto C422 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere

Lue lisää »
Lcul8mndrxwcz2dalbeu

Lakanneita yrityksiä neljä prosenttia enemmän kuin viime vuonna

Lehdistötiedotteet   •   2014-09-15 08:29 EEST

Kaupparekisteriin merkittiin 10 045 elinkeinotoiminnan lopettanutta yritystä tai yhtiön purkautumista tämän vuoden tammi-elokuussa. Selvitystilan kautta lakkasi 854 ja konkurssimenettelyn kautta 382 yritystä. Selvitystilan kautta lakanneiden määrä kasvoi 10 prosenttia ja konkurssimenettelyn kautta lakanneiden väheni 13 prosenttia verrattuna viime vuoden samaan aikaan.

Lcul8mndrxwcz2dalbeu

Antalet upphörda företag ökade med fyra procent från föregående år

Lehdistötiedotteet   •   2014-09-15 08:26 EEST

I januari-augusti 2014 antecknades i handelsregistret sammanlagt 10 045 företag som lagt ned sin näringsverksamhet eller bolag som upplösts. Av företagen upphörde 854 genom likvidation och 382 genom konkurs. Antalet genom likvidation upphörda företag ökade med 10 procent. Däremot minskade antalet genom konkurs upphörda företag med 13 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Media-no-image

Jorma Hanski PRH:n patentti- ja innovaatiolinjan johtajaksi

Uutiset   •   2014-08-26 09:38 EEST

Oikeustieteen kandidaatti, MBA Jorma Hanski on nimitetty Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) patentti- ja innovaatiolinjan johtajaksi 1.1.2015 alkaen. Hän aloittaa vt. linjanjohtajana jo 1.10.2014.

Jorma Hanski työskentelee tällä hetkellä PRH:n tavaramerkki- ja mallirekisteripäällikkönä. Hanskilla on monipuolinen kokemus patentteihin ja hyödyllisyysmalleihin liittyvistä tehtävistä sekä vaativista esimies- ja johtotehtävistä PRH:n lisäksi muun muassa Berggren Oy:ssä ja Rautaruukki Oyj:ssä.

Lisätietoa:
Rauni Hagman
pääjohtaja
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5500


Patentti- ja rekisterihallituksen patentti- ja innovaatiolinjan johtajaksi on nimetty oikeustieteen kandidaatti, MBA Jorma Hanski 1.1.2015 alkaen. Hän aloittaa vt. linjanjohtajana jo 1.10.2014.

Lue lisää »
Media-no-image

Jorma Hanski blir ny direktör för patent- och innovationslinjen vid PRS

Uutiset   •   2014-08-26 09:36 EEST

Jorma Hanski, juris kandidat, MBA, har utnämnts till direktör för patent- och innovationslinjen vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) från och med den 1 januari 2015. Han tillträder som tf. linjedirektör redan den 1 oktober 2014.

Jorma Hanski är chef för varumärkes- och mönsterregistret vid PRS. Han har mångsidig erfarenhet av uppdrag med anknytning till patent och nyttighetsmodeller samt av krävande lednings- och chefsuppdrag på PRS, Berggren Oy Ab och Rautaruukki Abp.

För ytterligare information kontakta:
Rauni Hagman
Generaldirektör
Patent- och registerstyrelsen
tfn 029 509 5500

Jorma Hanski, juris kandidat, MBA, har utnämnts till direktör för patent- och innovationslinjen vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) från och med den 1 januari 2015. Han tillträder som tf. linjedirektör redan den 1 oktober 2014.

Lue lisää »
Media-no-image

PRH:n organisaatiota uudistetaan

Uutiset   •   2014-08-18 14:40 EEST

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on käynnistänyt tänään 18.8.2014 viraston yhdistys-, säätiö- ja kaupparekisteriasioiden järjestämistä koskevan organisaatiouudistuksen, joka koskee 120 henkilöä.

Tavoitteena on siirtää yhdistys- ja säätiörekisterien tehtävät osaksi nykyisen yritys- ja yhteisölinjan prosesseja. Muutos toteutetaan syksyn 2014 aikana ja tarkoituksena on, että uusi organisaatio aloittaa 1.1.2015.

Viraston kehitys edellyttää toimintojen uudelleen määrittelyä sekä tuottavuuden kehittämistä kustannuksia vähentäen. Sekä yhdistys- ja säätiörekisteri -tulosalueella että yritys- ja yhteisölinjalla työskentely- ja toimintatapojen sähköistäminen ja sähköinen asioiminen pienentävät henkilöstön tarvetta, koska manuaalisesti suoritettavat tehtävät ovat merkittävästi vähentyneet.

Yhteistoimintamenettely kestää kuusi viikkoa ja se saattaa johtaa enintään 30 henkilön vähentämiseen tuotannollis-taloudellisista syistä. Mahdollisten irtisanomisten piiriin kuuluvien henkilöiden työllistymistä tuetaan käytettävissä olevin keinoin.

PRH:ssa työskentelee 430 henkilöä.

Lisätietoa:
Rauni Hagman
pääjohtaja
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5500

Eero Mantere
ylijohtaja
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5511

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on käynnistänyt tänään 18.8.2014 viraston yhdistys-, säätiö- ja kaupparekisteriasioiden järjestämistä koskevan organisaatiouudistuksen, joka koskee 120 henkilöä.

Lue lisää »
Scvzb7rsv28tezad0nov

Kuukauden keksintönä keihäsmalleja

Lehdistötiedotteet   •   2014-08-15 11:29 EEST

Kuukauden keksintönä keihäsmalleja. Katso millaisille malleille on haettu patenttia.

Media-no-image

Eniten patenttihakemuksia rakennustekniikan alalle

Lehdistötiedotteet   •   2014-08-14 08:00 EEST

Patentti-  ja rekisterihallitukseen (PRH) on saapunut eniten rakennustekniikan alan patenttihakemuksia. Niitä on 18,6 prosenttia kaikista hakemuksista.  Tekniikan alaan kuuluu muiden muassa tie- ja vesirakennus, lämpötekniikka, talonrakennus, kaivostekniikka ja polttomoottorit.

Seuraavaksi eniten hakemuksia, 14,2 prosenttia, on käsittelyn ja muokkauksen alalle. Siihen kuuluvat muiden muassa vaatetus, lajittelu, jätteiden käsittely, metallin, muovin ja puun työstäminen, käsityökalut, kuljetus, pakkaus, varastointi, hissit, tekstiilien ja paperin valmistus ja käsittely.

Kolmanneksi eniten hakemuksia, 10,1 prosenttia, on tullut teollisen kemian alalle. Siihen kuuluvat muiden muassa epäorgaaninen kemia, jätevesien käsittely, lannoitteet, maalit, polttoaineet, metallurgia ja valaminen.

Seuraavina tulevat tekniikan alat ovat ihmisen perushyödykkeet (9,8 %), ajoneuvotekniikka ja yleinen mekaniikka (7,2 %), sähkötekniikka ja sähkötekniset laitteet (6,9 %), tietokonetekniikka (6,4 %), mittaustekniikka ja optiikka (5,9 %), telekommunikaatio (5,9 %) sekä polymeerit (4,9 %).

PRH:n tekemä tilasto sisältää hakemukset vuoden 2014 tammikuun alusta kesäkuun loppuun asti.  Tilasto sisältää suomalaisten hakijoiden kansalliset eli Suomeen jätetyt patenttihakemukset ja Suomeen tutkittavaksi jätetyt kansainväliset PCT-hakemukset.

Vuotta aikaisemmin samaan aikaan viiden kärki tekniikan aloittain oli seuraava: rakennustekniikka (15,8 %), käsittely ja muokkaus (12,6 %), teollinen kemia (10,5 %), telekommunikaatio (9,6 %) ja ihmisen perushyödykkeet (8,1 %).

PRH tutkii ja myöntää suomalaiset patentit. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). PRH:lla on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

Patentti antaa keksijälle määräaikaisen yksinoikeuden keksinnön ammattimaiseen hyväksikäyttöön.

Tutustu tarkemmin patentin tilastoihin PRH:n verkkosivuilla: http://www.prh.fi/fi/patentit/tilastoja.html

Lisätietoa:

Olli Sievänen
Johtava neuvontainsinööri
Patentti- ja rekisterihallitus
PL 1150 (Arkadiankatu 6 A), 00101 Helsinki
puh. 09 6939 5438
etunimi.sukunimi@prh.fi
www.prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Patentti- ja rekisterihallitukseen on saapunut eniten rakennustekniikan alan patenttihakemuksia: 18,6 prosenttia kaikista hakemuksista.

Lue lisää »
Media-no-image

Störst antal patentansökningar inom byggteknik

Lehdistötiedotteet   •   2014-08-13 16:11 EEST

Det största antalet patentansökningar lämnas in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) inom byggteknik: ansökningarna utgör 18,6 procent av alla ansökningar. Teknikområdet omfattar bland annat väg- och vattenbyggnad, värmeteknik, husbyggnad, gruvteknik och förbränningsmotorer.

Näst största antalet ansökningar, 14,2 procent, lämnas in inom hantering och bearbetning. Teknikområdet omfattar bland annat kläder, sortering, avfallsbehandling; bearbetning av metaller, plast och trä; handverktyg, transport, packning, lagring, hissar och tillverkning och behandling av textilier och papper. 

Det tredje största antalet ansökningar, 10,1 procent, lämnas in inom industriell kemi som omfattar bland annat oorganisk kemi, avloppsvattenhantering, gödsel, målarfärg, bränsle, metallurgi och gjutning.

Dessa teknikområden följs av mänskliga förnödenheter (9,8 %), fordonsteknik och allmän mekanik (7,2 %), elteknik och elektriska maskiner (6,9 %), datorteknik (6,4 %), mätteknik och optik (5,9 %), telekommunikation (5,9 %) samt polymerer (4,9 %).

PRS statistik omfattar de ansökningar som lämnades in under perioden från början av januari 2014 till slutet av juni samma år. I statistiken ingår nationella patentansökningar, dvs. patentansökningar som har lämnats in i Finland av finländska sökande, samt internationella PCT-ansökningar som har lämnats in för granskning i Finland.

Under samma period året innan var de fem största teknikområdena byggteknik (15,8 %), hantering och bearbetning (12,6 %), industriell kemi (10,5 %), telekommunikation (9,6 %) och mänskliga förnödenheter (8,1 %).

PRS granskar och beviljar patent i Finland och är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. PRS erbjuder mångsidig rådgivning, information och utbildning.

Patent är en tidsbegränsad ensamrätt som beviljas uppfinnare för att de yrkesmässigt ska kunna utnyttja en uppfinning.

Gå in på PRS webbplats för mer detaljerad patentstatistik: www.prh.fi/sv/patentit/tilastoja.html

För ytterligare information kontakta:

Olli Sievänen
Ledande informationsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
PB 1150 (Arkadiagatan 6 A), 00101 Helsingfors
tfn 09 6939 5438
fornamn.efternamn@prh.fi
www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. www.prh.fi/sv

Det största antalet patentansökningar lämnas in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) inom byggteknik: ansökningarna utgör 18,6 procent av alla ansökningar.

Lue lisää »
Media-no-image

Tavaramerkkejä koskevat ja harhaanjohtavat muistutuskirjeet eivät ole PRH:n lähettämiä

Lehdistötiedotteet   •   2014-08-05 08:00 EEST

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) asiakaspalveluun on tullut useita yhteydenottoja Muistutus-nimellä otsikoiduista kirjeistä. Tavaramerkkirekisteröintien haltijat ovat saaneet näitä harhaanjohtavia kirjeitä. PRH:lla ei ole mitään tekemistä näiden muistutuskirjeiden kanssa. Kaikissa PRH:n lähettämissä ilmoituksissa ja kirjeissä lukee selvästi PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS.

 Muistutuskirjeitä lähettäneet yritykset ovat käyttäneet sellaisia nimiä ja sellaista kirjeen muotoilua, että ainakin osa asiakkaista on erehtynyt luulemaan muistutuksen olevan peräisin PRH:sta.
Näitä muistutuskirjeitä on lähetetty sellaisillekin rekisteröintien haltijoille, joiden rekisteröintien uudistamisaika ei ole vielä alkanut tai uudistaminen on jo hoidettu kuntoon.

PRH lähettää tavaramerkkien haltijoille uudistamista koskevan muistutuskirjeen noin neljästä viiteen kuukautta ennen kuin tavaramerkkirekisteröinti erääntyy.  Tavaramerkin voi uudistaa aina 10 vuoden välein.

Uudistamisen voi tehdä yksinkertaisesti maksamalla uudistamismaksun suoraan PRH:n tilille, jos uudistamisen yhteydessä ei haluta tehdä muutoksia rekisterimerkintöihin. Tavaramerkin uudistamismaksu on tällä hetkellä 250 euroa, johon lisätään maksut mahdollisista lisäluokista.

Tavaramerkin rekisteröinti takaa, että tavaramerkin haltija saa yksinoikeuden käyttää tiettyä tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa Suomen alueella. Rekisteröinti antaa myös oikeuden kieltää kilpailijoita käyttämästä sekoitettavissa olevaa merkkiä samankaltaisten tuotteiden tai palveluiden yhteydessä.

Tavaramerkki voidaan uudistaa loputtomasti maksamalla uudistamismaksu. Tarkempaa tietoa tavaramerkistä  ja niiden rekisteröinnistä löytyy PRH:n verkkosivuilta: www.prh.fi/fi/tavaramerkit.html

Lisätietoa:
Tapio Priia
apulaisjohtaja
Patentti- ja rekisterihallitus
tavaramerkki- ja mallilinja
puh. 09 6939 5530, 040 709 1970


Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) asiakaspalveluun on tullut useita yhteydenottoja Muistutus-nimellä otsikoiduista kirjeistä. Tavaramerkkirekisteröintien haltijat ovat saaneet näitä harhaanjohtavia kirjeitä. PRH:lla ei ole mitään tekemistä näiden muistutuskirjeiden kanssa. Kaikissa PRH:n lähettämissä ilmoituksissa ja kirjeissä lukee selvästi PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS.

Lue lisää »

Kuvat & videot 6 kuvat

Yhteyshenkilöt 2 yhteyshenkilöt

 • Lehdistökontakti
 • Viestintä- ja asiakaspalvelujohtaja
 • Viestintä, brändinhallinta, asiakaspalvelu
 • anna.lauttamus-kauppila@prh.fi
 • 029 509 5800

 • Lehdistökontakti
 • Viestintäpäällikkö
 • Viestintä ja markkinointi
 • fuopledcendqa-liisiua.hflehikoincfensw@ptlrh.faejai
 • 029 509 5877

Patentti- ja rekisterihallitus

Luotettavaa tietoa ja monipuolisia palveluja

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

Osoite

 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Arkadiankatu 6 A , PL 1140
 • 00101 Helsinki