Media no image

Osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin: uhkana myös toimivan yrityksen poisto rekisteristä

Lehdistötiedotteet   •   Elo 30, 2017 10:51 EEST

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) lähettää tällä viikolla kehotuskirjeen noin 2 000 osakeyhtiölle ja osuuskunnalle, joilla tilinpäätöksen toimittaminen on viivästynyt yli vuoden tilikauden päättymisestä.

Myös toimiva yritys voi joutua poistettavaksi kaupparekisteristä, jos yritys ei kehotuksista huolimatta ilmoita tilinpäätöstään. Kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa käytännössä yritystoiminnan päättymistä ja merkittäviä veroseuraamuksia.

Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy laatia tilinpäätös joka tilikaudelta ja ilmoittaa tilinpäätös PRH:lle. Lue lisää tilinpäätöksen toimittamisvelvollisuudesta.

Kaupparekisterin poistomenettely perustuu osakeyhtiö- ja osuuskuntalakeihin. Lue lisää yrityksen poistamisesta kaupparekisteristä.


Lisätietoa

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Nico Wendelin
Tiimiesimies
puh. 029 509 5279

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). Lue lisää: www.prh.fi

Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser, föreningar och religionssamfund. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Vi också godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. Läs mer: www.prh.fi

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) lähettää tällä viikolla kehotuskirjeen noin 2 000 osakeyhtiölle ja osuuskunnalle, joilla tilinpäätöksen toimittaminen on viivästynyt yli vuoden. Myös toimiva yritys voi joutua poistettavaksi kaupparekisteristä, jos yritys ei kehotuksista huolimatta ilmoita tilinpäätöstään. Poistaminen tarkoittaa käytännössä yritystoiminnan päättymistä ja veroseuraamuksia.

Lue lisää »
Sqezfmonitvtzrwcjgu6

Handelsregistret: Över 20 000 upphörda företag under det senaste halvåret

Lehdistötiedotteet   •   Loka 19, 2017 13:44 EEST

Sammanlagt 21 495 företag som lagt ner sin näringsverksamhet antecknades som upphörda i handelsregistret under perioden 1 april–15 oktober 2017. Ett halvt år tidigare, 15 augusti 2016–31 mars 2017, var antalet upphörda företag 39 536. Antalet beror på att Patent- och registerstyrelsen avregistrerade genom ett myndighetsförfarande 28 680 icke-verksamma företag under 2016.

H6onvqtphiqwrxaxsz13

​ Yritysten lakkaamisia merkittiin kaupparekisteriin yli 20 000 viimeisen puolen vuoden aikana

Lehdistötiedotteet   •   Loka 19, 2017 13:25 EEST

​Kaupparekisteriin merkittiin 21 495 elinkeinotoiminnan lopettanutta yritystä 1.4.–15.10.2017. Puoli vuotta aikaisemmin, 15.8.2016–31.3.2017, lopettaneita yrityksiä oli 39 536. Määrässä näkyy, että Patentti- ja rekisterihallitus poisti vuonna 2016 kaupparekisteristä viranomaismenettelyllä yhteensä 28 680 toimimatonta yritystä. Kaupparekisterissä oli 15.10.2017 yhteensä 609 328 yritystä.

Eptgtf9fbxrmtqgzg1ce

​PRH jatkaa tutkivana PCT-viranomaisena

Lehdistötiedotteet   •   Loka 16, 2017 08:21 EEST

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) jatkaa kansainvälisen patenttiyhteistyösopimuksen (Patent Cooperation Treaty, PCT) mukaisesti PCT-viranomaisena seuraavan kymmenvuotiskauden 2018-2027.

Media no image

Tampereen Kotilinnasäätiö bröt mot stiftelselagen vid överlåtelse av arrenderätten till Muotialantie

Lehdistötiedotteet   •   Loka 13, 2017 12:37 EEST

Patent- och registerstyrelsen (PRS) ålade den 13 oktober 2017 stiftelsen Tampereen Kotilinnasäätiö sr att rätta till sina förfaringssätt. Stiftelsen har inte handlat omsorgsfullt när den har utrett Tammerfors stads inställning vid överlåtelsen av arrenderätten till Muotialantie, eftersom stiftelsen inte har fått stadens entydiga godkännande för sitt agerande. Stiftelsen borde ha bett staden om ett skriftligt officiellt beslut om överlåtelsen av arrenderätten.

PRS inledde övervakningen i juli 2017 efter att medierna hade rapporterat om överlåtelsen av arrenderätten angående ett arrendeavtal mellan Tammerfors stad och stiftelsen.

Tammerfors stadsstyrelse beslutade i sitt möte den 14 augusti 2017 att jämka sanktionen i arrendeavtalets villkor från 1,8 miljoner euro till 1,15 miljoner euro. Dessutom förpliktade staden stiftelsen att genomföra ett byggnadsprojekt avsett för boende till rimligt pris i området Ranta-Tampella och att för den självfinansierade delen av projektet använda det belopp som stiftelsen grundlöst fått genom försäljning av arrendeavtalet.

Det hör inte till PRS befogenheter att ta ställning till avtalet mellan Tampereen Kotilinnasäätiö och Tammerfors stad eller till agerandet av stadens tjänstemän. PRS har endast utrett om stiftelsens ledning har handlat omsorgsfullt och organiserat stiftelsens verksamhet på ett ändamålsenligt sätt för att främja stiftelsens ändamål.

Det beslut som PRS gett till Tampereen Kotilinnasäätiö sr har inte vunnit laga kraft, och stiftelsen kan söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär som riktas till Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Ytterligare uppgifter:
Asko Metsola
Jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5797
fornamn.efternamn@prh.fi

Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser, föreningar, religionssamfund och LEI-nummer. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Vi också godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. Läs mer: www.prh.fi

​Patent- och registerstyrelsen (PRS) ålade den 13 oktober 2017 stiftelsen Tampereen Kotilinnasäätiö sr att rätta till sina förfaringssätt.

Lue lisää »
Media no image

Tampereen Kotilinnasäätiö toimi säätiölain vastaisesti Muotialantien vuokraoikeuden siirron yhteydessä

Lehdistötiedotteet   •   Loka 13, 2017 12:34 EEST

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 13. lokakuuta 2017 määrännyt Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n korjaamaan menettelytapojaan. Säätiö ei ole toiminut huolellisesti selvittäessään Tampereen kaupungin kantaa Muotialantien vuokraoikeuden siirrossa, koska säätiö ei ole saanut kaupungilta yksiselitteistä hyväksyntää toiminnalleen. Säätiön olisi pitänyt pyytää kaupungilta kirjallisena virallinen päätös vuokraoikeuden siirrosta.

PRH aloitti valvonnan heinäkuussa 2017. Valvonta alkoi, kun media uutisoi Tampereen kaupungin ja säätiön välillä tehdyn maanvuokrasopimuksen vuokraoikeuden siirrosta. 

Tampereen kaupunginhallitus päätti 14.elokuuta 2017 pitämässään kokouksessa kohtuullistaa maanvuokrasopimuksen ehtojen mukaisen sanktion 1,8 miljoonasta eurosta 1,15 miljoonaan. Kaupunki myös velvoitti säätiön toteuttamaan Ranta-Tampellan alueella kohtuuhintaiseen asumiseen tarkoitetun rakennushankkeen ja käyttämään vuokrasopimuksen myynnistä perusteettomasti saamansa summan kohteen omarahoitusosuuteen.

PRH:n toimivaltaan ei kuulu ottaa kantaa Tampereen Kotilinnasäätiön ja Tampereen kaupungin väliseen sopimukseen tai kaupungin virkamiesten toimintaan. PRH on ainoastaan selvittänyt, onko säätiön johto toiminut huolellisesti ja järjestänyt säätiön toiminnan asianmukaisesti edistäen säätiön tarkoitusta.

PRH:n Tampereen Kotilinnasäätiö sr:lle antama päätös ei ole lainvoimainen, vaan säätiö voi hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelle osoitetulla kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoa:
Asko Metsola
Lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5797
etunimi.sukunimi@prh.fi

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat sekä LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). Lue lisää: www.prh.fi

​Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 13. lokakuuta 2017 määrännyt Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n korjaamaan menettelytapojaan.

Lue lisää »
H6onvqtphiqwrxaxsz13

PRH julkaisee kuukausittain yrittäjyyteen liittyviä tilastoja

Uutiset   •   Loka 09, 2017 09:17 EEST

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) julkaisee joka kuukausi yrittäjyyteen liittyviä tilastoja kaupparekisterin hakemus- ja rekisteröintimääristä sekä haetuista ja myönnetyistä patenteista, tavaramerkeistä, hyödyllisyysmalleista ja mallioikeuksista. Tilastoissa on vähintään neljä edellistä vuotta vertailtavaksi.

Media no image

PRH ja Kiinan patenttivirasto vahvistavat kahdenkeskistä yhteistyötään

Uutiset   •   Syys 27, 2017 11:22 EEST

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ja Kiinan patenttivirasto (SIPO) vahvistavat kahdenkeskistä yhteistyötään kirjoittamalla sopimuksen 26. syyskuuta 2017, kun SIPO vieraili pääjohtaja Shen Changyunin johdolla PRH:ssa.

Sopimus sisältää muiden muassa virastojen välisen tiedon ja asiantuntemuksen vaihdon, joten päällekkäinen tutkimustyö vähenee ja patenttien laatu paranee. Suomalaiset ja kiinalaiset patenttitutkijat esimerkiksi vierailevevat toinen toistensa virastoissa ja yhdenmukaistavat tutkimustyötä. Suomalaiset ja kiinalaiset myös järjestävä yhdessä seminaareja ja levittävät patenttitietoa.

Sopimus sisältää myös PPH (Patent Prosecution Highway) -yhteistyön jatkamisen. Suomen ja Kiinan välillä PPH solmittiin ensimmäisen kerran vuonna 2012.

PPH-sopimus tarjoaa patentinhakijoille nopeamman ja tehokkaamman vaihtoehdon saada ensimmäistä hakemusta vastaava patentti myönnetyksi toisessa virastossa.

Suomalaisen patenttihakemuksen perusteella voi saada nopeutetun tutkimuksen SIPOssa
vireillä olevalle hakemukselle, kun PRH on todennut kotimaisen hakemuksesi vaatimukset hyväksyttäviksi. Vastaavasti voi pyytää SIPOssa hyväksyttäviksi todettujen patenttivaatimusten perusteella nopeutettua käsittelyä PRH:ssa. Hyväksytyn PPH-pyynnön jälkeen hakemus käsitellään PRH:ssa nopeutettuna loppuun asti.

Lue lisää PPH-sopimuksesta:

https://www.prh.fi/fi/patentit/patentointi_ulkomailla/pph.html

Lisätietoa:
Jorma Lehtonen
Asiakkuuspäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5904

Lue lisää »
Eptgtf9fbxrmtqgzg1ce

Euroopan patenttivirastolta tutkimus englanniksi: "New publication highlights importance of patents for Europe’s SMEs"

Uutiset   •   Syys 25, 2017 08:29 EEST

The EPO has published a set of 12 case studies which show how Europe’s small and medium-sized enterprises (SMEs) are successfully using patents for their business. The studies form a part of the EPO’s efforts to support smaller companies in better protecting their inventions.

Lnujwfytgcle4fvluwlt

Limited liability companies and co-operatives that have not filed financial statements risk being struck off the Trade Register

Lehdistötiedotteet   •   Syys 22, 2017 12:03 EEST

The Finnish Patent and Registration Office (PRH), which maintains the Trade Register, will de-register limited liability companies and co-operatives that – despite reminder letters – have not filed their financial statements for registration. The second de-registration in 2017 includes 1900 limited liability companies and co-operatives. They must file their financial statements by 2 January 2018

Kuvat & videot 6 kuvaa

Yhteyshenkilöt 3 yhteyshenkilöä

Tilastouutiset, prh.fi- ja ytj.fi-verkkosivustot sekä sosiaalinen media

Patentti- ja rekisterihallitus

Rekisteröimme, tutkimme ja valvomme - teemme työtä suomalaisen yhteiskunnan menestyksen turvaamiseksi

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). Lue lisää: www.prh.fi

PRH:n postiosoite on muuttunut. Uusi postiosoite on 00091 PRH.
Virastomme muuttaa uusiin toimitiloihin marras-joulukuussa 2017.
Asiakaspalvelumme käyntiosoite 8.12.2017 lähtien: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki