P7py1xzrrzayr7t2tvjz

​​Puhtaan teknologian patentointi vahvassa kasvussa Euroopassa – suomalaiset kuitenkin vain keskikastia

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 14, 2016 10:42 EEST

Puhtaan teknologian eli ns. cleantech-keksintöjen patentointi on ollut vahvassa kasvussa. Kaikista Euroopan maista cleantech-patentointi on ollut lukumääräisesti ylivoimaista Saksassa - maailmanlaajuisestikin vain Kiina, USA ja Japani ovat Saksan edellä. Pohjoismaista erityisesti Tanska on kunnostautunut cleantechissä. Suomalaiset ja ruotsalaiset keksijät sen sijaan edustavat vain keskikastia.

E8zknzoq09trtwksuwfy

Kuukauden cleantech-keksintö – ympäristöystävällisempiä ratkaisuja maatalouteen

Lehdistötiedotteet   •   Elo 17, 2016 09:52 EEST

PRH on aloittanut uuden tiedotesarjan, jossa esitellään eri alojen cleantech-keksintöjä. Tässä kuussa esitellään maatalouden ympäristökuormitusta vähentäviä keksintöjä.

Media no image

Föreningsregistret uppdateras - 40 000 föreningar riskerar att bli avregistrerade

Lehdistötiedotteet   •   Elo 10, 2016 10:53 EEST

Patent- och registerstyrelsen (PRS), som för föreningsregistret, kommer att avregistrera icke-verksamma föreningar. Cirka 40 000 föreningar runtom i Finland riskerar att bli avregistrerade. Det är fråga om föreningar som inte har lämnat in anmälningar till föreningsregistret sedan 1995.

Om en förening är med i avregistreringsförfarandet men fortfarande fortsätter sin verksamhet, ska föreningen anmäla det skriftligt till PRS senast den 12 januari 2017. De föreningar som trots uppmaning inte lämnar in en anmälan, kommer att avregistreras ur föreningsregistret i januari 2017.

PRS avregistreringsförfarande grundar sig på föreningslagen, som trädde i kraft i juli 2016. Ett mål i lagen är att bidra till att föreningsregistret innehåller aktuella uppgifter om föreningar och att göra det möjligt att avregistrera icke-verksamma föreningar.

Officiell kungörelse och anvisningar till föreningar

Kundförfrågningar, tfn 029 509 5900, mån–fre kl. 9.00–16.15

För mer information kontakta:

Patent- och registerstyrelsen
Jouko Koitto
Teamchef
Tfn 09 6939 5550


Listan över de föreningar som är med i avregistreringsförfarandet finns längst ner på sidan som pdf- och excel-fil.

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Patent- och registerstyrelsen (PRS), som för föreningsregistret, kommer att avregistrera icke-verksamma föreningar. Cirka 40 000 föreningar runtom i Finland riskerar att bli avregistrerade. Om en förening är med i avregistreringsförfarandet men fortfarande fortsätter sin verksamhet, ska föreningen anmäla det skriftligt till PRS senast den 12 januari 2017.

Lue lisää »
Media no image

Yhdistysrekisteri ajan tasalle – rekisteristä poisto uhkaa 40 000 yhdistystä

Lehdistötiedotteet   •   Elo 10, 2016 10:22 EEST

Yhdistysrekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa rekisteristä toimintansa lopettaneita yhdistyksiä. Poistouhan alla on noin 40 000 yhdistystä eri puolilta Suomea. Näiltä yhdistyksiltä ei ole tullut ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen.

Mikäli poistomenettelyssä mukana oleva yhdistys jatkaa toimintaansa, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti PRH:lle 12.1.2017 mennessä. Ne yhdistykset, joilta ei kehotuksesta huolimatta saada ilmoitusta, poistetaan tammikuussa 2017 yhdistysrekisteristä.

PRH:n käynnistämä poistomenettely perustuu heinäkuussa 2016 voimaan tulleeseen yhdistyslakiin. Lain yhtenä tavoitteena on lisätä yhdistysrekisterin ajantasaisuutta ja mahdollistaa toimimattomien yhdistysten poistaminen rekisteristä.

Virallinen kuulutus ja ohjeet yhdistyksille

Asiakastiedustelut puh. 029 509 5900 ma–pe klo 9.00–16.15.

Lisätietoja:
Patentti- ja rekisterihallitus
Jouko Koitto
Tiimiesimies
puh. 09 6939 5550

Lista poistomenettelyssä mukana olevista yhdistyksistä on sivun lopussa pdf- ja excel-tiedostoina.

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Yhdistysrekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa rekisteristä toimintansa lopettaneita yhdistyksiä. Poistouhan alla on noin 40 000 yhdistystä eri puolilta Suomea. Jos yhdistys jatkaa toimintaansa, siitä on ilmoitettava PRH:lle 12.1. 2017 mennessä.

Lue lisää »
Media no image

Tavaramerkkioikeuksia vaarassa – PRH kehottaa erityiseen tarkkaavaisuuteen

Lehdistötiedotteet   •   Heinä 15, 2016 07:43 EEST

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kehottaa tavaramerkkiasiakkaitaan olemaan erittäin tarkkoja liikkeellä olevien laskunnäköisten tarjouskirjeiden suhteen ja tarkistamaan nyt, että kaikki erityisesti tavaramerkkien uudistamiseen liittyvät asiat ovat kunnossa.

PRH on viimeaikoina saanut yhteydenottoja asiakkailtaan, jotka ovat hämmästelleet saamiaan kirjeitä, joissa viitataan aitoihin rekisterinumeroihin ja kehotetaan maksamaan uudistamismaksu. Useat asiakkaat ovat erehtyneet luulemaan, että kirjeen lähettäjä on PRH.

- Kehotamme nyt kaikkia tavaramerkkien haltijoita erityiseen huolellisuuteen maksaessaan palveluista, jotka liittyvät tavaramerkin uudistamisiin tai rekisteröityihin yksinoikeuksiin. Kaikissa PRH:n lähettämissä ilmoituksissa ja kirjeissä lukee selvästi PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS.

Tavaramerkin haltija voi menettää tavaramerkkinsä, ellei uudistamismaksua makseta ajoissa PRH:n tilille.Tavaramerkin haltijoiden kannattaa siksi aina - ja erityisesti nyt - tarkistaa, että tavaramerkkien uudistamisasiat ovat todella kunnossa, neuvoo johtava neuvontalakimies Tuulimarja Myllymäki PRH:sta.

Tavaramerkin voi uudistaa 10 vuoden välein. Jos erääntymispäivä on lähellä, kannattaa varmistaa, onko merkki jo uudistettu tai onko uudistaminen vireillä. Tarkistamisen voi aloittaa prh.fi-sivuilla. Sieltä löytyvät myös tarvittavat ohjeet uudistamisen tekemistä varten.

Lisätietoa:

Ann-Marie Pesu
vanhempi lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 09 6939 5547

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Tavaramerkkien haltijoiden kannattaa olla erityisen huolellinen sellaisten kirjeiden kanssa, joissa tarjotaan palveluita, jotka liittyvät tavaramerkin uudistamisiin tai rekisteröityihin yksinoikeuksiin. Kaikissa PRH:n lähettämissä ilmoituksissa ja kirjeissä lukee selvästi PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS.

Lue lisää »
Media no image

Tänä vuonna perustettu eniten yksilölajien urheiluyhdistyksiä

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 30, 2016 15:47 EEST

Kesäkuun puoleenväliin mennessä Suomessa oli tänä vuonna rekisteröity 276 uutta urheiluun ja liikuntaan liittyvää yhdistystä. Tässä joukossa oli eniten yksilölajien yhdistyksiä ja toiseksi eniten joukkuelajien yhdistyksiä, jotka eivät liittyneet moottoriurheiluun.

Tänä vuonna perustetut urheiluyhdistykset luokittain kpl
Yksilölajien yhdistykset (ei moottoriurheiluun liittyvät) 86
Joukkuelajien yhdistykset (ei moottoriurheiluun liittyvät) 68
Monen lajin yhdistykset, yleisseurat (ei moottoriurheiluun liittyvät) 59
Moottoriurheiluyhdistykset 31
Muut urheiluun ja liikuntaan liittyvät yhdistykset 25
Urheilun ja liikunnan tukiyhdistykset ja kattojärjestöt 7
Yhteensä 276

Yhdistysrekisterissä on tällä hetkellä 13 970 urheilu- ja liikuntayhdistystä. Vuoteen 2011 asti urheiluyhdistyksiä ei luokiteltu yhdistysrekisterissä alaluokkiin vaan kaikki kuuluivat urheilu- ja liikuntayhdistykset -pääluokkaan. Tästä eteenpäin uudet urheiluyhdistykset on luokiteltu tarkemmin alaluokkiin samalla kun vanhempien urheiluyhdistysten luokituksia on tarkennettu sääntömuutosten yhteydessä. 

Tällä hetkellä 4691 yhdistysrekisterissä olevaa urheiluyhdistystä on luokiteltu urheilu- ja liikuntayhdistysten alaluokkiin, joista suurimmat ovat yksilölajien yhdistykset, joukkuelajien yhdistykset ja monen lajin yhdistykset, jotka eivät liity moottoriurheiluun. Moottoriurheiluyhdistykset ovat neljänneksi suurin urheiluyhdistysluokka.

Urheiluyhdistysten määrä luokittain kpl
Pääluokan urheilu- ja liikuntayhdistykset mukaan luokiteltuja (pääluokkaan ei enää rekisteröidä uusia yhdistyksiä) 9279
Yksilölajien yhdistykset (ei moottoriurheiluun liittyvät) 1699
Joukkuelajien yhdistykset (ei moottoriurheiluun liittyvät) 1095
Monen lajin yhdistykset, yleisseurat (ei moottoriurheiluun liittyvät) 989
Moottoriurheiluyhdistykset 534
Muut urheiluun ja liikuntaan liittyvät yhdistykset 245
Urheilun ja liikunnan tukiyhdistykset ja kattojärjestöt 129
Yhteensä 13970

Lisätietoa:
Tiimiesimies Jouko Koitto
p. 029 509 5550
jouko.koitto(at)prh.fi

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Kesäkuun puoleenväliin mennessä Suomessa oli tänä vuonna rekisteröity 276 uutta urheiluun ja liikuntaan liittyvää yhdistystä. Tässä joukossa oli eniten yksilölajien yhdistyksiä ja toiseksi eniten joukkuelajien yhdistyksiä, jotka eivät liittyneet moottoriurheiluun.

Lue lisää »
Media no image

Under första halvåret bildades flest idrottsföreningar inom individuella grenar

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 30, 2016 15:40 EEST

Fram till mitten av juni 2016 registrerades 276 nya föreningar i Finland med anknytning till idrott och motion: föreningar inom individuella grenar stod för det största antalet och föreningar inom laggrenar, utan anknytning till motorsport, för det näst största antalet.

Idrottsföreningar bildade första halvåret 2016 efter klass Antal
Föreningar inom individuella grenar (ej anknytning till motorsport) 86
Föreningar inom laggrenar (ej anknytning till motorsport) 68
Föreningar för flera grenar, allmänföreningar (ej anknytning till motorsport) 59
Motorsportsföreningar 31
Övriga föreningar med anknytning till idrott och motion 25
Stödföreningar och paraplyorganisationer för idrott och motion 7
Sammanlagt 276

Föreningsregistret omfattar 13 970 idrotts- och motionsföreningar. Före 2011 klassificerade föreningsregistret inte idrottsföreningar i underklasser, och alla idrottsföreningar ingick därmed i huvudklassen idrotts- och motionsföreningar. Från 2011 har nya idrottsföreningar klassificerats i underklasser, och även de äldre idrottsföreningarna klassificeras på samma sätt i samband med stadgeändringar. 

Sammanlagt 4691 idrottsföreningar har hittills klassificerats i underklasser, varav de största utgörs av föreningar inom individuella grenar, föreningar inom laggrenar samt föreningar för flera grenar utan anknytning till motorsport. Motorsportsföreningar är den fjärde största underklassen.

Idrottsföreningar efter klass Antal
Föreningar klassificerade enligt huvudklassen idrotts- och motionsföreningar (inga nya föreningar registreras i huvudklassen) 9279
Föreningar inom individuella grenar (ej anknytning till motorsport) 1699
Föreningar inom laggrenar (ej anknytning till motorsport) 1095
Föreningar för flera grenar, allmänföreningar (ej anknytning till motorsport) 989
Motorsportsföreningar 534
Övriga föreningar med anknytning till idrott och motion 245
Stödföreningar och paraplyorganisationer för idrott och motion 129
Sammanlagt 13970

För ytterligare information kontakta:
Jouko Koitto, teamchef
Tfn 029 509 5550
jouko.koitto(at)prh.fi

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Fram till mitten av juni 2016 registrerades 276 nya föreningar i Finland med anknytning till idrott och motion: föreningar inom individuella grenar stod för det största antalet och föreningar inom laggrenar, utan anknytning till motorsport, för det näst största antalet.

Lue lisää »
Media no image

EUIPO julkaisi tutkimusraportin eurooppalaisten pk-yritysten henkisestä omaisuudesta

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 28, 2016 15:33 EEST

Euroopan teollisoikeuksien virasto EUIPO on tehnyt EU:n laajuisen IP-oikeuksia (Intellectual Property, henkinen omaisuus) koskevan tutkimuksen, joka on ensimmäinen laatuaan. Tutkimuksen kohteena oli 9000 eurooppalaista pk-yritykstä. Verkkotunnukset ja salassapito (liikesalaisuudet) ovat eniten käytettyjä suojausmuotoja pk-yrityksissä. 60 % IP-oikeuksia omistavista yrityksistä on sitä mieltä, että oikeuksien suojaaminen on vaikuttanut myönteisesti heidän liiketoimintaansa. Noin kolmannes IP-oikeuksien omistajista sanoo kärsineensä oikeuksien loukkauksista, mutta 12 % heistä ei tehnyt asialle mitään.

Raportti englanniksi: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/sme_scoreboard_study_2016/sme_scoreboard_study_2016_en.pdf

EUIPO:n tiedote englanniksi

New survey on EU SMEs and intellectual property

 • 9,000 EU SMEs surveyed in the first EU-wide study of its kind from the EUIPO
 • Internet domain names and confidentiality (trade secrets) are the most used protection measures used by SMEs
 • 60% of firms that own intellectual property rights say securing their IP rights was positive for their business
 • Around one third of intellectual property right owners said they had suffered from infringement, but 12% of them took no action when their IP rights were infringed

A new survey from the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) has questioned nearly 9,000 small and medium enterprises (SMEs) in the EU to find out how they use intellectual property rights to support their economic activity.

The survey found that 60% of all intellectual property rights-owning firms questioned said that protecting their innovation had been positive for their business, notably increasing their reputation and image of reliability as well as strengthening long term business prospects.

The EU SMEs surveyed were more likely to register internet domain names and use trade secrets than opt for any other form of protection measure, with prevention of copying singled out as the main reason for registering intellectual property rights.

Almost one third of the SMEs surveyed said their intellectual property rights had been infringed and used primarily bilateral negotiations next to court procedures to solve IPR infringements conflicts. SMEs said they refrain from court procedures because they are too long and costly.12% of SMEs said they had taken no action when the infringement had occurred.

Of the firms questioned which had not secured their intellectual property rights, 35% said they saw no benefit in protecting their IP. Other reasons mentioned by respondents for not availing themselves of protection measures included: lack of knowledge about the registration procedure; the complexity and costs of intellectual property rights registration; and court proceedings in cases of IP infringement.

The Executive Director of EUIPO, António Campinos, said:

"SMEs represent 99% of all business in the EU, and are the backbone of Europe’s economy. Therefore, we need information which clearly shows the reality of the IP environment for innovative EU SMEs – why they seek IP protection and what barriers they face. We also want to get their direct feedback as to how those problems can be overcome."

In 2015, the EUIPO published the Intellectual Property Rights and Firm Performance in Europe report, which showed that large companies are more likely to own IP rights than smaller companies; 40% of larger firms have registered rights, compared with 9% of SMEs. The report also showed that SMEs owning IPRs have over 32% higher revenue per employee than those that do not own IPR.

Today’s survey, released through the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights, was commissioned as a follow up to the findings of that report, to further investigate the issues encountered by SMEs when accessing IP protection.

ABOUT THE EUIPO

The EUIPO is a decentralised agency of the EU, based in Alicante, Spain. It manages the registration of the European Union trade mark (EUTM) and the registered Community design (RCD), both of which provide intellectual property protection in all 28 EU Member States, as well as carrying out cooperation activities with the national and regional IP offices of the EU. Up until 23 March 2016, the EUIPO was known as the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM).

The European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights was established in 2009 to support the protection and enforcement of intellectual property rights and help combat the growing threat of IP infringements in Europe. It was transferred to the EUIPO on June 5 by Regulation (EU) No 386/2012 of the European Parliament and of the Council.

Press contacts

Laura Casado
Tel.: +34 96 513 8934
Laura.CASADO@euipo.europa.eu

Ruth McDonald
Tel.: +34 96 513 7676
Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu

Claire Castel
Tel.: +34 96 519 9735
Claire.CASTEL@euipo.europa.eu

Twitter: @EU_IPO

#EUIPOreports

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Euroopan teollisoikeuksien virasto EUIPO on tehnyt EU:n laajuisen IP-oikeuksia (Intellectual Property, henkinen omaisuus) koskevan tutkimuksen, joka on ensimmäinen laatuaan.

Lue lisää »
Xdfkfkviz5doy2ocmwbz

DesignEuropa-kilpailuun voi osallistua tai nimetä ehdokkaan 15. heinäkuuta asti

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 24, 2016 08:55 EEST

DesignEuropa-kilpailussa valitaan parhaimmat muotoilun ja mallienhallinnan esimerkit rekisteröityjen yhteisömallien (RCD) haltijoiden joukosta. Kilpailun järjestää Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO).

E8zknzoq09trtwksuwfy

Kuukauden cleantech-keksintö – vesistöt puhtaaksi uusilla menetelmillä ja laitteilla

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 15, 2016 10:01 EEST

PRH on aloittanut uuden tiedotesarjan, jossa esitellään eri alojen cleantech-keksintöjä. Tässä kuussa esitellään vedenpuhdistukseen liittyviä keksintöjä.

Kuvat & videot 6 kuvaa

Yhteyshenkilöt 4 yhteyshenkilöä

 • Lehdistökontakti
 • Viestintä- ja asiakaspalvelujohtaja
 • Viestintä, brändinhallinta, asiakaspalvelu
 • vqannanlgc.lrmausuttamusju-kaupptsilmcuwa@khprh.cxxvuaoryynifi
 • 029 509 5800

Virkavapaana 29.2. - 17.9.2016, sijainen Päivi Rauhala

 • Lehdistökontakti
 • Tutkimusasiantuntija
 • Tilastoviestintä
 • miocnna.paqvmsalinow@pxgrh.flji
 • 050 341 1679

 • Lehdistökontakti
 • Viestintäasiantuntija
 • Viestintä ja markkinointi, sosiaalinen media
 • paivi.rauhala@prh.fi
 • 029 509 5668

Patentti- ja rekisterihallitus

Luotettavaa tietoa ja monipuolisia palveluja

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Osoite

 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Arkadiankatu 6 A , PL 1140
 • 00101 Helsinki