Mq5fmd2kedvi8gttlcvp

Kutsu toimittajille WIPO-seminaariin 8.6.2015 Helsinkiin

Lehdistötiedotteet   •   2015-05-28 08:15 EEST

Tule seminaariimme kuulemaan, mikä merkitys aineettoman omaisuuden (IP) hallinnalla on kansainvälistyvälle yritykselle ja mitä palveluita WIPO siihen tarjoaa. Seminaarin avaavat PRH:n pääjohtaja Rauni Hagman ja WIPO:n apulaispääjohtaja Yo Takagi. Seminaarissa kuulet myös puheenvuorot Nokia Technologies'in ja Telia-Sonera Finland'in edustajilta.

Media-no-image

Maistraattien ja ELY-keskusten paikallisviranomaistoiminta kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa loppuu ja maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät siirtyvät PRH:lle syyskuun alussa

Lehdistötiedotteet   •   2015-04-23 13:55 EEST

Sähköisen asioinnin suosio kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa lisääntyy jatkuvasti. Koska sähköinen asiointi vähentää ilmoituksia käsittelevän henkilöstön tarvetta, asiantuntevan neuvonnan ja käsittelyn takaamiseksi kauppa- ja yhdistysrekisteri-ilmoitusten käsittely keskitetään PRH:lle 1.9.2015 alkaen. Samalla myös maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät siirtyvät PRH:lle. 

PRH:n toimitiloissa asioimisen lisäksi voit jatkossa voit asioida kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa sekä asunto-osakeyhtiöasioissa seuraavilla tavoilla:

Kaupparekisteriasiat

 • Sähköisesti: yritysten yhteystietojen muutokset sekä osakeyhtiön perustaminen ja vastuuhenkilöiden muutokset YTJ:ssä ja sähköinen kaupparekisteriote Virressä
 • Postitse: Voit postittaa kaupparekisteri-ilmoitukset osoitteella: PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.
 • Ohjeistusta asioimisen tueksi: Ohjeet ilmoittamiseen löydät Prh.fi –sivuilta, lisätietoja Kaupparekisterin neuvonta, p. 029 509 5900

Yhdistysrekisteriasiat

 • Sähköisesti: voit hoitaa kaikki yhdistysrekisteriin liittyvät asiat sähköisesti prh.fi-sivuilla
 • Postitse: Voit postittaa yhdistysrekisteri-ilmoitukset osoitteella: PRH, yhdistys- ja säätiöasiat, PL 1190, 00101 HELSINKI
 • Ohjeistusta asioimisen tueksi: Ohjeet ilmoittamiseen löydät Prh.fi –sivuilta, lisätietoja Yhdistysrekisterin neuvonta, p. 029 509 5959

Asunto-osakeyhtiöasiat

 • Sähköisesti: YTJ:ssä yritysten yhteystietojen muutokset sekä vastuuhenkilöiden muutokset ja Virressä sähköinen kaupparekisteriote
 • Postitse: Voit postittaa kaupparekisteri-ilmoitukset osoitteella: PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.
 • Ohjeistusta asioimisen tueksi: Ohjeet ilmoittamiseen löydät Prh.fi –sivuilta, lisätietoja Kaupparekisterin neuvonta, p. 029 509 5900

Mahdollisuus paikalliseen asiointiin säilyy Verohallinnon toimipisteissä, joita on tällä hetkellä 59. Verohallinnon toimipisteisiin voi jatkossakin jättää ilmoituksia yrityksiä ja yhteisöjä koskevissa asioissa. Ilmoituksia ei kuitenkaan voi maksaa eikä niitä kirjata Verohallinnon toimipisteissä (tämän vuoksi mm. uuden yrityksen Y-tunnusta ei saa heti Verohallinnon toimipisteistä), joten paperiset ilmoitukset kannattaa käsittelyyn ottamisen nopeuttamiseksi postittaa suoraan osoitteeseen:
PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.

Jotta palvelutaso ja käsittelyajat pysyisivät kohtuullisina, tehtävien siirron yhteydessä 17 maistraatin työntekijää siirtyy työskentelemään PRH:een. Asiakkaiden kannattaa kuitenkin varautua pidentyneisiin käsittelyaikoihin loppukesän ja syksyn aikana etenkin asunto-osakeyhtiöasioissa, sillä asunto-osakeyhtiöiden asiakirjat siirretään elokuussa PRH:een. 

Lisätietoja: Linjanjohtaja, Olli Koikkalainen, puh. 09 6939 5575, etunimi.sukunimi@prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Sähköisen asioinnin suosio kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa lisääntyy jatkuvasti. Koska sähköinen asiointi vähentää ilmoituksia käsittelevän henkilöstön tarvetta, asiantuntevan neuvonnan ja käsittelyn takaamiseksi kauppa- ja yhdistysrekisteri-ilmoitusten käsittely keskitetään PRH:lle 1.9.2015 alkaen. Samalla myös maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät siirtyvät PRH:lle.

Lue lisää »
Media-no-image

Magistraternas och NTM-centralernas lokalverksamhet i handelsregister- och föreningsregisterärenden upphör – PRS tar över magistraternas uppgifter i bostadsaktiebolagsärenden i september

Lehdistötiedotteet   •   2015-04-23 13:48 EEST

Det har blivit allt mer populärt att använda e-tjänster för att sköta ärenden som gäller handelsregistret och föreningsregistret. E-tjänsterna minskar behovet av personal som handlägger anmälningar. För att kunna erbjuda rådgivning och handläggning på expertnivå centraliseras handläggningen av handelsregister- och föreningsregisteranmälningar till Patent- och registerstyrelsen (PRS) den 1 september 2015. PRS tar också över magistraternas uppgifter som gäller bostadsaktiebolag. 

Du kan även i fortsättningen sköta dina handelsregister-, föreningsregister- och bostadsaktiebolagsärenden i PRS kundtjänst i centrala Helsingfors, eller på följande sätt:

Handelsregisterärenden

 • Använd våra e-tjänster: ändra företagets kontaktuppgifter, starta aktiebolag eller gör ändringar i bolagets ansvarspersoner i FODS eller köp elektroniska handelsregisterutdrag i Virre.
 • Skicka anmälan per post: Du kan skicka din handelsregisteranmälan till: PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors
 • Anvisningar: Du hittar anvisningar på vår webbplats prh.fi. Kontakta handelsregistrets rådgivning för ytterligare information, tfn 029 509 5900.

Föreningsregisterärenden

 • Använd våra e-tjänster: på vår webbplats prh.fi kan du sköta alla ärenden med föreningsregistret elektroniskt.
 • Skicka anmälan per post: Du kan skicka din anmälan till föreningsregistret till: PRS, Förenings- och stiftelseärenden, PB 1190, 00101 Helsingfors
 • Anvisningar: Du hittar anvisningar på vår webbplats prh.fi. Kontakta föreningsregistrets rådgivning för ytterligare information, tfn 029 509 5959.

Ärenden som gäller bostadsaktiebolag

 • Använd våra e-tjänster: ändra bolagets kontaktuppgifter eller ansvarspersoner i FODS eller köp elektroniska handelsregisterutdrag i Virre.
 • Skicka anmälan per post: Du kan skicka din handelsregisteranmälan till: PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors
 • Anvisningar: Du hittar anvisningar på vår webbplats prh.fi. Kontakta handelsregistrets rådgivning för ytterligare information, tfn 029 509 5900.

Du kan också sköta dina ärenden på något av Skatteförvaltningens 59 lokala serviceställen. Där kan du lämna in anmälningar som gäller företag och sammanslutningar, men observera att du inte kan betala din anmälan och att anmälan inte kan registreras på Skatteförvaltningens serviceställen (därför får exempelvis nya företag inte ett FO-nummer direkt på serviceställena). För att snabba upp handläggningen, skicka din anmälan på papper direkt till:
PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors

För att PRS servicenivå och handläggningstider fortfarande ska vara rimliga, övergår 17 anställda på magistraterna till PRS när vi tar över magistraternas uppgifter i bostadsaktiebolagsärenden. Vi ber våra kunder förbereda sig på att handläggningstiderna kommer att vara längre än vanligt i slutet av sommaren och på hösten i synnerhet för bostadsaktiebolagsärenden, eftersom bolagens handlingar förs över till oss i augusti. 

För mer information, kontakta: Linjedirektör, PRS, Olli Koikkalainen, tfn 09 6939 5575, fornamn.efternamn@prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Det har blivit allt mer populärt att använda e-tjänster för att sköta ärenden som gäller handelsregistret och föreningsregistret. E-tjänsterna minskar behovet av personal som handlägger anmälningar.

Lue lisää »
Media-no-image

Tillväxten av värdet på fastställda företagsinteckningar tynade i fjol

Lehdistötiedotteet   •   2015-04-22 10:05 EEST

Fastighetsinteckningar fastställdes i fastighetsregistret för ett värde på 3,6 miljarder i januari-mars 2015. Under motsvarande tidsperiod 2014 fastställdes fastighetsinteckningar för en betydligt högre summa, 5,9 miljarder euro. Under hela förra året fastställdes fastighetsinteckningar för 23,7 miljarder, dvs. för lite mindre än år 2013. Den kraftiga tillväxten som pågått under hela 2010-talet tynade således i fjol.

Värdet på fastställda företagsinteckningar under åren 2010–2014

Årmiljarder euro
20106,0
201111,2
201214,9
201323,5
201423,7

Antalet företag med giltiga företagsinteckningar var i slutet av mars nästan 72 000.

Vad är en företagsinteckning?

Lös egendom som tillhör i handelsregistret infört företag och som ingår i näringsverksamheten kan intecknas och pantsättas till säkerhet för fordran utan att besittningen överlåts. 

Intecknad egendom får överlåtas och användas på det sätt som normal näringsverksamhet kräver, dvs. regelmässigt varuutbyte eller nödvändig förnyelse av egendom i näringsverksamheten är möjligt. En företagsinteckning gäller utan förnyelse tills den dödas.

Företagsinteckning kan sökas av företag eller borgenärer. Läs mer om hur företagsinteckning söks.

Mer information:
Jurist Eija Lanne, tfn 09 6939 5220

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Fastighetsinteckningar fastställdes i fastighetsregistret för ett värde på 3,6 miljarder i januari-mars 2015. Under motsvarande tidsperiod 2014 fastställdes fastighetsinteckningar för en betydligt högre summa, 5,9 miljarder euro.

Lue lisää »
Media-no-image

Vahvistettujen yrityskiinnitysten arvon kasvu hiipui viime vuonna

Lehdistötiedotteet   •   2015-04-22 10:05 EEST

Yrityskiinnitysrekisterissä vahvistettiin yrityskiinnityksiä 3,6 miljardin arvosta tammi-maaliskuussa 2015. Viime vuonna vastaavaan aikaan niitä vahvistettiin 5,9 miljardin arvosta eli selvästi enemmän. Koko viime vuonna vahvistettiin yrityskiinnityksiä 23,7 miljardin arvosta eli vain hieman enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko 2010-luvun ajan jatkunut voimakas yrityskiinnitysten arvon kasvu siis hiipui viime vuonna.

Vahvistettujen yrityskiinnitysten arvo vuosina 2010 - 2014

Vuosimiljardia euroa
20106,0
201111,2
201214,9
201323,5
201423,7

Yrityksiä, joilla on voimassa yrityskiinnityksiä, oli maaliskuun lopussa lähes 72 000.

Mikä yrityskiinnitys on?

Kaupparekisteriin merkityn yrityksen omistama elinkeinotoimintaan kuuluva irtain omaisuus voidaan kiinnittää ja sen hallintaa luovuttamatta pantata saamisen vakuudeksi. 

Kiinnitettyä omaisuutta saa luovuttaa ja käyttää normaalin elinkeinotoiminnan edellyttämällä tavalla, eli säännöllinen tavaranvaihto tai omaisuuden tarpeellinen uusiminen elinkeinotoimintaan tavallisesti kuuluvana on mahdollista. Yrityskiinnitys on uudistamatta voimassa kunnes se kuoletetaan.

Yrityskiinnitystä voi hakea joko yritys itse tai velkoja. Lue lisää yrityskiinnityksen hakemisesta.

Lisätietoja:

Lakimies Eija Lanne p. 09 6939 5220

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Yrityskiinnitysrekisterissä vahvistettiin yrityskiinnityksiä 3,6 miljardin arvosta tammi-maaliskuussa 2015. Viime vuonna vastaavaan aikaan niitä vahvistettiin 5,9 miljardin arvosta eli selvästi enemmän.

Lue lisää »
Media-no-image

All korrespondens beträffande föreningsregisteranmälningar nu elektroniskt tillgänglig

Lehdistötiedotteet   •   2015-04-01 08:00 EEST

De som lämnar in anmälningar till föreningsregistret kan nu i vår e-tjänst välja att få ett meddelande om beslutet till sin e-postadress. Patent- och registerstyrelsens (PRS) beslut kan med andra ord läsas i e-tjänsten och sparas på den egna datorn om så önskas.

Det har redan i närmare tio år varit möjligt att elektroniskt lämna in anmälningar till föreningsregistret. I och med PRS elektroniska beslut kan hela handläggningskedjan skötas utan papper. Om det under handläggningen visar sig att det finns något att korrigera i anmälan, är det nu också möjligt att komplettera den elektroniskt.

I vår e-tjänst kan man lämna in föreningars:

 • grundanmälan
 • stadgeändringar
 • ändringar av namntecknare
 • anmälan om upplösning

Möjligt att på nätet följa hur handläggningen framskrider

Det är bra att skriva upp dokumentkoden vid inlämnande av anmälan – dokumentkoden identifierar anmälan från inlämnandet, under handläggningen, till det att vi fattar ett beslut. Dokumentkoden behövs också för att följa hur handläggningen framskrider i vår e-tjänst.

Dessutom är det möjligt att använda dokumentkoden för att fylla i anmälan stegvis. Föreningens styrelseordförande undertecknar alltid anmälan med sina personliga nätbankskoder eller med ett mobil-ID. Efter undertecknandet betalas anmälan i e-tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort. Betalaren kan också vara någon annan än ordföranden, exempelvis föreningens kassör.

För mer information, kontakta:

Vesa Halme
systemspecialist
tfn 029 509 5256
e-post: vesa.halme(at)prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. www.prh.fi/sv

Det har redan i närmare tio år varit möjligt att elektroniskt lämna in anmälningar till föreningsregistret. I och med PRS elektroniska beslut kan hela handläggningskedjan skötas utan papper. Om det under handläggningen visar sig att det finns något att korrigera i anmälan, är det nu också möjligt att komplettera den elektroniskt.

Lue lisää »
Media-no-image

Kaikki yhdistysrekisteri-ilmoituksiin liittyvä posti sähköisesti

Lehdistötiedotteet   •   2015-03-31 07:30 EEST

Yhdistysrekisteri-ilmoitusten tekijät voivat nyt valita sähköisessä asiointipalvelussamme, että lähetämme tiedon ilmoituksen ratkaisusta hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. PRH:n päätöksen voi lukea ja halutessaan tallentaa omalle koneelleen asiointipalvelussa.

Ilmoitusten tekeminen sähköisesti on ollut yhdistysrekisteriasiakkaillemme mahdollista jo lähes kymmenen vuotta ja PRH:n lähettämän sähköisen päätöksen myötä koko käsittelyketju voidaan hoitaa ilman paperia. Mikäli ilmoituksessa on käsittelyn aikana korjattavaa, täydennyksetkin voi tehdä sähköisesti.

Asiointipalvelussamme voi tehdä yhdistyksen:

 • perusilmoituksen
 • sääntömuutokset
 • nimenkirjoittajien muutokset
 • purkautumisilmoituksen

Myös käsittelyn etenemistä voi seurata sähköisesti

Ilmoitusta tehdessään kannattaa ottaa asiakirjatunnus talteen - asiakirjatunnus yksilöi ilmoituksen sen luonnista vireilletuloon sekä käsittelyn aikana aina ilmoituksen ratkaisuun asti. Asiakirjatunnuksen avulla myös ilmoituksen käsittelyvaiheita voi seurata asiointipalvelussa.

Lisäksi asiakirjatunnuksen avulla ilmoituksen voi tehdä vaiheittain. Ilmoituksen allekirjoittaa aina yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella. Ilmoitus maksetaan allekirjoituksen jälkeen asiointipalvelussa pankkitunnuksilla tai luottokortilla. Maksajana voi olla myös joku muu kuin puheenjohtaja, esimerkiksi yhdistyksen rahastonhoitaja.

Lisätietoja:

Vesa Halme
järjestelmäasiantuntija
puh. 029 509 5256
s-posti: vesa.halme(at)prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Ilmoitusten tekeminen sähköisesti on ollut yhdistysrekisteriasiakkaillemme mahdollista jo lähes kymmenen vuotta ja PRH:n lähettämän sähköisen päätöksen myötä koko käsittelyketju voidaan hoitaa ilman paperia. Mikäli ilmoituksessa on käsittelyn aikana korjattavaa, täydennyksetkin voi tehdä sähköisesti.

Lue lisää »
Media-no-image

I fjol var antalet patentansökningar störst inom byggteknik

Lehdistötiedotteet   •   2015-03-03 15:58 EET

År 2014 lämnades 1992 patentansökningar in till Patent- och registerstyrelsen (PRS). I siffran ingår nationella patentansökningar, dvs. patentansökningar som har lämnats in i Finland av finländska sökande, samt internationella PCT-ansökningar som har lämnats in för granskning i Finland.

Av alla ansökningar var antalet störst, dvs. 19 procent, inom byggteknik. Näst största antalet ansökningar lämnades in inom hantering och bearbetning (ca 14 procent), och därefter kom mänskliga förnödenheter (ca 10 procent).

Tabell: Tio vanligaste teknikområden i patentansökningar 2014

Teknikområdestycke
byggteknik363
hantering och bearbetning282
mänskliga förnödenheter205
industriell kemi195
fordonsteknik och allmän mekanik150
telekommunikation119
elteknik och elektriska maskiner118
datorteknik117
mätteknik, optik114
polymerer98

Tidigare har PRS fört statistik över teknikområden endast för patentansökningar, där hemlandet för första sökande är Finland. Beträffande dessa ansökningar var de vanligaste teknikområdena ett år tidigare byggteknik (20 procent), hantering och bearbetning (13 procent) och industriell kemi (11 procent).

Ytterligare information:
Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 09 6939 5438
fornamn.efternamn@prh.fi

PRS granskar och beviljar patent i Finland, och är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. PRS erbjuder mångsidig rådgivning, information och utbildning.

Patent är en tidsbegränsad ensamrätt som samhället beviljar uppfinnare för att de yrkesmässigt ska kunna utnyttja en uppfinning.

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

​År 2014 lämnades 1992 patentansökningar in till Patent- och registerstyrelsen (PRS). I siffran ingår nationella patentansökningar, dvs. patentansökningar som har lämnats in i Finland av finländska sökande, samt internationella PCT-ansökningar som har lämnats in för granskning i Finland.

Lue lisää »
Media-no-image

Antalet patentansökningar på väg nedåt

Lehdistötiedotteet   •   2015-03-02 15:14 EET

År 2014 lämnades 1545 nationella patentansökningar in till Patent- och registerstyrelsen, vilket är 11 procent mindre än året innan (1737 ansökningar).

I fjol beviljade PRS 786 patent och 4724 europeiska patent validerades i Finland. Motsvarande siffror för 2013 var 711 och 5164. I slutet av 2014 var 8606 av PRS beviljade patent och 39 584 europeiska patent giltiga i Finland.

Totalt 450 nyttighetsmodellansökningar lämnades in 2014, vilket är 6 procent färre än 2013 (480 ansökningar).

Patent och nyttighetsmodeller är tidsbegränsade ensamrätter som beviljas uppfinnare för att de yrkesmässigt ska kunna utnyttja uppfinningar.

Läs mer om vår statistik över patent och nyttighetsmodeller.

Ytterligare information:
Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 09 6939 5438
fornamn.efternamn@prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

År 2014 lämnades 1545 nationella patentansökningar in till Patent- och registerstyrelsen, vilket är 11 procent mindre än året innan (1737 ansökningar).

Lue lisää »
Media-no-image

Patenttihakemusten määrä selvässä laskussa

Lehdistötiedotteet   •   2015-02-27 08:50 EET

Vuonna 2014 Patentti- ja rekisterihallitukseen jätettiin 1545 kansallista patenttihakemusta. Lukumäärä on 11 % pienempi kuin vuonna 2013 (1737 kpl).

Viime vuonna PRH myönsi 786 patenttia ja Suomessa voimaansaatettiin 4724 eurooppapatenttia. Vastaavat luvut vuonna 2013 olivat 711 ja 5164. Vuoden 2014 lopussa Suomessa oli voimassa 8606 PRH:n myöntämää patenttia ja 39584 eurooppapatenttia.

Hyödyllisyysmallihakemuksia jätettiin viime vuonna yhteensä 450 kpl, mikä on 6 % vähemmän kuin vuonna 2013 (480 kpl).

Patentti ja hyödyllisyysmalli antavat keksijälle määräaikaisen yksinoikeuden keksinnön ammattimaiseen hyväksikäyttöön.

Tutustu tarkemmin patentin ja hyödyllisyysmallin tilastoihin.

Lisätietoa:
Olli Sievänen
Johtava neuvontainsinööri
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 09 6939 5438
etunimi.sukunimi@prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

​Vuonna 2014 Patentti- ja rekisterihallitukseen jätettiin 1545 kansallista patenttihakemusta. Lukumäärä on 11 % pienempi kuin vuonna 2013 (1737 kpl).

Lue lisää »

Kuvat & videot 6 kuvat

Yhteyshenkilöt 2 yhteyshenkilöt

 • Lehdistökontakti
 • Viestintä- ja asiakaspalvelujohtaja
 • Viestintä, brändinhallinta, asiakaspalvelu
 • anna.lauttamus-kauppila@prh.fi
 • 029 509 5800

 • Lehdistökontakti
 • Viestintäpäällikkö
 • Viestintä ja markkinointi
 • leena-liisa.lehikoinen@prh.fi
 • 029 509 5877

Patentti- ja rekisterihallitus

Luotettavaa tietoa ja monipuolisia palveluja

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

Osoite

 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Arkadiankatu 6 A , PL 1140
 • 00101 Helsinki