Media-no-image

PRH:n uusi organisaatio vahvistettu

Uutiset   •   2014-12-11 15:10 EET

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) käynnisti elokuussa 2014 viraston yhdistys-, säätiö- ja kaupparekisteriasioiden organisaatiouudistuksen, joka kohdistui 120 henkilöön. Uudistusta koskevat YT-neuvottelut ovat päättyneet ja uusi organisaatio on vahvistettu. Vuoden 2015 alusta yhdistys- ja säätiöasiat yhdistetään yritys- ja yhteisölinjan tehtäviin ja nykyinen yhdistys- ja säätiörekisteriyksikkö lakkaa.

Yhdistys-, säätiö- ja kaupparekisteriasioissa tehtävien määrä vähenee kaikkiaan 26:llä. Osa henkilöistä siirtyy eläkkeelle ja osa muualla virastossa vapautuneisiin tehtäviin. Irtisanottavien henkilöiden määrä on 9.

Irtisanottavien tueksi on käynnistetty muutosturvatoimet, joihin kuuluvat mm. uudelleensijoittumismahdollisuudet PRH:ssa, muualla valtionhallinnossa tai muiden työantajien palveluksessa.

Viraston kehitys on edellyttänyt organisaation toimintojen uudelleen määrittelyä sekä tuottavuuden kehittämistä kustannuksia vähentäen. Sekä yhdistys- ja säätiörekisteri -tulosalueella että yritys- ja yhteisölinjalla työskentely- ja toimintatapojen sähköistäminen ja sähköinen asioiminen ovat pienentäneet henkilöstön tarvetta, koska manuaalisesti suoritettavat tehtävät ovat merkittävästi vähentyneet.

PRH:ssa työskentelee noin 430 henkilöä.

Lisätietoa:
Eero Mantere
ylijohtaja
puh. 029 509 5511

PRH:n uusi organisaatio vahvistettu

Lue lisää »
Media-no-image

Patenttihakemusten nopeutettu käsittely - Pilotti alkaa

Lehdistötiedotteet   •   2014-12-04 07:45 EET

Haluamme tukea innovatiivisuutta erityisesti Suomessa ja tarjota patentinhakijoille mahdollisuuden nopeutettuun käsittelyyn. Aloitamme nyt nopeutetun käsittelyn pilottivaiheella, jossa keräämme kokemuksia varsinaisen palvelun kehittämiseen.

Nopeutettu aikataulu

Nopeutetussa käsittelyssä patentinhakija saa PRH:lta ensimmäisen teknisen välipäätöksen neljässä kuukaudessa patenttihakemuksen tekemispäivästä. Kirjettä kutsutaan välipäätökseksi, koska kyseessä on hakemuskäsittelyn aikana annettu päätös.

Ensimmäinen tekninen välipäätös tarvitaan yleensä vuoden kuluessa, koska sen avulla hakija voi päättää, kannattaako patentointia jatkaa ulkomaille.Esimerkiksi maailmalle pyrkivät IT- ja cleantech-startup-yritykset tarvitsevat kuitenkin paljon nopeampaa palvelua.

Edellytykset nopeutetun käsittelyn saamiseen

Pilottivaiheessa nopeutettu käsittely on maksuton, mutta emme tietenkään voi myöntää nopeutettua käsittelyä jokaiselle patenttihakemukselle. Hakemuksen on täytettävä seuraavat edellytykset:

 •   hakemus on jätetty PRH:een 1.12.2014 tai sen jälkeen
 •   hakemus on muodollisesti kunnossa
 •   hakija on suomalainen
 •   hakemus on suomalainen ensihakemus
 •   hakijalla on aikomus hyödyntää niin sanottua PPH-järjestelmää

Suomalainen ensihakemus

Suomalainen ensihakemus tarkoittaa sitä, että hakija ei ole jo hakenut kyseiselle keksinnölle patenttia muualla. Toisin sanoen patentoiminen aloitetaan Suomesta. 

PPH- eli Patent Prosecution Highway -järjestelmä

PPH-järjestelmää kannattaa hyödyntää, jos patentointia jatketaan ulkomailla. PPH-järjestelmä mahdollistaa nopeutetun käsittelyn pyytämisen myös muissa patenttivirastoissa, joiden kanssa PRH:lla on sopimus. Tällä hetkellä suomalaishakijoilla on mahdollisuus hakea nopeutettua PPH-käsittelyä 21 ulkomaisessa virastossa, esimerkiksi Saksassa, USA:ssa ja Kiinassa.

Lue lisää nopeutetusta käsittelystä.
Lue lisää PPH-järjestelmästä.

Lisätietoja:

Juha Rekola
Kehittämisjohtaja
puh. 029 509 5504
s-posti: juha.rekola(a)prh.fi

Olli Sievänen
Johtava neuvontainsinööri
puh. 09 6939 5438
s-posti: olli.sievanen(a)prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Haluamme tarjota patentinhakijoille mahdollisuuden nopeutettuun patenttihakemuksen käsittelyyn. Aloitimme uuden palvelun pilottivaiheen 1.12.2014. Pilottivaiheessa keräämme kokemuksia varsinaisen nopeutetun käsittelyn kehittämiseen. Tavoitteemme on edistää innovatiivisuutta Suomessa ja kehittää jatkuvasti palvelujamme vastaamaan patentinhakijoiden tarpeita.

Lue lisää »
Media-no-image

LEI-tunnus tarpeen yrityksen tunnistautumisessa, osalle yrityksistä pakolliseksi vuoden 2015 alusta

Lehdistötiedotteet   •   2014-12-02 14:00 EET

LEI-tunnuksen avulla pystytään tunnistamaan finanssimarkkinoilla toimivat sekä johdannaissopimuksia käyttävät yritykset ja yhteisöt. Finanssivalvonta (Fiva), PRH sekä Finanssialan Keskusliitto (FK) haluavat muistuttaa tunnistamisen merkityksestä kaikissa liikesuhteissa ja edistävät siksi LEI-tunnuksen käyttöä. Kaikkien Fivalle raportoivien luottolaitosten tulee hankkia LEI-tunnus vuoden loppuun mennessä, jos ne eivät vielä ole sitä tehneet.

Suomalaiset yritykset käyttävät johdannaisia mm. suojautuakseen valuuttakurssien, korkotason ja raaka-aineiden hintojen vaihtelulta. Tämän vuoden helmikuusta lähtien yrityksen on pitänyt raportoida kaikki johdannaiskaupat. Raportointi tehdään kauppatietorekisteriin. Raportointia varten yritys tarvitsee kansainvälisen LEI-tunnuksen, joka on globaaliin standardiin perustuva yhteisötunnus. Sen myöntää Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH). PRH:n mukaan LEI-tunnuksia on toistaiseksi haettu vain vähän.

Johdannaisia käyttäviä yrityksiä on ollut Suomessa arviolta noin 10 000. Merkittävä osa yrityksistä on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Luottolaitokset ja monet isot pörssiyhtiöt ovat jo hankkineet LEI-tunnuksensa. Sen sijaan suuri osa finanssialan ulkopuolisista yrityksistä ei ole vielä hakenut LEI-tunnusta. Kunkin yrityksen on hankittavaa tunnus PRH:sta itse.

LEI-tunnuksen käyttö laajenee Euroopassa tulevaisuudessa. Tunnuksen uusista käyttötarkoituksista keskustellaan jatkuvasti. Kaikkien Fivalle raportoivien luottolaitosten tulee hankkia LEI-tunnus vuoden loppuun mennessä, jos eivät vielä ole sitä tehneet. Fiva tiedottaa erikseen LEI-tunnusten käyttöönotosta eri raportointikokonaisuuksissa. Myöhemmin LEI-tunnus otetaan käyttöön myös henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden sekä lisäeläkesäätiöiden ja -kassojen raportoinnissa. Arvopaperimarkkinoilla LEI-tunnusta käytetään tällä hetkellä johdannaisraportoinnissa sekä myöhemmin asteittain käteisinstrumentteja koskevassa sekä muussa markkinaosapuolten raportoinnissa Fivalle.

LEI-tunnuksen hankkiminen on yksinkertaista tekemällä hakemus PRH:lle. Yrityksen kannattaa toimia ajoissa, jotta asiointi pysyy sujuvana. Rahoitusmarkkinoilla toimiminen on turvallisempaa, kun osapuolet tunnistavat toisensa yhteiseen standardiin perustuvan tunnistusmenetelmän avulla.

Lisätietoja:

Finanssivalvonta: Johtava infrastuktuuriasiantuntija Arja Voipio, puh. 010 831 5224, arja.voipio(at)finanssivalvonta.fi

Patentti- ja rekisterihallitus: Kaupparekisteripäällikkö Sakari Kauppinen, puh. 029 509 5569, sakari.kauppinen(at) prh.fi

Finanssialan Keskusliitto: Lakimies Elina Kirvelä puh. 020 793 4208, elina.kirvela(at)fkl.fi


Fivan, FK:n ja PRH:n yhteinen tiedote LEI-tunnuksen avulla pystytään tunnistamaan finanssimarkkinoilla toimivat sekä johdannaissopimuksia käyttävät yritykset ja yhteisöt. Finanssivalvonta (Fiva), PRH sekä Finanssialan Keskusliitto (FK) haluavat muistuttaa tunnistamisen merkityksestä kaikissa liikesuhteissa ja edistävät siksi LEI-tunnuksen käyttöä.

Lue lisää »
Media-no-image

Kopiointi harmittaa startup-yrityksiä yllättävän vähän – aineettomien oikeuksien käyttö silti yleistä

Lehdistötiedotteet   •   2014-12-02 07:45 EET

Startup-yritykset tuntevat aineettomat oikeudet (IPR) kohtuullisen hyvin, ja ne myös suojaavat tuotteensa, palvelunsa tai ratkaisunsa melko usein patenteilla tai tavaramerkeillä.  Yritykset haluavat suojautua erityisesti kilpailulta ja kopioinnilta, vaikka hieman yli puolet vastaajista ei koe kopiointia suureksi uhaksi.

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhdessä Startup Saunan ja Uuden Tehtaan kanssa teettämän tuoreen kyselyn mukaan kirjainyhdistelmän IPR (Intellectual Property Rights) tunsivat lähes kaikki 92 kyselyyn vastannutta Startup Saunan ja Uuden Tehtaan asiakasta. Patentti, tavaramerkki ja tekijänoikeus tunnetaan suojamuodoista parhaiten ja liki yhtä hyvin.

Kilpailulta suojautuminen hyödyllisintä

IPR-suojauksen suurimmiksi hyödyiksi katsottiin suojautuminen kilpailulta sekä kopioinnin hidastaminen. Suojaamatta jättäminen koettiin riskialttiina, koska tuotot omista tuotekehitysinvestoinneista saattavat silloin valua kilpailijoille.

Lisäksi kolmannes vastaajista uskoo, että vieraan pääoman saaminen helpottuu, koska suojaaminen lisää tuotteen uskottavuutta. Pääomasijoittajat ja julkiset rahoittajat myös edellyttävät suojamuotojen käyttöä tuotteeseen liittyvien oikeuksien varmistamiseksi.  Suurimpana haittana pidetään suojaukseen kuluvaa aikaa ja rahaa.

Vaikka kopioinnin hidastaminen koettiin eduksi, viime vuosien aikana uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun kehittäneistä yli puolta ei kuitenkaan haittaisi lainkaan tai vain melko vähän, jos heidän tuotteensa tai tekninen ratkaisunsa kopioidaan. Suurin syy siihen, että kopiointi harmittaa näin vähän, on se, että tuotteita tai ratkaisuja kopioidaan joka tapauksessa. Kopiointi hyväksytään olosuhteista johtuen, tai sitä pidetään jopa imartelevana, koska vain hyviä kopioidaan. Toisaalta arveltiin, että yrityksen oma tuotekehitys on jo edennyt tilanteeseen, ettei kopioinnista ole enää haittaa, tai että tekninen ratkaisu on tuotteessa epäolennainen, koska palvelu sekä tai brändi ratkaisevat tuotteen menestyksen.

Suojaaminen yleistä

Vaikka kopiointi ei vaikuta olevan kovin suuri peikko, aineetonta omaisuutta suojataan melko usein hyvin: IPR-suojamuotoja on harkittu tai sitä on käytetty 76 %:ssa niistä startupeista, jotka ovat viime vuosina kehittäneet uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun.

Suojamuodoista tavaramerkkiä ja patenttia on käytetty tai niitä aiotaan käyttää selkeästi eniten. Yritykset ovat käyttäneet myös tekijänoikeutta. Sen sijaan vain muutama yritys on käyttänyt tai aikoo käyttää mallioikeutta tai hyödyllisyysmallia. Sopivimman suojamuodon valinta pitääkin tehdä liiketoiminnan luonteen ja toimialan mukaan.

Huomattavaa on se, että aineettomia oikeuksia hakeneista 63 % on hakenut tai rekisteröinyt niitä sekä Suomessa että muissa maissa.

Kyselyn taustaa

Kysely kohdistettiin loka-marraskuun vaihteessa Aalto-yliopiston yhteydessä toimivan Startup Saunan ja tamperelaisen innovaatiotoiminnan tuotekehityskeskuksen Uuden Tehtaan/New Factoryn asiakasstartupeille.  Kutsu verkkokyselyyn lähetettiin 301 henkilölle ja siihen vastasi liki kolmannes, 92 henkilöä. Kyselyn toteutti PRH:n toimeksiannosta Pohjoisranta Burson-Marsteller.

Lisätietoja: kehitysasiantuntija Olli Ilmarinen, Patentti- ja rekisterihallitus PRH, p. 029 509 5236

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Startup-yritykset tuntevat aineettomat oikeudet (IPR) kohtuullisen hyvin, ja ne myös suojaavat tuotteensa, palvelunsa tai ratkaisunsa melko usein patenteilla tai tavaramerkeillä. Yritykset haluavat suojautua erityisesti kilpailulta ja kopioinnilta, vaikka hieman yli puolet vastaajista ei koe kopiointia suureksi uhaksi.

Lue lisää »
Media-no-image

Kopiering irriterar startup-företag i överraskande liten utsträckning – användningen av immateriella rättigheter är ändå vanligt

Lehdistötiedotteet   •   2014-12-02 07:35 EET

Startup-företagen känner till de immateriella rättigheterna (IPR) relativt väl och de skyddar också rätt ofta sina produkter, tjänster eller lösningar med patent eller varumärken. Företagen vill skydda sig i synnerhet mot konkurrens och kopiering, även om mer än hälften av enkätdeltagarna inte upplever kopiering som ett stort hot.

Enligt den färska enkäten som genomfördes av Patent- och registerstyrelsen tillsammans med Startup Sauna och Uusi Tehdas kände samtliga 92 av StartUp Saunas och Uusi Tehdas kunder som deltog i enkäten till IPR (Intellectual Property Rights).  Av de olika skyddsformerna känner kunderna bäst, och nästan lika bra, patent, varumärke och upphovsrätt.

Skydd mot konkurrens mest fördelaktigt

Skydd mot konkurrens samt fördröjning av kopiering ansågs vara de största fördelarna med IPR-skydd.  Det ansågs vara riskfyllt att inte skydda sig på något sätt, eftersom avkastningen på de egna produktutvecklingsinvesteringarna i dessa fall kan glida över till konkurrenterna.

En tredjedel av enkätdeltagarna tror dessutom att det blir lättare att få främmande kapital eftersom skyddet ökar produktens trovärdighet.  Kapitalinvesterare och offentliga finansiärer förutsätter också att skyddsformerna används i syfte att säkerställa rättigheterna i anslutning till produkten.  Den tid och de pengar som behövs för skyddet anses vara den största olägenheten.

Även om enkätdeltagarna ansåg att en fördröjning av kopieringen var en fördel, skulle mer än hälften av dem som under de senaste åren utvecklat en ny produkt, tjänst eller lösning inte störas överhuvudtaget eller enbart obetydligt av om deras produkter eller tekniska lösningar kopieras. Största orsaken till att kopiering irriterar i så liten utsträckning är att produkter eller lösningar kopieras i vilket fall som helst. Kopiering godkänns på grund av förhållandena eller också anses den vara smickrande eftersom enbart det som är bra kopieras. Å andra sidan antogs det att företagets egen produktutveckling redan framskridit till ett skede då kopiering inte längre skadar eller då den tekniska lösningen i produkten är oväsentlig på grund av att tjänsten och/eller varumärket avgör produktens framgång.

Vanligt att skydda

Även om kopiering inte verkar vara ett så stort hot, skyddas immateriella tillgångar rätt ofta: Av de startup-företag som under de senaste åren har utvecklat en ny produkt, tjänst eller lösning har 76 procent övervägt eller använt IPR-skyddsformer.

Av skyddsformerna har varumärken och patent använts eller kommer att användas mest.  Företagen har även använt upphovsrätt. Däremot är det endast ett fåtal företag som har använt eller kommer att använda mönsterskydd eller nyttighetsmodeller. Valet av den lämpligaste skyddsformen beror också på affärsverksamhetens karaktär och bransch.

Anmärkningsvärt är att 63 procent av dem som ansökt om immateriella rättigheter har sökt eller registrerat dessa i både Finland och andra länder.

Enkätbakgrund

Vid månadsskiftet oktober-november riktades enkäten till startupföretag som är kunder hos Startup Sauna vid Aalto universitet och produktutvecklingscentralen för innovationsverksamhet Uusi Tehdas/New Factory i Tammerfors. En inbjudan till webbenkäten sändes till 301 personer, och nästan en tredjedel, 92 personer, deltog i denna.  På uppdrag av PRS genomfördes enkäten av Pohjoisranta Burson-Marsteller.

Ytterligare information: Olli Ilmarinen, utvecklingsexpert, Patent- och registerstyrelsen PRS, tfn 029 509 5236

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. http://www.prh.fi/sv

Startup-företagen känner till de immateriella rättigheterna (IPR) relativt väl och de skyddar också rätt ofta sina produkter, tjänster eller lösningar med patent eller varumärken. Företagen vill skydda sig i synnerhet mot konkurrens och kopiering, även om mer än hälften av enkätdeltagarna inte upplever kopiering som ett stort hot.

Lue lisää »
Media-no-image

Startups are surprisingly unconcerned about copying – use of intellectual property rights is still widespread

Lehdistötiedotteet   •   2014-12-02 07:30 EET

Startups are reasonably familiar with intellectual property rights (IPR) and fairly often protect their products, services or solutions with patents or trademarks. Companies seek protection from competition and copying in particular, even though over half of the respondents do not view copying as a threat.

According to a recent survey commissioned by the Finnish Patent and Registration Office (PRH) together with Startup Sauna and New Factory, most of the 92 customers of Startup Sauna and New Factory understood what was meant by the acronym IPR (Intellectual Property Rights). Patents, trademarks and copyright were the best known forms of protection and were equally well recognised.

Protection from competition is most beneficial

Protection from competition and delaying copying were viewed as the greatest benefits of IPR.  Remaining without protection was viewed as risky, because the return on one's own product development investments could then 'leak' to competitors.

In addition, a third of the respondents are of the opinion that venture capital is easier to attract when protection boosts a product's credibility.  Venture capitalists and public sector funding sources demand the use of various protection methods in order to secure the rights to a product.  The money and time required for protection were viewed as the greatest drawback.

Although delaying copying was regarded as beneficial, more than half of the respondents who have developed a new product, service or solution in recent years would not be concerned or would be only a little concerned if their product or technical solution was copied. The main reason for such a lack of concern is the fact that the products or solutions will be copied anyway. Copying is accepted owing to circumstances, or is even regarded as flattering because only good products and services are copied. Then again, some respondents felt that their own product development had already progressed to a stage where copying was no longer a problem, or that the technical solution did not form a fundamental part of the product as a product's success is dependent on a service and/or brand. 

Protection is commonly used

Intellectual property is quite often protected, despite the fact that copying is not viewed as a threat:  either consideration has been given to using IPR protection methods, or such methods have been used, in 76% of those startups that have developed a new product, service or solution in recent years.

Of the various protection methods, trademarks and patents are clearly used, or intended to be used, most often.  The companies have also used copyright.  At the same time, only a few have used or intend to use design right or utility models.  The most suitable protection method should be chosen based on the sector and the nature of the business in question.

It was noteworthy that of the respondents who had applied for intellectual property rights, 63% had applied for or registered them in both Finland and other countries.

Background of survey

Held in late October/early November, the survey was targeted at startup customers of Startup Sauna, which operates in connection with Aalto University, and New Factory, an innovation-oriented product development centre based in Tampere.  A total of 301 people were invited to respond to the online survey and almost a third, 92, responded.  The PRH commissioned Pohjoisranta Burson-Marsteller to carry out the survey.

Further information: Olli Ilmarinen, Development Specialist, Finnish Patent And Registration Office, tel. +358 (0)29 509 5236

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Startups are reasonably familiar with intellectual property rights (IPR) and fairly often protect their products, services or solutions with patents or trademarks. Companies seek protection from competition and copying in particular, even though over half of the respondents do not view copying as a threat.

Lue lisää »
Media-no-image

Färre nyttighetsmodellansökningar än förra året

Lehdistötiedotteet   •   2014-11-28 10:49 EET

I januari–oktober 2014 lämnades 381 nyttighetsmodellansökningar in till Patent- och registerstyrelsen (PRS), vilket är 6 procent mindre än under samma period i fjol (407 ansökningar). Under 2013 lämnades 480 nyttighetsmodellansökningar in till PRS.

Av sökandena var 39 procent privatpersoner och 61 procent företag. Förhållandet är ungefär samma som i fjol. Andelen av privatpersoner som söker nyttighetsmodell är något större än vid patentansökningar: i januari–oktober 2014 lämnades 1258 nationella patentansökningar in till PRS – 24 procent av sökandena var privatpersoner.

Nyttighetsmodeller och patent är tidsbegränsade ensamrätter som beviljas uppfinnare för att de yrkesmässigt ska kunna utnyttja uppfinningar. PRS registrerar nyttighetsmodeller och granskar och beviljar patent i Finland. Dessutom är PRS nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

PRS erbjuder mångsidig rådgivning, information och utbildning.

Ta en närmare titt på vår statistik över nyttighetsmodeller.


För ytterligare information kontakta:
Olli Sievänen
Ledande informationsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 09 6939 5438
fornamn.efternamn@prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

I januari–oktober 2014 lämnades 381 nyttighetsmodellansökningar in till Patent- och registerstyrelsen (PRS), vilket är 6 procent mindre än under samma period i fjol (407 ansökningar). Under 2013 lämnades 480 nyttighetsmodellansökningar in till PRS.

Lue lisää »
Media-no-image

Hyödyllisyysmalleja haettu vähemmän kuin viime vuonna

Lehdistötiedotteet   •   2014-11-28 10:46 EET

Vuoden alusta lokakuun loppuun mennessä Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) jätettiin 381 hyödyllisyysmallihakemusta. Lukumäärä on 6 % pienempi kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona (407 kpl). Kaikkiaan vuonna 2013 jätettiin 480 hyödyllisyysmallihakemusta.

Hyödyllisyysmallin hakijoista 39 % oli yksityisiä henkilöitä ja 61 % yrityksiä. Suhde on pysynyt samana kuin viime vuonna. Yksityisten hakijoiden osuus hyödyllisyysmalleja hakevista on jonkin verran suurempi kuin patenttihakemuksissa. Vuoden alusta lokakuun loppuun mennessä PRH:een jätettiin 1258 kansallista patenttihakemusta, joissa 24 %:ssa oli hakijana yksityinen henkilö.

Hyödyllisyysmalli ja patentti antavat keksijälle määräaikaisen yksinoikeuden keksinnön ammattimaiseen hyväksikäyttöön. PRH rekisteröi suomalaiset hyödyllisyysmallit sekä tutkii ja myöntää suomalaiset patentit. PRH on lisäksi kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH:lla on myös monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

Tutustu tarkemmin hyödyllisyysmallin tilastoihin.

Lisätietoa:
Olli Sievänen
Johtava neuvontainsinööri
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 09 6939 5438
etunimi.sukunimi@prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Vuoden alusta lokakuun loppuun mennessä Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) jätettiin 381 hyödyllisyysmallihakemusta. Lukumäärä on 6 % pienempi kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona (407 kpl). Kaikkiaan vuonna 2013 jätettiin 480 hyödyllisyysmallihakemusta.

Lue lisää »
Media-no-image

Företagare i Finland skyddar sällan sin design

Lehdistötiedotteet   •   2014-11-28 10:43 EET

Företagare i Finland satsar stora summor på designen av sina produkter men glömmer att söka designskydd, dvs. mönsterskydd. Detta leder till att plagiatörer fritt kan dra nytta av den ursprungliga produkten.

Internationellt sett ligger Finland långt efter Sverige: 2013 lämnades i Finland in endast 208 inhemska designansökningar, dvs. ansökningar om mönsterrätt – under samma period lämnades 502 designansökningar in i Sverige.

I Finland söks designskydd oftast av små och medelstora företagare som under det gångna året har lämnat in 1–2 designansökningar på egen hand utan ombud. Den genomsnittliga handläggningstiden för designansökningar är cirka 4,5 månader, men skyddstiden börjar löpa redan från den dag då ansökan lämnades in.

Hittills har de fem populäraste produktgrupperna i designansökningar under 2014 varit:

 • möbler (klass 6)
 • byggnadsmaterial (klass 25)
 • uppvärmnings- och ventilationsanordningar (klass 23)
 • belysningsanordningar (klass 26)
 • verktyg (klass 8)


För ytterligare information kontakta:
Biträdande direktör
Tapio Priia
tfn 029 509 5530
fornamn.efternamn@prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

​Företagare i Finland satsar stora summor på designen av sina produkter men glömmer att söka designskydd, dvs. mönsterskydd. Detta leder till att plagiatörer fritt kan dra nytta av den ursprungliga produkten.

Lue lisää »
Media-no-image

Suomalaiset yrittäjät suojaavat vain harvoin mallejaan

Lehdistötiedotteet   •   2014-11-28 10:40 EET

Suomalaiset yrittäjät saattavat panostaa tuotteensa muotoiluun suuria summia, mutta jättävät harmittavan usein muotoilunsa suojaamatta, jolloin jäljittelijät pystyvät vapaasti hyödyntämään alkuperäistä tuotetta.

Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset jäävät ruotsalaisten jalkoihin: Suomessa tehtiin vuonna 2013 vain 208 kotimaista mallioikeushakemusta, kun taas Ruotsissa tehtiin 502 hakemusta vastaavana ajanjaksona.

Tyypillinen suomalaisen mallioikeuden hakija on pk-yrittäjä, joka on viimeisen vuoden aikana tehnyt 1-2 mallin rekisteröintihakemusta itsenäisesti ilman asiamiestä. Mallihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 4,5 kuukautta. Suoja-aika alkaa kuitenkin siitä päivästä, kun hakemus on jätetty virastoon.

Mallin rekisteröintihakemusten 5 suosituinta tuoteryhmää vuonna 2014 ovat tähän mennessä olleet

 • huonekalut (luokka 6)
 • rakennustarvikkeet (luokka 25)
 • lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteet (luokka 23)
 • valaistuslaitteet (luokka 26)
 • työkalut (luokka 8)Lisätietoa:
Apulaisjohtaja
Tapio Priia
p. 029 509 5530
etunimi.sukunimi@prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

​Suomalaiset yrittäjät saattavat panostaa tuotteensa muotoiluun suuria summia, mutta jättävät harmittavan usein muotoilunsa suojaamatta, jolloin jäljittelijät pystyvät vapaasti hyödyntämään alkuperäistä tuotetta.

Lue lisää »

Kuvat & videot 6 kuvat

Yhteyshenkilöt 2 yhteyshenkilöt

 • Lehdistökontakti
 • Viestintä- ja asiakaspalvelujohtaja
 • Viestintä, brändinhallinta, asiakaspalvelu
 • thannaeexvqeyu.lkswjaasdypauttjjxysdqxqhoramusrn-kauppilqfa@prh.fi
 • 029 509 5800

 • Lehdistökontakti
 • Viestintäpäällikkö
 • Viestintä ja markkinointi
 • lerdhtena-tytmmzliissya.leojgqhibakoinensd@peerh.futmbpli
 • 029 509 5877

Patentti- ja rekisterihallitus

Luotettavaa tietoa ja monipuolisia palveluja

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

Osoite

 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Arkadiankatu 6 A , PL 1140
 • 00101 Helsinki