PRH has deregistered companies that have not filed their financial statements for registration

Lehdistötiedotteet   •   Syys 07, 2018 13:42 EEST

The Finnish Patent and Registration Office (PRH) has removed from the Finnish Trade Register 2.970 limited liability companies and co-operatives that had not submitted their financial statements for registration within one year from the end of the financial period.

These companies have not – despite reminder letters – filed their financial statements by 14 August 2018. The PRH has also informed the companies of the procedure using a number of communication channels.

The deregistered companies are listed on the prh.fi website.

Go to the page about deregistration (in Finnish).

Go to the page about deregistration (in Swedish).

The PRH's right to deregister companies that have not filed their financial statements is based in each case on either the Finnish Limited Liability Companies Act or the Finnish Co-operatives Act.

Deregistration means that the business is out of action. A company that has been removed from the Finnish Trade Register is dissolved through a tax procedure, and dissolution will normally have tax consequences. Read more about the consequences of deregistration.

Deregistered companies may apply for re-entry to the Finnish Trade Register.


For more information, please contact

Mr Franck Mertens
Team Manager
Finnish Patent and Registration Office (PRH)
Tel: +358 29 509 5212

Rekisteröimme, tutkimme ja valvomme - teemme työtä suomalaisen yhteiskunnan menestyksen turvaamiseksi

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme myös, että tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiot noudattavat yhteishallinnointilakia.

Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Lue lisää: www.prh.fi

Vi registrerar, granskar och övervakar – vi arbetar för att trygga det finländska samhällets framgång

Vi registrerar företag, stiftelser, föreningar, religionssamfund och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster, det vill säga design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi övervakar också att de kollektiva förvaltningsorganisationerna för upphovsrätt följer lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. 

Vi erbjuder mångsidig rådgivning, information och utbildning. 

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. 

Läs mer: www.prh.fi

The Finnish Patent and Registration Office (PRH) has removed from the Trade Register 2.970 limited liability companies and co-operatives that had not – despite reminder letters – filed their financial statements. Deregistration means that the business is out of action. The PRH's right to deregister companies is based on either the Limited Liability Companies Act or the Co-operatives Act.

Lue lisää »

​PRS har strukit ur handelsregistret företag som inte lämnat in sitt bokslut

Lehdistötiedotteet   •   Syys 07, 2018 13:24 EEST

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har strukit ur handelsregistret 2 970 aktiebolag och andelslag som inte hade lämnat in sitt bokslut inom mer än ett år från räkenskapsperiodens utgång.

De avregistrerade företagen lämnade inte in sina bokslutsuppgifter senast 14 augusti 2018 trots uppmaningar. PRS har dessutom informerat företagen om avregistreringen via flera olika kommunikationskanaler.

En lista över de avregistrerade företagen finns på prh.fi.

PRS rätt att avregistrera företag som inte lämnat in sitt bokslut grundar sig på aktiebolagslagen och lagen om andelslag.

Avregistrering ur handelsregistret innebär att företaget inte längre kan bedriva företagsverksamhet. Ett ur handelsregistret avskrivet företag upplöses i beskattningen. Upplösning medför vanligen skattepåföljder. Läs mer om vad avregistrering innebär.

Avregistrerade företag kan ansöka om återregistrering. Läs våra anvisningar till företag.


För ytterligare information kontakta:

Franck Mertens
Teamchef
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5212

Rekisteröimme, tutkimme ja valvomme - teemme työtä suomalaisen yhteiskunnan menestyksen turvaamiseksi

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme myös, että tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiot noudattavat yhteishallinnointilakia.

Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Lue lisää: www.prh.fi

Vi registrerar, granskar och övervakar – vi arbetar för att trygga det finländska samhällets framgång

Vi registrerar företag, stiftelser, föreningar, religionssamfund och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster, det vill säga design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi övervakar också att de kollektiva förvaltningsorganisationerna för upphovsrätt följer lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. 

Vi erbjuder mångsidig rådgivning, information och utbildning. 

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. 

Läs mer: www.prh.fi

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har strukit ur handelsregistret 2 970 aktiebolag och andelslag som inte hade lämnat in sitt bokslut inom den utsatta tiden. Avregistrering ur handelsregistret innebär att företaget inte längre kan bedriva företagsverksamhet. ​PRS rätt att avregistrera företag som inte lämnat in sitt bokslut grundar sig på aktiebolagslagen och lagen om andelslag.

Lue lisää »

PRH on poistanut kaupparekisteristä tilinpäätöksen ilmoittamatta jättäneitä yrityksiä

Lehdistötiedotteet   •   Syys 07, 2018 11:02 EEST

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut kaupparekisteristä 2 970 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa, joilla tilinpäätöksen toimittaminen oli viivästynyt yli vuoden tilikauden päättymisestä.

Tämän vuoden ensimmäisessä poistomenettelyssä poistetut yritykset eivät toimittaneet tilinpäätöstietojaan määräaikaan 14.8.2018 mennessä kehotuksista huolimatta. Lisäksi PRH tiedotti poistomenettelystä useita viestintäkanavia käyttäen.

Lista kaupparekisteristä poistetuista yrityksistä on prh.fi-sivuilla.

PRH:n oikeus poistaa tilinpäätöksensä ilmoittamatta jättänyt yritys kaupparekisteristä perustuu osakeyhtiö- ja osuuskuntalakeihin.

Kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa, että yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa. Kaupparekisteristä poistettu yritys purkautuu verotuksessa. Purkautuminen aiheuttaa yleensä verotusseuraamuksia. Lue lisää kaupparekisteristä poistamisen seurauksista.

Poistettu yritys voi hakea palauttamista kaupparekisteriin. Lue lisää ohjeista yrityksille.

Lisätietoja

Franck Mertens
Tiimiesimies
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
puh. 029 509 5212

Rekisteröimme, tutkimme ja valvomme - teemme työtä suomalaisen yhteiskunnan menestyksen turvaamiseksi

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme myös, että tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiot noudattavat yhteishallinnointilakia.

Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Lue lisää: www.prh.fi

Vi registrerar, granskar och övervakar – vi arbetar för att trygga det finländska samhällets framgång

Vi registrerar företag, stiftelser, föreningar, religionssamfund och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster, det vill säga design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi övervakar också att de kollektiva förvaltningsorganisationerna för upphovsrätt följer lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. 

Vi erbjuder mångsidig rådgivning, information och utbildning. 

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. 

Läs mer: www.prh.fi

Lue lisää »

Limited liability companies and co-operatives must submit financial statements to the Finnish Trade Register; even active businesses may risk deregistration

Lehdistötiedotteet   •   Syys 06, 2018 13:15 EEST

The Finnish Patent and Registration Office (PRH) will this week send reminder letters to about 2,000 limited liability companies and co-operatives that have not submitted their financial statements for registration within one year from the end of the financial period.

The PRH can deregister even an active limited liability company or co-operative if they do not file the financial statements by the date given on the letter. Deregistration means that the business is out of action.

The PRH's right to deregister companies that have not filed their financial statements is based in each case on either the Finnish Limited Liability Companies Act or the Finnish Co-operatives Act.

All limited liability companies and co-operatives must draw up financial statements for each financial period, even if they are not carrying out business. The documents must be submitted to the Finnish Trade Register.

Financial statements that are submitted with the tax return, as instructed by the Finnish Tax Administration, are being forwarded to the Finnish Trade Register. In the Virre Information Service, companies can check free of charge if the financial statements have been registered at the Finnish Trade Register. Go to the Virre Information Service.

For more information, please contact:

Mr Franck Mertens
Team Manager
Finnish Patent and Registration Office (PRH)
Tel: +358 29 509 5212

Rekisteröimme, tutkimme ja valvomme - teemme työtä suomalaisen yhteiskunnan menestyksen turvaamiseksi

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme myös, että tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiot noudattavat yhteishallinnointilakia.

Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Lue lisää: www.prh.fi

Vi registrerar, granskar och övervakar – vi arbetar för att trygga det finländska samhällets framgång

Vi registrerar företag, stiftelser, föreningar, religionssamfund och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster, det vill säga design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi övervakar också att de kollektiva förvaltningsorganisationerna för upphovsrätt följer lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. 

Vi erbjuder mångsidig rådgivning, information och utbildning. 

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. 

Läs mer: www.prh.fi

The Finnish Patent and Registration Office (PRH) will this week send reminder letters to about 2,000 limited liability companies and co-operatives that have not submitted their financial statements for registration. The PRH can deregister even an active limited liability company or co-operative if they do not file the financial statements by the date given on the letter.

Lue lisää »

Aktiebolag och andelslag måste lämna in sina bokslut till handelsregistret: även verksamma företag kan riskera avregistrering

Lehdistötiedotteet   •   Syys 06, 2018 13:13 EEST

Patent- och registerstyrelsen (PRS) skickar den här veckan ett uppmaningsbrev till cirka 2 000 aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sina bokslutshandlingar inom mer än ett år från räkenskapsperiodens utgång.

PRS kan avregistrera även ett verksamt aktiebolag eller andelslag om det inte lämnar in sina bokslutshandlingar inom den angivna fristen. Avregistrering ur handelsregistret innebär att företaget inte längre kan bedriva företagsverksamhet.

PRS rätt att avregistrera företag som inte lämnat in sitt bokslut grundar sig på aktiebolagslagen och lagen om andelslag.

Alla aktiebolag och andelslag måste upprätta bokslut för varje räkenskapsperiod oberoende av om de bedriver företagsverksamhet eller inte. Bokslutshandlingarna måste lämnas in till handelsregistret.

De bokslutshandlingar som har bifogats till skattedeklarationen enligt Skatteförvaltningens anvisningar förmedlas till handelsregistret. I informationstjänsten Virre kan var och en gratis kontrollera om företagets bokslut har registrerats hos handelsregistret. Gå till Informationstjänsten Virre.


För mer information kontakta:

Franck Mertens
Teamchef
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5212

Rekisteröimme, tutkimme ja valvomme - teemme työtä suomalaisen yhteiskunnan menestyksen turvaamiseksi

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme myös, että tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiot noudattavat yhteishallinnointilakia.

Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Lue lisää: www.prh.fi

Vi registrerar, granskar och övervakar – vi arbetar för att trygga det finländska samhällets framgång

Vi registrerar företag, stiftelser, föreningar, religionssamfund och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster, det vill säga design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi övervakar också att de kollektiva förvaltningsorganisationerna för upphovsrätt följer lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. 

Vi erbjuder mångsidig rådgivning, information och utbildning. 

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. 

Läs mer: www.prh.fi

Patent- och registerstyrelsen (PRS) skickar den här veckan ett uppmaningsbrev till cirka 2 000 aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sina bokslutshandlingar inom mer än ett år från räkenskapsperiodens utgång. PRS kan avregistrera även ett verksamt aktiebolag eller andelslag om det inte lämnar in sina bokslutshandlingar inom den angivna fristen.

Lue lisää »

Osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin: uhkana myös toimivan yrityksen poisto rekisteristä

Lehdistötiedotteet   •   Syys 06, 2018 13:12 EEST

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) lähettää tällä viikolla kehotuskirjeen vajaalle 2 000 osakeyhtiölle ja osuuskunnalle, joilla tilinpäätöksen toimittaminen on viivästynyt yli vuoden tilikauden päättymisestä.

PRH voi poistaa toimivankin osakeyhtiön tai osuuskunnan kaupparekisteristä, jos yritys ei toimita tilinpäätöstään kirjeessä mainittuun määräaikaan mennessä. Kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa, että yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa.

PRH:n oikeus poistaa tilinpäätöksensä ilmoittamatta jättänyt yritys kaupparekisteristä perustuu osakeyhtiö- ja osuuskuntalakeihin.

Jokaisen osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy laatia tilinpäätös joka tilikaudelta, vaikka yritystoimintaa ei harjoitettaisikaan. Tilinpäätös täytyy myös ilmoittaa kaupparekisteriin.

Veroilmoitukseen liitetyt tilinpäätösasiakirjat välitetään kaupparekisteriin, jos ne on liitetty Verohallinnon ohjeiden mukaisesti. PRH:n Virre-tietopalvelusta voi tarkastaa maksutta, onko yrityksen tilinpäätös rekisteröity kaupparekisteriin. Siirry Virre-tietopalveluun.


Lisätietoa

Franck Mertens
Tiimiesimies
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
puh. 029 509 5212

Rekisteröimme, tutkimme ja valvomme - teemme työtä suomalaisen yhteiskunnan menestyksen turvaamiseksi

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme myös, että tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiot noudattavat yhteishallinnointilakia.

Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Lue lisää: www.prh.fi

Vi registrerar, granskar och övervakar – vi arbetar för att trygga det finländska samhällets framgång

Vi registrerar företag, stiftelser, föreningar, religionssamfund och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster, det vill säga design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi övervakar också att de kollektiva förvaltningsorganisationerna för upphovsrätt följer lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. 

Vi erbjuder mångsidig rådgivning, information och utbildning. 

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. 

Läs mer: www.prh.fi

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) lähettää tällä viikolla kehotuskirjeen vajaalle 2 000 osakeyhtiölle ja osuuskunnalle, joilla tilinpäätöksen toimittaminen on viivästynyt yli vuoden tilikauden päättymisestä. PRH voi poistaa toimivankin osakeyhtiön tai osuuskunnan kaupparekisteristä, jos yritys ei toimita tilinpäätöstään kirjeessä mainittuun määräaikaan mennessä.

Lue lisää »

Stiftelser som inte lämnat in sin årsrapport riskerar vite

Lehdistötiedotteet   •   Syys 06, 2018 10:29 EEST

Patent- och registerstyrelsen (PRS), som för stiftelseregistret, håller på att förelägga vite mot sådana stiftelser som inte har lämnat in sin årsrapport för 2017. I början av september hade 160 stiftelser inte lämnat in sin årsrapport eller den inlämnade rapporten var bristfällig. Stiftelsernas årsrapporter är offentliga bokslut, med undantag för specifikationerna till balansräkningen.

PRH uhkaa sakolla vuosiselvityksen laiminlyöneitä säätiöitä

Lehdistötiedotteet   •   Syys 06, 2018 10:25 EEST

Säätiörekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) asettaa parhaillaan uhkasakkoja sellaisille säätiöille, jotka eivät ole toimittaneet vuoden 2017 vuosiselvitystä. Syyskuun alkuun mennessä 160 säätiön vuosiselvitys oli toimittamatta tai toimitettu puutteellisena. Uhkasakon määrä on 3 300 euroa. Säätiöiden vuosiselvitykset ovat julkisia lukuun ottamatta tase-erittelyitä.

Kaupparekisterissä olevien yritysten määrä kasvanut hieman viime vuodesta – osakeyhtiö yleisin yritysmuoto

Lehdistötiedotteet   •   Elo 17, 2018 09:00 EEST

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämässä kaupparekisterissä oli elokuun alussa 620 482 yritystä ja asunto-osakeyhtiötä. Määrä on kasvanut jonkin verran vuoden 2017 elokuuhun verrattuna. Yleisin yritysmuoto on osakeyhtiö, toiseksi eniten on toiminimiyrittäjiä.

Antalet företag i handelsregistret har ökat något från förra året – aktiebolag är den vanligaste företagsformen

Lehdistötiedotteet   •   Elo 17, 2018 09:00 EEST

Patent- och registerstyrelsens (PRS) handelsregister omfattade 620 482 företag och bostadsaktiebolag i början av augusti. Antalet har ökat något från början av augusti 2017. Den vanligaste företagsformen i handelsregistret är aktiebolag. Den näst vanligaste företagsformen är företagare med firma, det vill säga enskild näringsidkare.

Kuvat & videot 7 kuvaa

Yhteyshenkilöt 3 yhteyshenkilöä

Tilastouutiset, prh.fi- ja ytj.fi-verkkosivustot sekä sosiaalinen media

Patentti- ja rekisterihallitus

Rekisteröimme, tutkimme ja valvomme - teemme työtä suomalaisen yhteiskunnan menestyksen turvaamiseksi

Rekisteröimme, tutkimme ja valvomme - teemme työtä suomalaisen yhteiskunnan menestyksen turvaamiseksi

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme myös, että tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiot noudattavat yhteishallinnointilakia.

Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Osoite

  • Patentti- ja rekisterihallitus
  • Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
  • 00091 PRH Helsinki
  • Suomi