Lcul8mndrxwcz2dalbeu

Stiftelsen Bensows försenade årsrapport under granskning hos PRS

Lehdistötiedotteet   •   2016-02-02 16:44 EET

Patent- och registerstyrelsen (PRS) tog i slutet av januari 2016 emot en försenad årsrapport från Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan sr för räkenskapsperioden 2014. PRS granskar nu innehållet i årsrapporten. Utgående från granskningen beslutar PRS om ärendet eventuellt ger anledning till vidare åtgärder.

Lcul8mndrxwcz2dalbeu

Bensowin lastenkotisäätiön viivästynyt vuosiselvitys PRH:n tarkastuksessa

Lehdistötiedotteet   •   2016-02-02 16:37 EET

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on tammikuun 2016 lopussa vastaanottanut Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan sr –säätiön viivästyneen vuosiselvityksen tilikaudelta 2014. Vuosiselvityksen tarkastuksen perusteella PRH päättää mahdollisesti tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

P7py1xzrrzayr7t2tvjz

DesignEuropa-kilpailu avattu

Lehdistötiedotteet   •   2016-02-01 15:09 EET

EU:n suurimman teollisoikeusviraston eli sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (OHIM) järjestämään DesignEuropa-kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen voi nyt lähettää ehdotuksia. Kilpailussa valitaan parhaimmat muotoilun ja mallienhallinnan esimerkit rekisteröityjjen yhteisömallien (RCD) joukosta, joiden haltijoita voivat olla yksittäiset henkilöt, pk-yritykset tai suuret yritykset.

Media-no-image

Uusien yritysten määrä laskussa, kansallisia patentteja myönnettiin aiempaa enemmän

Lehdistötiedotteet   •   2016-01-28 15:29 EET

Kansallisia patentteja ja tavaramerkkejä myönnettiin edellisvuotta enemmän

Vuonna 2015 PRH:ssa rekisteröitiin kansallisia tavaramerkkejä (2015: 2977 kpl, 2014: 2434 kpl) ja myönnettiin kansallisia patentteja (2015: 931 kpl, 2014: 786 kpl) enemmän kuin vuonna 2014. Määrät kasvoivat, vaikka sekä kansallisia tavaramerkkejä että kansallisia patentteja haettiin vuonna 2015 jonkin verran vähemmän kuin edellisvuonna. Mallioikeuksia taas rekisteröitiin selvästi vähemmän kuin vuonna 2014 (2015: 158 kpl, 2014: 238 kpl), vaikka malleja haettiin viime vuonna edellisvuotta enemmän.

Uusien yritysten ja yhdistysten määrä laskussa

Uusia säätiöitä rekisteröitiin edellisvuotta yksi enemmän(2015: 35 kpl, 2014: 34 kpl), mutta perustamislupia haettiin viime vuonna edellisvuotta vähemmän. Muuten rekisteröintien määrä oli laskussa. Uusia yrityksiä (2015: 28 749 kpl, 2014: 30 045 kpl), yhdistyksiä (2015: 2193 kpl, 2014: 2360 kpl)ja uskonnollisia yhdyskuntia (2015: 9 kpl, 2014: 19 kpl) perustettiin vähemmän kuin vuonna 2014. Yrityskiinnityksiä vahvistettiin (2015: 2812 kpl, 2014: 2936 kpl) vähemmän kuin vuonna 2014 ja niitä myös haettiin edellisvuotta vähemmän.

Kaupparekisteri-, yrityskiinnitys-, yhdistys ja säätiörekisteriasioihin liittyvien ilmoitusten kokonaismäärä kuitenkin nousi ja samalla käsittelemämme ilmoitusmäärät kasvoivat vuodesta 2014.

Tilastoa vuodelta 2015


2015 2014
Rekisteröidyt uudet yritykset 28 749 30 045
Rekisteröidyt uudet säätiöt 35 34
Vahvistetut yrityskiinnitykset 2812 2936
Rekisteröidyt uudet yhdistykset 2193 2360
Rekisteröidyt uudet uskonnolliset yhdyskunnat 9 19
Kansalliset tavaramerkkirekisteröinnit 2977 2434
Kansalliset mallioikeusrekisteröinnit 158 238
Myönnetyt kansalliset patentit 931 786
Vastatut puhelut asiakaspalvelussa 110 823 113 589
Käynnit käyntiasiakaspalvelussa 27 847 29 048

Asiakaspalvelussa asiakasmäärät kasvoivat vuoden lopulla

Vaikka käynnit asiakaspalvelussamme (2015: 27 847 kpl, 2014: 29 048) laskivat jonkin verran vuodesta 2014, vuoden lopulla (marras-joulukuu) käyntien määrä nousi edellisvuoteen verrattuna. Puheluja asiakaspalveluun tuli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna (2015: 110 833 kpl, 2014: 113 589 kpl), vaikka marras-joulukuussa myös asiakaspuheluissa oli edellisvuotta vilkkaampaa.

Lisätietoa:
tutkimusasiantuntija
Minna Paqvalin
p. 050 341 1679
minna.paqvalin(at)prh.fi

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Vuonna 2015 PRH:ssa rekisteröitiin kansallisia tavaramerkkejä (2015: 2977 kpl, 2014: 2434 kpl) ja myönnettiin kansallisia patentteja (2015: 931 kpl, 2014: 786 kpl) enemmän kuin vuonna 2014.

Lue lisää »
Media-no-image

Antalet nya företag minskar medan beviljade nationella patent ökar

Lehdistötiedotteet   •   2016-01-28 15:26 EET

Antalet beviljade nationella patent och varumärken ökade från föregående år

År 2015 registrerade Patent- och registerstyrelsen (PRS) mer nationella varumärken (2015: 2977; 2014: 2434) än året innan, och det samma gäller för beviljade nationella patent (2015: 931; 2014: 786). Totalantalen ökade, även om antalet sökta nationella varumärken och nationella patent var något mindre än 2014. Däremot registrerades 2015 klart färre mönsterrättigheter än 2014 (2015: 158; 2014: 238) även om antalet sökta mönster ökade från föregående år.

Antalet nya företag och föreningar på väg neråt

Nya stiftelser registrerades i samma takt som året innan (2015: 35; 2014: 34) men antalet sökta tillstånd att grunda stiftelser minskade. Annars var antalet registreringar på väg neråt. År 2015 bildades färre nya företag (2015: 28 749; 2014: 30 045), föreningar (2015: 2193; 2014: 2360) och religionssamfund (2015: 9; 2014: 19) än 2014. Antalet fastställda företagsinteckningar var mindre än året innan (2015: 2812; 2014: 2936), likaså minskade antalet sökta företagsinteckningar.

Totalantalet handelsregister-, företagsintecknings-, förenings- och stiftelseregisteranmälningar steg från 2014, och samtidigt ökade antalet behandlade anmälningar.

Statistik för 2015


2015 2014
Registrerade nya företag 28 749 30 045
Registrerade nya stiftelser 35 34
Fastställda företagsinteckningar 2812 2936
Registrerade nya föreningar 2193 2360
Registrerade nya religionssamfund 9 19
Nationella varumärkesregistreringar 2977 2434
Nationella mönsterrättsregistreringar 158 238
Beviljade nationella patent 931 786
Besvarade samtal i kundtjänsten 110 823 113 589
Besök i kundtjänsten 27 847 29 048

I kundtjänsten ökade antalet besök i slutet av året

Även om totalantalet besök i vår kundtjänst minskade i någon mån från 2014 (2015: 27 847; 2014: 29 048), ökade antalet besök i slutet av året (november-december) jämfört med föregående år. Antalet telefonsamtal till kundtjänsten minskade något från året innan (2015: 110 833; 2014: 113 589), även om inkomna samtal var fler i november-december än under samma period ett år tidigare.

För ytterligare information kontakta:
Minna Paqvalin
Utredningsexpert
Patent- och registerstyrelsen
tfn 050 341 1679
fornamn.efternamn@prh.fi

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

År 2015 registrerade Patent- och registerstyrelsen (PRS) mer nationella varumärken (2015: 2977; 2014: 2434) än året innan, och det samma gäller för beviljade nationella patent (2015: 931; 2014: 786).

Lue lisää »
Media-no-image

EU:n uusi tavaramerkkidirektiivi yhdenmukaistaa kansallisia tavaramerkkijärjestelmiä

Uutiset   •   2016-01-15 16:05 EET

Euroopan parlamentin ja neuvoston uudella direktiivillä (EU 2015/2436) on tarkoitus nykyaikaistaa, selkeyttää ja edelleen yhdenmukaistaa kansallisia tavaramerkkijärjestelmiä. Direktiivi astuu voimaan 15.1.2016.

 Direktiivi ei suoraan muuta jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, vaan muutosten toteuttaminen on Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) saamien tietojen mukaan tarkoitus tehdä tavaramerkkilain kokonaisuudistuksella.

Kansallisen tavaramerkkilain kannalta direktiivin aiheuttamia selkeitä muutoksia ovat merkkien graafisesta esittämisvaatimuksesta luopuminen ja merkkien 10 vuoden voimassaolon laskeminen hakemispäivästä, eikä rekisteröintipäivästä. 

Myös hallinnollinen menettämis- ja mitätöintimenettely tulee pakolliseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että uuden lain myötä hallintoviranomainen kuten Patentti- ja rekisterihallitus tutkii ja ratkaisee tavaramerkin mitätöinti- tai menettämisvaatimuksen. Nykyisin nämä asiat kuuluvat Suomessa tuomioistuimen toimivaltaan.

Direktiivissä säädellään lisäksi tarkemmin muiden muassa tavaramerkkien hakemusmenettelystä ja tavaroiden ja palveluiden luokituksesta. Lisäksi tavaramerkin rekisteröinnin esteitä, tavaramerkin antamia oikeuksia ja tavaramerkin käyttöä koskevia määräyksiä täsmennetään. Tavaramerkkien väitemenettelyyn tulee uutena vähintään kahden kuukauden neuvotteluaika molempien osapuolten pyynnöstä ja merkin käyttämättömyys tulee uudeksi kiistämisperusteeksi.

Direktiivin kansalliseen täytäntöönpanoon on pääsääntöisesti aikaa kolme vuotta eli 14.1.2019 saakka. Hallinnollisen menettämis- ja mitätöintimenettelyn kansalliseen järjestämiseen on aikaa 14.1.2023 asti. 

Lisätietoja:
Pirjo Aro-Helander
Yksikönpäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5524
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Euroopan parlamentin ja neuvoston uudella direktiivillä (EU 2015/2436) on tarkoitus nykyaikaistaa, selkeyttää ja edelleen yhdenmukaistaa kansallisia tavaramerkkijärjestelmiä. Direktiivi astuu voimaan 15.1.2016.

Lue lisää »
E8zknzoq09trtwksuwfy

Kuukauden cleantech-keksintö – Aurinkoenergiaa keräävä ikkuna, pitkäikäiset aurinkokennot ja lämmönvaraaja pientaloihin

Lehdistötiedotteet   •   2016-01-14 07:30 EET

​PRH aloittaa uuden tiedotesarjan cleantech-keksinnöistä. Ensimmäisenä esitellään aurinkoenergian hyödyntämiseen liittyviä keksintöjä.

Media-no-image

Ennakkotiedote vuoden 2016 tilastouutisista

Lehdistötiedotteet   •   2016-01-04 14:42 EET

Julkaisemme tiedotteita toimialaamme liittyvistä tilastoista joka kuukausi.

Julkaisemme yrityksiä koskevia tilastoja kaupperekisteristä, yhdistyksiä koskeviä tilastoja yhdistysrekisteristä sekä tilastoja tavaramerkeistä, mallioikeuksista, patenteista ja hyödyllisyysmalleista.

Tutustu tilastotiedotteiden aiheisiin prh.fi-verkkosivustolla:

https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/prh_tilastot/tilastototiedottaminen.html

Tutustu myös tilastojen julkaisuaikatauluun ja eri tilastoihin prh.fi-verkkosivustolla:

https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/prh_tilastot.html

Lisätietoa:
Tutkimusasiantuntija Minna Paqvalin
p.050 3411679
minna.paqvalin(at)prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

​Julkaisemme tiedotteita toimialaamme liittyvistä tilastoista joka kuukausi. Julkaisemme yrityksiä koskevia tilastoja kaupperekisteristä, yhdistyksiä koskeviä tilastoja yhdistysrekisteristä sekä tilastoja tavaramerkeistä, mallioikeuksista, patenteista ja hyödyllisyysmalleista.

Lue lisää »
Media-no-image

PRH:n twiiittejä seurataan kolmanneksi eniten Euroopan tavaramerkkivirastoista

Lehdistötiedotteet   •   2015-12-31 07:40 EET

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) Twitter-tilillä on seuraajia kolmanneksi eniten, kun vertaillaan PRH:ta muihin eurooppalaisiin tavaramerkki- ja patenttivirastoihin. PRH:lla on seuraajia yli 3 800.

Iso-Britannian teollisoikeusvirasto ja Euroopan patenttivirasto ovat seuraajien määrässä omassa luokassaan.

Seuraajien määrä joulukuussa 2015:

Euroopan tavaramerkkien ja mallien harmonisointivirasto (OHIM) on koonnut eurooppalaisten tavaramerkki- ja patenttivirastojen tileistä Twitter-listan, jonka kuka tahansa Twitterin käyttäjä voi tilata itselleen: https://twitter.com/OAMITWEETS/lists/european-ip-offices

PRH aloitti twiittaamisen vuonna 2013. Jaamme twitterissä PRH:n ja sidosryhmiemme ajankohtaista tietoa.

Tervetuloa seuraamaan! @prh_fi

Lisätietoja:

Päivi Rauhala
viestintäasiantuntija
puh. 029 509 5668
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

PRH:n Twitter-tilillä on seuraajia kolmanneksi eniten, kun vertaillaan PRH:ta muihin eurooppalaisiin tavaramerkki- ja patenttivirastoihin.

Lue lisää »
Media-no-image

Uusitun ytj.fi-sivuston selkeys ja raikkaus miellyttävät asiakkaita

Lehdistötiedotteet   •   2015-12-23 09:54 EET

PRH ja Verohallinto avasivat sekä sisällöltään että ulkoasultaan uudistetun ytj.fi-sivuston 17. marraskuuta. Uudistetuilla sivuilla oli 14.12. mennessä käynyt jo 485 000 kävijää. Kysyimme asiakkailtamme 17.11.-3.12. välisenä aikana mielipidettä uudistetusta ytj.fi:stä ja saimme 117 vastausta.

Sivuilla käydään etsimässä tietoa yrityksistä

Kyselyyn vastanneista lähes 85 % oli tullut ytj.fi-sivustolle etsimään tietoa yrityksistä, ilmoituksen oli tullut tekemään vain noin 5 % vastaajista. Lähes kaikki loput vastaajat olivat tulleet sivuille katsomaan, miten sivut olivat muuttuneet. Tieto löytyi ja asiat tulivat hoidetuksi heti noin 62 %:lla vastaajista. Vain 12 %:lla jäi haluttu tietoa löytymättä tai asia hoitamatta. Tiedon löytämistä helpotti asiakkaiden mielestä eniten se, että YTJ-yrityshaku löytyi nyt etusivulta. Osalta asiakkaista tämä jäi huomaamatta ja yrityshaun löytymiseen meni paljon aikaa.

Miellyttävä ulkonäkö, uusi rakenne jakoi mielipiteet

Yli 73 % vastaajista piti sivuston ulkoasua hyvänä tai erittäin hyvänä, huonona tai erittäin huonona vain 15 %. Sivuston värejä pidettiin mukavina ja raikkaina sekä ulkoasua selkeänä.

Sivujen uudistettu rakenne jakoi mielipiteet, osan mielestä tiedon löytäminen oli nyt helpompaa, osan mielestä taas vaikeampaa. Muutosvastarintaakin löytyi, useampi vastaaja kaipasi tuttuja ja turvallisia, vuonna 2001 julkaistuja sivuja takaisin.

Kiitos kaikille vastanneille! Käytämme kyselyn tuloksia sivuston kehittämiseksi. Pieniä muutoksia uudistettuun sivustoon olemme jo palautteen pohjalta ehtineet tehdäkin.

Lisätietoa:
Tutkimusasiantuntija Minna Paqvalin
p. 050 341 1679
minna.paqvalin(at)prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

PRH ja Verohallinto avasivat sekä sisällöltään että ulkoasultaan uudistetun ytj.fi-sivuston 17. marraskuuta. Uudistetuilla sivuilla oli 14.12. mennessä käynyt jo 485 000 kävijää. Kysyimme asiakkailtamme 17.11.-3.12. välisenä aikana mielipidettä uudistetusta ytj.fi:stä ja saimme 117 vastausta.

Lue lisää »

Kuvat & videot 6 kuvaa

Yhteyshenkilöt 4 yhteyshenkilöä

 • Lehdistökontakti
 • Viestintä- ja asiakaspalvelujohtaja
 • Viestintä, brändinhallinta, asiakaspalvelu
 • anna.lauttamus-kauppila@prh.fi
 • 029 509 5800

Virkavapaana 29.2. - 17.9.2016, sijainen Päivi Rauhala

 • Lehdistökontakti
 • Tutkimusasiantuntija
 • Tilastoviestintä
 • minna.paqvalin@prh.fi
 • 050 341 1679

 • Lehdistökontakti
 • Viestintäasiantuntija
 • Viestintä ja markkinointi, sosiaalinen media
 • paivi.rauhala@prh.fi
 • 029 509 5668

Patentti- ja rekisterihallitus

Luotettavaa tietoa ja monipuolisia palveluja

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Osoite

 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Arkadiankatu 6 A , PL 1140
 • 00101 Helsinki