Media-no-image

KHIM: Var med i ”Ideas Powered” och få din röst hörd om immateriella rättigheter

Lehdistötiedotteet   •   2015-07-24 15:10 EEST

Pressmeddelande
Alicante den 23 juli 2015

I dag lanseras den första interaktiva, EU-omfattande webbplatsen om immateriella rättigheter som riktar sig särskilt till unga.

Webbplatsen Ideas Powered (www.ideaspowered.eu) stöds av KHIM, Kontoret för harmonisering av den inre marknaden, som är EU:s största kontor för immateriella rättigheter. KHIM driver webbplatsen genom nätverket Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter.

Webbplatsen sammanför bidrag från unga designers, tonsättare, entreprenörer och konstnärer från hela EU. Målet är att visa hur immateriella rättigheter fungerar som bas och stöd för innovation och kreativitet. I samband med att webbplatsen lanseras startar också en videotävling för unga som vill dela med sig av sina erfarenheter.

Inspirationen till webbplatsen kommer från en studie som KHIM gjorde 2013 som undersöker hur unga EU-medborgare uppfattar immateriella rättigheter. Resultatet visade att åtta av tio unga i åldern 15–24 år i EU tror att det får negativa ekonomiska konsekvenser att köpa förfalskade varor, och två tredjedelar uppfattar olaglig nedladdning som ett hot mot ekonomin och jobben.
Samtidigt tycker 50 procent att det är motiverat att köpa förfalskade produkter som en protest eller som ett smart köp och 57 procent finner det godtagbart att skaffa sig olaglig åtkomst till upphovsrättsskyddat innehåll för personligt bruk.

António Campinos, KHIM:s Presidentr:
– Webbplatsen är en följd av vår studie från 2013 och bygger på resultaten från den. Syftet är att ge en ny syn på immateriella rättigheter. Webbplatsen innehåller bidrag från unga européer som använder immateriella rättigheter som ett stöd för sin verksamhet, sitt levebröd, sina hobbies och sina intressen. Det är en tvåvägsportal: vi vill ha de ungas synpunkter på alla aspekter av immateriella rättigheter i deras liv, och bjuder dessutom in dem att själva bidra.

Ideas Powered finns även på Facebook (https://www.facebook.com/IdeasPowered) och Twitter (https://twitter.com/IdeasPowered).

NOT TILL REDAKTÖRER

Ideas Powered är ett initiativ från Kontoret för harmonisering i den inre marknaden, genom nätverket Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter. Syftet är att höja medvetenheten om värdet av immateriella rättigheter och vikten av att respektera dem.

Om KHIM

KHIM är EU:s största kontor inom immateriella rättigheter och registrerar gemenskapsvarumärken och gemenskapsformgivningar. Sedan 2012 har KHIM ansvaret för nätverket Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter.

Europeiska observatoriet är ett nätverk av företrädare för både offentliga sektorn, företag och konsument organisationer . Det sammanför experter och företrädare för intresseorganisationer från många olika områden som använder sina tekniska färdigheter och kunskaper för att främja immateriella rättigheter och stödja de organ som är direkt delaktiga i att se till att de efterlevs.

Studien "EU-Invånarna och Immaterialrätten: Uppfattningar, Kännedom och Beteenden" offentliggjordes 2013 av KHIM genom Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter.

Presskontakter:
Laura Casado Fernandez
KHIM:s presstjänst
Tfn: +34 965 13 8934
Laura.CASADO@oami.europa.eu
Twitter: @OAMITWEETS


I dag lanseras den första interaktiva, EU-omfattande webbplatsen om immateriella rättigheter som riktar sig särskilt till unga. Webbplatsen Ideas Powered stöds av KHIM, Kontoret för harmonisering av den inre marknaden, som är EU:s största kontor för immateriella rättigheter. KHIM driver webbplatsen genom nätverket Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter.

Lue lisää »
Media-no-image

OHIM tiedottaa: Osallistu Ideas Powered -aloitteeseen ja kerro ajatuksesi teollis- ja tekijänoikeuksista

Lehdistötiedotteet   •   2015-07-24 14:43 EEST

Lehdistötiedote
Alicante, 23. heinäkuuta 2015

Tänään avataan ensimmäinen nuorille ja teollis- ja tekijänoikeuksille omistettu EU:n laajuinen vuorovaikutteinen verkkosivusto.

Ideas Powered - sivustoa (www.ideaspowered.eu) tukee sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (OHIM), joka on EU:n immateriaalioikeuksien virasto ja joka toimii teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen kautta.

Sivustolle kootaan nuorten suunnittelijoiden, säveltäjien, yrittäjien ja taiteilijoiden kertomuksia kaikkialta EU:sta osoittamaan, miten teollis- ja tekijänoikeudet tukevat ja vahvistavat innovointia ja luovuutta. Lisäksi käynnistetään videokilpailu, jossa nuoria kehotetaan jakamaan kokemuksensa.

Tämänpäiväinen julkaisu perustuu OHIMin vuonna 2013 tekemään tutkimukseen siitä, miten EU:n kansalaiset – myös nuoret – suhtautuvat henkiseen omaisuuteen. Tuloksista kävi ilmi, että 80 prosenttia EU:n 15–24-vuotiaista katsoo, että väärennettyjen tuotteiden ostamisella on kielteisiä taloudellisia vaikutuksia, ja kaksi kolmasosaa on samaa mieltä siitä, että laiton lataaminen on uhka taloudelle ja työpaikoille.

Puolet vastaajista kuitenkin puolustaa väärennösten ostamista protestitoimenpiteenä tai älykkäänä ostoksena, ja 57 prosenttia katsoo, että tekijänoikeudella suojaaman sisällön laiton käyttö henkilökohtaiseen käyttöön on hyväksyttävää.

OHIMin johtaja António Campinos totesi seuraavaa:
"Tähän verkkosivustoon on saatu idea vuoden 2013 tutkimuksestamme, ja se perustuu tutkimuksen tuloksiin. Tarkoituksena on antaa tuore näkökulma henkiseen omaisuuteen – siinä on kertomuksia nuorilta eurooppalaisilta, jotka hyödyntävät teollis- ja tekijänoikeuksia tukeakseen yritystään, elinkeinoaan, harrastustaan ja etujaan. Verkkosivusto toimii kahteen suuntaan: pyrimme esittelemään nuorten näkemyksiä kaikista heidän elämänsä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevista näkökulmista ja pyydämme heitä kertomaan niistä."

Ideas Powered -verkkosivuston tukena on Facebook-tili (https://www.facebook.com/IdeasPowered) ja Twitter-tili (https://twitter.com/IdeasPowered).

HUOMAUTUS TOIMITTAJILLE

Ideas Powered on teollis- ja tekijänoikeusloukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen kautta toimivan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston aloite, jonka tavoitteena on lisätä tietoa henkisen omaisuuden arvosta ja sen kunnioittamisen merkityksestä.

Tietoa OHIMista

OHIM on EU:n suurin teollis- ja tekijänoikeusvirasto, joka rekisteröi yhteisön tavaramerkkejä ja yhteisömalleja. Vuonna 2012 viraston vastuulle tuli teollis- ja tekijänoikeusloukkausten eurooppalainen seurantakeskus.

Eurooppalainen seurantakeskus on julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan edustajista koostuva verkosto, joka kokoaa yhteen monia asiantuntija- ja erikoisalojen sidosryhmiä, jotka käyttävät teknistä osaamistaan, kokemustaan ja tietämystään teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi sekä tukevat niiden valvontaan suoraan osallistuvia tahoja.

OHIM julkaisi tutkimuksen EU:n kansalaisten henkistä omaisuutta koskevista näkemyksistä, tietämyksestä ja käyttäytymisestä vuonna 2013 teollis- ja tekijänoikeusloukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen kautta.

Yhteystiedot tiedotusvälineille:
Laura Casado Fernandez
OHIMin lehdistöosasto
Puhelin: +34 965 13 8934
Laura.CASADO@oami.europa.eu

Twitter: @OAMITWEETS

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Tänään avataan ensimmäinen nuorille ja teollis- ja tekijänoikeuksille omistettu EU:n laajuinen vuorovaikutteinen verkkosivusto. Ideas Powered - sivustoa (www.ideaspowered.eu) tukee sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (OHIM), joka on EU:n immateriaalioikeuksien virasto ja joka toimii teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen kautta.

Lue lisää »
Media-no-image

Varoitus harhaanjohtavista, laskunnäköisistä tavaramerkkien ja patenttien tarjouskirjeistä

Lehdistötiedotteet   •   2015-07-23 10:05 EEST

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kehottaa tavaramerkki- ja patenttiasiakkaitaan olemaan tarkkoja liikkeellä olevien laskunnäköisten tarjouskirjeiden suhteen. 

PRH on viimeaikoina saanut useita yhteydenottoja asiakkailtaan, jotka ovat hämmästelleet saamiaan kirjeitä, joissa viitataan aitoihin rekisterinumeroihin ja joissa pyydetään maksamaan lasku uhalla, että merkkiä tai patenttia koskeva tieto poistetaan.

Kirjeet ovat olleet englanninkielisiä, mutta niitä saattaa pian olla liikkeellä myös suomenkielisiä.

PRH kehottaa asiakkaitaan erityiseen tarkkuuteen saadessaan kirjeitä, joissa tarjotaan jotain palveluita jotka liittyvät rekisteröityihin yksinoikeuksiin. Kaikissa PRH:n lähettämissä ilmoituksissa ja kirjeissä lukee selvästi PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS.

Lisätietoa:
Päivi Raatikainen
apulaisjohtaja
puh. 029 509 5845

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kehottaa tavaramerkki- ja patenttiasiakkaitaan olemaan tarkkoja liikkeellä olevien laskunnäköisten tarjouskirjeiden suhteen.

Lue lisää »
Media-no-image

Se upp för vilseledande, fakturaliknande anbudsbrev rörande varumärken och patent

Lehdistötiedotteet   •   2015-07-23 10:00 EEST

Patent- och registerstyrelsen (PRS) uppmanar varumärkes- och patentinnehavare till särskild vaksamhet mot fakturaliknande anbudsbrev.

Under den senaste tiden har flera av PRS kunder kontaktat ämbetsverket förvånade över de brev som de har fått. Breven, som hänvisar till autentiska registernummer, ber kunden betala en avgift under hot att uppgiften om märket eller patentet annars raderas.

Breven har varit på engelska, men PRS misstänker att brev på finska också har skickats ut.

Därför uppmanar PRS sina kunder att vara särskilt uppmärksamma om de får ett brev där det erbjuds tjänster med anknytning till registrerade ensamrätter. I alla de anmälningar och brev som PRS skickar ut står det klart och tydligt att avsändaren är PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.

För ytterligare information kontakta:
Päivi Raatikainen
biträdande direktör
tfn 029 509 5845


Patent- och registerstyrelsen (PRS) uppmanar varumärkes- och patentinnehavare till särskild vaksamhet mot fakturaliknande anbudsbrev.

Lue lisää »
Media-no-image

Uusi tutkimus julkaistu: Väärennetyistä vaatteista, jalkineista ja asusteista taloudellinen menetys yli 26 milj. euroa vuosittain EU:ssa

Lehdistötiedotteet   •   2015-07-21 11:45 EEST

Press Release
Alicante, 21 July 2015

Over €26 billion and up to 363,000 jobs lost every year in the EU due to counterfeiting of clothes, shoes and accessories

The manufacture and distribution of fake clothes, shoes and accessories (like ties, scarves, belts and gloves) takes over €26 billion every year from legitimate EU businesses.

A new study from the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), the EU’s intellectual property agency, shows that the sale of fake clothes, shoes and accessories in the EU equals nearly 10% of the total sales in the sector throughout the EU-28.

That lost revenue translates into 363,000 lost jobs, as the legitimate manufacturers and retailers make and sell less than they would have done in the absence of counterfeiting, and therefore employs fewer workers.

Lue tiedote kokonaisuutena ja tutkimus PRH:n verkkosivuilla: https://www.prh.fi/en/uutislistaus/2015/P_5637.html

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on julkaissut verkkosivuillaan OHIMIn (the Office for Harmonization in the Internal Market) tänään 21.7. julkaiseman tutkimukswn väärönnösten taloudellisesta merkityksestä EU:n taloudelle. "Over €26 billion and up to 363,000 jobs lost every year in the EU due to counterfeiting of clothes, shoes and accessories."

Lue lisää »
Media-no-image

Nya stadgemodeller förenklar registreringen av föreningar

Lehdistötiedotteet   •   2015-07-21 10:24 EEST

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har publicerat nya ”enkla” stadgemodeller för föreningar. De lämpar sig i synnerhet för små hobbyföreningar som inte har ett stort antal medlemmar. När föreningen använder stadgemodellen och modellen för ideellt syfte och verksamhetsformer, är dess stadgar med säkerhet i enlighet med föreningslagen. Detta möjliggör en snabbare registrering eftersom PRS inte behöver skicka en rättelseuppmaning till föreningen.

PRS övriga stadgemodeller har i huvudsak samma innehåll som förut. Det finns olika slags stadgemodeller för följande föreningar: föreningar som har ett eller två stadgeenliga möten om året, föreningar som har en eller flera medlemsgrupper och föreningar där distansdeltagande i föreningsmöten är möjligt.

Föreningsverksamhet är medlemmars verksamhet för ett gemensamt ideellt syfte. Enligt den finländska föreningsfriheten kan en förening vara antingen registrerad eller oregistrerad. När en förening antecknas i föreningsregistret blir den en självständig juridisk person med rättskapacitet.
Föreningsregistret omfattar cirka 135 000 föreningar. Även religionssamfund och handelskamrar registreras i föreningsregistret.

Stadgemodellerna finns på PRS webbplats på

https://www.prh.fi/sv/yhdistysrekisteri/lomakkeet_mallisaannot.html

Mer information ges av:
Antti-Pekka Leinonen
jurist
Patent- och registerstyrelsen
tfn 09 6939 5214


​PRS har publicerat nya ”enkla” stadgemodeller för föreningar. De lämpar sig i synnerhet för små hobbyföreningar som inte har ett stort antal medlemmar.

Lue lisää »
Media-no-image

Uudet sääntömallit yhdistysten käyttöön – yhdistys rekisteriin helposti

Lehdistötiedotteet   •   2015-07-21 09:52 EEST

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on julkaissut yhdistyksille uudet ”helpot” sääntömallit. Ne sopivat erityisesti pienille harrasteyhdistykselle, joissa ei ole suurta jäsenmäärää. Kun yhdistys käyttää sääntömallia ja mallia aatteelliseksi tarkoitukseksi ja toimintamuodoiksi, sääntökohdat ovat varmuudella yhdistyslain mukaiset, eikä PRH:n tarvitse lähettää korjauskehotusta ja rekisteröinti nopeutuu.

Muut sääntömallit ovat sisällöltään pääosin samat kuin aikaisemmin. Ne sopivat yhdistyksille sen mukaan, onko yhdistyksellä yksi tai kaksi vuosittaista sääntömääräistä kokousta, onko yhdistyksellä yksi tai useampia jäsenryhmiä sekä voiko yhdistyksen kokoukseen etäosallistua.

Yhdistystoiminta on jäsenten yhteistä toimintaa yhteisen aatteen hyväksi. Suomalaisen yhdistymisvapauden mukaisesti yhdistys voi olla rekisteröity tai se voi toimia rekisteröimättömänä. Kun yhdistys merkitään yhdistysrekisteriin, siitä tulee itsenäinen oikeushenkilö ja se saa oikeuskelpoisuuden.

Yhdistysrekisterissä on noin 135 000 yhdistystä. Uskonnolliset yhdyskunnat ja kauppakamarit rekisteröidään myös yhdistysrekisteriin.

Sääntömallit löytyvät PRH:n verkkosivustolta osoitteesta https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/lomakkeet_mallisaannot.html

Lisätietoja:

Antti-Pekka Leinonen

lakimies

Patentti- ja rekisterihallitus

puh. 09 6939 5214Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

​PRH on julkaissut yhdistyksille uudet ”helpot” sääntömallit. Ne sopivat erityisesti pienille harrasteyhdistykselle, joissa ei ole suurta jäsenmäärää. Kun yhdistys käyttää sääntömallia ja mallia aatteelliseksi tarkoitukseksi ja toimintamuodoiksi, sääntökohdat ovat varmuudella yhdistyslain mukaiset, eikä PRH:n tarvitse lähettää korjauskehotusta ja rekisteröinti nopeutuu.

Lue lisää »
Media-no-image

Yksityinen elinkeinonharjoittaja suosituin yritysmuoto uusissa yrityksissä

Lehdistötiedotteet   •   2015-07-14 09:10 EEST

Tammi-kesäkuussa tänä vuonna on rekisteröity 15 092 uutta yritystä ja asunto-osakeyhtiötä kaupparekisteriin. Eniten yritysmuodoista rekisteröitiin yksityisiä elinkeinonharjoittajia, 7 414 yritystä. Yksityisestä elinkeinonharjoittajasta käytetään kansankielellä nimitystä toiminimi.

Uusien yksityisten elinkeinonharjoittajien määrä laski lähes kymmenen prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Kaikkiaan uusien yritysten määrä laski kuitenkin vain hieman edellisestä vuodesta.

Uudellemaalle eniten yrityksiä 

Eniten uusia yrityksiä rekisteröitiin Uudenmaan maakuntaan, jonne syntyi 5 948 yritystä ja asunto-osakeyhtiötä.

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) Virre-tietopalvelun kuulutushausta voi maksutta katsoa, mitä uusia yrityksiä on rekisteröity tänään tai esimerkiksi viime viikolla jonkin kunnan alueella. 


Tilasto uusien yritysten lukumääristä maakunnittain tammi-kesäkuussa 2015 (pdf)

Tilasto uusien yritysten lukumääristä yritysmuodoittain tammi-kesäkuu 2012-2015 (pdf)

Lisätietoja
Asiakaspalveluesimies Louna Kiuru, puh. 029 509 5447

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Tammi-kesäkuussa tänä vuonna on rekisteröity 15 092 uutta yritystä ja asunto-osakeyhtiötä kaupparekisteriin. Eniten yritysmuodoista rekisteröitiin yksityisiä elinkeinonharjoittajia, 7 414 yritystä. Yksityisestä elinkeinonharjoittajasta käytetään kansankielellä nimitystä toiminimi.

Lue lisää »
Media-no-image

Enskild näringsidkare populäraste företagsformen i nya företag

Lehdistötiedotteet   •   2015-07-14 09:00 EEST

I januari-juni 2015 registrerades 15 092 nya företag och bostadsaktiebolag i handelsregistret.Enskild näringsidkare var den populäraste företagsformen med 7 414 registreringar.I talspråk kallas den enskilda näringsidkaren firma.

Antalet nyregistreringar av enskilda näringsidkare minskade med nästan 10 % jämfört med antalet för samma period år 2014.Det sammanlagda antalet nya företag sjönk emellertid inte så mycket i jämförelse med antalet för föregående år.

Flest nya företag i Nyland

Det största antalet nya företag, 5 948 företag och bostadsaktiebolag, startades i landskapet Nyland.

I ”Sökning av kungörelser” i Patent- och registerstyrelsens (PRS) informationstjänst Virre kan du avgiftsfritt ta reda på vilka nya företag som har registrerats idag eller till exempel förra veckan i en viss kommun. Gå till Sökning av kungörelser.

Mer information:
Louna Kiuru, kundservicechef, tfn 029 509 5447

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

I januari-juni 2015 registrerades 15 092 nya företag och bostadsaktiebolag i handelsregistret. Enskild näringsidkare var den populäraste företagsformen med 7 414 registreringar. I talspråk kallas den enskilda näringsidkaren firma.

Lue lisää »
Media-no-image

Uusia yhdistyksiä rekisteröitiin eniten kulttuurialalle

Lehdistötiedotteet   •   2015-07-08 09:00 EEST

Tammi-kesäkuussa on rekisteröity 1244 uutta yhdistystä yhdistysrekisteriin eli noin prosentin enemmän kuin vuonna 2014 vastaavaan aikaan.

Eniten uusia yhdistyksiä on rekisteröity tammi-kesäkuussa 2015 ja tammi-kesäkuussa 2014 seuraavilla toimialoilla:

 • Kulttuuriala, 369 kappaletta 2015, 361 kappaletta 2014
 • Urheilu- ja liikunta, 303 kappaletta 2015, 306 kappaletta 2014
 • Vapaa-ajan yhdistykset, 164 kappaletta 2015, 159 kappaletta 2014
 • Sosiaali- ja terveysala, 129 kappaletta 2015, 101 kappaletta 2014
 • Ammatti ja elinkeino, 75 kappaletta 2015, 81 kappaletta 2014

Tee ilmoitukset yhdistysrekisteriin sähköisesti

Yhdistysasioiden käsittelyssä on panostettu viime vuosina sähköisiin ilmoituksiin ja sähköisiin palveluihin, jotta käsittelyajat lyhenisivät ja asiakaspalvelu olisi joustavaa. Tällä hetkellä sähköisesti voi tehdä yhdistysten

 • perus-, sääntömuutos- ja purkautumisilmoitukset
 • ilmoitukset muuttuneista nimenkirjoittajista, uudesta yhdistyksen osoitteesta, sekä
 • käsittelijän pyytämät korjaukset ja täydennykset vireillä oleviin ilmoituksiin.

Ilmoitusten ja niiden korjausten lisäksi voi sähköisesti seurata ilmoitusten käsittelyä. Halutessasi saat myös päätöksen sähköisesti.

Lisätietoa:

 • Yhdistysrekisterin tilastot
 • Vesa Halme
  Järjestelmäasiantuntija
  Patentti- ja rekisterihallitus
  PL 1150 (Arkadiankatu 6 A), 00101 Helsinki
  puh. 029 509 5256, 050 591 0587
  etunimi.sukunimi@prh.fi
  www.prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Tammi-kesäkuussa on rekisteröity 1244 uutta yhdistystä yhdistysrekisteriin eli noin prosentin enemmän kuin vuonna 2014 vastaavaan aikaan.

Lue lisää »

Kuvat & videot 6 kuvat

Yhteyshenkilöt 2 yhteyshenkilöt

 • Lehdistökontakti
 • Viestintä- ja asiakaspalvelujohtaja
 • Viestintä, brändinhallinta, asiakaspalvelu
 • anna.lauttamus-kauppila@prh.fi
 • 029 509 5800

 • Lehdistökontakti
 • Viestintäpäällikkö
 • Viestintä ja markkinointi
 • leena-liisa.lehikoinen@prh.fi
 • 029 509 5877

Patentti- ja rekisterihallitus

Luotettavaa tietoa ja monipuolisia palveluja

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

Osoite

 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Arkadiankatu 6 A , PL 1140
 • 00101 Helsinki