Media no image

PRH mukaan XBRL Suomi -yhteistyöfoorumiin

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 24, 2017 10:45 EEST

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on liittynyt XBRL Suomi -yhteenliittymän jäseneksi.

XBRL Suomi on kansainvälisen XBRL-organisaation alaisuudessa toimiva yhteistyöfoorumi. Sen tavoitteena on, että Suomessa otettaisiin käyttöön XBRL-raportointikieli (eXtensible Business Reporting Language) yritysten taloudellisten tietojen esittämisessä ja esimerkiksi tilinpäätösten ja veroilmoitusten raportoinnissa.

PRH haluaa olla aktiivisesti mukana XBRL-kehitystyössä ja edistää XBRL:n käyttöönottoa Suomessa.

Lisätietoja

Liisa Räsänen
Johtaja
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5467

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). Lue lisää: www.prh.fi

Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser, föreningar och religionssamfund. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Vi också godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. Läs mer: www.prh.fi

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on liittynyt XBRL Suomi -yhteenliittymän jäseneksi. Yhteistyöfoorumin tavoitteena on, että Suomessa otettaisiin käyttöön XBRL-raportointikieli yritysten taloudellisten tietojen esittämisessä.

Lue lisää »
Kbevsq4sunlxbvmf5qtt

Maailman henkisen omaisuuden päivä 26.4.2017 - Suomen päätapahtuma

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 24, 2017 08:00 EEST

Patentti- ja rekisterihallituksen uuden pääjohtajan Antti Riivarin mukaan innovaatiot ja luovan työn tulokset mahdollistavat hyvinvoinnin yhteiskunnassamme. Aineettoman arvon luonti, osaamisen suojaaminen ja aineettomista oikeuksista huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää Suomen taloudelle tulevina vuosina.

Media no image

​Patenttihakemuksien määrät kasvaneet viime vuonna eniten Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 13, 2017 07:33 EEST

Patenttihakemuksien määrät kasvaneet viime vuonna eniten Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa

Suomalaiset jättivät Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) viime vuonna hieman yli 1200 kansallista patenttihakemusta. Kun viime vuoden hakemusmääriä vertaa edeltävään vuoteen, hakemusten määrät ovat kasvaneet eniten Pohjois-Pohjanmaalla (64 / 98), Varsinais-Suomessa (82 / 96) ja Keski-Suomessa (54 / 68).

Patenttihakemusten määrät ovat kasvaneet myös Päijät-Hämeessä, Satakunnassa, Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Kymenlaaksossa, Keski-Pohjanmaalla ja Lapissa.

Määrällisesti eniten patenttihakemuksia on PRH:een tullut Uudeltamaalta, mutta hakemusten määrät ovat laskeneet kahtena viime vuonna.

Taulukko: Patenttihakemusten määrät maakunnittain 2015 – 2016

Ahvenanmaa 1 0

Etelä-Karjala 38 20

Etelä-Pohjanmaa 30 26

Etelä-Savo 46 42

Kainuu 16 7

Kanta-Häme 38 28

Keski-Pohjanmaa 48

Keski-Suomi 54 68

Kymenlaakso 9 14

Lappi 9 11

Pirkanmaa 110 99

Pohjanmaa 29 35

Pohjois-Karjala 20 15

Pohjois-Pohjanmaa 64 98

Pohjois-Savo 34 39

Päijät-Häme 36 48

Satakunta 32 40

Uusimaa 635 563

Varsinais-Suomi 8 296

Yhteensä 1287 1257

Koko tilasto on nähtävissä PRH:n verkkosivuilla: https://www.prh.fi/fi/patentit/tilastoja.html

Patentti on yksinoikeus hyödyntää keksintöä ammattimaisesti. Suomessa patenttia haetaan PRH:lta. Kansallisten eli vain Suomessa voimassa olevien patenttien lisäksi PRH käsittelee myös kansainvälisiä patenttihakemuksia. Lue lisää patenteista PRH:n verkkosivuilta: https://www.prh.fi/fi/patentit.html

Lisätietoa:

Olli Sievänen

Johtava neuvontainsinööri

Patentti- ja rekisterihallitus

puh. 09 6939 5438

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). Lue lisää: www.prh.fi

Suomalaiset jättivät Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) viime vuonna hieman yli 1200 kansallista patenttihakemusta. Kun viime vuoden hakemusmääriä vertaa edeltävään vuoteen, hakemusten määrät ovat kasvaneet eniten Pohjois-Pohjanmaalla (64 / 98), Varsinais-Suomessa (82 / 96) ja Keski-Suomessa (54 / 68).

Lue lisää »
Media no image

Antalet patentansökningar ökade 2016 mest i Mellersta Finland, Norra Österbotten och Egentliga Finland

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 13, 2017 07:30 EEST

Antalet patentansökningar ökade 2016 mest i Mellersta Finland, Norra Österbotten och Egentliga Finland

År 2016 lämnade finländare in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) drygt 1 200 nationella patentansökningar. När antalet ansökningar 2016 jämförs med året innan är ökningen störst i Norra Österbotten (64/98), Egentliga Finland (82/96) och Mellersta Finland (54/68).

Antalet patentansökningar har varit på väg uppåt också i Päijänne-Tavastland, Satakunta, Österbotten, Norra Savolax, Kymmenedalen, Mellersta Österbotten och i Lappland.

I Nyland lämnades det största antalet patentansökningar, men antalet har minskat de två senaste åren.

Tabell: Antalet patentansökningar enligt landskap 2015–2016

Åland 1 0

Södra Karelen 38 20

Södra Österbotten 30 26

Södra Savolax 46 42

Kajanaland 16 7

Egentliga Tavastland 38 28

Mellersta Österbotten 4 8

Mellersta Finland 54 68

Kymmenedalen 9 14

Lappland 9 11

Birkaland 110 99

Österbotten 29 35

Norra Karelen 20 15

Norra Österbotten 64 98

Norra Savolax 34 39

Päijänne-Tavastland 36 48

Satakunta 32 40

Nyland 635 563

Egentliga Finland 82 96

Sammanlagt 1287 1257

Hela statistiken är tillgänglig på vår webbplats: https://www.prh.fi/sv/patentit/tilastoja.html

Patent är en ensamrätt att professionellt utnyttja en uppfinning. I Finland söks patent hos PRS. Utöver nationella patent, dvs. patent som är i kraft endast i Finland, handlägger PRS internationella patentansökningar. Läs mer om patent på vår webbplats: https://www.prh.fi/sv/patentit.html

För ytterligare information kontakta:

Olli Sievänen

Ledande rådgivningsingenjör

Patent- och registerstyrelsen

Tfn 09 6939 5438

Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser, föreningar och religionssamfund. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Vi också godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. Läs mer: www.prh.fi

År 2016 lämnade finländare in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) drygt 1 200 nationella patentansökningar. När antalet ansökningar 2016 jämförs med året innan är ökningen störst i Norra Österbotten (64/98), Egentliga Finland (82/96) och Mellersta Finland (54/68).

Lue lisää »
Media no image

14 000 yritystä uhkaa poisto kaupparekisteristä

Lehdistötiedotteet   •   Maalis 31, 2017 09:30 EEST

Kaupparekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa rekisteristä toimintansa lopettaneita yrityksiä.

Poistouhan alla ovat kaikki ne elinkeinonharjoittajat, jotka eivät ole tehneet kaupparekisteri-ilmoitusta 10 vuoteen ja joilla ei ole yrityskiinnityksiä ja jotka ovat Verohallinnon mukaan toimimattomia. Poistomenettely ei koske asunto-osakeyhtiöitä.

Poistomenettelyssä on mukana noin 14 000 yritystä. Lista poistouhan alla olevista yrityksistä on tämän sivun lopussa pdf- ja excel-tiedostoina.

Poistolta välttyy tekemällä ilmoituksen kaupparekisteriin

Poistettavien listalla olevien yritysten tulee tarkistaa yrityksen kaupparekisteritietojen ajantasaisuus ja tehdä muutosilmoitus kaupparekisteriin 30.6.2017 mennessä.

Virallinen kuulutus ja tarvittavat ohjeet yrityksille ovat PRH:n verkkosivuilta. Siirry prh.fi-sivustolle.

Asiakastiedustelut puh. 029 509 5900 ma - pe klo 9.00 - 16.15.

Yritykset, joilta PRH ei saa ilmoitusta määräaikaan mennessä, poistetaan kaupparekisteristä elokuussa 2017.

Rekisteristä poistaminen rekisteriviranomaisen aloitteesta on mahdollista kaupparekisterilain perusteella (24 §). Viimeksi PRH poisti toimimattomia yrityksiä kaupparekisteristä elokuussa 2016. Silloin rekisteristä poistettiin yli 29 000 toimimansa lopettanutta yritystä.


Lisätietoa:

Terhi Maijala
Valvonta- ja lakipäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 040 8267542

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

​Kaupparekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus poistaa rekisteristä toimintansa lopettaneita yrityksiä. Poistouhan alla on noin 14 000 yritystä, jotka eivät mm. ole tehneet kaupparekisteriin ilmoitusta 10 vuoteen. Ne poistettavien listalla olevat yritykset, joilta PRH ei saa ilmoitusta 30.6.2017 mennessä, poistetaan kaupparekisteristä elokuussa 2017.

Lue lisää »
Media no image

14 000 företag riskerar att bli avregistrerade ur handelsregistret

Lehdistötiedotteet   •   Maalis 31, 2017 09:28 EEST

 
Patent- och registerstyrelsen (PRS), som för handelsregistret, kommer att avregistrera icke-verksamma företag.

Alla de näringsidkare löper risk att bli avregistrerade som under de senaste 10 åren inte har lämnat in anmälningar till handelsregistret och inte har företagsinteckningar i kraft och som enligt Skatteförvaltningen inte bedriver någon verksamhet. Avregistreringen gäller inte bostadsaktiebolag.

Avregistreringsförfarandet omfattar cirka 14 000 företag. Listan över de företag som är med i avregistreringsförfarandet finns nedtill på sidan i pdf- och excel-format.

Undvik avregistrering – anmäl om fortgående verksamhet

De företag på listan som vill undvika avregistrering ska kontrollera att deras handelsregisteruppgifter är ajourförda och lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret senast den 30 juni 2017.

Den officiella kungörelsen och anvisningar till företag finns på PRS webbplats prh.fi. Gå till prh.fi.

Kundförfrågningar, tfn 029 509 5900 mån–fre kl. 9.00–16.15

De företag som inte hör av sig inom den angivna fristen kommer att strykas ur handelsregistret i augusti 2017.

Företagen avregistreras av registermyndigheten med stöd av 24 § i handelsregisterlagen. Det var i augusti 2016 då PRS senast strök icke-verksamma företag ur handelsregistret. Vid det tillfället avregistrerades över 29 000 nedlagda företag.


För ytterligare information kontakta:

Terhi Maijala
Lag- och tillsynschef
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 040 8267542

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Patent- och registerstyrelsen, som för handelsregistret, kommer att avregistrera icke-verksamma företag. Avregistreringsförfarandet omfattar cirka 14 000 företag som bl.a. under de senaste 10 åren inte har lämnat in anmälningar till handelsregistret. De företag som löper risk för avregistrering och inte hör av sig senast den 30 juni 2017 kommer att strykas ur handelsregistret i augusti.

Lue lisää »
Media no image

Ennakkotiedote: Keskeisimmät PRH:n tiedotteiden aiheet huhtikuussa 2017

Uutiset   •   Maalis 30, 2017 12:04 EEST


Keskeisimmät tiedotteiden aiheet huhtikuussa ovat seuraavat:
- tilasto eniten patentteja hakeneista yrityksistä Suomessa
- uusia palveluja yritysasiakkaille kaupparekisterissä
- muistutus tilinpäätösten ilmoittamisesta
- Maailman henkisen omaisuuden päivä 26.4.

Julkaisemme myös uutis- ja teemakirjeitä. Lue lisää prh.fi-verkkosivustolta: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/julkaisut/uutiskirjeet.html

Voit tilata itsellesi tiedotteet suoraan sähköpostiisi. Saat tilaamasi tiedotteen ennen kuin se julkaistaan uutishuoneessa. Siirry tilaukseen: https://www.prh.fi/fi/spostitilaus.html.stx

Lisätietoa:
Leena-Liisa Lehikoinen
Viestintäpäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5877

Keskeisimmät tiedotteiden aiheet huhtikuussa ovat seuraavat: - tilasto eniten patentteja hakeneista yrityksistä Suomessa - uusia palveluja yritysasiakkaille kaupparekisterissä - muistutus tilinpäätösten ilmoittamisesta - Maailman henkisen omaisuuden päivä 26.4.

Lue lisää »
Media no image

Varoitus harhaanjohtavista, laskunnäköisistä tavaramerkkien tarjouskirjeistä

Lehdistötiedotteet   •   Maalis 29, 2017 09:06 EEST

PRH kehottaa tavaramerkkiasiakkaitaan olemaan tarkkoja liikkeellä olevien laskunnäköisten tarjouskirjeiden suhteen.

PRH saa säännöllisesti yhteydenottoja asiakkailtaan, jotka hämmästelevät saamiaan kirjeitä. Kirjeissä viitataan aitoihin tavaramerkkien rekisteri- tai hakemusnumeroihin ja kehotetaan maksamaan esimerkiksi rekisteröinti- tai uudistamismaksu. Useat asiakkaat ovat erehtyneet luulemaan, että kirjeen lähettäjä on PRH tai Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto EUIPO.

PRH kehottaa erityiseen huolellisuuteen sellaisten kirjeiden kanssa, joissa tarjotaan tavaramerkin uudistamiseen tai rekisteröityihin yksinoikeuksiin liittyviä palveluita. Lue siis viestin sisältö tarkasti ennen kuin ryhdyt maksamaan tai sitoutumaan mihinkään! Kaikissa PRH:n lähettämissä ilmoituksissa ja kirjeissä lukee selvästi PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS.

Lisätietoa:
Pirjo Aro-Helander
Toimistopäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
puh. 029 509 5524

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

PRH kehottaa tavaramerkkiasiakkaitaan olemaan tarkkoja liikkeellä olevien laskunnäköisten tarjouskirjeiden suhteen.

Lue lisää »
Media no image

Se upp för vilseledande, fakturaliknande anbudsbrev om varumärken

Lehdistötiedotteet   •   Maalis 29, 2017 08:58 EEST

PRS uppmanar i synnerhet varumärkesinnehavare till särskild vaksamhet mot fakturaliknande anbudsbrev.

PRS kontaktas regelbundet av kunder som är förvånade över de brev som de har fått. Breven hänvisar till autentiska register- eller ansökningsnummer och ber kunden betala till exempel en registrerings- eller förnyelseavgift. En del av kunderna har av misstag trott att PRS eller Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO har skickat breven.

Vi uppmanar våra kunder att vara särskilt uppmärksamma med sådana brev som erbjuder tjänster med anknytning till förnyelse av varumärken eller registrerade ensamrätter. Läs därför innehållet i brevet noggrant innan du betalar eller binder dig till något! I alla de upplysningar och brev som vi skickar ut står det klart och tydligt att avsändaren är PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.

Mer information om vilseledande brev hittar du på anvisningssidan.

För ytterligare information kontakta:
Pirjo Aro-Helander
Byråchef
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5524

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

PRS uppmanar i synnerhet varumärkesinnehavare till särskild vaksamhet mot fakturaliknande anbudsbrev.

Lue lisää »
Media no image

Kanta-Hämeessä tavaramerkkien rekisteröinti on vahvassa kasvussa

Lehdistötiedotteet   •   Maalis 22, 2017 10:54 EET

Kanta-Hämeen yritykset ovat innostuneet suojaamaan tuotemerkkejään hakemalla niille rekisteröintiä.

Vuonna 2016 Kanta-Hämeen alueelta tehtiin Patentti- ja rekisterihallitukselle 74 tavaramerkin rekisteröintihakemusta. Vuotta aikaisemmin hakemuksia oli selvästi vähemmän, 37.

Myös yhä useampi kantahämäläinen yritys hakee tavaramerkkiä. Viime vuonna tavaramerkkiä haki 44 Kanta-Hämeen alueella toimivaa yritystä ja yhteisöä, kun edellisvuonna tavaramerkkihakemuksia teki 31 yritystä.

Flowmedik Oy koko maan tilastokärkeen

Hämeenlinnalainen Flowmedik Oy ponnahti valtakunnallisen tavaramerkkiä hakeneiden yritysten tilaston kärkeen. Se haki viime vuonna 27 tavaramerkkiä, mikä oli kolmanneksi eniten koko maassa.

Flowmedik Oy:tä enemmän tavaramerkkejä hakivat vain Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK (64 tavaramerkkiä) ja Veikkaus Oy (30 tavaramerkkiä).

Viime vuonna eniten tavaramerkkihakemuksia tehneistä 15 yrityksestä vain neljän kotipaikka on muualla kuin pääkaupunkiseudulla.

Lue lisää eniten tavaramerkkejä hakeneista yrityksistä vuonna 2016

IPR-asiaa Hämeenlinnassa 28.3.

Hämeenlinnassa järjestetään 28. maaliskuuta seminaari tuotemerkkien ja keksintöjen suojaamisesta ja aineettomien oikeuksien (IPR) käytöstä liiketoiminnassa. Tilaisuus on suunnattu erityisesti pk-yrityksille. Myös median edustajat ovat tervetulleita. Siirry seminaarin sivuille.


Lisätietoa:

Tuulimarja Myllymäki
Johtava neuvontalakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5399

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Kanta-Hämeen yritykset ovat innostuneet suojaamaan tuotemerkkejään hakemalla niille rekisteröintiä. Vuonna 2016 Kanta-Hämeen alueelta tehtiin Patentti- ja rekisterihallitukselle 74 tavaramerkin rekisteröintihakemusta. Vuotta aikaisemmin hakemuksia oli selvästi vähemmän, 37. Hämeenlinnalainen Flowmedik Oy teki viime vuonna kolmanneksi eniten hakemuksia koko Suomessa.

Lue lisää »

Yhteyshenkilöt 3 yhteyshenkilöä

 • Lehdistökontakti
 • Johtaja
 • Viestintä, brändinhallinta, asiakaspalvelu, asiakaskokemus
 • vranna.lpnaulpttamusuo-kjhgqvyauronypplkqlmhilfca@rooeprhpczh.fi
 • 029 509 5800

 • Lehdistökontakti
 • Viestintäasiantuntija
 • Viestintä ja markkinointi, sosiaalinen media
 • yxpalxwoivaqi.raaiuhbualiyrnzmdlxpndusa@jaqeprh.xcrgfi
 • 029 509 5668

Patentti- ja rekisterihallitus

Rekisteröimme, tutkimme ja valvomme - teemme työtä suomalaisen yhteiskunnan menestyksen turvaamiseksi

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). Lue lisää: www.prh.fi

Osoite

 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Arkadiankatu 6 A , PL 1140
 • 00101 Helsinki