Media no image

Muistutus: Vastaa Patentti- ja rekisterihallituksen tilastokyselyyn medialle / Kom ihåg att svara på Patent- och registerstyrelsens statistikenkät till media

Lehdistötiedotteet   •   Marras 29, 2016 14:34 EET

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on avannut nettikyselyn toimittajille ja toimituksille kehittääkseen tilastoviestinnän palvelujaan. Kyselyyn vastaamiseen kuluu pari minuuttia.
Kyselyn tulokset julkaistaan PRH:n uutishuoneessa ja Prh.fi-verkkosivustolla joulukuussa.
Kysely on avoinna 17.11.–7.12.

Siirry kyselyyn >> http://tml-efiling.prh.fi/selectsurveynet/TakeSurvey.aspx?SurveyID=l40Lll9

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har öppnat en nätenkät för redaktörer och redaktioner för att utveckla sina tjänster inom statistisk kommunikation. Det tar bara ett par minuter att svara.
Resultaten kommer att publiceras i PRS nyhetsrum och på webbplatsen prh.fi i december.
Enkäten är öppen 17 november–7 december 2016.

Gå till enkäten (på svenska) >> http://tml-efiling.prh.fi/selectsurveynet/TakeSurvey.aspx?SurveyID=9600lom


Lisätietoja/ytterligare information

Leena-Liisa Lehikoinen
Viestintäpäällikkö/kommunikationschef
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)/Patent- och registerstyrelsen (PRS)
puh./tfn 029 509 5877
leena-liisa.lehikoinen@prh.fi

Päivi Männikkö
Viestintäasiantuntija/kommunikationsspecialist
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)/Patent- och registerstyrelsen (PRS)
puh./tfn 029 509 5874
paivi.mannikko@prh.fi

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on avannut nettikyselyn toimittajille ja toimituksille kehittääkseen tilastoviestinnän palvelujaan. Kyselyyn vastaamiseen kuluu pari minuuttia. Patent- och registerstyrelsen (PRS) har öppnat en nätenkät för redaktörer och redaktioner för att utveckla sina tjänster inom statistisk kommunikation. Det tar bara ett par minuter att svara.

Lue lisää »
Nfewjfsiy76gd8hibr9x

Future Competitiveness from Inventions - Comparison of Finnish and Swedish Patent Activity, 2006-2016

Lehdistötiedotteet   •   Marras 29, 2016 08:15 EET

The status of Finland and Sweden as the world's leading technology and invention centres is declining according to a patent analysis by the Finnish Patent and Registration Office and Teqmine Analytics Oy. The research analysed how inventive activity has evolved in Finland and Sweden in 2006-2016 and assessed how on-going trends will shape the countries' future economic competitiveness.

Dhsobov8k6xvyfjuacfq

Keksinnöistä tulevaisuuden kilpailukykyä - Suomen ja Ruotsin patentointitoiminnan vertailu 2006-2016

Lehdistötiedotteet   •   Marras 29, 2016 08:00 EET

Suomen ja Ruotsin asema maailman johtavina teknologia- ja keksintömaina on heikkenemässä, selviää Patentti- ja rekisterihallituksen ja Teqmine Analytics Oy:n tekemästä patenttivertailusta. Tutkimuksessa ennakoitiin myös sitä, miten nykyiset kehitystrendit vaikuttavat maiden taloudelliseen kilpailukykyyn tulevaisuudessa.

T93ceqd6g25cgctp6pgu

Patenttihakemuksen voi lähettää helposti netissä

Lehdistötiedotteet   •   Marras 28, 2016 07:55 EET

Patenttihakemuksen voi lähettää helposti PRH:n uudessa palvelussa. Patenttihakemuksia on voinut voi lähettää PRH:lle sähköisesti vuodesta 2001 eOLF-ohjelmalla, joka vaati erillisen asennuksen omalle tietokoneelle. Uusi palvelu patenttihakemuksen lähettämiseen toimii nettiselaimella ja siihen tunnistaudutaan pankkitunnuksilla

C7kty6bq2ohn2gwarpga

Mikä nimeksi yritykselle - yrittäjät voivat tutkia vaihtoehtoja uudessa palvelussamme

Lehdistötiedotteet   •   Marras 25, 2016 07:45 EET

Yritykset voivat tutkia nimivaihtoehtoja etukäteen uudessa palvelussamme

Media no image

Städning i föreningsregistret närmar sig – föreningar som finns på avregistreringslistan men är verksamma ska anmäla sig

Lehdistötiedotteet   •   Marras 24, 2016 12:17 EET

Patent- och registerstyrelsen (PRS), som för föreningsregistret, kommer att avregistrera icke-verksamma föreningar i januari 2017. Runt 40 000 föreningar från olika håll i Finland riskerar att bli avregistrerade, eftersom de inte har lämnat in anmälningar till föreningsregistret sedan 1995.

Stunden är snart inne för de föreningar som är med på listan att underrätta föreningsregistret om sin fortsatta verksamhet. Hittills har cirka 2 000 föreningar anmält sig.

Den lista som publicerades i Officiella tidningen den 10 augusti över de föreningar som är med i avregistreringsförfarandet samt den uppdaterade listan (situationen den 16 november) finns längst ner på sidan som pdf- och excel-filar.

Verksamma föreningar ska anmäla sig senast 12 januari 2017

Om en förening som finns på avregistreringslistan fortfarande är verksam, ska föreningen lämna in en skriftlig anmälan om det till PRS senast den 12 januari 2017. De föreningar som inte anmäler sig trots uppmaningen stryks ur föreningsregistret i januari 2017.

Avregistreringsförfarandet grundar sig på föreningslagen, som trädde i kraft i juli 2016. Ett mål i lagen är att bidra till att uppgifterna i föreningsregistret är à jour och göra det möjligt att icke-verksamma föreningar kan avregistreras.

Den officiella kungörelsen och anvisningar till föreningar


Ytterligare information

Patent- och registerstyrelsen
Jouko Koitto
Teamchef
tfn 09 6939 5550

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Stunden är snart inne för de föreningar som är med på listan att underrätta föreningsregistret om sin fortsatta verksamhet. Hittills har cirka 2 000 föreningar anmält sig. Patent- och registerstyrelsen (PRS), som för föreningsregistret, har publicerad en uppdaterad lista över de föreningar som löper risk för avregistrering men har hittills inte anmält fortsatt verksamhet.

Lue lisää »
Media no image

Yhdistysrekisterin siivous lähestyy – poistolistalla olevilla kiire ilmoittaa jatkosta

Lehdistötiedotteet   •   Marras 24, 2016 11:53 EET

Yhdistysrekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa toimintansa lopettaneita yhdistyksiä rekisteristä tammikuussa 2017. Poistouhan alla on noin 40 000 yhdistystä eri puolilta Suomea. Näiltä yhdistyksiltä ei ole tullut ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen.

Poistettavien listalla olevilla yhdistyksillä on kohta käsillä viime hetket ilmoittaa yhdistysrekisteriin toiminnan jatkamisesta. Tähän mennessä jatkosta on ilmoittanut vasta noin 2 000 yhdistystä.

Listat poistomenettelyssä mukana olevista yhdistyksistä (Virallisessa lehdessä 10.8. julkaistu lista sekä päivitetty lista poistouhan alla olevista yhdistyksistä, jotka eivät ole ilmoittaneet jatkamisesta 16.11. mennessä) ovat sivun lopussa pdf- ja excel-tiedostoina.

Jatkavien yhdistysten on tehtävä ilmoitus 12.1.2017 mennessä

Mikäli poistettavien listalla oleva yhdistys jatkaa toimintaansa, sen pitää tehdä kirjallinen ilmoitus PRH:lle 12.1.2017 mennessä. Ne yhdistykset, joilta ei kehotuksesta huolimatta saada ilmoitusta, poistetaan tammikuussa 2017 yhdistysrekisteristä.

PRH:n käynnistämä poistomenettely perustuu heinäkuussa voimaan tulleeseen yhdistyslakiin. Lain yhtenä tavoitteena on lisätä yhdistysrekisterin ajantasaisuutta ja mahdollistaa toimimattomien yhdistysten poistaminen rekisteristä.

Virallinen kuulutus ja ohjeet yhdistyksille

Asiakastiedustelut puh. 029 509 5900 ma-pe klo 9.00 - 16.15.

Lisätietoja

Patentti- ja rekisterihallitus
Jouko Koitto
Tiimiesimies
puh. 09 6939 5550

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Poistettavien listalla olevilla yhdistyksillä on kohta käsillä viime hetket ilmoittaa yhdistysrekisteriin toiminnan jatkamisesta. Tähän mennessä jatkosta on ilmoittanut vasta noin 2 000 yhdistystä. Yhdistysrekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus on julkaissut päivitetyn listan poistomenettelyssä olevista yhdistyksistä, jotka eivät toistaiseksi ole ilmoittaneet toiminnan jatkamisesta.

Lue lisää »
Media no image

Valio Ab har största antalet varumärken i Finland 2016

Lehdistötiedotteet   •   Marras 23, 2016 15:13 EET

Valio Ab har 420 giltiga varumärken i Patent- och registerstyrelsens (PRS) register. Orion Oyj har det näst största antalet varumärken, 359 stycken. Verkkokauppa.com Oyj har 290 varumärken.
Av de tio varumärkesinnehavare med flest varumärken är två utländska företag: Mars Finland Oy och Glaxo Group Limited. 

Tabell: De tio innehavare med flest varumärken i Finland i november 2016
Valio Ab 420
Orion Oyj (Orion Corporation) 359
Verkkokauppa.com Oyj 290
Centrallaget för Handelslagen i Finland 254
Oy Karl Fazer Ab 245
Mars Finland Oy 227
Altia Abp (Altia Plc) 211
Oy Hartwall Ab 195
Glaxo Group Limited 191
Sanoma Media Finland Oy 181

Varumärkena finns i PRS varumärkesdatabas som omfattar cirka 170 000 varumärken. Databasen innehåller grunduppgifter om varumärkesansökningar som är under behandling i Finland och om registreringar som är i kraft i Finland. Dessutom innehåller databasen uppgifter om cirka 50 000 internationella registreringar som gäller i Finland, det vill säga Finland är designerat i varumärkesansökan. Sök varumärken i vår databas: http://epalvelut.prh.fi/web/tietopalvelu

Ett varumärke är ett kännetecken som företag använder för att skilja sina varor och tjänster från andras motsvarande varor och tjänster. På marknaden fungerar varumärket som ett slags särskiljningsmedel. Varumärken är avsedda för att användas i näringsverksamhet men lika bra kan privatpersoner söka och inneha ett varumärke. Läs mer om varumärken: https://www.prh.fi/sv/tavaramerkit/registreringavvarumarke/millainen.html

För ytterligare information kontakta:
Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5399

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Valio Ab har 420 giltiga varumärken i Patent- och registerstyrelsens (PRS) register. Orion Oyj har det näst största antalet varumärken, 359 stycken. Verkkokauppa.com Oyj har 290 varumärken. Av de tio varumärkesinnehavare med flest varumärken är två utländska företag: Mars Finland Oy och Glaxo Group Limited.

Lue lisää »
X7tnlavrpfkdkdiazsdu

Valiolla on tänä vuonna eniten tavaramerkkejä Suomessa

Lehdistötiedotteet   •   Marras 23, 2016 14:14 EET

Valio Oy:llä on 420 voimassaolevaa tavaramerkkiä PRH:n ylläpitämässä rekisterissä. Toiseksi eniten, 359 tavaramerkkiä, on Orion Oyj:llä. Verkkokauppa.com Oy:llä on 290 tavaramerkkiä. Kymmenen suurimman tavaramerkin haltijan joukossa on kaksi ulkomaista yritystä: Mars Finland Oy ja Glaxo Group Limited.

E8zknzoq09trtwksuwfy

Kuukauden cleantech-keksintö – vesiliikenteen päästöt kuriin pakokaasupesureilla ja öljyntorjuntatekniikoilla

Lehdistötiedotteet   •   Marras 17, 2016 11:14 EET

​Uusilla teknisillä ratkaisuilla voidaan vähentää vesiliikenteen päästöjä, torjua ympäristöonnettomuuksia ja parantaa alusten energiatehokkuutta. Cleantech näkyy vesiliikenteessä esimerkiksi vaihtoehtoisissa polttoaineissa, uusissa moottoritekniikoissa, energiatehokkuutta parantavissa teknologioissa, öljyntorjuntatekniikoissa sekä uusissa laivakonsepteissa.

Kuvat & videot 6 kuvaa

Yhteyshenkilöt 3 yhteyshenkilöä

 • Lehdistökontakti
 • Viestintä- ja asiakaspalvelujohtaja
 • Viestintä, brändinhallinta, asiakaspalvelu
 • anna.lauttamus-kauppila@prh.fi
 • 029 509 5800

 • Lehdistökontakti
 • Viestintäasiantuntija
 • Viestintä ja markkinointi, sosiaalinen media
 • paivi.rauhala@prh.fi
 • 029 509 5668

Patentti- ja rekisterihallitus

Luotettavaa tietoa ja monipuolisia palveluja

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Osoite

 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Arkadiankatu 6 A , PL 1140
 • 00101 Helsinki