Skip to main content

EUIPO informerar: Ny studie visar att immateriella rättigheter är bra för den europeiska ekonomin

Uutinen   •   Loka 25, 2016 14:39 EEST

Europeiska patentverket (EPO) och Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) offentliggjorde i dag sin andra EU-omfattande studie av immateriella rättigheters inverkan på den europeiska ekonomin när det gäller BNP, sysselsättning, löner och handel.

Studien visar att mer än 42 procent av den samlade ekonomiska verksamheten inom EU (cirka 5,7 biljoner euro årligen) genereras av immaterialrättsintensiva branscher och att omkring 38 procent av all sysselsättning inom EU (82 miljoner arbetstillfällen) kommer direkt eller indirekt från branscher som har en högre användning av immateriella rättigheter än genomsnittet. Av rapporten framgår även att de genomsnittliga lönerna i immaterialrättsintensiva branscher är mer än 46 procent högre än i andra branscher.

Dessa branscher tycks också ha klarat sig bättre under den ekonomiska krisen. En jämförelse av resultaten från denna studie (som avser perioden 2011–2013) med resultaten från den föregående studien (som avsåg 2008–2010) visar att dessa branschers bidrag till EU:s ekonomi har ökat något.

EPO:s ordförande Benoît Battistelli:

”Vår andra gemensamma rapport bekräftar fördelarna med patent och andra immateriella rättigheter för den europeiska ekonomin. Immateriella tillgångar blir i dag allt viktigare för innovativa företag, särskilt för små och medelstora företag, men även för forskningscentrum och universitet. Vi kan på nytt bekräfta att detta får en positiv effekt på arbetstillfällena, tillväxten och välståndet. Men för att Europa ska förbli konkurrenskraftigt i den globala ekonomin måste utvecklingen och användningen av ny teknik och innovationer främjas ännu mer.”

António Campinos, verkställande direktör för EUIPO:

”Näringslivet förändras snabbt på 2000-talet, vilket innebär att EU och den globala ekonomin är starkt beroende av immateriella rättigheter såsom varumärken, formgivningar, patent och andra rättigheter. Den nuvarande rapporten visar att detta beroende växer och att rättigheterna ofta är beroende av varandra. Det blir en utmaning att göra immateriella rättigheter mer tillgängliga för alla företag, även små och medelstora företag, och effektivt skydda dem mot intrång, så att EU kan vara fortsatt starkt på innovationsområdet och ytterligare främja arbetstillfällena och tillväxten.”

Studien omfattar ett brett spektrum av immateriella rättigheter: patent, varumärken, formgivningar, upphovsrätt, geografiska beteckningar (GB) och växtförädlarrätter. Där fastställs vilka branscher som har en relativt hög användning, och dessa immaterialrättsintensiva branschers bidrag till en rad ekonomiska indikatorer, särskilt bruttonationalprodukt (BNP), sysselsättning, löner och utrikeshandel, kvantifieras på EU-nivå. En liknande metod tillämpas som i den föregående EPO–EUIPO-studien från 2013 och jämförbara studier i Förenta staterna.

EU:s industri är bra på miljöteknik

Enligt rapporten står immaterialrättsintensiva branscher för ungefär 90 procent av EU:s handel med resten av världen. Studien visar att EU är särskilt bra på teknik för begränsning av klimatförändringen. Denna sektor svarade för 1,2 procent av sysselsättningen men genererade 2,1 procent av det ekonomiska resultatet i EU och stod för en stor del av handelsöverskottet mellan EU och resten av världen.

Formgivningsskyddsintensiva branscher är en viktig drivkraft för handel

De europeiska företagen är också bra på formgivning. branscher som har en hög användning av formgivningar bidrog med mer än 243 miljarder euro till EU:s handelsbalans 2013. Formgivningsskyddsintensiva företag svarade för 18 procent av EU:s BNP och skapade 38,7 miljoner arbetstillfällen.

Enligt rapporten är ungefär hälften av alla EU:s branscher immaterialrättsintensiva. Maskinindustri, fastigheter, finans- och försäkringsverksamhet, tillverkning av motorfordon, datorer och läkemedel hör till de 20 främsta immaterialrättsintensiva branscherna i Europa.

En liknande studie, som offentliggjordes av Förenta staternas patentverk i september 2016, pekade på jämförbara resultat för den amerikanska ekonomin. Andelen arbetstillfällen och BNP i immaterialrättsintensiva branscher är något högre i Europa än i Förenta staterna. Immaterialrättsintensiva branscher bidrar också i hög grad till Förenta staternas utrikeshandel, men i något mindre utsträckning än i Europa. I båda studierna är lönepremien 46 procent för arbetstagare i immaterialrättsintensiva branscher.

Mer information:


Presskontakter:

EPO

Rainer Osterwalder
Tfn +49 (0)89 2399 1820
rosterwalder@epo.org

EUIPO

Laura Casado
Tfn +34 96 513 8934
Laura.CASADO@euipo.europa.eu

Claire Castel
Tfn +34 96 513 9735
Claire.CASTEL@euipo.europa.eu

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy