Skip to main content

EUIPO tiedottaa: Uusi tutkimus osoittaa henkisen omaisuuden hyödyn EU:n taloudelle

Uutinen   •   Loka 25, 2016 12:39 EEST

Euroopan patenttivirasto (EPO) ja Euroopan unionin teollis- ja tekijänoikeusvirasto (EUIPO) julkistivat 25.10.2016 toisen EU:n laajuisen tutkimuksensa teollis- ja tekijänoikeuksien vaikutuksesta EU:n talouteen BKT:n, työllisyyden, palkkojen ja kaupankäynnin näkökulmasta.

Tutkimuksen mukaan yli 42 % EU:n yhteenlasketusta taloudellisesta toiminnasta (noin 5,7 biljoonaa euroa vuosittain) syntyy aloilla, joilla teollis- ja tekijänoikeuksien käyttö on intensiivistä, ja noin 38 % kaikista työpaikoista EU:ssa (82 miljoonaa työpaikkaa) on aloilla, joilla teollis- ja tekijänoikeuksia hyödynnetään keskimääräistä enemmän. Tutkimuksen mukaan myös keskipalkat ovat teollis- ja tekijänoikeuksia intensiivisesti hyödyntävillä aloilla yli 46 % korkeammat kuin muilla aloilla.

Nämä alat näyttävät lisäksi selvinneen talouskriisistä muita paremmin. Tämän tutkimuksen (kattaa vuodet 2011–2013) tulosten vertailu edellisen tutkimuksen (vuodet 2008–2010) tulosten kanssa tuo esiin, että kyseisten alojen osuus EU:n taloudessa on kasvanut hieman.

Patenttiviraston pääjohtaja Benoît Battistellin mukaan toinen yhteistutkimus vahvistaa, että talous hyötyy patenteista ja muista teollis- ja tekijänoikeuksista Euroopassa:

"Aineettomien hyödykkeiden merkitys kasvaa jatkuvasti nykyisissä innovatiivisissa yrityksissä, erityisesti pk-yrityksissä, mutta myös tutkimuskeskuksissa ja yliopistoissa. Jälleen on nähtävissä, että tämä vaikuttaa myönteisesti työpaikkoihin, kasvuun ja vaurauteen. Jotta Eurooppa pysyisi kilpailukykyisenä maailmantaloudessa, on kannustettava entistä enemmän kehittämään ja käyttämään uutta teknologiaa ja innovaatioita.”

EUIPOn pääjohtaja António Campinos toteaa liiketoiminnan luonteen nopean muuttumisen 2000-luvulla tarkoittavan sitä, että EU:n ja maailman talous ovat erittäin riippuvaista teollis- ja tekijänoikeuksista, kuten tavaramerkeistä, malleista, patenteista ja muista oikeuksista:

"Tämä tutkimus osoittaa, että riippuvuus vain lisääntyy ja että näiden oikeuksien käyttö on usein myös toisistaan riippuvaista. Tämän vuoksi on varmistettava, että teollis- ja tekijänoikeudet ovat aiempaa paremmin kaikkien yritysten, myös pk-yritysten, saatavilla ja että niitä suojataan tehokkaasti rikkomuksilta. Näin EU:ta autetaan säilyttämään sen innovatiiviset vahvuudet ja tukemaan entistä paremmin työpaikkoja ja kasvua.”

Tutkimuksessa käsitellään monia eri teollis- ja tekijänoikeuksia (patentteja, tavaramerkkejä, malleja, tekijänoikeutta, maantieteellisiä merkintöjä ja kasvinjalostajanoikeuksia) ja esitellään alat, joilla niitä hyödynnetään suhteellisen intensiivisesti. Siinä määritetään myös näiden teollis- ja tekijänoikeuksia intensiivisesti käyttävien alojen osuus erilaisten taloudellisten indikaattorien, erityisesti bruttokansantuotteen (BKT), työllisyyden, palkkojen ja ulkomaankaupan, avulla EU:n tasolla. Siinä käytetään samaa metodologiaa kuin vuonna 2013 julkaistussa patenttiviraston ja EUIPOn edellisessä tutkimuksessa sekä Yhdysvalloissa tehtyjä vertailevia tutkimuksia.

EU:n teollisuus on vahva vihreässä teknologiassa

Tutkimuksen mukaan teollis- ja tekijänoikeuksia intensiivisesti hyödyntävien alojen osuus on lähes 90 % EU:n kaupasta muun maailman kanssa. Tutkimuksessa havaittiin, että EU on erityisen vahva ilmastonmuutosta hillitsevässä teknologiassa. Se työllistää 1,2 % EU:n työvoimasta, mutta se tuottaa 2,1 % taloudellisesta tuloksesta ja huomattavan osuuden ylijäämäisestä kauppataseesta kaupassa EU:n ja muun maailman välillä.

Muotoiluintensiiviset alat tärkeä kaupankäynnin veturi

Eurooppalaiset yritykset erottautuvat myös mallien osalta. Intensiivisesti malleja hyödyntävien alojen osuus EU:n ulkomaankaupan taseesta oli vuonna 2013 yli 243 miljardia euroa. Muotoiluintensiiviset yritykset tuottivat 18 % EU:n BKT:stä ja loivat 38,7 miljoonaa työpaikkaa.

Tutkimuksen mukaan noin puolet kaikista aloista EU:ssa hyödyntää intensiivisesti teollis- ja tekijänoikeuksia. EU:n 20:n intensiivisimmin teollis- ja tekijänoikeuksia hyödyntävän alan joukossa ovat muun muassa koneenrakennus, kiinteistö-, rahoitus- ja vakuutustoiminta ja moottoriajoneuvojen, tietokoneiden ja lääkkeiden valmistus.
Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkiviraston syyskuussa 2016 julkaiseman vastaavan tutkimuksen mukaan tulokset olivat samankaltaisia Yhdysvaltojen talouden osalta. Teollis- ja tekijänoikeuksia intensiivisesti hyödyntävien alojen osuus työllisyydestä ja BKT:stä oli EU:ssa jonkin verran Yhdysvaltoja suurempi. Teollis- ja tekijänoikeuksia intensiivisesti hyödyntävät alat edistävät huomattavasti myös Yhdysvaltojen ulkomaankauppaa, mutta hieman vähemmän kuin EU:ssa. Molemmissa tutkimuksissa havaittiin, että teollis- ja tekijänoikeuksia intensiivisesti hyödyntävien alojen työntekijöiden palkka on 46 % suurempi kuin muilla aloilla.

Lisätietoja:
Tiivistelmä suomeksi (pdf)
Koko raportti englanniksi (pdf)
• #IPvalue

Yhteystiedot tiedotusvälineille:

Patenttivirasto

Rainer Osterwalder
Puh. +49 (0)89 2399 1820
rosterwalder@epo.org

EUIPO

Laura Casado
Puh. +34 965 13 8934
Laura.CASADO@euipo.europa.eu

Claire Castel
Puh. +34 965 13 9735
Claire.CASTEL@euipo.europa.eu

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy