Skip to main content

Kunderna är mycket nöjda med PRS tjänster

Uutinen   •   Helmi 28, 2017 08:05 EET

I oktober-november 2016 genomförde vi enkäter som gav oss värdefull feedback om våra tjänster och vår verksamhet. I våra planer ingår att under 2017 samla in och utnyttja kundfeedback i större omfattning än förut.

Tillfredsställelsen med vår service ökade något

Vi genomförde vår årliga kundtillfredsställelseundersökning i november 2016.Den visade att tillfredsställelsen med vår servicekvalitet hade ökat något från det tidigare året.

Tabell: Medelvärden för påståenden på skalan 1–5 (1 = helt av annan åsikt… 5 = helt av samma åsikt)

20162015
Personalens tjänstvillighet4,03,9
Personalens kompetens4,14,0
Servicekvalitet4,03,9

Kunderna berömde våra tjänster bland annat så här:

”Överraskande bra myndighetsverksamhet!"

”Registrering av ärenden har blivit snabbare.”

”E-tjänsten är smidig och bra!”

De som besvarade enkäten var särskilt nöjda med vår kundtjänst på Arkadiagatan.Vi fick också många tips för att förbättra våra e-tjänster.

Preciserad information från tjänstespecifika enkäter

I oktober-november samlade vi in feedback om vissa enskilda e-tjänster genom korta enkäter.Särskilt enkäten om företagssökningen på ytj.fi ledde till en flod av svar.Feedbacken var huvudsakligen positiv. Vår chat-tjänst rekommenderas av till och med 97,4 procent av de tillfrågade.En av våra kunder sammanfattade fördelarna med chat-tjänsten: ”Snabbt svar, inget köande. Utmärkt!”

Vi håller redan på att planera årets tjänstespecifika enkäter, och de första kommer att genomföras under våren.

Vi förbättrar insamling och utnyttjande av kundfeedback

Mängden spontan kundfeedback som vi får via våra webbsidor ökade också 2016, och till vår glädje kunde vi börja behandla den snabbare än tidigare.

Vi kommer i fortsättningen att satsa mer på insamling, behandling och utnyttjande av kundfeedback.För kunder innebär detta bland annat nya slags enkäter. Vi kommer också att förnya vår feedbackblankett på prh.fi.Vi ämnar också informera mer om hur vi kommer att utnyttja kundfeedbacken i våra tjänster och i vår verksamhet.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy